All Publications

Sr.No. Publication Name Document Language Period File Type No. of views
1 ग्राहक किंमती निर्देशांक English Feb-2017 564
2 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक English March-2017 614
3 ग्राहक किंमती निर्देशांक English Jan-2017 285
4 महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी English 2016-17 870
5 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक English Jan-2017 348
6 ग्राहक किंमती निर्देशांक English April-2017 162
7 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक English May-2017 91
8 ग्राहक किंमती निर्देशांक English June-2017 54
9 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक English June-2017 118
10 ग्राहक किंमती निर्देशांक English Mar-2017 73
11 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक English Feb-2017 323
12 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक English April-2017 64
13 ग्राहक किंमती निर्देशांक English May-2017 71
14 महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी English 2015-16 8680
15 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक English Dec-2016 305
16 ग्राहक किंमती निर्देशांक English Feb-2016 886
17 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक English Feb-2016 1895
18 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक English Mar-2016 612
19 ग्राहक किंमती निर्देशांक English Oct-2016 176
20 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक English Sep-2016 370
21 निरनिराळया जीवनावश्यक वस्तूंच्या ग्राहक किंमतींचे निर्देंशांक व समालोचन English Oct-2016 361
22 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, औरंगाबाद English 2016 274
23 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, बीड English 2016 48
24 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक English May-2016 481
25 महाराष्ट्राची आर्थिक आकडेवारी English 2016 519
26 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अमरावती English 2016 163
27 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, बुलडाणा English 2016 160
28 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, धुळे English 2016 73
29 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, परभणी English 2016 74
30 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सिंधुदुर्ग English 2016 92
31 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, यवतमाळ English 2016 90
32 ग्राहक किंमती निर्देशांक English Jan-2016 471
33 ग्राहक किंमती निर्देशांक English Mar-2016 380
34 ग्राहक किंमती निर्देशांक English Nov-2016 123
35 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, हिंगोली English 2016 191
36 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नंदुरबार English 2016 177
37 ग्राहक किंमती निर्देशांक English Aug-2016 127
38 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक English Jun-2016 361
39 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक English July-2016 327
40 ग्राहक किंमती निर्देशांक English Sept-2016 84
41 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक English Aug-2016 261
42 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, जालना English 2016 67
43 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, लातूर English 2016 80
44 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, वाशिम English 2016 46
45 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अकोला English 2016 60
46 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नांदेड English 2016 92
47 ग्राहक किंमती निर्देशांक English July-2016 116
48 ग्राहक किंमती निर्देशांक English April-2016 102
49 ग्राहक किंमती निर्देशांक English May-2016 94
50 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक English Apr-2016 330
51 ग्राहक किंमती निर्देशांक English Dec-2016 37
52 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक English Nov-2016 158
53 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक English Jan-2016 1169
54 ग्राहक किंमती निर्देशांक English June-2016 530
55 ग्राहक किंमती निर्देशांक English Jan-2015 415
56 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, वाशिम English 2015 168
57 ग्राहक किंमती निर्देशांक English Mar-2015 663
58 ग्राहक किंमती निर्देशांक English Apr-2015 394
59 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक English Apr-2015 900
60 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक English May-2015 747
61 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक English Feb-2015 564
62 ग्राहक किंमती निर्देशांक English Feb-2015 465
63 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक English Mar-2015 852
64 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक English Jun-2015 424
65 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक English July-2015 528
66 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक English Aug-2015 543
67 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक English Sep-2015 457
68 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक English Oct-2015 450
69 ग्राहक किंमती निर्देशांक English Sep-2015 71
70 ग्राहक किंमती निर्देशांक English Oct-2015 115
71 महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी English 2014-15 17709
72 ग्राहक किंमती निर्देशांक English Jun-2015 105
73 ग्राहक किंमती निर्देशांक English Jul-2015 311
74 ग्राहक किंमती निर्देशांक English Aug-2015 124
75 ग्राहक किंमती निर्देशांक English Nov-2015 96
76 ग्राहक किंमती निर्देशांक English Dec-2015 117
77 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, वर्धा English 2015 664
78 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, भंडारा English 2015 149
79 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, गोंदिया English 2015 150
80 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, गडचिरोली English 2015 171
81 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, रत्नागिरी English 2015 349
82 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, रायगड English 2015 402
83 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सिंधुदुर्ग English 2015 266
84 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, नागपूर English 2015 627
85 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, चंद्रपूर English 2015 412
