All Publications

Sr.No. Publication Name Document Language Period File Type No. of views
1 ग्राहक किंमती निर्देशांक English Feb-2017 964
2 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक English May-2017 433
3 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक English July-2017 368
4 ग्राहक किंमती निर्देशांक English July-2017 128
5 ग्राहक किंमती निर्देशांक English Jan-2017 343
6 महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी English 2016-17 2364
7 ग्राहक किंमती निर्देशांक English Nov-2017 34
8 ग्राहक किंमती निर्देशांक English August-2017 82
9 ग्राहक किंमती निर्देशांक English Sept-2017 102
10 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक English Aug-2017 142
11 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक English Sept-2017 158
12 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, धुळे English 2017 80
13 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नंदुरबार English 2017 144
14 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक English Nov-2017 68
15 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक English Jan-2017 457
16 ग्राहक किंमती निर्देशांक English April-2017 195
17 ग्राहक किंमती निर्देशांक English May-2017 88
18 ग्राहक किंमती निर्देशांक English June-2017 90
19 ग्राहक किंमती निर्देशांक English Oct-2017 37
20 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक English June-2017 252
21 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक English Oct-2017 121
22 ग्राहक किंमती निर्देशांक English Dec-2017 36
23 ग्राहक किंमती निर्देशांक English Mar-2017 91
24 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक English Feb-2017 416
25 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक English April-2017 170
26 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक English March-2017 740
27 महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी English 2015-16 8985
28 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, भंडारा English 2016 72
29 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, चंद्रपूर English 2016 200
30 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, गडचिरोली English 2016 69
31 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, गोंदिया English 2016 57
32 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, जळगाव English 2016 62
33 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, कोल्हापूर English 2016 122
34 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नागपूर English 2016 82
35 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, उस्मानाबाद English 2016 64
36 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, ठाणे English 2016 111
37 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, वर्धा English 2016 37
38 ग्राहक किंमती निर्देशांक English Feb-2016 906
39 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक English Feb-2016 1966
40 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक English Mar-2016 649
41 ग्राहक किंमती निर्देशांक English Oct-2016 189
42 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक English Sep-2016 410
43 निरनिराळया जीवनावश्यक वस्तूंच्या ग्राहक किंमतींचे निर्देंशांक व समालोचन English Oct-2016 406
44 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, औरंगाबाद English 2016 427
45 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, बीड English 2016 115
46 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक English May-2016 515
47 महाराष्ट्राची आर्थिक आकडेवारी English 2016 889
48 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अमरावती English 2016 272
49 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, बुलडाणा English 2016 242
50 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, धुळे English 2016 135
51 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, परभणी English 2016 143
52 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सिंधुदुर्ग English 2016 157
53 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, यवतमाळ English 2016 152
54 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नाशिक English 2016 105
55 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, रत्नागिरी English 2016 76
56 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सांगली English 2016 80
57 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सातारा English 2016 94
58 ग्राहक किंमती निर्देशांक English Jan-2016 480
59 ग्राहक किंमती निर्देशांक English Mar-2016 387
60 ग्राहक किंमती निर्देशांक English Nov-2016 133
61 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, हिंगोली English 2016 245
62 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नंदुरबार English 2016 249
63 ग्राहक किंमती निर्देशांक English Aug-2016 136
64 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक English Jun-2016 396
65 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक English July-2016 362
66 ग्राहक किंमती निर्देशांक English Sept-2016 94
67 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक English Aug-2016 298
68 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, जालना English 2016 132
69 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, लातूर English 2016 162
70 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, वाशिम English 2016 98
71 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अकोला English 2016 116
72 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नांदेड English 2016 179
73 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, रायगड English 2016 8
74 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सोलापूर English 2016 7
75 ग्राहक किंमती निर्देशांक English July-2016 125
76 महाराष्ट्राची संक्षिप्त सांख्यिकी English 2016 391
77 ग्राहक किंमती निर्देशांक English April-2016 111
78 ग्राहक किंमती निर्देशांक English May-2016 105
79 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक English Apr-2016 364
80 ग्राहक किंमती निर्देशांक English Dec-2016 50
81 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक English Nov-2016 204
82 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, पुणे English 2016 58
83 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक English Jan-2016 1205
84 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक English Dec-2016 362
85 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अहमदनगर English 2016 74
86 ग्राहक किंमती निर्देशांक English June-2016 539
87 ग्राहक किंमती निर्देशांक English Jan-2015 420
88 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, वाशिम English 2015 179
89 ग्राहक किंमती निर्देशांक English Mar-2015 665
