सर्व प्रकाशने

अनु.क्रमांक. प्रकाशनाचे नाव दस्तावेज भाषा कालावधी / फेरी फाईलचा प्रकार वारंवारता
1 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी May-2019 92
2 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी May-2019 78
3 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी April-2019 188
4 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, परभणी मराठी 2018 40
5 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, उस्मानाबाद मराठी 2018 39
6 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नंदुरबार मराठी 2018 47
7 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, हिंगोली मराठी 2018 135
8 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, कोल्हापूर मराठी 2018 112
9 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, जालना मराठी 2018 64
10 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सिंधुदुर्ग मराठी 2018 47
11 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, यवतमाळ मराठी 2018 110
12 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, वाशिम मराठी 2018 77
13 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, लातूर मराठी 2018 47
14 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी April-2019 193
15 महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी मराठी 2018-19 2437
16 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी March-2019 74
17 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Mar-2019 286
18 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2019 639
19 महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी प्रेस नोट मराठी Jan-2019 236
20 महाराष्ट्राची आर्थिक आकडेवारी मराठी 2018 242
21 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2019 152
22 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Jan-2019 144
23 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2018 244
24 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Oct-2018 273
25 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2018 122
26 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Sept-2018 348
27 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Oct-2018 77
28 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, मुंबई उपनगर मराठी 2016 56
29 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Sept-2018 55
30 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, रायगड मराठी 2017 252
31 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Aug-2018 308
32 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी July-2018 262
33 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Aug-2018 287
34 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, मुंबई शहर मराठी 2016 32
35 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी July-2018 212
36 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नागपूर मराठी 2017 232
37 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, ठाणे मराठी 2017 184
38 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, मुंबई शहर मराठी 2017 228
39 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी June-2018 522
40 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी June-2018 107
41 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी May-2018 420
42 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, भंडारा मराठी 2017 137
43 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, पुणे मराठी 2017 434
44 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, वर्धा मराठी 2017 249
45 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अहमदनगर मराठी 2017 313
46 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अमरावती मराठी 2017 318
47 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अकोला मराठी 2017 207
48 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, चंद्रपूर मराठी 2017 243
49 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, वाशिम मराठी 2017 233
50 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, यवतमाळ मराठी 2017 220
51 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, गोंदिया मराठी 2017 130
52 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, गडचिरोली मराठी 2017 204
53 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी May-2018 270
54 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, बुलडाणा मराठी 2017 597
55 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सांगली मराठी 2017 273
56 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी April-2018 555
57 महाराष्ट्रातील जिल्ह्यांचे आणि भारतातील राज्यांचे निवडक निर्देशक मराठी 2015-16 1229
58 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, रत्नागिरी मराठी 2017 194
59 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, बीड मराठी 2017 955
60 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी March-2018 486
61 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी April-2018 122
62 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, परभणी मराठी 2017 266
63 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, कोल्हापूर मराठी 2017 442
64 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, लातूर मराठी 2017 362
65 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नाशिक मराठी 2017 416
66 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, उस्मानाबाद मराठी 2017 249
67 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, औरंगाबाद मराठी 2017 454
68 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सोलापूर मराठी 2017 328
69 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सातारा मराठी 2017 330
70 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, जालना मराठी 2017 268
71 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, जळगाव मराठी 2017 243
72 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Mar-2018 315
73 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2018 655
74 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2018 282
75 महाराष्ट्राची आर्थिक आकडेवारी मराठी 2017 1244
76 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, हिंगोली मराठी 2017 246
77 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सिंधुदुर्ग मराठी 2017 311
78 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नांदेड मराठी 2017 299
79 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Dec-2018 230
80 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Dec-2018 31
81 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jan-2018 1162
82 महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी मराठी 2017-18 6584
83 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Dec-2017 304
84 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सोलापूर मराठी 2016 91
85 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, रायगड मराठी 2016 150
86 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Dec-2017 76