86 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक English Nov-2015 438
87 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक English Dec-2015 655
88 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, कोल्हापूर English 2015 155
89 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, अहमदनगर English 2015 176
90 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, पुणे English 2015 223
91 महाराष्ट्राची संक्षिप्त सांख्यिकी 2015 English 2015 1706
92 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सोलापूर English 2015 97
93 महाराष्ट्राची पायाभूत सुविधा सांख्यिकी English 2013-14 & 2014-15 428
94 महाराष्ट्रातील जिल्हांचे व भारतातील राज्यांचे निवडक निर्देशक English 2014-15 313
95 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अकोला English 2015 92
96 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, औरंगाबाद English 2015 184
97 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, बुलडाणा English 2015 129
98 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, उस्मानाबाद English 2015 120
99 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, जालना English 2015 122
100 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नाशिक English 2015 174
101 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, ठाणे English 2015 192
102 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, यवतमाळ English 2015 120
103 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, जळगाव English 2015 113
104 महाराष्ट्राची आर्थिक आकडेवारी English 2015 1258
105 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नंदुरबार English 2015 268
106 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, धुळे English 2015 215
107 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अमरावती English 2015 130
108 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, बीड English 2015 90
109 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, हिंगोली English 2015 116
110 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, लातूर English 2015 150
111 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नांदेड English 2015 129
112 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, परभणी English 2015 89
113 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सांगली English 2015 119
114 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सातारा English 2015 159
115 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक English Jan-2015 1270
116 ग्राहक किंमती निर्देशांक English March-2014 673
117 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, मुंबई उपनगर English 2014 69
118 ग्राहक किंमती निर्देशांक English May-2014 246
119 ग्राहक किंमती निर्देशांक English Jun-2014 192
120 ग्राहक किंमती निर्देशांक English Jul-2014 240
121 ग्राहक किंमती निर्देशांक English Sep-2014 144
122 महाराष्ट्राची आर्थिक आकडेवारी English 2014 1347
123 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक English Jun-2014 562
124 ग्राहक किंमती निर्देशांक English Feb-2014 856
125 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक English Aug-2014 549
126 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक English Sep-2014 571
127 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, ठाणे English 2014 817
128 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, सिंधुदुर्ग English 2014 288
129 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, सातारा English 2014 785
130 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, सांगली English 2014 667
131 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, रत्नागिरी English 2014 514
132 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, परभणी English 2014 412
133 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, नंदुरबार English 2014 281
134 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, हिंगोली English 2014 375
135 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, चंद्रपूर English 2014 301
136 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, नागपूर English 2014 374
137 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, नांदेड English 2014 646
138 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, गोंदिया English 2014 280
139 ग्राहक किंमती निर्देशांक English Jan-2014 404
140 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक English Jul-2014 474
141 ग्राहक किंमती निर्देशांक English Aug-2014 112
142 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक English Oct-2014 605
143 ग्राहक किंमती निर्देशांक English Oct-2014 258
144 ग्राहक किंमती निर्देशांक English Nov-2014 205
145 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक English Nov-2014 1001
146 महाराष्ट्राची संक्षिप्त सांख्यिकी English 2014 2893
147 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, कोल्हापूर English 2014 755
148 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, वर्धा English 2014 287
149 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, गडचिरोली English 2014 319
150 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, भंडारा English 2014 288
151 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, अहमदनगर English 2014 886
152 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, पुणे English 2014 1473
153 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, सोलापूर English 2014 811
154 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, धुळे English 2014 147
155 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, बीड English 2014 344
156 महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी English 2013-14 15939
157 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक English Feb-2014 335
158 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक English Mar-2014 324
159 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक English Apr-2014 361
160 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक English May-2014 299
161 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, उस्मानाबाद English 2014 152
162 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, जळगाव English 2014 135
163 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, जालना English 2014 217