90 ग्राहक किंमती निर्देशांक English Apr-2015 398
91 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक English Apr-2015 912
92 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक English May-2015 758
93 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक English Feb-2015 576
94 ग्राहक किंमती निर्देशांक English Feb-2015 468
95 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक English Mar-2015 864
96 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक English Jun-2015 434
97 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक English July-2015 539
98 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक English Aug-2015 555
99 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक English Sep-2015 469
100 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक English Oct-2015 462
101 ग्राहक किंमती निर्देशांक English Sep-2015 72
102 ग्राहक किंमती निर्देशांक English Oct-2015 115
103 महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी English 2014-15 17890
104 ग्राहक किंमती निर्देशांक English Jun-2015 107
105 ग्राहक किंमती निर्देशांक English Jul-2015 313
106 ग्राहक किंमती निर्देशांक English Aug-2015 124
107 ग्राहक किंमती निर्देशांक English Nov-2015 98
108 ग्राहक किंमती निर्देशांक English Dec-2015 120
109 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, वर्धा English 2015 692
110 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, भंडारा English 2015 173
111 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, गोंदिया English 2015 164
112 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, गडचिरोली English 2015 200
113 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, रत्नागिरी English 2015 424
114 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, रायगड English 2015 500
115 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सिंधुदुर्ग English 2015 314
116 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, नागपूर English 2015 749
117 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, चंद्रपूर English 2015 503
118 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक English Nov-2015 457
119 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक English Dec-2015 674
120 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, मुंबई शहर English 2015 23
121 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, मुंबई उपनगर English 2015 18
122 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, कोल्हापूर English 2015 194
123 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, अहमदनगर English 2015 215
124 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, पुणे English 2015 298
125 महाराष्ट्राची संक्षिप्त सांख्यिकी English 2015 2050
126 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सोलापूर English 2015 144
127 महाराष्ट्राची पायाभूत सुविधा सांख्यिकी English 2013-14 & 2014-15 648
128 महाराष्ट्रातील जिल्हांचे व भारतातील राज्यांचे निवडक निर्देशक English 2014-15 684
129 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अकोला English 2015 99
130 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, औरंगाबाद English 2015 201
131 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, बुलडाणा English 2015 138
132 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, उस्मानाबाद English 2015 133
133 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, जालना English 2015 138
134 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नाशिक English 2015 196
135 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, ठाणे English 2015 264
136 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, यवतमाळ English 2015 129
137 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, जळगाव English 2015 133
138 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, पालघर English 2015 15
139 महाराष्ट्राची आर्थिक आकडेवारी English 2015 1303
140 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नंदुरबार English 2015 332
141 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, धुळे English 2015 256
142 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अमरावती English 2015 147
143 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, बीड English 2015 102
144 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, हिंगोली English 2015 126
145 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, लातूर English 2015 168
146 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नांदेड English 2015 140
147 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, परभणी English 2015 101
148 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सांगली English 2015 131
149 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सातारा English 2015 187
150 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक English Jan-2015 1295
151 ग्राहक किंमती निर्देशांक English March-2014 674
152 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, मुंबई उपनगर English 2014 94
153 ग्राहक किंमती निर्देशांक English May-2014 248
154 ग्राहक किंमती निर्देशांक English Jun-2014 193
155 ग्राहक किंमती निर्देशांक English Jul-2014 242
156 ग्राहक किंमती निर्देशांक English Sep-2014 144
157 महाराष्ट्राची आर्थिक आकडेवारी English 2014 1364
158 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक English Jun-2014 572
159 ग्राहक किंमती निर्देशांक English Feb-2014 858
160 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक English Aug-2014 558
161 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक English Sep-2014 578
162 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, ठाणे English 2014 859
163 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, सिंधुदुर्ग English 2014 300
164 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, सातारा English 2014 864
165 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, सांगली English 2014 732
166 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, रत्नागिरी English 2014 526
167 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, परभणी English 2014 455
168 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, नंदुरबार English 2014 305
169 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, हिंगोली English 2014 403
170 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, चंद्रपूर English 2014 323
171 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, नागपूर English 2014 399
172 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, नांदेड English 2014 696
173 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, गोंदिया English 2014 323
174 ग्राहक किंमती निर्देशांक English Jan-2014 405