87 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2017 320
88 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2017 103
89 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, मुंबई शहर मराठी 2015 76
90 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, मुंबई उपनगर मराठी 2015 56
91 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, धुळे मराठी 2017 573
92 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नंदुरबार मराठी 2017 641
93 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, पालघर मराठी 2015 146
94 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, पुणे मराठी 2016 225
95 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Oct-2017 306
96 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Oct-2017 67
97 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Aug-2017 376
98 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Sept-2017 370
99 महाराष्ट्राची संक्षिप्त सांख्यिकी मराठी 2016 2478
100 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी August-2017 116
101 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Sept-2017 143
102 महाराष्ट्र राज्य सांख्यिकीय गोषवारा मराठी 2012-13 1414
103 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, उस्मानाबाद मराठी 2016 149
104 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, ठाणे मराठी 2016 392
105 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, वर्धा मराठी 2016 111
106 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नागपूर मराठी 2016 276
107 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, कोल्हापूर मराठी 2016 290
108 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, जळगाव मराठी 2016 147
109 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, गोंदिया मराठी 2016 137
110 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, गडचिरोली मराठी 2016 168
111 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, चंद्रपूर मराठी 2016 341
112 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, भंडारा मराठी 2016 155
113 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अहमदनगर मराठी 2016 203
114 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सातारा मराठी 2016 183
115 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सांगली मराठी 2016 168
116 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, रत्नागिरी मराठी 2016 157
117 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नाशिक मराठी 2016 232
118 महाराष्ट्र राज्य सांख्यिकीय गोषवारा मराठी 2011-12 299
119 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी July-2017 672
120 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी July-2017 187
121 महाराष्ट्राची संक्षिप्त सांख्यिकी मराठी 2017 177
122 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी April-2017 317
123 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी May-2017 702
124 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी June-2017 391
125 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी June-2017 109
126 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी May-2017 106
127 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, औरंगाबाद मराठी 2016 544
128 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, बीड मराठी 2016 205
129 महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी मराठी 2016-17 3581
130 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नांदेड मराठी 2016 264
131 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अकोला मराठी 2016 181
132 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, जालना मराठी 2016 203
133 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, वाशिम मराठी 2016 169
134 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, लातूर मराठी 2016 259
135 महाराष्ट्रातील जिल्हांचे व भारतातील राज्यांचे निवडक निर्देशक मराठी 2014-15 1021
136 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अमरावती मराठी 2016 416
137 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, परभणी मराठी 2016 215
138 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, धुळे मराठी 2016 185
139 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, यवतमाळ मराठी 2016 244
140 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सिंधुदुर्ग मराठी 2016 221
141 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी March-2017 897
142 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, बुलडाणा मराठी 2016 344
143 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी April-2017 229
144 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Mar-2017 117
145 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2017 577
146 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2017 1121
147 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jan-2017 620
148 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नंदुरबार मराठी 2016 302
149 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, हिंगोली मराठी 2016 297
150 महाराष्ट्र राज्य सांख्यिकीय गोषवारा मराठी 2010-11 631
151 महाराष्ट्राची आर्थिक आकडेवारी मराठी 2016 1117
152 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Dec-2016 470
153 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Jan-2017 389
154 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Dec-2016 65
155 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2016 312
156 महाराष्ट्राची पायाभूत सुविधा सांख्यिकी मराठी 2013-14 & 2014-15 1505
157 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सोलापूर मराठी 2015 194
158 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2016 143
159 निरनिराळया जीवनावश्यक वस्तूंच्या ग्राहक किंमतींचे निर्देंशांक व समालोचन मराठी Oct-2016 502
160 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, मुंबई उपनगर मराठी 2014 120
161 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, मुंबई शहर मराठी 2014 87
162 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, अहमदनगर मराठी 2015 269
163 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, पुणे मराठी 2015 364
164 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Aug-2016 368
165 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Sep-2016 498
166 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Oct-2016 206
167 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, कोल्हापूर मराठी 2015 240
168 महाराष्ट्राची संक्षिप्त सांख्यिकी मराठी 2015 2305
169 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, जळगाव मराठी 2015 166
170 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, यवतमाळ मराठी 2015 163
171 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, ठाणे मराठी 2015 319
172 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नाशिक मराठी 2015 247
173 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, जालना मराठी 2015 172