164 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, मुंबई शहर English 2014 53
165 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, यवतमाळ English 2014 219
166 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, वाशिम English 2014 159
167 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, औरंगाबाद English 2014 280
168 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, अकोला English 2014 175
169 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, अमरावती English 2014 198
170 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, बुलढाणा English 2014 186
171 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, नाशिक English 2014 252
172 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, रायगड English 2014 282
173 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, लातूर English 2014 309
174 महाराष्ट्रातील जिल्ह्यांचे व भारतातील राज्यांचे निवडक निर्देशक English 2013-14 1379
175 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक English Jan-2014 1118
176 महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी English 2012-13 19174
177 महाराष्ट्राची पायाभूत सुविधा सांख्यिकी English 2011-12 & 2012-13 485
178 ग्राहक किंमती निर्देशांक English Jan-2013 218
179 ग्राहक किंमती निर्देशांक English Feb-2013 183
180 ग्राहक किंमती निर्देशांक English Mar-2013 670
181 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक English Apr-2013 1048
182 ग्राहक किंमती निर्देशांक English Apr-2013 382
183 ग्राहक किंमती निर्देशांक English May-2013 247
184 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक English May-2013 1107
185 ग्राहक किंमती निर्देशांक English Jun-2013 421
186 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक English Mar-2013 739
187 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक English Jun-2013 1509
188 ग्राहक किंमती निर्देशांक English Jul-2013 482
189 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक English Jan-2013 1285
190 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, बुलढाणा English 2013 725
191 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, लातूर English 2013 880
192 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, रायगड English 2013 680
193 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, रत्नागिरी English 2013 467
194 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, ठाणे English 2013 698
195 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, बीड English 2013 764
196 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, हिंगोली English 2013 403
197 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, जालना English 2013 951
198 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, नांदेड English 2013 1258
199 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, सोलापूर English 2013 679
200 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, वर्धा English 2013 301
201 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, वाशिम English 2013 461
202 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, अमरावती English 2013 1503
203 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन,गडचिरोली English 2013 432
204 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, अहमदनगर English 2013 945
205 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, भंडारा English 2013 271
206 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, चंद्रपूर English 2013 636
207 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, धुळे English 2013 536
208 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, गोंदिया English 2013 283
209 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, नागपूर English 2013 549
210 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, नंदुरबार English 2013 371
211 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, ओस्मानाबाद English 2013 791
212 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, पुणे English 2013 1218
213 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, सातारा English 2013 731
214 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, सिंधुदुर्ग English 2013 364
215 महाराष्ट्राची आर्थिक आकडेवारी English 2013 1287
216 महाराष्ट्रातील जिल्ह्यांचे व भारतातील राज्यांचे निवडक निर्देशक English 2012-13 1012
217 महाराष्ट्राची संक्षिप्त सांख्यिकी English 2013 1632
218 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक English Jul-2013 1092
219 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक English Aug-2013 1801
220 ग्राहक किंमती निर्देशांक English Aug-2013 834
221 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक English Oct-2013 678
222 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक English Nov-2013 668
223 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक English Dec-2013 1372
224 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक English Sep-2013 2233
225 ग्राहक किंमती निर्देशांक English Sep-2013 1384
226 ग्राहक किंमती निर्देशांक English Oct-2013 341
227 ग्राहक किंमती निर्देशांक English Nov-2013 194
228 ग्राहक किंमती निर्देशांक English Dec-2013 779
229 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, अकोला English 2013 433
230 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, औरंगाबाद English 2013 691
231 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, जळगाव English 2013 578
232 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, कोल्हापूर English 2013 94
233 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, नासिक English 2013 1506
234 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, परभणी English 2013 597
235 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, सांगली English 2013 1103
236 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, यवतमाळ English 2013 731
237 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक English Feb-2013 1464
238 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक English Mar-2012 654
239 महाराष्ट्रातील जिल्ह्यांचे व भारतातील राज्यांचे निवडक निर्देशक English 2011-12 846
240 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक English Feb-2012 1026
241 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक English Mar-2012 1187
