All Publications

Sr.No. Publication Name Document Language Period File Type No. of views
1 महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी English 2017-18 456
2 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक English Jan-2018 208
3 ग्राहक किंमती निर्देशांक English Feb-2018 34
4 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक English Feb-2018 33
5 ग्राहक किंमती निर्देशांक English Mar-2018 26
6 ग्राहक किंमती निर्देशांक English Feb-2017 1056
7 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक English May-2017 531
8 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक English July-2017 440
9 ग्राहक किंमती निर्देशांक English July-2017 141
10 ग्राहक किंमती निर्देशांक English Jan-2017 354
11 महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी English 2016-17 2615
12 ग्राहक किंमती निर्देशांक English Nov-2017 57
13 महाराष्ट्राची आर्थिक आकडेवारी English 2017 56
14 ग्राहक किंमती निर्देशांक English August-2017 91
15 ग्राहक किंमती निर्देशांक English Sept-2017 111
16 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक English Aug-2017 209
17 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक English Sept-2017 225
18 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, धुळे English 2017 187
19 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नंदुरबार English 2017 271
20 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक English Nov-2017 159
21 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक English Dec-2017 130
22 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक English Jan-2017 508
23 ग्राहक किंमती निर्देशांक English April-2017 204
24 ग्राहक किंमती निर्देशांक English May-2017 88
25 ग्राहक किंमती निर्देशांक English June-2017 94
26 ग्राहक किंमती निर्देशांक English Oct-2017 43
27 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, जळगाव English 2017 11
28 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, जालना English 2017 16
29 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सातारा English 2017 14
30 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सोलापूर English 2017 13
31 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक English June-2017 285
32 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक English Oct-2017 165
33 ग्राहक किंमती निर्देशांक English Dec-2017 50
34 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, हिंगोली English 2017 43
35 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नांदेड English 2017 36
36 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सिंधुदुर्ग English 2017 42
37 ग्राहक किंमती निर्देशांक English Mar-2017 96
38 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक English Feb-2017 448
39 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक English April-2017 203
40 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक English March-2017 775
41 महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी English 2015-16 9073
42 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, भंडारा English 2016 99
43 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, चंद्रपूर English 2016 255
44 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, गडचिरोली English 2016 113
45 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, गोंदिया English 2016 81
46 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, जळगाव English 2016 87
47 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, कोल्हापूर English 2016 169
48 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नागपूर English 2016 125
49 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, उस्मानाबाद English 2016 103
50 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, ठाणे English 2016 185
51 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, वर्धा English 2016 60
52 ग्राहक किंमती निर्देशांक English Feb-2016 912
53 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक English Feb-2016 2015
54 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक English Mar-2016 670
55 ग्राहक किंमती निर्देशांक English Oct-2016 191
56 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक English Sep-2016 427
57 निरनिराळया जीवनावश्यक वस्तूंच्या ग्राहक किंमतींचे निर्देंशांक व समालोचन English Oct-2016 422
58 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, औरंगाबाद English 2016 474
59 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, बीड English 2016 139
60 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक English May-2016 528
61 महाराष्ट्राची आर्थिक आकडेवारी English 2016 986
62 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अमरावती English 2016 320
63 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, बुलडाणा English 2016 264
64 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, धुळे English 2016 143
65 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, परभणी English 2016 164
66 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सिंधुदुर्ग English 2016 175
67 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, यवतमाळ English 2016 178
68 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नाशिक English 2016 143
69 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, रत्नागिरी English 2016 101
70 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सांगली English 2016 103
71 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सातारा English 2016 122
72 ग्राहक किंमती निर्देशांक English Jan-2016 483
73 ग्राहक किंमती निर्देशांक English Mar-2016 391
74 ग्राहक किंमती निर्देशांक English Nov-2016 135
75 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, हिंगोली English 2016 263
76 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नंदुरबार English 2016 254
77 ग्राहक किंमती निर्देशांक English Aug-2016 136
78 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक English Jun-2016 410
79 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक English July-2016 376
80 ग्राहक किंमती निर्देशांक English Sept-2016 94
81 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक English Aug-2016 309
82 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, जालना English 2016 164
83 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, लातूर English 2016 195
84 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, वाशिम English 2016 118
85 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अकोला English 2016 134
86 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नांदेड English 2016 206
87 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, रायगड English 2016 68
88 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सोलापूर English 2016 32
89 ग्राहक किंमती निर्देशांक English July-2016 130
