All Publications

Sr.No. Publication Name Document Language Period File Type No. of views
1 ग्राहक किंमती निर्देशांक English Feb-2017 155
2 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक English March-2017 71
3 ग्राहक किंमती निर्देशांक English Jan-2017 209
4 महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी(मराठी) English 2016-17 1199
5 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक English Feb-2017 128
6 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक English Jan-2017 169
7 ग्राहक किंमती निर्देशांक English April-2017 29
8 ग्राहक किंमती निर्देशांक English Mar-2017 32
9 महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी(इंग्रजी) English 2016-17 600
10 महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी English 2015-16 8457
11 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक English Dec-2016 183
12 ग्राहक किंमती निर्देशांक English Feb-2016 855
13 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक English Feb-2016 1715
14 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक English Mar-2016 534
15 ग्राहक किंमती निर्देशांक English Oct-2016 148
16 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक English Sep-2016 297
17 निरनिराळया जीवनावश्यक वस्तूंच्या ग्राहक किंमतींचे निर्देंशांक व समालोचन English Oct-2016 280
18 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक English May-2016 422
19 महाराष्ट्राची आर्थिक आकडेवारी English 2016 242
20 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अमरावती English 2016 30
21 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, बुलडाणा English 2016 35
22 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, धुळे English 2016 24
23 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, परभणी English 2016 11
24 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सिंधुदुर्ग English 2016 18
25 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, यवतमाळ English 2016 15
26 ग्राहक किंमती निर्देशांक English Jan-2016 455
27 ग्राहक किंमती निर्देशांक English Mar-2016 369
28 ग्राहक किंमती निर्देशांक English Nov-2016 109
29 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, हिंगोली English 2016 125
30 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नंदुरबार English 2016 115
31 ग्राहक किंमती निर्देशांक English Aug-2016 117
32 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक English Jun-2016 305
33 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक English July-2016 271
34 ग्राहक किंमती निर्देशांक English Sept-2016 72
35 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक English Aug-2016 207
36 ग्राहक किंमती निर्देशांक English July-2016 103
37 ग्राहक किंमती निर्देशांक English April-2016 94
38 ग्राहक किंमती निर्देशांक English May-2016 87
39 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक English Apr-2016 279
40 ग्राहक किंमती निर्देशांक English Dec-2016 28
41 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक English Nov-2016 101
42 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक English Jan-2016 1124
43 ग्राहक किंमती निर्देशांक English June-2016 508
44 ग्राहक किंमती निर्देशांक English Jan-2015 399
45 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, वाशिम English 2015 128
46 ग्राहक किंमती निर्देशांक English Mar-2015 657
47 ग्राहक किंमती निर्देशांक English Apr-2015 390
48 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक English Apr-2015 870
49 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक English May-2015 723
50 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक English Feb-2015 533
51 ग्राहक किंमती निर्देशांक English Feb-2015 457
52 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक English Mar-2015 822
53 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक English Jun-2015 396
54 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक English July-2015 503
55 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक English Aug-2015 515
56 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक English Sep-2015 431
57 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक English Oct-2015 422
58 ग्राहक किंमती निर्देशांक English Sep-2015 68
59 ग्राहक किंमती निर्देशांक English Oct-2015 109
60 महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी English 2014-15 17574
61 ग्राहक किंमती निर्देशांक English Jun-2015 103
62 ग्राहक किंमती निर्देशांक English Jul-2015 308
63 ग्राहक किंमती निर्देशांक English Aug-2015 120
64 ग्राहक किंमती निर्देशांक English Nov-2015 89
65 ग्राहक किंमती निर्देशांक English Dec-2015 111
66 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, वर्धा English 2015 624
67 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, भंडारा English 2015 136
68 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, गोंदिया English 2015 135
69 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, गडचिरोली English 2015 148
70 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, रत्नागिरी English 2015 267
71 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, रायगड English 2015 274
72 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सिंधुदुर्ग English 2015 198
73 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, नागपूर English 2015 532
74 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, चंद्रपूर English 2015 363
75 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक English Nov-2015 414
76 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक English Dec-2015 622
77 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, कोल्हापूर English 2015 95
78 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, अहमदनगर English 2015 137
79 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, पुणे English 2015 136
80 महाराष्ट्राची संक्षिप्त सांख्यिकी 2015 English 2015 1175
81 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सोलापूर English 2015 53
82 महाराष्ट्राची पायाभूत सुविधा सांख्यिकी English 2013-14 & 2014-15 216
83 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अकोला English 2015 74
