2015 - Year of Digitized and Time-Bound Services
आमच्याविषयी अर्थ व सांख्यिकी संचालनालय ही राज्य शासनाची प्रमुख सांख्यिकीय संस्था म्हणून कार्यरत असन संचालनालयास राज्यातील सांख्यिकीय बाबींसाठी "नोडल एजन्सी " म्हणून घोषित करण्यात आले आहे. सांख्यिकीय बाबींसंबंधी राज्य आणि केंद्र सरकार मधील दुवा म्हणूनही हे संचालनालय काम पाहते.
अधिक माहितीसाठी जिल्ह्याच्या नावावर क्लिक करावे

            नविनतम संदेश
               ध्येय

परीणामकारक व कार्यक्षम निर्णय
घेण्याकरीता सक्षम यंत्रणेची उभारणी
संचालक,अर्थ व सांख्यिकी
 महत्वाचे निर्देशांक


१ मार्च २००८ पासुन भेट देणा-यांची संख्या 2787618
अद्यावतीकरणांचा दिनांक४ ऑगस्ट २०१५

प्रकाशन हक्क © या अर्थ व सांख्यिकी संचालनालयाच्या अधिकृत साइट आहे.
आय.ई. ६.०+ व रिझोल्यूशन ८००x६०० वर उत्कृष्ट प्रदर्शन.