90 महाराष्ट्राची संक्षिप्त सांख्यिकी English 2016 622
91 ग्राहक किंमती निर्देशांक English April-2016 111
92 ग्राहक किंमती निर्देशांक English May-2016 105
93 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक English Apr-2016 374
94 ग्राहक किंमती निर्देशांक English Dec-2016 53
95 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक English Nov-2016 218
96 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, पुणे English 2016 96
97 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक English Jan-2016 1220
98 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक English Dec-2016 381
99 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अहमदनगर English 2016 113
100 ग्राहक किंमती निर्देशांक English June-2016 544
101 ग्राहक किंमती निर्देशांक English Jan-2015 421
102 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, वाशिम English 2015 185
103 ग्राहक किंमती निर्देशांक English Mar-2015 666
104 ग्राहक किंमती निर्देशांक English Apr-2015 398
105 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक English Apr-2015 917
106 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक English May-2015 764
107 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक English Feb-2015 582
108 ग्राहक किंमती निर्देशांक English Feb-2015 470
109 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक English Mar-2015 870
110 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक English Jun-2015 437
111 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक English July-2015 546
112 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक English Aug-2015 561
113 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक English Sep-2015 474
114 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक English Oct-2015 469
115 ग्राहक किंमती निर्देशांक English Sep-2015 72
116 ग्राहक किंमती निर्देशांक English Oct-2015 115
117 महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी English 2014-15 17949
118 ग्राहक किंमती निर्देशांक English Jun-2015 107
119 ग्राहक किंमती निर्देशांक English Jul-2015 313
120 ग्राहक किंमती निर्देशांक English Aug-2015 125
121 ग्राहक किंमती निर्देशांक English Nov-2015 99
122 ग्राहक किंमती निर्देशांक English Dec-2015 121
123 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, वर्धा English 2015 696
124 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, भंडारा English 2015 175
125 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, गोंदिया English 2015 166
126 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, गडचिरोली English 2015 204
127 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, रत्नागिरी English 2015 442
128 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, रायगड English 2015 534
129 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सिंधुदुर्ग English 2015 337
130 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, नागपूर English 2015 791
131 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, चंद्रपूर English 2015 530
132 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक English Nov-2015 463
133 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक English Dec-2015 682
134 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, मुंबई शहर English 2015 34
135 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, मुंबई उपनगर English 2015 26
136 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, कोल्हापूर English 2015 198
137 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, अहमदनगर English 2015 222
138 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, पुणे English 2015 307
139 महाराष्ट्राची संक्षिप्त सांख्यिकी English 2015 2080
140 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सोलापूर English 2015 149
141 महाराष्ट्राची पायाभूत सुविधा सांख्यिकी English 2013-14 & 2014-15 733
142 महाराष्ट्रातील जिल्हांचे व भारतातील राज्यांचे निवडक निर्देशक English 2014-15 810
143 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अकोला English 2015 101
144 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, औरंगाबाद English 2015 213
145 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, बुलडाणा English 2015 142
146 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, उस्मानाबाद English 2015 140
147 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, जालना English 2015 142
148 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नाशिक English 2015 207
149 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, ठाणे English 2015 274
150 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, यवतमाळ English 2015 131
151 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, जळगाव English 2015 136
152 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, पालघर English 2015 25
153 महाराष्ट्राची आर्थिक आकडेवारी English 2015 1322
154 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नंदुरबार English 2015 358
155 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, धुळे English 2015 276
156 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अमरावती English 2015 153
157 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, बीड English 2015 109
158 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, हिंगोली English 2015 127
159 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, लातूर English 2015 170
160 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नांदेड English 2015 142
161 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, परभणी English 2015 105
162 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सांगली English 2015 135
163 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सातारा English 2015 194
164 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक English Jan-2015 1301
165 ग्राहक किंमती निर्देशांक English March-2014 676
166 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, मुंबई उपनगर English 2014 97
167 ग्राहक किंमती निर्देशांक English May-2014 248
168 ग्राहक किंमती निर्देशांक English Jun-2014 194
169 ग्राहक किंमती निर्देशांक English Jul-2014 243
170 ग्राहक किंमती निर्देशांक English Sep-2014 145
171 महाराष्ट्राची आर्थिक आकडेवारी English 2014 1377
172 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक English Jun-2014 577
173 ग्राहक किंमती निर्देशांक English Feb-2014 859
174 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक English Aug-2014 565
175 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक English Sep-2014 586
176 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, ठाणे English 2014 875
177 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, सिंधुदुर्ग English 2014 305
178 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, सातारा English 2014 901