242 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक English Apr-2012 1562
243 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक English May-2012 1359
244 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक English Jun-2012 1446
245 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक English Jul-2012 1200
246 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक English Aug-2012 1771
247 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक English Sep-2012 2122
248 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक English Oct-2012 909
249 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक English Nov-2012 818
250 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक English Dec-2012 1275
251 ग्राहक किंमती निर्देशांक English Oct-2012 195
252 ग्राहक किंमती निर्देशांक English Nov-2012 137
253 ग्राहक किंमती निर्देशांक English Dec-2012 229
254 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, यवतमाळ English 2012 2867
255 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सोलापूर English 2012 2555
256 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, ठाणे English 2012 2295
257 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, वर्धा English 2012 1358
258 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, वाशिम English 2012 931
259 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक English Jan-2012 523
260 महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी English 2011-12 23895
261 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक English Feb-1012 518
262 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अमरावती English 2012 2467
263 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नांदेड English 2012 1814
264 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, बीड English 2012 1478
265 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, रायगड English 2012 2018
266 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, गडचिरोली English 2012 1519
267 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, जालना English 2012 1940
268 महाराष्ट्राची आर्थिक आकडेवारी English 2012 2650
269 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अहमदनगर English 2012 2066
270 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अकोला English 2012 1256
271 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, औरंगाबाद English 2012 2028
272 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, भंडारा English 2012 1051
273 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, बुलढाणा English 2012 1263
274 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, चंद्रपूर् English 2012 1147
275 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, धुळे English 2012 1578
276 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, गोंदिया English 2012 940
277 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, हिंगोली English 2012 1211
278 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, जळगाव English 2012 1811
279 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, कोल्हापूर English 2012 2353
280 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, लातूर् English 2012 1720
281 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नागपूर् English 2012 1452
282 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नंदूरबार English 2012 1121
283 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नाशिक English 2012 2382
284 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, उस्मानाबाद English 2012 1451
285 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, परभणी English 2012 1100
286 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, पुणे English 2012 5044
287 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, रत्नागिरी English 2012 4273
288 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सांगली English 2012 1922
289 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सातारा English 2012 1695
290 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सिंधुदुर्ग English 2012 1112
291 महाराष्ट्राची संक्षिप्त सांख्यिकी English 2012 1554
292 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक English Jan-2012 1166
293 महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी English 2010-11 20431
294 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक English Apr-2011 348
295 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक English Jan-2011 860
296 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक English Feb-2011 759
297 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, गोंदिया English 2011 1674
298 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, वाशिम English 2011 1123
299 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, वर्धा English 2011 2350
300 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, हिंगोली English 2011 1186
301 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक English Mar-2011 667
302 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक English Apr-2011 641
303 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक English Jun-2011 336
304 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक English May-2011 845
305 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक English Jul-2011 438
306 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक English Jun-2011 873
307 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक English Aug-2011 493
308 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक English Jul-2011 824
309 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक English Sep-2011 492
310 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक English Aug-2011 821
311 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, ठाणे English 2011 1712
312 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सिंधुदुर्ग English 2011 1175
313 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, उस्मानाबाद English 2011 1284
314 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, परभणी English 2011 1266
315 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नांदेड English 2011 1938