175 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक English Jul-2014 484
176 ग्राहक किंमती निर्देशांक English Aug-2014 115
177 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक English Oct-2014 610
178 ग्राहक किंमती निर्देशांक English Oct-2014 259
179 ग्राहक किंमती निर्देशांक English Nov-2014 207
180 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक English Nov-2014 1009
181 महाराष्ट्राची संक्षिप्त सांख्यिकी English 2014 2950
182 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, कोल्हापूर English 2014 838
183 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, वर्धा English 2014 338
184 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, गडचिरोली English 2014 375
185 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, भंडारा English 2014 336
186 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, अहमदनगर English 2014 985
187 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, पुणे English 2014 1643
188 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, सोलापूर English 2014 894
189 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, धुळे English 2014 153
190 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, बीड English 2014 352
191 महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी English 2013-14 16053
192 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक English Feb-2014 342
193 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक English Mar-2014 334
194 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक English Apr-2014 368
195 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक English May-2014 311
196 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, उस्मानाबाद English 2014 159
197 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, जळगाव English 2014 148
198 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, जालना English 2014 226
199 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, मुंबई शहर English 2014 69
200 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, यवतमाळ English 2014 225
201 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, वाशिम English 2014 168
202 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, औरंगाबाद English 2014 293
203 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, अकोला English 2014 178
204 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, अमरावती English 2014 210
205 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, बुलढाणा English 2014 190
206 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, नाशिक English 2014 260
207 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, रायगड English 2014 285
208 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, लातूर English 2014 319
209 महाराष्ट्रातील जिल्ह्यांचे व भारतातील राज्यांचे निवडक निर्देशक English 2013-14 1413
210 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक English Jan-2014 1129
211 महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी English 2012-13 19292
212 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक English Feb-2013 1472
213 ग्राहक किंमती निर्देशांक English Jan-2013 222
214 ग्राहक किंमती निर्देशांक English Feb-2013 189
215 ग्राहक किंमती निर्देशांक English Mar-2013 672
216 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक English Apr-2013 1054
217 ग्राहक किंमती निर्देशांक English Apr-2013 383
218 ग्राहक किंमती निर्देशांक English May-2013 250
219 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक English May-2013 1113
220 ग्राहक किंमती निर्देशांक English Jun-2013 424
221 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक English Mar-2013 744
222 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक English Jun-2013 1516
223 ग्राहक किंमती निर्देशांक English Jul-2013 484
224 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक English Jan-2013 1288
225 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, बुलढाणा English 2013 785
226 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, लातूर English 2013 960
227 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, रायगड English 2013 691
228 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, रत्नागिरी English 2013 479
229 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, ठाणे English 2013 711
230 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, बीड English 2013 800
231 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, हिंगोली English 2013 417
232 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, जालना English 2013 986
233 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, नांदेड English 2013 1276
234 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, सोलापूर English 2013 695
235 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, वर्धा English 2013 317
236 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, वाशिम English 2013 490
237 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, अमरावती English 2013 1596
238 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन,गडचिरोली English 2013 447
239 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, अहमदनगर English 2013 975
240 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, भंडारा English 2013 288
241 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, चंद्रपूर English 2013 651
242 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, धुळे English 2013 551
243 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, गोंदिया English 2013 298
244 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, नागपूर English 2013 576
245 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, नंदुरबार English 2013 393
246 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, ओस्मानाबाद English 2013 836
247 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, पुणे English 2013 1254
248 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, सातारा English 2013 745
249 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, सिंधुदुर्ग English 2013 376
250 महाराष्ट्राची आर्थिक आकडेवारी English 2013 1300
251 महाराष्ट्रातील जिल्ह्यांचे व भारतातील राज्यांचे निवडक निर्देशक English 2012-13 1028
252 महाराष्ट्राची संक्षिप्त सांख्यिकी English 2013 1668
253 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक English Jul-2013 1099
254 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक English Aug-2013 1808
255 ग्राहक किंमती निर्देशांक English Aug-2013 838
256 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक English Oct-2013 687