179 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, सांगली English 2014 772
180 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, रत्नागिरी English 2014 533
181 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, परभणी English 2014 469
182 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, नंदुरबार English 2014 310
183 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, हिंगोली English 2014 414
184 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, चंद्रपूर English 2014 325
185 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, नागपूर English 2014 413
186 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, नांदेड English 2014 717
187 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, गोंदिया English 2014 348
188 ग्राहक किंमती निर्देशांक English Jan-2014 405
189 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक English Jul-2014 489
190 ग्राहक किंमती निर्देशांक English Aug-2014 115
191 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक English Oct-2014 616
192 ग्राहक किंमती निर्देशांक English Oct-2014 259
193 ग्राहक किंमती निर्देशांक English Nov-2014 207
194 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक English Nov-2014 1014
195 महाराष्ट्राची संक्षिप्त सांख्यिकी English 2014 2966
196 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, कोल्हापूर English 2014 868
197 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, वर्धा English 2014 351
198 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, गडचिरोली English 2014 393
199 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, भंडारा English 2014 368
200 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, अहमदनगर English 2014 1020
201 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, पुणे English 2014 1701
202 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, सोलापूर English 2014 909
203 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, धुळे English 2014 153
204 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, बीड English 2014 355
205 महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी English 2013-14 16099
206 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक English Feb-2014 349
207 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक English Mar-2014 341
208 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक English Apr-2014 375
209 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक English May-2014 316
210 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, उस्मानाबाद English 2014 161
211 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, जळगाव English 2014 149
212 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, जालना English 2014 228
213 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, मुंबई शहर English 2014 74
214 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, यवतमाळ English 2014 227
215 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, वाशिम English 2014 173
216 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, औरंगाबाद English 2014 299
217 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, अकोला English 2014 180
218 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, अमरावती English 2014 215
219 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, बुलढाणा English 2014 192
220 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, नाशिक English 2014 262
221 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, रायगड English 2014 289
222 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, लातूर English 2014 320
223 महाराष्ट्रातील जिल्ह्यांचे व भारतातील राज्यांचे निवडक निर्देशक English 2013-14 1424
224 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक English Jan-2014 1140
225 महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी English 2012-13 19332
226 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक English Feb-2013 1480
227 ग्राहक किंमती निर्देशांक English Jan-2013 227
228 ग्राहक किंमती निर्देशांक English Feb-2013 196
229 ग्राहक किंमती निर्देशांक English Mar-2013 675
230 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक English Apr-2013 1062
231 ग्राहक किंमती निर्देशांक English Apr-2013 384
232 ग्राहक किंमती निर्देशांक English May-2013 251
233 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक English May-2013 1122
234 ग्राहक किंमती निर्देशांक English Jun-2013 426
235 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक English Mar-2013 749
236 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक English Jun-2013 1523
237 ग्राहक किंमती निर्देशांक English Jul-2013 485
238 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक English Jan-2013 1292
239 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, बुलढाणा English 2013 796
240 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, लातूर English 2013 982
241 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, रायगड English 2013 697
242 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, रत्नागिरी English 2013 486
243 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, ठाणे English 2013 718
244 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, बीड English 2013 827
245 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, हिंगोली English 2013 420
246 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, जालना English 2013 1004
247 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, नांदेड English 2013 1282
248 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, सोलापूर English 2013 697
249 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, वर्धा English 2013 318
250 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, वाशिम English 2013 506
251 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, अमरावती English 2013 1624
252 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन,गडचिरोली English 2013 453
253 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, अहमदनगर English 2013 985
254 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, भंडारा English 2013 298
255 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, चंद्रपूर English 2013 653
256 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, धुळे English 2013 554
257 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, गोंदिया English 2013 309
258 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, नागपूर English 2013 586
259 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, नंदुरबार English 2013 396
260 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, ओस्मानाबाद English 2013 874
261 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, पुणे English 2013 1264
262 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, सातारा English 2013 750