84 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, औरंगाबाद English 2015 156
85 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, बुलडाणा English 2015 104
86 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, उस्मानाबाद English 2015 82
87 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, जालना English 2015 99
88 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नाशिक English 2015 119
89 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, ठाणे English 2015 128
90 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, यवतमाळ English 2015 105
91 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, जळगाव English 2015 74
92 महाराष्ट्राची आर्थिक आकडेवारी English 2015 1219
93 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नंदुरबार English 2015 219
94 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, धुळे English 2015 183
95 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अमरावती English 2015 113
96 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, बीड English 2015 79
97 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, हिंगोली English 2015 105
98 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, लातूर English 2015 133
99 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नांदेड English 2015 118
100 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, परभणी English 2015 77
101 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सांगली English 2015 88
102 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सातारा English 2015 117
103 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक English Jan-2015 1231
104 ग्राहक किंमती निर्देशांक English March-2014 667
105 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, मुंबई उपनगर English 2014 49
106 ग्राहक किंमती निर्देशांक English May-2014 242
107 ग्राहक किंमती निर्देशांक English Jun-2014 188
108 ग्राहक किंमती निर्देशांक English Jul-2014 235
109 ग्राहक किंमती निर्देशांक English Sep-2014 140
110 महाराष्ट्राची आर्थिक आकडेवारी English 2014 1331
111 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक English Jun-2014 542
112 ग्राहक किंमती निर्देशांक English Feb-2014 851
113 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक English Aug-2014 535
114 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक English Sep-2014 555
115 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, ठाणे English 2014 770
116 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, सिंधुदुर्ग English 2014 267
117 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, सातारा English 2014 717
118 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, सांगली English 2014 611
119 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, रत्नागिरी English 2014 499
120 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, परभणी English 2014 360
121 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, नंदुरबार English 2014 276
122 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, हिंगोली English 2014 343
123 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, चंद्रपूर English 2014 294
124 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, नागपूर English 2014 368
125 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, नांदेड English 2014 577
126 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, गोंदिया English 2014 256
127 ग्राहक किंमती निर्देशांक English Jan-2014 399
128 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक English Jul-2014 460
129 ग्राहक किंमती निर्देशांक English Aug-2014 109
130 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक English Oct-2014 585
131 ग्राहक किंमती निर्देशांक English Oct-2014 254
132 ग्राहक किंमती निर्देशांक English Nov-2014 196
133 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक English Nov-2014 975
134 महाराष्ट्राची संक्षिप्त सांख्यिकी English 2014 2846
135 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, कोल्हापूर English 2014 674
136 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, वर्धा English 2014 263
137 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, गडचिरोली English 2014 279
138 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, भंडारा English 2014 272
139 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, अहमदनगर English 2014 778
140 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, पुणे English 2014 1276
141 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, सोलापूर English 2014 754
142 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, धुळे English 2014 144
143 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, बीड English 2014 340
144 महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी English 2013-14 15849
145 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक English Feb-2014 312
146 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक English Mar-2014 306
147 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक English Apr-2014 341
148 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक English May-2014 280
149 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, उस्मानाबाद English 2014 143
150 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, जळगाव English 2014 128
151 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, जालना English 2014 210
152 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, मुंबई शहर English 2014 33
153 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, यवतमाळ English 2014 207
154 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, वाशिम English 2014 154
155 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, औरंगाबाद English 2014 274
156 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, अकोला English 2014 167
157 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, अमरावती English 2014 190
158 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, बुलढाणा English 2014 179
159 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, नाशिक English 2014 244