257 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक English Nov-2013 679
258 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक English Dec-2013 1384
259 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक English Sep-2013 2242
260 ग्राहक किंमती निर्देशांक English Sep-2013 1388
261 ग्राहक किंमती निर्देशांक English Oct-2013 344
262 ग्राहक किंमती निर्देशांक English Nov-2013 196
263 ग्राहक किंमती निर्देशांक English Dec-2013 782
264 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, अकोला English 2013 474
265 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, औरंगाबाद English 2013 779
266 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, जळगाव English 2013 652
267 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, कोल्हापूर English 2013 108
268 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, नासिक English 2013 1602
269 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, परभणी English 2013 618
270 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, सांगली English 2013 1129
271 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, यवतमाळ English 2013 793
272 महाराष्ट्राची पायाभूत सुविधा सांख्यिकी English 2011-12 & 2012-13 512
273 महाराष्ट्र राज्य सांख्यिकीय गोषवारा English 2012-13 264
274 महाराष्ट्र राज्य सांख्यिकीय गोषवारा English 2011-12 130
275 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, वाशिम English 2012 940
276 महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी English 2011-12 23977
277 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक English Feb-1012 521
278 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अमरावती English 2012 2501
279 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नांदेड English 2012 1826
280 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, बीड English 2012 1486
281 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, रायगड English 2012 2026
282 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, गडचिरोली English 2012 1532
283 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, जालना English 2012 1955
284 महाराष्ट्राची आर्थिक आकडेवारी English 2012 2661
285 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अहमदनगर English 2012 2087
286 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अकोला English 2012 1269
287 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, औरंगाबाद English 2012 2059
288 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, भंडारा English 2012 1066
289 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, बुलढाणा English 2012 1276
290 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, चंद्रपूर् English 2012 1154
291 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, धुळे English 2012 1585
292 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, गोंदिया English 2012 948
293 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, हिंगोली English 2012 1221
294 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, जळगाव English 2012 1829
295 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, कोल्हापूर English 2012 2365
296 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, लातूर् English 2012 1741
297 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नागपूर् English 2012 1469
298 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नंदूरबार English 2012 1139
299 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नाशिक English 2012 2396
300 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, उस्मानाबाद English 2012 1464
301 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, परभणी English 2012 1107
302 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, पुणे English 2012 5067
303 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, रत्नागिरी English 2012 4284
304 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सांगली English 2012 1932
305 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सातारा English 2012 1705
306 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सिंधुदुर्ग English 2012 1115
307 महाराष्ट्राची संक्षिप्त सांख्यिकी English 2012 1589
308 महाराष्ट्रातील जिल्ह्यांचे व भारतातील राज्यांचे निवडक निर्देशक English 2011-12 866
309 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक English Mar-2012 656
310 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक English Jan-2012 1174
311 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक English Feb-2012 1035
312 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक English Mar-2012 1196
313 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक English Apr-2012 1566
314 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक English May-2012 1365
315 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक English Jun-2012 1452
316 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक English Jul-2012 1209
317 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक English Aug-2012 1779
318 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक English Sep-2012 2128
319 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक English Oct-2012 922
320 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक English Nov-2012 823
321 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक English Dec-2012 1283
322 ग्राहक किंमती निर्देशांक English Oct-2012 198
323 ग्राहक किंमती निर्देशांक English Nov-2012 139
324 ग्राहक किंमती निर्देशांक English Dec-2012 233
325 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, यवतमाळ English 2012 2882
326 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सोलापूर English 2012 2565
327 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, ठाणे English 2012 2302
328 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, वर्धा English 2012 1369
329 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक English Jan-2012 526
330 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक English May-2011 316
331 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक English Mar-2011 378
332 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक English Sep-2011 1047
333 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, धुळे English 2011 1173
334 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, जालना English 2011 1066
335 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, कोल्हापूर English 2011 2630
336 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, लातूर English 2011 1552
337 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नंदुरबार English 2011 1049