263 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, सिंधुदुर्ग English 2013 378
264 महाराष्ट्राची आर्थिक आकडेवारी English 2013 1309
265 महाराष्ट्रातील जिल्ह्यांचे व भारतातील राज्यांचे निवडक निर्देशक English 2012-13 1036
266 महाराष्ट्राची संक्षिप्त सांख्यिकी English 2013 1680
267 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक English Jul-2013 1103
268 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक English Aug-2013 1812
269 ग्राहक किंमती निर्देशांक English Aug-2013 839
270 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक English Oct-2013 691
271 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक English Nov-2013 685
272 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक English Dec-2013 1393
273 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक English Sep-2013 2250
274 ग्राहक किंमती निर्देशांक English Sep-2013 1391
275 ग्राहक किंमती निर्देशांक English Oct-2013 346
276 ग्राहक किंमती निर्देशांक English Nov-2013 198
277 ग्राहक किंमती निर्देशांक English Dec-2013 788
278 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, अकोला English 2013 486
279 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, औरंगाबाद English 2013 817
280 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, जळगाव English 2013 667
281 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, कोल्हापूर English 2013 113
282 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, नासिक English 2013 1627
283 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, परभणी English 2013 624
284 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, सांगली English 2013 1138
285 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, यवतमाळ English 2013 805
286 महाराष्ट्राची पायाभूत सुविधा सांख्यिकी English 2011-12 & 2012-13 528
287 महाराष्ट्र राज्य सांख्यिकीय गोषवारा English 2012-13 402
288 महाराष्ट्र राज्य सांख्यिकीय गोषवारा English 2011-12 151
289 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, वाशिम English 2012 942
290 महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी English 2011-12 24018
291 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक English Feb-1012 529
292 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अमरावती English 2012 2511
293 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नांदेड English 2012 1831
294 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, बीड English 2012 1493
295 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, रायगड English 2012 2034
296 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, गडचिरोली English 2012 1538
297 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, जालना English 2012 1964
298 महाराष्ट्राची आर्थिक आकडेवारी English 2012 2667
299 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अहमदनगर English 2012 2093
300 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अकोला English 2012 1273
301 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, औरंगाबाद English 2012 2071
302 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, भंडारा English 2012 1074
303 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, बुलढाणा English 2012 1278
304 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, चंद्रपूर् English 2012 1157
305 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, धुळे English 2012 1587
306 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, गोंदिया English 2012 958
307 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, हिंगोली English 2012 1225
308 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, जळगाव English 2012 1836
309 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, कोल्हापूर English 2012 2370
310 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, लातूर् English 2012 1750
311 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नागपूर् English 2012 1478
312 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नंदूरबार English 2012 1142
313 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नाशिक English 2012 2402
314 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, उस्मानाबाद English 2012 1477
315 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, परभणी English 2012 1109
316 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, पुणे English 2012 5075
317 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, रत्नागिरी English 2012 4293
318 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सांगली English 2012 1941
319 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सातारा English 2012 1709
320 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सिंधुदुर्ग English 2012 1117
321 महाराष्ट्राची संक्षिप्त सांख्यिकी English 2012 1599
322 महाराष्ट्रातील जिल्ह्यांचे व भारतातील राज्यांचे निवडक निर्देशक English 2011-12 872
323 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक English Mar-2012 661
324 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक English Jan-2012 1182
325 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक English Feb-2012 1041
326 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक English Mar-2012 1200
327 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक English Apr-2012 1577
328 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक English May-2012 1372
329 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक English Jun-2012 1459
330 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक English Jul-2012 1212
331 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक English Aug-2012 1782
332 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक English Sep-2012 2131
333 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक English Oct-2012 927
334 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक English Nov-2012 826
335 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक English Dec-2012 1289
336 ग्राहक किंमती निर्देशांक English Oct-2012 198
337 ग्राहक किंमती निर्देशांक English Nov-2012 140
338 ग्राहक किंमती निर्देशांक English Dec-2012 239
339 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, यवतमाळ English 2012 2885
340 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सोलापूर English 2012 2566
341 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, ठाणे English 2012 2308
342 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, वर्धा English 2012 1371
343 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक English Jan-2012 528
344 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक English May-2011 316
345 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक English Mar-2011 380
346 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक English Sep-2011 1049