160 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, रायगड English 2014 273
161 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, लातूर English 2014 303
162 महाराष्ट्रातील जिल्ह्यांचे व भारतातील राज्यांचे निवडक निर्देशक English 2013-14 1325
163 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक English Jan-2014 1095
164 महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी English 2012-13 19102
165 महाराष्ट्राची पायाभूत सुविधा सांख्यिकी English 2011-12 & 2012-13 449
166 ग्राहक किंमती निर्देशांक English Jan-2013 216
167 ग्राहक किंमती निर्देशांक English Feb-2013 182
168 ग्राहक किंमती निर्देशांक English Mar-2013 667
169 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक English Apr-2013 1034
170 ग्राहक किंमती निर्देशांक English Apr-2013 379
171 ग्राहक किंमती निर्देशांक English May-2013 244
172 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक English May-2013 1093
173 ग्राहक किंमती निर्देशांक English Jun-2013 419
174 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक English Mar-2013 729
175 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक English Jun-2013 1497
176 ग्राहक किंमती निर्देशांक English Jul-2013 481
177 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक English Jan-2013 1272
178 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, बुलढाणा English 2013 672
179 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, लातूर English 2013 831
180 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, रायगड English 2013 668
181 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, रत्नागिरी English 2013 463
182 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, ठाणे English 2013 676
183 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, बीड English 2013 731
184 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, हिंगोली English 2013 396
185 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, जालना English 2013 903
186 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, नांदेड English 2013 1240
187 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, सोलापूर English 2013 667
188 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, वर्धा English 2013 296
189 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, वाशिम English 2013 441
190 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, अमरावती English 2013 1454
191 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन,गडचिरोली English 2013 425
192 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, अहमदनगर English 2013 932
193 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, भंडारा English 2013 268
194 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, चंद्रपूर English 2013 625
195 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, धुळे English 2013 527
196 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, गोंदिया English 2013 280
197 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, नागपूर English 2013 546
198 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, नंदुरबार English 2013 367
199 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, ओस्मानाबाद English 2013 746
200 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, पुणे English 2013 1195
201 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, सातारा English 2013 724
202 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, सिंधुदुर्ग English 2013 351
203 महाराष्ट्राची आर्थिक आकडेवारी English 2013 1271
204 महाराष्ट्रातील जिल्ह्यांचे व भारतातील राज्यांचे निवडक निर्देशक English 2012-13 989
205 महाराष्ट्राची संक्षिप्त सांख्यिकी English 2013 1593
206 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक English Jul-2013 1080
207 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक English Aug-2013 1792
208 ग्राहक किंमती निर्देशांक English Aug-2013 833
209 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक English Oct-2013 665
210 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक English Nov-2013 655
211 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक English Dec-2013 1357
212 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक English Sep-2013 2222
213 ग्राहक किंमती निर्देशांक English Sep-2013 1384
214 ग्राहक किंमती निर्देशांक English Oct-2013 341
215 ग्राहक किंमती निर्देशांक English Nov-2013 191
216 ग्राहक किंमती निर्देशांक English Dec-2013 778
217 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, अकोला English 2013 399
218 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, औरंगाबाद English 2013 618
219 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, जळगाव English 2013 522
220 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, कोल्हापूर English 2013 77
221 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, नासिक English 2013 1420
222 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, परभणी English 2013 586
223 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, सांगली English 2013 1095
224 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, यवतमाळ English 2013 680
225 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक English Feb-2013 1449
226 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक English Mar-2012 651
227 महाराष्ट्रातील जिल्ह्यांचे व भारतातील राज्यांचे निवडक निर्देशक English 2011-12 825
228 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक English Feb-2012 1015
229 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक English Mar-2012 1178
230 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक English Apr-2012 1551
231 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक English May-2012 1349
232 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक English Jun-2012 1439
233 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक English Jul-2012 1194
234 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक English Aug-2012 1765
235 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक English Sep-2012 2116