338 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नाशिक English 2011 2539
339 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, रायगड English 2011 1731
340 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, रत्नागिरी English 2011 1856
341 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, चंद्रपूर English 2011 3199
342 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अकोला English 2011 1079
343 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, यवतमाळ English 2011 1740
344 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नागपूर English 2011 2038
345 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, गडचिरोली English 2011 1076
346 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, बुलढाणा English 2011 1200
347 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, औरंगाबाद English 2011 2008
348 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, भंडारा English 2011 3874
349 महाराष्ट्राची संक्षिप्त सांख्यिकी English 2011 2046
350 महाराष्ट्रातील जिल्ह्यांचे व भारतातील राज्यांचे निवडक निर्देशक English 2010-11 1275
351 महाराष्ट्र राज्य सांख्यिकीय गोषवारा English 2010-11 526
352 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक English Oct-2011 513
353 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक English Dec-2011 587
354 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक English Oct-2011 923
355 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक English Nov-2011 1071
356 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक English Dec-2011 997
357 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, जळगाव English 2011 1745
358 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अहमदनगर English 2011 2126
359 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, बीड English 2011 1257
360 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सांगली English 2011 1550
361 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सातारा English 2011 1619
362 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, पुणे English 2011 3099
363 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सोलापूर English 2011 1884
364 महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी English 2010-11 20512
365 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक English Apr-2011 351
366 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक English Jan-2011 865
367 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक English Feb-2011 770
368 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, गोंदिया English 2011 1686
369 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, वाशिम English 2011 1132
370 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, वर्धा English 2011 2359
371 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, हिंगोली English 2011 1195
372 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक English Mar-2011 676
373 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक English Apr-2011 648
374 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक English Jun-2011 339
375 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक English May-2011 854
376 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक English Jul-2011 439
377 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक English Jun-2011 881
378 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक English Aug-2011 497
379 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक English Jul-2011 831
380 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक English Sep-2011 496
381 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक English Aug-2011 827
382 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, ठाणे English 2011 1717
383 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सिंधुदुर्ग English 2011 1182
384 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, उस्मानाबाद English 2011 1299
385 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, परभणी English 2011 1276
386 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नांदेड English 2011 1948
387 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अमरावती English 2011 2496
388 महाराष्ट्राची आर्थिक आकडेवारी English 2011 3135
389 महाराष्ट्राची पायाभूत सुविधा सांख्यिकी English 2009-10 & 2010-11 2844
390 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक English Jan-2011 313
391 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक English Feb-2011 279
392 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक English Nov-2011 495
393 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, औरंगाबाद English 2010 1262
394 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, परभणी English 2010 898
395 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, लातूर English 2010 933
396 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नांदेड English 2010 1500
397 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, गडचिरोली English 2010 1371
398 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, जालना English 2010 793
399 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, जळगाव English 2010 1413
400 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, उस्मानाबाद English 2010 875
401 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, बुलढाणा English 2010 1371
402 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, यवतमाळ English 2010 1280
403 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, वाशिम English 2010 1089
404 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक English Aug-2010 270
405 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक English Sep-2010 444
406 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नंदुरबार English 2010 694
407 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सिंधुदुर्ग English 2010 981
408 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अमरावती English 2010 4693
409 महाराष्ट्राची संक्षिप्त सांख्यिकी English 2010 2618
410 महाराष्ट्र राज्य सांख्यिकीय गोषवारा English 2009-10 958
411 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, चंद्रपूर English 2010 890
412 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, पुणे English 2010 3038
413 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, वर्धा English 2010 898
414 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नागपूर English 2010 1627
415 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, रायगड English 2010 1433
416 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, भंडारा English 2010 1013