316 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अमरावती English 2011 2453
317 महाराष्ट्राची आर्थिक आकडेवारी English 2011 3123
318 महाराष्ट्राची पायाभूत सुविधा सांख्यिकी English 2009-10 & 2010-11 2819
319 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक English Jan-2011 313
320 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक English Feb-2011 275
321 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक English Mar-2011 378
322 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक English Oct-2011 510
323 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक English Dec-2011 586
324 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक English Oct-2011 917
325 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक English Nov-2011 1062
326 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक English Dec-2011 987
327 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, जळगाव English 2011 1724
328 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अहमदनगर English 2011 2109
329 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, बीड English 2011 1247
330 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सांगली English 2011 1538
331 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सातारा English 2011 1605
332 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, पुणे English 2011 3079
333 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सोलापूर English 2011 1867
334 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक English May-2011 313
335 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक English Nov-2011 492
336 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक English Sep-2011 1038
337 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, धुळे English 2011 1163
338 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, जालना English 2011 1052
339 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, कोल्हापूर English 2011 2621
340 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, लातूर English 2011 1534
341 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नंदुरबार English 2011 1030
342 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नाशिक English 2011 2525
343 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, रायगड English 2011 1726
344 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, रत्नागिरी English 2011 1845
345 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, चंद्रपूर English 2011 3188
346 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अकोला English 2011 1061
347 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, यवतमाळ English 2011 1726
348 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नागपूर English 2011 2013
349 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, गडचिरोली English 2011 1063
350 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, बुलढाणा English 2011 1184
351 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, औरंगाबाद English 2011 1986
352 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, भंडारा English 2011 3858
353 महाराष्ट्राची संक्षिप्त सांख्यिकी English 2011 2015
354 महाराष्ट्रातील जिल्ह्यांचे व भारतातील राज्यांचे निवडक निर्देशक English 2010-11 1259
355 महाराष्ट्र राज्य सांख्यिकीय गोषवारा English 2010-11 476
356 महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी English 2009-10 13325
357 महाराष्ट्र राज्य सांख्यिकीय गोषवारा English 2009-10 922
358 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक English February-2010 543
359 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक English March-2010 1158
360 महाराष्ट्राची आर्थिक आकडेवारी English 2010 2439
361 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक English May-2010 366
362 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक English June-2010 410
363 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक English July-2010 299
364 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक English Nov-2010 566
365 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अहमदनगर English 2010 1466
366 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, बीड English 2010 844
367 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक English Dec-2010 824
368 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सोलापूर English 2010 1394
369 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, रत्नागिरी English 2010 982
370 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, चंद्रपूर English 2010 877
371 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, पुणे English 2010 3014
372 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, वर्धा English 2010 884
373 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नागपूर English 2010 1602
374 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, रायगड English 2010 1429
375 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, भंडारा English 2010 993
376 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सातारा English 2010 1222
377 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, धुळे English 2010 671
378 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, गोंदिया English 2010 1135
379 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, हिंगोली English 2010 667
380 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नाशिक English 2010 1441
381 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सांगली English 2010 1185
382 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, ठाणे English 2010 2053
383 महाराष्ट्रातील जिल्ह्यांचे व भारतातील राज्यांचे निवडक निर्देशक English 2009-10 1547
384 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक English April-2010 505
385 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक English Oct-2010 362
386 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, कोल्हापूर English 2010 1327
387 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अकोला English 2010 1118
388 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, औरंगाबाद English 2010 1246
389 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, परभणी English 2010 885