236 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक English Oct-2012 901
237 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक English Nov-2012 808
238 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक English Dec-2012 1263
239 ग्राहक किंमती निर्देशांक English Oct-2012 193
240 ग्राहक किंमती निर्देशांक English Nov-2012 135
241 ग्राहक किंमती निर्देशांक English Dec-2012 227
242 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, यवतमाळ English 2012 2849
243 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सोलापूर English 2012 2547
244 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, ठाणे English 2012 2288
245 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, वर्धा English 2012 1356
246 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, वाशिम English 2012 926
247 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक English Jan-2012 517
248 महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी English 2011-12 23831
249 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक English Feb-1012 514
250 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अमरावती English 2012 2455
251 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नांदेड English 2012 1803
252 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, बीड English 2012 1473
253 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, रायगड English 2012 2009
254 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, गडचिरोली English 2012 1516
255 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, जालना English 2012 1928
256 महाराष्ट्राची आर्थिक आकडेवारी English 2012 2634
257 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अहमदनगर English 2012 2059
258 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अकोला English 2012 1245
259 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, औरंगाबाद English 2012 2016
260 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, भंडारा English 2012 1048
261 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, बुलढाणा English 2012 1249
262 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, चंद्रपूर् English 2012 1139
263 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, धुळे English 2012 1573
264 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, गोंदिया English 2012 937
265 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, हिंगोली English 2012 1209
266 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, जळगाव English 2012 1802
267 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, कोल्हापूर English 2012 2338
268 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, लातूर् English 2012 1702
269 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नागपूर् English 2012 1451
270 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नंदूरबार English 2012 1119
271 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नाशिक English 2012 2360
272 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, उस्मानाबाद English 2012 1441
273 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, परभणी English 2012 1092
274 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, पुणे English 2012 5028
275 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, रत्नागिरी English 2012 4267
276 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सांगली English 2012 1917
277 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सातारा English 2012 1689
278 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सिंधुदुर्ग English 2012 1099
279 महाराष्ट्राची संक्षिप्त सांख्यिकी English 2012 1517
280 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक English Jan-2012 1154
281 महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी English 2010-11 20374
282 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक English Apr-2011 340
283 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक English Jan-2011 852
284 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक English Feb-2011 755
285 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, गोंदिया English 2011 1672
286 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, वाशिम English 2011 1118
287 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, वर्धा English 2011 2348
288 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, हिंगोली English 2011 1184
289 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक English Mar-2011 662
290 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक English Apr-2011 632
291 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक English Jun-2011 332
292 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक English May-2011 837
293 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक English Jul-2011 434
294 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक English Jun-2011 866
295 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक English Aug-2011 492
296 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक English Jul-2011 816
297 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक English Sep-2011 488
298 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक English Aug-2011 815
299 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, ठाणे English 2011 1705
300 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सिंधुदुर्ग English 2011 1164
301 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, उस्मानाबाद English 2011 1277
302 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, परभणी English 2011 1259
303 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नांदेड English 2011 1926
304 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अमरावती English 2011 2445
305 महाराष्ट्राची आर्थिक आकडेवारी English 2011 3112
306 महाराष्ट्राची पायाभूत सुविधा सांख्यिकी English 2009-10 & 2010-11 2777
307 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक English Jan-2011 310
308 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक English Feb-2011 273