417 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सातारा English 2010 1233
418 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, धुळे English 2010 679
419 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, गोंदिया English 2010 1146
420 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, हिंगोली English 2010 682
421 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नाशिक English 2010 1452
422 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सांगली English 2010 1195
423 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, ठाणे English 2010 2057
424 महाराष्ट्रातील जिल्ह्यांचे व भारतातील राज्यांचे निवडक निर्देशक English 2009-10 1563
425 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक English April-2010 512
426 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक English Oct-2010 367
427 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, कोल्हापूर English 2010 1338
428 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अकोला English 2010 1125
429 महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी English 2009-10 13409
430 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक English January-2010 533
431 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक English February-2010 551
432 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक English March-2010 1163
433 महाराष्ट्राची आर्थिक आकडेवारी English 2010 2449
434 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक English May-2010 370
435 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक English June-2010 411
436 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक English July-2010 306
437 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक English Nov-2010 572
438 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अहमदनगर English 2010 1478
439 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, बीड English 2010 855
440 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक English Dec-2010 827
441 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सोलापूर English 2010 1403
442 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, रत्नागिरी English 2010 988
443 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक English November-2009 4200
444 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, गोंदिया English 2009 5279
445 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक English September-2009 5765
446 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, यवतमाळ English 2009 4105
447 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, भंडारा English 2009 4108
448 महाराष्ट्रातील जिल्ह्यांचे व भारतातील राज्यांचे निवडक निर्देशक English 2008-09 2504
449 महाराष्ट्राची संक्षिप्त सांख्यिकी English 2009 4989
450 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सोलापूर English 2009 3314
451 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, ठाणे English 2009 2055
452 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नाशिक English 2009 3679
453 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, पुणे English 2009 3085
454 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सातारा English 2009 5216
455 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, रायगड English 2009 6289
456 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अहमदनगर English 2009 4805
457 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, बीड English 2009 4744
458 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, बुलढाणा English 2009 3480
459 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, गडचिरोली English 2009 5225
460 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, कोल्हापूर English 2009 4667
461 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, लातूर English 2009 4982
462 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, रत्नागिरी English 2009 4930
463 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सिंधुदुर्ग English 2009 2263
464 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, वर्धा English 2009 3856
465 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, वाशिम English 2009 3012
466 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, औरंगाबाद English 2009 5920
467 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, चंद्रपूर English 2009 4745
468 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, हिंगोली English 2009 4066
469 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नागपूर English 2009 6191
470 महाराष्ट्र राज्य सांख्यिकीय गोषवारा English 2008-09 3871
471 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक English October-2009 9435
472 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक English December-2009 2072
473 महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी English 2008-09 17229
474 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक - फेब्रु, २००९ English February-2009 5108
475 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक - मार्च, २००९ English March-2009 5464
476 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक - एप्रिल, २००९ English April-2009 6522
477 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक English May-2009 5547
478 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक English July-2009 6650
479 महाराष्ट्राची आर्थिक आकडेवारी English 2009 3083
480 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अकोला English 2009 5341
481 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, जळगाव English 2009 5752
482 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, जालना English 2009 3454
483 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नांदेड English 2009 5904
484 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नंदूरबार English 2009 3547
485 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, उस्मानाबाद English 2009 3563
486 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, परभणी English 2009 16978
487 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सांगली English 2009 6881
488 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, धुळे English 2009 3442
489 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अमरावती English 2009 8177
490 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक English June-2009 5070
491 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक - मार्च, २००८ English March-2008 8850
492 महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी English 2007-08 18270
493 निरनिराळ्या जिवनावश्यक वस्तूंच्या ग्राहककिंमतीचे निर्देशांक व समालोचन - फेब्रु, २००८ English February-2008 4191