347 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, धुळे English 2011 1175
348 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, जालना English 2011 1071
349 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, कोल्हापूर English 2011 2635
350 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, लातूर English 2011 1559
351 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नंदुरबार English 2011 1051
352 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नाशिक English 2011 2543
353 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, रायगड English 2011 1734
354 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, रत्नागिरी English 2011 1860
355 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, चंद्रपूर English 2011 3201
356 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अकोला English 2011 1080
357 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, यवतमाळ English 2011 1743
358 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नागपूर English 2011 2051
359 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, गडचिरोली English 2011 1078
360 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, बुलढाणा English 2011 1203
361 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, औरंगाबाद English 2011 2022
362 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, भंडारा English 2011 3884
363 महाराष्ट्राची संक्षिप्त सांख्यिकी English 2011 2060
364 महाराष्ट्रातील जिल्ह्यांचे व भारतातील राज्यांचे निवडक निर्देशक English 2010-11 1279
365 महाराष्ट्र राज्य सांख्यिकीय गोषवारा English 2010-11 540
366 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक English Oct-2011 515
367 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक English Dec-2011 589
368 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक English Oct-2011 926
369 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक English Nov-2011 1077
370 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक English Dec-2011 999
371 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, जळगाव English 2011 1750
372 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अहमदनगर English 2011 2131
373 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, बीड English 2011 1263
374 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सांगली English 2011 1558
375 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सातारा English 2011 1621
376 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, पुणे English 2011 3105
377 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सोलापूर English 2011 1886
378 महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी English 2010-11 20546
379 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक English Apr-2011 354
380 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक English Jan-2011 870
381 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक English Feb-2011 774
382 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, गोंदिया English 2011 1697
383 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, वाशिम English 2011 1136
384 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, वर्धा English 2011 2360
385 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, हिंगोली English 2011 1199
386 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक English Mar-2011 681
387 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक English Apr-2011 652
388 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक English Jun-2011 342
389 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक English May-2011 859
390 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक English Jul-2011 440
391 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक English Jun-2011 886
392 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक English Aug-2011 497
393 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक English Jul-2011 834
394 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक English Sep-2011 496
395 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक English Aug-2011 830
396 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, ठाणे English 2011 1723
397 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सिंधुदुर्ग English 2011 1183
398 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, उस्मानाबाद English 2011 1308
399 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, परभणी English 2011 1279
400 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नांदेड English 2011 1953
401 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अमरावती English 2011 2506
402 महाराष्ट्राची आर्थिक आकडेवारी English 2011 3143
403 महाराष्ट्राची पायाभूत सुविधा सांख्यिकी English 2009-10 & 2010-11 2861
404 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक English Jan-2011 315
405 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक English Feb-2011 280
406 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक English Nov-2011 495
407 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, औरंगाबाद English 2010 1270
408 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, परभणी English 2010 901
409 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, लातूर English 2010 940
410 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नांदेड English 2010 1503
411 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, गडचिरोली English 2010 1375
412 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, जालना English 2010 798
413 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, जळगाव English 2010 1415
414 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, उस्मानाबाद English 2010 883
415 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, बुलढाणा English 2010 1372
416 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, यवतमाळ English 2010 1282
417 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, वाशिम English 2010 1094
418 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक English Aug-2010 273
419 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक English Sep-2010 445
420 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नंदुरबार English 2010 695
421 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सिंधुदुर्ग English 2010 984
422 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अमरावती English 2010 4701
423 महाराष्ट्राची संक्षिप्त सांख्यिकी English 2010 2628
424 महाराष्ट्र राज्य सांख्यिकीय गोषवारा English 2009-10 967
425 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, चंद्रपूर English 2010 891
426 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, पुणे English 2010 3042
427 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, वर्धा English 2010 899