309 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक English Mar-2011 372
310 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक English Oct-2011 508
311 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक English Dec-2011 583
312 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक English Oct-2011 911
313 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक English Nov-2011 1057
314 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक English Dec-2011 979
315 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, जळगाव English 2011 1713
316 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अहमदनगर English 2011 2100
317 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, बीड English 2011 1243
318 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सांगली English 2011 1532
319 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सातारा English 2011 1601
320 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, पुणे English 2011 3067
321 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सोलापूर English 2011 1860
322 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक English May-2011 312
323 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक English Nov-2011 491
324 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक English Sep-2011 1026
325 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, धुळे English 2011 1159
326 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, जालना English 2011 1043
327 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, कोल्हापूर English 2011 2611
328 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, लातूर English 2011 1512
329 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नंदुरबार English 2011 1027
330 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नाशिक English 2011 2512
331 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, रायगड English 2011 1721
332 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, रत्नागिरी English 2011 1842
333 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, चंद्रपूर English 2011 3183
334 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अकोला English 2011 1050
335 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, यवतमाळ English 2011 1716
336 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नागपूर English 2011 2011
337 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, गडचिरोली English 2011 1060
338 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, बुलढाणा English 2011 1168
339 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, औरंगाबाद English 2011 1970
340 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, भंडारा English 2011 3856
341 महाराष्ट्राची संक्षिप्त सांख्यिकी English 2011 1986
342 महाराष्ट्रातील जिल्ह्यांचे व भारतातील राज्यांचे निवडक निर्देशक English 2010-11 1234
343 महाराष्ट्र राज्य सांख्यिकीय गोषवारा English 2010-11 183
344 महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी English 2009-10 13273
345 महाराष्ट्र राज्य सांख्यिकीय गोषवारा English 2009-10 884
346 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक English February-2010 540
347 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक English March-2010 1158
348 महाराष्ट्राची आर्थिक आकडेवारी English 2010 2428
349 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक English May-2010 364
350 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक English June-2010 408
351 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक English July-2010 298
352 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक English Nov-2010 560
353 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अहमदनगर English 2010 1463
354 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, बीड English 2010 839
355 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक English Dec-2010 817
356 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सोलापूर English 2010 1388
357 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, रत्नागिरी English 2010 979
358 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, चंद्रपूर English 2010 871
359 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, पुणे English 2010 3002
360 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, वर्धा English 2010 882
361 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नागपूर English 2010 1597
362 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, रायगड English 2010 1418
363 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, भंडारा English 2010 991
364 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सातारा English 2010 1216
365 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, धुळे English 2010 668
366 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, गोंदिया English 2010 1131
367 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, हिंगोली English 2010 663
368 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नाशिक English 2010 1431
369 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सांगली English 2010 1180
370 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, ठाणे English 2010 2045
371 महाराष्ट्रातील जिल्ह्यांचे व भारतातील राज्यांचे निवडक निर्देशक English 2009-10 1524
372 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक English April-2010 502
373 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक English Oct-2010 359
374 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, कोल्हापूर English 2010 1319
375 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अकोला English 2010 1112
376 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, औरंगाबाद English 2010 1235
377 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, परभणी English 2010 882
378 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, लातूर English 2010 904
379 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नांदेड English 2010 1480
380 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, गडचिरोली English 2010 1355
