आमच्याविषयी

अर्थ व सांख्यिकी संचालनालय ही राज्य शासनाची प्रमुख सांख्यिकीय संस्था म्हणून कार्यरत असन संचालनालयास राज्यातील सांख्यिकीय बाबींसाठी "नोडल एजन्सी " म्हणून घोषित करण्यात आले आहे. सांख्यिकीय बाबींसंबंधी राज्य आणि केंद्र सरकार मधील दुवा म्हणूनही हे संचालनालय काम पाहते.

ध्येय

परीणामकारक व कार्यक्षम निर्णय घेण्याकरीता सक्षम यंत्रणेची उभारणी

नविन संदेश
                                       अधिक नवीन संदेश
कार्यालयीन उपयोगासाठी लिंक

महत्वाचे निर्देशांक :

स्थिर (2011-12) बाजार किंमतीनुसार स्थूल राज्य उत्पन्न (2015-16) - पूर्वानुमान : रु. 16,47,045 कोटी    |    स्थिर (2011-12) बाजार किंमतीनुसार स्थूल राज्य उत्पन्न (2014-15): रु. 15,24,846 कोटी    |    चालू (2011-12) बाजार किंमतीनुसार स्थूल राज्य उत्पन्न (2014-15): रु. 17,92,122 कोटी    |    स्थिर (2011-12) किंमतीनुसार स्थूल राज्य उत्पन्न मूल्यवृद्धी (2015-16) - पूर्वानुमान (%) : 8.0    |    स्थिर (2011-12) किंमतीनुसार स्थूल राज्य उत्पन्न मूल्यवृद्धी (2014-15) (%) : 5.8    |    क्षेत्रवार राज्य स्थूल उत्पादन वाढीचा दर (2014-15) स्थिर किंमतीनुसार (2011-12) (%) :    |    कृषि व संलग्न कार्ये : (-)16.0%    |    उद्योग : 6.8%    |    सेवा : 10.0%    |    राज्य उत्पन्नाची क्षेत्रवार विभागणी (2014-15) चालू किंमतीनुसार :    |    कृषि व संलग्न कार्ये : रु. 1,64,757 कोटी    |    उद्योग : रु. 5,27,279 कोटी    |    सेवा : रु. 8,86,311 कोटी    |    राज्य उत्पन्नाची क्षेत्रवार टक्केवारी (2014-15) चालू बाजार किंमतीनुसार    |    कृषि व संलग्न कार्ये : 10.4%    |    उद्योग : 33.4%    |    सेवा : 56.2%    |    दरडोई राज्य उत्पन्न (2014-15) चालू किंमतीनुसार : रु. 1,34,081    |    साक्षरतेचे प्रमाण (%) 2011 : 82.3    |    पुरुष साक्षरतेचे प्रमाण (%) 2011 : 88.4    |    स्त्रीयांमधील साक्षरतेचे प्रमाण (%) 2011 : 75.9    |    जन्मदर (प्रति हजार लोकसंख्येमागे) (2013): 16.5    |    मृत्युदर (प्रति हजार लोकसंख्येमागे) (2013): 6.2    |    बालमृत्युदर (प्रति हजार जीवित जन्मांमागे) (2013): 24    |    जन्माच्या वेळेची पुरुषांची आयुर्मर्यादा (2016-20): 69.9    |    जन्माच्या वेळेची स्त्रीयांची आयुर्मर्यादा (2016-20): 73.7    |    एकूण जननदर (१५ ते ४९ या जननक्षम वयोगटासाठी) (2013): 1.8    |    माता मृत्यु प्रमाण (प्रतिलक्ष प्रसुतिंमागे) (2011-13): 68    |    पिकांखालील स्थूल क्षेत्र (लक्ष हे.) (2012-13): 233.80    |    स्थूल सिंचित क्षेत्राची पिकांखालील स्थूल क्षेत्राशी टक्केवारी (2009-10) : 17.9    |    एकूण तृणधान्य उत्पादन (लाख मे.टन) (2014-15): 92.67    |    एकूण कडधान्ये उत्पादन (लाख मे.टन) (2014-15): 16.81    |    एकूण अन्नधान्ये उत्पादन (लाख मे.टन) (2014-15): 109.48    |    पर्जन्य (2015) : सरासरीच्या 59.4 टक्के    |    विद्युत निर्मितीची स्थापित क्षमता (31.12.2015 रोजी) : 32,706 मेगावॅट    |    विद्युत निर्मिती (2014-15) : 1,03,779 दशलक्ष युनिट्स    |    सरासरी कमाल मागणी (2014-15) : 15,812 मेगावॅट    |    सरासरी भारनियमन (2014-15) : 420 मेगावॅट    |    पारेषण हानी (2014-15) : 3.89%    |    वितरण हानी (2014-15) : 14.17%    |    तांत्रिक व व्यावसायिक हानी : 18.71%