428 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नागपूर English 2010 1635
429 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, रायगड English 2010 1436
430 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, भंडारा English 2010 1021
431 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सातारा English 2010 1238
432 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, धुळे English 2010 680
433 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, गोंदिया English 2010 1156
434 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, हिंगोली English 2010 684
435 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नाशिक English 2010 1455
436 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सांगली English 2010 1200
437 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, ठाणे English 2010 2064
438 महाराष्ट्रातील जिल्ह्यांचे व भारतातील राज्यांचे निवडक निर्देशक English 2009-10 1565
439 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक English April-2010 513
440 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक English Oct-2010 369
441 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, कोल्हापूर English 2010 1342
442 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अकोला English 2010 1126
443 महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी English 2009-10 13430
444 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक English January-2010 536
445 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक English February-2010 552
446 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक English March-2010 1163
447 महाराष्ट्राची आर्थिक आकडेवारी English 2010 2453
448 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक English May-2010 372
449 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक English June-2010 412
450 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक English July-2010 306
451 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक English Nov-2010 574
452 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अहमदनगर English 2010 1483
453 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, बीड English 2010 863
454 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक English Dec-2010 828
455 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सोलापूर English 2010 1407
456 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, रत्नागिरी English 2010 993
457 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक English November-2009 4201
458 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, गोंदिया English 2009 5291
459 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक English September-2009 5766
460 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, यवतमाळ English 2009 4106
461 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, भंडारा English 2009 4115
462 महाराष्ट्रातील जिल्ह्यांचे व भारतातील राज्यांचे निवडक निर्देशक English 2008-09 2512
463 महाराष्ट्राची संक्षिप्त सांख्यिकी English 2009 4995
464 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सोलापूर English 2009 3316
465 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, ठाणे English 2009 2063
466 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नाशिक English 2009 3681
467 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, पुणे English 2009 3089
468 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सातारा English 2009 5219
469 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, रायगड English 2009 6291
470 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अहमदनगर English 2009 4810
471 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, बीड English 2009 4750
472 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, बुलढाणा English 2009 3481
473 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, गडचिरोली English 2009 5228
474 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, कोल्हापूर English 2009 4670
475 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, लातूर English 2009 4986
476 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, रत्नागिरी English 2009 4933
477 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सिंधुदुर्ग English 2009 2263
478 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, वर्धा English 2009 3858
479 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, वाशिम English 2009 3020
480 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, औरंगाबाद English 2009 5938
481 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, चंद्रपूर English 2009 4746
482 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, हिंगोली English 2009 4071
483 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नागपूर English 2009 6203
484 महाराष्ट्र राज्य सांख्यिकीय गोषवारा English 2008-09 3878
485 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक English October-2009 9436
486 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक English December-2009 2073
487 महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी English 2008-09 17251
488 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक - फेब्रु, २००९ English February-2009 5109
489 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक - मार्च, २००९ English March-2009 5465
490 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक - एप्रिल, २००९ English April-2009 6522
491 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक English May-2009 5547
492 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक English July-2009 6650
493 महाराष्ट्राची आर्थिक आकडेवारी English 2009 3089
494 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अकोला English 2009 5341
495 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, जळगाव English 2009 5754
496 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, जालना English 2009 3459
497 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नांदेड English 2009 5909
498 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नंदूरबार English 2009 3550
499 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, उस्मानाबाद English 2009 3570
500 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, परभणी English 2009 16980
501 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सांगली English 2009 6884
502 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, धुळे English 2009 3443
503 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अमरावती English 2009 8180
504 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक English June-2009 5071
505 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक - मार्च, २००८ English March-2008 8850
506 महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी English 2007-08 18286