381 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, जालना English 2010 776
382 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, जळगाव English 2010 1394
383 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, उस्मानाबाद English 2010 865
384 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, बुलढाणा English 2010 1349
385 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, यवतमाळ English 2010 1260
386 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, वाशिम English 2010 1079
387 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक English Aug-2010 263
388 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक English Sep-2010 437
389 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नंदुरबार English 2010 679
390 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सिंधुदुर्ग English 2010 963
391 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अमरावती English 2010 4654
392 महाराष्ट्राची संक्षिप्त सांख्यिकी English 2010 2569
393 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक English January-2010 524
394 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक English November-2009 4189
395 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, गोंदिया English 2009 5263
396 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक English September-2009 5755
397 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, यवतमाळ English 2009 4081
398 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, भंडारा English 2009 4079
399 महाराष्ट्रातील जिल्ह्यांचे व भारतातील राज्यांचे निवडक निर्देशक English 2008-09 2454
400 महाराष्ट्राची संक्षिप्त सांख्यिकी English 2009 4952
401 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सोलापूर English 2009 3289
402 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, ठाणे English 2009 2050
403 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नाशिक English 2009 3659
404 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, पुणे English 2009 3059
405 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सातारा English 2009 5202
406 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, रायगड English 2009 6279
407 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अहमदनगर English 2009 4791
408 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, बीड English 2009 4730
409 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, बुलढाणा English 2009 3461
410 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, गडचिरोली English 2009 5214
411 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, कोल्हापूर English 2009 4646
412 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, लातूर English 2009 4954
413 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, रत्नागिरी English 2009 4916
414 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सिंधुदुर्ग English 2009 2248
415 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, वर्धा English 2009 3848
416 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, वाशिम English 2009 2999
417 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, औरंगाबाद English 2009 5882
418 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, चंद्रपूर English 2009 4727
419 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, हिंगोली English 2009 4038
420 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नागपूर English 2009 6160
421 महाराष्ट्र राज्य सांख्यिकीय गोषवारा English 2008-09 3798
422 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक English October-2009 9427
423 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक English December-2009 2060
424 महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी English 2008-09 17093
425 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक - फेब्रु, २००९ English February-2009 5092
426 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक - मार्च, २००९ English March-2009 5448
427 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक - एप्रिल, २००९ English April-2009 6511
428 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक English May-2009 5537
429 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक English July-2009 6634
430 महाराष्ट्राची आर्थिक आकडेवारी English 2009 3060
431 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अकोला English 2009 5325
432 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, जळगाव English 2009 5733
433 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, जालना English 2009 3438
434 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नांदेड English 2009 5887
435 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नंदूरबार English 2009 3532
436 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, उस्मानाबाद English 2009 3550
437 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, परभणी English 2009 16963
438 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सांगली English 2009 6868
439 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, धुळे English 2009 3431
440 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अमरावती English 2009 8147
441 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक English June-2009 5054
442 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक - मार्च, २००८ English March-2008 8832
443 महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी English 2007-08 18138
444 निरनिराळ्या जिवनावश्यक वस्तूंच्या ग्राहककिंमतीचे निर्देशांक व समालोचन - फेब्रु, २००८ English February-2008 4188
445 निरनिराळ्या जिवनावश्यक वस्तूंच्या ग्राहककिंमतीचे निर्देशांक व समालोचन - मार्च, २००८ English March-2008 7641
446 निरनिराळ्या जिवनावश्यक वस्तूंच्या ग्राहककिंमतीचे निर्देशांक व समालोचन - जून, २००८ English June-2008 6991
447 निरनिराळ्या जिवनावश्यक वस्तूंच्या ग्राहककिंमतीचे निर्देशांक व समालोचन - मे, २००८ English May-2008 5945
448 निरनिराळ्या जिवनावश्यक वस्तूंच्या ग्राहककिंमतीचे निर्देशांक व समालोचन - जलै, २००८ English July-2008 5779
449 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक - डिसेंबर, २००८ English December-2008 7310