390 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, लातूर English 2010 917
391 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नांदेड English 2010 1490
392 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, गडचिरोली English 2010 1358
393 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, जालना English 2010 781
394 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, जळगाव English 2010 1400
395 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, उस्मानाबाद English 2010 868
396 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, बुलढाणा English 2010 1361
397 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, यवतमाळ English 2010 1271
398 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, वाशिम English 2010 1084
399 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक English Aug-2010 264
400 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक English Sep-2010 440
401 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नंदुरबार English 2010 680
402 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सिंधुदुर्ग English 2010 975
403 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अमरावती English 2010 4663
404 महाराष्ट्राची संक्षिप्त सांख्यिकी English 2010 2594
405 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक English January-2010 530
406 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक English November-2009 4194
407 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, गोंदिया English 2009 5265
408 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक English September-2009 5761
409 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, यवतमाळ English 2009 4092
410 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, भंडारा English 2009 4081
411 महाराष्ट्रातील जिल्ह्यांचे व भारतातील राज्यांचे निवडक निर्देशक English 2008-09 2481
412 महाराष्ट्राची संक्षिप्त सांख्यिकी English 2009 4977
413 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सोलापूर English 2009 3300
414 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, ठाणे English 2009 2053
415 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नाशिक English 2009 3670
416 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, पुणे English 2009 3067
417 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सातारा English 2009 5205
418 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, रायगड English 2009 6286
419 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अहमदनगर English 2009 4795
420 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, बीड English 2009 4736
421 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, बुलढाणा English 2009 3472
422 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, गडचिरोली English 2009 5215
423 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, कोल्हापूर English 2009 4656
424 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, लातूर English 2009 4967
425 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, रत्नागिरी English 2009 4921
426 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सिंधुदुर्ग English 2009 2257
427 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, वर्धा English 2009 3851
428 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, वाशिम English 2009 3005
429 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, औरंगाबाद English 2009 5896
430 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, चंद्रपूर English 2009 4732
431 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, हिंगोली English 2009 4043
432 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नागपूर English 2009 6162
433 महाराष्ट्र राज्य सांख्यिकीय गोषवारा English 2008-09 3838
434 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक English October-2009 9430
435 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक English December-2009 2065
436 महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी English 2008-09 17160
437 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक - फेब्रु, २००९ English February-2009 5100
438 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक - मार्च, २००९ English March-2009 5455
439 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक - एप्रिल, २००९ English April-2009 6515
440 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक English May-2009 5544
441 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक English July-2009 6641
442 महाराष्ट्राची आर्थिक आकडेवारी English 2009 3073
443 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अकोला English 2009 5331
444 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, जळगाव English 2009 5738
445 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, जालना English 2009 3446
446 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नांदेड English 2009 5894
447 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नंदूरबार English 2009 3534
448 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, उस्मानाबाद English 2009 3555
449 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, परभणी English 2009 16967
450 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सांगली English 2009 6872
451 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, धुळे English 2009 3436
452 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अमरावती English 2009 8156
453 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक English June-2009 5057
454 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक - मार्च, २००८ English March-2008 8845
455 महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी English 2007-08 18209
456 निरनिराळ्या जिवनावश्यक वस्तूंच्या ग्राहककिंमतीचे निर्देशांक व समालोचन - फेब्रु, २००८ English February-2008 4190
457 निरनिराळ्या जिवनावश्यक वस्तूंच्या ग्राहककिंमतीचे निर्देशांक व समालोचन - मार्च, २००८ English March-2008 7645
458 निरनिराळ्या जिवनावश्यक वस्तूंच्या ग्राहककिंमतीचे निर्देशांक व समालोचन - जून, २००८ English June-2008 6995
459 निरनिराळ्या जिवनावश्यक वस्तूंच्या ग्राहककिंमतीचे निर्देशांक व समालोचन - मे, २००८ English May-2008 5948
460 निरनिराळ्या जिवनावश्यक वस्तूंच्या ग्राहककिंमतीचे निर्देशांक व समालोचन - जलै, २००८ English July-2008 5788