507 निरनिराळ्या जिवनावश्यक वस्तूंच्या ग्राहककिंमतीचे निर्देशांक व समालोचन - फेब्रु, २००८ English February-2008 4191
508 निरनिराळ्या जिवनावश्यक वस्तूंच्या ग्राहककिंमतीचे निर्देशांक व समालोचन - मार्च, २००८ English March-2008 7645
509 निरनिराळ्या जिवनावश्यक वस्तूंच्या ग्राहककिंमतीचे निर्देशांक व समालोचन - जून, २००८ English June-2008 7005
510 निरनिराळ्या जिवनावश्यक वस्तूंच्या ग्राहककिंमतीचे निर्देशांक व समालोचन - मे, २००८ English May-2008 5953
511 निरनिराळ्या जिवनावश्यक वस्तूंच्या ग्राहककिंमतीचे निर्देशांक व समालोचन - जलै, २००८ English July-2008 5793
512 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक - डिसेंबर, २००८ English December-2008 7350
513 महाराष्ट्राची आर्थिक आकडेवारी English 2008 7599
514 निरनिराळ्या जिवनावश्यक वस्तूंच्या ग्राहककिंमतीचे निर्देशांक व समालोचन - ऑगस्ट, २००८ English August-2008 5211
515 महाराष्ट्र राज्य सांख्यिकीय गोषवारा English 2007-08 6062
516 महाराष्ट्रातील जिल्ह्यांचे व भारतातील राज्यांचे निवडक निर्देशक English 2007-08 5578
517 महाराष्ट्राची संक्षिप्त सांख्यिकी English 2008 4964
518 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक - एप्रिल, २००८ English April-2008 5899
519 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक - मे, २००८ English May-2008 6227
520 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक - जाने, २००८ English January-2008 5926
521 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक - फेब्रु, २००८ English February-2008 3958
522 निरनिराळ्या जिवनावश्यक वस्तूंच्या ग्राहककिंमतीचे निर्देशांक व समालोचन - जाने, २००८ English January-2008 5657
523 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अमरावती English 2006-07 17324
524 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, परभणी English 2006-07 22317
525 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, भंडारा English 2006-07 10965
526 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक - नोव्हेंबर, २००७ English November-2007 5623
527 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, पुणे English 2006-07 9556
528 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नाशिक English 2006-07 11813
529 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नंदूरबार English 2006-07 12779
530 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नांदेड English 2006-07 18007
531 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नागपूर English 2006-07 17726
532 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, लातूर English 2006-07 17271
533 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, जालना English 2006-07 15962
534 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, धुळे English 2006-07 11114
535 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, चंद्रपूर English 2006-07 13042
536 महाराष्ट्राची संक्षिप्त सांख्यिकी English 2007 6072
537 महाराष्ट्राची आर्थिक आकडेवारी English 2007 7809
538 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, उस्मानाबाद English 2006-07 13192
539 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, रत्नागिरी English 2006-07 15854
540 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सातारा English 2006-07 12928
541 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सिंधुदुर्ग English 2006-07 9480
542 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, ठाणे English 2006-07 9774
543 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, वर्धा English 2006-07 15375
544 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, यवतमाळ English 2006-07 11309
545 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक - सप्टेंबर, २००७ English September-2007 7459
546 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक - ऑक्टोबर, २००७ English October-2007 5834
547 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, बीड English 2006-07 18345
548 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, गडचिरोली English 2006-07 17937
549 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, कोल्हापूर English 2006-07 17310
550 निरनिराळ्या जिवनावश्यक वस्तूंच्या ग्राहककिंमतीचे निर्देशांक व समालोचन - सप्टेंबर, २००७ English September-2007 4906
551 निरनिराळ्या जिवनावश्यक वस्तूंच्या ग्राहककिंमतीचे निर्देशांक व समालोचन - ऑक्टोबर, २००७ English October-2007 6797
552 निरनिराळ्या जिवनावश्यक वस्तूंच्या ग्राहककिंमतीचे निर्देशांक व समालोचन - नोव्हेंबर, २००७ English November-2007 6107
553 निरनिराळ्या जिवनावश्यक वस्तूंच्या ग्राहककिंमतीचे निर्देशांक व समालोचन - डिसेंबर, २००७ English Decemeber-2007 4545
554 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक - डिसेंबर, २००७ English December-2007 6704
555 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सांगली English 2006-07 14991
556 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, रायगड English 2006-07 17386
557 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, बुलढाणा English 2006-07 14211
558 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, औरंगाबाद English 2006-07 13495
559 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अकोला English 2006-07 13365
560 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अहमदनगर English 2006-07 16439
561 महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी English 2006-07 18268
562 निरनिराळ्या जिवनावश्यक वस्तूंच्या ग्राहककिंमतीचे निर्देशांक व समालोचन - ऑगस्ट, २००७ English August-2007 7032
563 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक - ऑगस्ट, २००७ English August-2007 5026
564 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक - जुलै, २००७ English July-2007 3963
565 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक - जून, २००७ English June-2007 4963
566 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक - मे, २००७ English May-2007 7315
567 निरनिराळ्या जिवनावश्यक वस्तूंच्या ग्राहककिंमतीचे निर्देशांक व समालोचन - मे, २००७ English May-2007 6446
568 निरनिराळ्या जिवनावश्यक वस्तूंच्या ग्राहककिंमतीचे निर्देशांक व समालोचन - जुलै, २००७ English July-2007 5125
569 निरनिराळ्या जिवनावश्यक वस्तूंच्या ग्राहककिंमतीचे निर्देशांक व समालोचन - जून, २००७ English June-2007 4628
570 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नाशिक English 2005-06 11173
571 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, जळगाव English 2005-06 11059
572 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नंदूरबार English 2005-06 13939
573 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, धुळे English 2005-06 10902
574 महाराष्ट्राची संक्षिप्त सांख्यिकी English 2006 8803
575 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अकोला English 2005-06 13659
576 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, बुलढाणा English 2005-06 13437
577 महाराष्ट्राची संक्षिप्त सांख्यिकी English 2005 9016