450 महाराष्ट्राची आर्थिक आकडेवारी English 2008 7570
451 निरनिराळ्या जिवनावश्यक वस्तूंच्या ग्राहककिंमतीचे निर्देशांक व समालोचन - ऑगस्ट, २००८ English August-2008 5192
452 महाराष्ट्र राज्य सांख्यिकीय गोषवारा English 2007-08 5924
453 महाराष्ट्रातील जिल्ह्यांचे व भारतातील राज्यांचे निवडक निर्देशक English 2007-08 5501
454 महाराष्ट्राची संक्षिप्त सांख्यिकी English 2008 4912
455 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक - एप्रिल, २००८ English April-2008 5873
456 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक - मे, २००८ English May-2008 6212
457 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक - जाने, २००८ English January-2008 5916
458 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक - फेब्रु, २००८ English February-2008 3943
459 निरनिराळ्या जिवनावश्यक वस्तूंच्या ग्राहककिंमतीचे निर्देशांक व समालोचन - जाने, २००८ English January-2008 5648
460 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अमरावती English 2006-07 17254
461 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, परभणी English 2006-07 22278
462 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, भंडारा English 2006-07 10912
463 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक - नोव्हेंबर, २००७ English November-2007 5604
464 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, पुणे English 2006-07 9495
465 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नाशिक English 2006-07 11794
466 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नंदूरबार English 2006-07 12756
467 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नांदेड English 2006-07 17964
468 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नागपूर English 2006-07 17670
469 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, लातूर English 2006-07 17219
470 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, जालना English 2006-07 15926
471 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, धुळे English 2006-07 11107
472 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, चंद्रपूर English 2006-07 13014
473 महाराष्ट्राची संक्षिप्त सांख्यिकी English 2007 6034
474 महाराष्ट्राची आर्थिक आकडेवारी English 2007 7768
475 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, उस्मानाबाद English 2006-07 13155
476 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, रत्नागिरी English 2006-07 15836
477 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सातारा English 2006-07 12900
478 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सिंधुदुर्ग English 2006-07 9450
479 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, ठाणे English 2006-07 9750
480 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, वर्धा English 2006-07 15356
481 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, यवतमाळ English 2006-07 11272
482 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक - सप्टेंबर, २००७ English September-2007 7440
483 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक - ऑक्टोबर, २००७ English October-2007 5816
484 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, बीड English 2006-07 18308
485 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, गडचिरोली English 2006-07 17905
486 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, कोल्हापूर English 2006-07 17274
487 निरनिराळ्या जिवनावश्यक वस्तूंच्या ग्राहककिंमतीचे निर्देशांक व समालोचन - सप्टेंबर, २००७ English September-2007 4896
488 निरनिराळ्या जिवनावश्यक वस्तूंच्या ग्राहककिंमतीचे निर्देशांक व समालोचन - ऑक्टोबर, २००७ English October-2007 6792
489 निरनिराळ्या जिवनावश्यक वस्तूंच्या ग्राहककिंमतीचे निर्देशांक व समालोचन - नोव्हेंबर, २००७ English November-2007 6100
490 निरनिराळ्या जिवनावश्यक वस्तूंच्या ग्राहककिंमतीचे निर्देशांक व समालोचन - डिसेंबर, २००७ English Decemeber-2007 4541
491 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक - डिसेंबर, २००७ English December-2007 6694
492 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सांगली English 2006-07 14954
493 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, रायगड English 2006-07 17361
494 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, बुलढाणा English 2006-07 14191
495 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, औरंगाबाद English 2006-07 13421
496 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अकोला English 2006-07 13317
497 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अहमदनगर English 2006-07 16400
498 महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी English 2006-07 18020
499 निरनिराळ्या जिवनावश्यक वस्तूंच्या ग्राहककिंमतीचे निर्देशांक व समालोचन - ऑगस्ट, २००७ English August-2007 7028
500 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक - ऑगस्ट, २००७ English August-2007 4995
501 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक - जुलै, २००७ English July-2007 3953
502 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक - जून, २००७ English June-2007 4955
503 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक - मे, २००७ English May-2007 7299
504 निरनिराळ्या जिवनावश्यक वस्तूंच्या ग्राहककिंमतीचे निर्देशांक व समालोचन - मे, २००७ English May-2007 6440
505 निरनिराळ्या जिवनावश्यक वस्तूंच्या ग्राहककिंमतीचे निर्देशांक व समालोचन - जुलै, २००७ English July-2007 5121
506 निरनिराळ्या जिवनावश्यक वस्तूंच्या ग्राहककिंमतीचे निर्देशांक व समालोचन - जून, २००७ English June-2007 4615
507 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नाशिक English 2005-06 11135
508 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, जळगाव English 2005-06 11010
509 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नंदूरबार English 2005-06 13905
510 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, धुळे English 2005-06 10882
511 महाराष्ट्राची संक्षिप्त सांख्यिकी English 2006 8769
512 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अकोला English 2005-06 13624
513 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, बुलढाणा English 2005-06 13395
514 महाराष्ट्राची संक्षिप्त सांख्यिकी English 2005 8866