461 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक - डिसेंबर, २००८ English December-2008 7327
462 महाराष्ट्राची आर्थिक आकडेवारी English 2008 7583
463 निरनिराळ्या जिवनावश्यक वस्तूंच्या ग्राहककिंमतीचे निर्देशांक व समालोचन - ऑगस्ट, २००८ English August-2008 5203
464 महाराष्ट्र राज्य सांख्यिकीय गोषवारा English 2007-08 5983
465 महाराष्ट्रातील जिल्ह्यांचे व भारतातील राज्यांचे निवडक निर्देशक English 2007-08 5537
466 महाराष्ट्राची संक्षिप्त सांख्यिकी English 2008 4939
467 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक - एप्रिल, २००८ English April-2008 5886
468 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक - मे, २००८ English May-2008 6218
469 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक - जाने, २००८ English January-2008 5923
470 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक - फेब्रु, २००८ English February-2008 3952
471 निरनिराळ्या जिवनावश्यक वस्तूंच्या ग्राहककिंमतीचे निर्देशांक व समालोचन - जाने, २००८ English January-2008 5653
472 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अमरावती English 2006-07 17274
473 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, परभणी English 2006-07 22287
474 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, भंडारा English 2006-07 10916
475 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक - नोव्हेंबर, २००७ English November-2007 5612
476 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, पुणे English 2006-07 9517
477 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नाशिक English 2006-07 11802
478 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नंदूरबार English 2006-07 12758
479 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नांदेड English 2006-07 17981
480 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नागपूर English 2006-07 17673
481 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, लातूर English 2006-07 17240
482 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, जालना English 2006-07 15933
483 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, धुळे English 2006-07 11110
484 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, चंद्रपूर English 2006-07 13021
485 महाराष्ट्राची संक्षिप्त सांख्यिकी English 2007 6056
486 महाराष्ट्राची आर्थिक आकडेवारी English 2007 7788
487 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, उस्मानाबाद English 2006-07 13164
488 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, रत्नागिरी English 2006-07 15842
489 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सातारा English 2006-07 12904
490 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सिंधुदुर्ग English 2006-07 9462
491 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, ठाणे English 2006-07 9766
492 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, वर्धा English 2006-07 15362
493 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, यवतमाळ English 2006-07 11289
494 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक - सप्टेंबर, २००७ English September-2007 7445
495 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक - ऑक्टोबर, २००७ English October-2007 5825
496 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, बीड English 2006-07 18318
497 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, गडचिरोली English 2006-07 17908
498 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, कोल्हापूर English 2006-07 17287
499 निरनिराळ्या जिवनावश्यक वस्तूंच्या ग्राहककिंमतीचे निर्देशांक व समालोचन - सप्टेंबर, २००७ English September-2007 4904
500 निरनिराळ्या जिवनावश्यक वस्तूंच्या ग्राहककिंमतीचे निर्देशांक व समालोचन - ऑक्टोबर, २००७ English October-2007 6796
501 निरनिराळ्या जिवनावश्यक वस्तूंच्या ग्राहककिंमतीचे निर्देशांक व समालोचन - नोव्हेंबर, २००७ English November-2007 6104
502 निरनिराळ्या जिवनावश्यक वस्तूंच्या ग्राहककिंमतीचे निर्देशांक व समालोचन - डिसेंबर, २००७ English Decemeber-2007 4544
503 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक - डिसेंबर, २००७ English December-2007 6700
504 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सांगली English 2006-07 14958
505 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, रायगड English 2006-07 17380
506 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, बुलढाणा English 2006-07 14201
507 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, औरंगाबाद English 2006-07 13434
508 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अकोला English 2006-07 13346
509 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अहमदनगर English 2006-07 16413
510 महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी English 2006-07 18105
511 निरनिराळ्या जिवनावश्यक वस्तूंच्या ग्राहककिंमतीचे निर्देशांक व समालोचन - ऑगस्ट, २००७ English August-2007 7030
512 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक - ऑगस्ट, २००७ English August-2007 5006
513 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक - जुलै, २००७ English July-2007 3960
514 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक - जून, २००७ English June-2007 4962
515 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक - मे, २००७ English May-2007 7307
516 निरनिराळ्या जिवनावश्यक वस्तूंच्या ग्राहककिंमतीचे निर्देशांक व समालोचन - मे, २००७ English May-2007 6442
517 निरनिराळ्या जिवनावश्यक वस्तूंच्या ग्राहककिंमतीचे निर्देशांक व समालोचन - जुलै, २००७ English July-2007 5123
518 निरनिराळ्या जिवनावश्यक वस्तूंच्या ग्राहककिंमतीचे निर्देशांक व समालोचन - जून, २००७ English June-2007 4620
519 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नाशिक English 2005-06 11154
520 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, जळगाव English 2005-06 11026
521 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नंदूरबार English 2005-06 13909
522 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, धुळे English 2005-06 10891
523 महाराष्ट्राची संक्षिप्त सांख्यिकी English 2006 8787
524 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अकोला English 2005-06 13646
525 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, बुलढाणा English 2005-06 13417
526 महाराष्ट्राची संक्षिप्त सांख्यिकी English 2005 8922