494 निरनिराळ्या जिवनावश्यक वस्तूंच्या ग्राहककिंमतीचे निर्देशांक व समालोचन - मार्च, २००८ English March-2008 7645
495 निरनिराळ्या जिवनावश्यक वस्तूंच्या ग्राहककिंमतीचे निर्देशांक व समालोचन - जून, २००८ English June-2008 7005
496 निरनिराळ्या जिवनावश्यक वस्तूंच्या ग्राहककिंमतीचे निर्देशांक व समालोचन - मे, २००८ English May-2008 5953
497 निरनिराळ्या जिवनावश्यक वस्तूंच्या ग्राहककिंमतीचे निर्देशांक व समालोचन - जलै, २००८ English July-2008 5792
498 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक - डिसेंबर, २००८ English December-2008 7343
499 महाराष्ट्राची आर्थिक आकडेवारी English 2008 7593
500 निरनिराळ्या जिवनावश्यक वस्तूंच्या ग्राहककिंमतीचे निर्देशांक व समालोचन - ऑगस्ट, २००८ English August-2008 5208
501 महाराष्ट्र राज्य सांख्यिकीय गोषवारा English 2007-08 6045
502 महाराष्ट्रातील जिल्ह्यांचे व भारतातील राज्यांचे निवडक निर्देशक English 2007-08 5568
503 महाराष्ट्राची संक्षिप्त सांख्यिकी English 2008 4954
504 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक - एप्रिल, २००८ English April-2008 5897
505 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक - मे, २००८ English May-2008 6227
506 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक - जाने, २००८ English January-2008 5925
507 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक - फेब्रु, २००८ English February-2008 3957
508 निरनिराळ्या जिवनावश्यक वस्तूंच्या ग्राहककिंमतीचे निर्देशांक व समालोचन - जाने, २००८ English January-2008 5657
509 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अमरावती English 2006-07 17318
510 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, परभणी English 2006-07 22313
511 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, भंडारा English 2006-07 10940
512 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक - नोव्हेंबर, २००७ English November-2007 5621
513 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, पुणे English 2006-07 9544
514 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नाशिक English 2006-07 11812
515 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नंदूरबार English 2006-07 12777
516 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नांदेड English 2006-07 18001
517 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नागपूर English 2006-07 17716
518 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, लातूर English 2006-07 17264
519 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, जालना English 2006-07 15953
520 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, धुळे English 2006-07 11113
521 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, चंद्रपूर English 2006-07 13037
522 महाराष्ट्राची संक्षिप्त सांख्यिकी English 2007 6066
523 महाराष्ट्राची आर्थिक आकडेवारी English 2007 7803
524 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, उस्मानाबाद English 2006-07 13181
525 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, रत्नागिरी English 2006-07 15851
526 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सातारा English 2006-07 12921
527 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सिंधुदुर्ग English 2006-07 9474
528 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, ठाणे English 2006-07 9770
529 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, वर्धा English 2006-07 15374
530 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, यवतमाळ English 2006-07 11305
531 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक - सप्टेंबर, २००७ English September-2007 7458
532 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक - ऑक्टोबर, २००७ English October-2007 5832
533 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, बीड English 2006-07 18334
534 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, गडचिरोली English 2006-07 17930
535 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, कोल्हापूर English 2006-07 17306
536 निरनिराळ्या जिवनावश्यक वस्तूंच्या ग्राहककिंमतीचे निर्देशांक व समालोचन - सप्टेंबर, २००७ English September-2007 4906
537 निरनिराळ्या जिवनावश्यक वस्तूंच्या ग्राहककिंमतीचे निर्देशांक व समालोचन - ऑक्टोबर, २००७ English October-2007 6797
538 निरनिराळ्या जिवनावश्यक वस्तूंच्या ग्राहककिंमतीचे निर्देशांक व समालोचन - नोव्हेंबर, २००७ English November-2007 6107
539 निरनिराळ्या जिवनावश्यक वस्तूंच्या ग्राहककिंमतीचे निर्देशांक व समालोचन - डिसेंबर, २००७ English Decemeber-2007 4545
540 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक - डिसेंबर, २००७ English December-2007 6703
541 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सांगली English 2006-07 14978
542 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, रायगड English 2006-07 17383
543 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, बुलढाणा English 2006-07 14210
544 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, औरंगाबाद English 2006-07 13476
545 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अकोला English 2006-07 13359
546 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अहमदनगर English 2006-07 16428
547 महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी English 2006-07 18234
548 निरनिराळ्या जिवनावश्यक वस्तूंच्या ग्राहककिंमतीचे निर्देशांक व समालोचन - ऑगस्ट, २००७ English August-2007 7031
549 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक - ऑगस्ट, २००७ English August-2007 5025
550 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक - जुलै, २००७ English July-2007 3961
551 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक - जून, २००७ English June-2007 4962
552 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक - मे, २००७ English May-2007 7310
553 निरनिराळ्या जिवनावश्यक वस्तूंच्या ग्राहककिंमतीचे निर्देशांक व समालोचन - मे, २००७ English May-2007 6445
554 निरनिराळ्या जिवनावश्यक वस्तूंच्या ग्राहककिंमतीचे निर्देशांक व समालोचन - जुलै, २००७ English July-2007 5123
555 निरनिराळ्या जिवनावश्यक वस्तूंच्या ग्राहककिंमतीचे निर्देशांक व समालोचन - जून, २००७ English June-2007 4627
556 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नाशिक English 2005-06 11165
557 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, जळगाव English 2005-06 11056
558 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नंदूरबार English 2005-06 13938
559 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, धुळे English 2005-06 10898
560 महाराष्ट्राची संक्षिप्त सांख्यिकी English 2006 8797
561 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अकोला English 2005-06 13659
562 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, बुलढाणा English 2005-06 13433
563 महाराष्ट्राची संक्षिप्त सांख्यिकी English 2005 8989