SINDHUDURG  DISTRICT

जिल्हा एनआयसी संकेतस्थळ     दृष्टिक्षेपात जिल्हा


क्षेत्रफळ चौ.किमी. लोकसंख्य पुरुष स्त्रीया साक्षरतेचे प्रमाण पुरुष साक्षरतेचे प्रमाण(%) स्त्रीयांमधील साक्षरतेचे प्रमाण(%) स्त्री-पुरुष प्रमाण
5207 849651 417332 432319 78.39 83.46 73.51 1036

अनु.क्रमांक. प्रकाशनाचे नाव कालावधी / फेरी फाईलचा प्रकार वारंवारता
1 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सिंधुदुर्ग 2015 460
2 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, सिंधुदुर्ग 2014 333
3 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, सिंधुदुर्ग 2013 401
4 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सिंधुदुर्ग 2012 1139
5 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सिंधुदुर्ग 2011 1205
6 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सिंधुदुर्ग 2010 1002
7 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सिंधुदुर्ग 2009 2275
8 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सिंधुदुर्ग 2006-07 9494