174 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, उस्मानाबाद मराठी 2015 168
175 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, बुलडाणा मराठी 2015 161
176 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, औरंगाबाद मराठी 2015 241
177 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अकोला मराठी 2015 116
178 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, लातूर मराठी 2015 219
179 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, हिंगोली मराठी 2015 148
180 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, बीड मराठी 2015 137
181 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अमरावती मराठी 2015 188
182 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नांदेड मराठी 2015 174
183 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, वाशिम मराठी 2015 207
184 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सातारा मराठी 2015 218
185 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सांगली मराठी 2015 162
186 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, परभणी मराठी 2015 147
187 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Aug-2016 146
188 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jun-2016 476
189 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी July-2016 436
190 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी July-2016 136
191 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, रायगड मराठी 2015 714
192 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, रत्नागिरी मराठी 2015 582
193 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सिंधुदुर्ग मराठी 2015 475
194 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नंदुरबार मराठी 2015 501
195 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, धुळे मराठी 2015 376
196 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी June-2016 560
197 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Sept-2016 104
198 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी May-2016 598
199 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Apr-2016 438
200 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी April-2016 119
201 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी May-2016 113
202 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, वर्धा मराठी 2015 729
203 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, गोंदिया मराठी 2015 190
204 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Mar-2016 748
205 महाराष्ट्र राज्य सांख्यिकीय गोषवारा मराठी 2009-10 1073
206 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, चंद्रपूर मराठी 2015 716
207 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, नागपूर मराठी 2015 1063
208 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Mar-2016 401
209 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2016 2189
210 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2016 942
211 महाराष्ट्राची आर्थिक आकडेवारी मराठी 2015 1386
212 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jan-2016 1292
213 महाराष्ट्रातील जिल्ह्यांचे व भारतातील राज्यांचे निवडक निर्देशक मराठी 2013-14 1497
214 महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी मराठी 2015-16 9577
215 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Jan-2016 499
216 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2015 506
217 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Dec-2015 728
218 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, औरंगाबाद मराठी 2014 330
219 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, अकोला मराठी 2014 187
220 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, अमरावती मराठी 2014 234
221 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, बुलढाणा मराठी 2014 205
222 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, नाशिक मराठी 2014 292
223 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, रायगड मराठी 2014 306
224 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, लातूर मराठी 2014 355
225 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, धुळे मराठी 2014 166
226 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, बीड मराठी 2014 374
227 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, भंडारा मराठी 2015 193
228 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, गडचिरोली मराठी 2015 234
229 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, उस्मानाबाद मराठी 2014 185
230 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, जळगाव मराठी 2014 176
231 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, जालना मराठी 2014 248
232 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, यवतमाळ मराठी 2014 243
233 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, वाशिम मराठी 2014 182
234 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2015 105
235 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Dec-2015 127
236 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, चंद्रपूर मराठी 2014 368
237 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, सोलापूर मराठी 2014 1193
238 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, पुणे मराठी 2014 2144
239 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, अहमदनगर मराठी 2014 1271
240 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, भंडारा मराठी 2014 448
241 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, गडचिरोली मराठी 2014 506
242 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, वर्धा मराठी 2014 482
243 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, कोल्हापूर मराठी 2014 1158
244 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, गोंदिया मराठी 2014 439
245 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, नांदेड मराठी 2014 865
246 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, नागपूर मराठी 2014 485
247 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Sep-2015 525
248 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Oct-2015 504
249 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, हिंगोली मराठी 2014 509
250 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, नंदुरबार मराठी 2014 342
251 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, परभणी मराठी 2014 600
252 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Sep-2015 78
253 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, सांगली मराठी 2014 956
254 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, सातारा मराठी 2014 1091
255 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, सिंधुदुर्ग मराठी 2014 338
256 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, ठाणे मराठी 2014 957
257 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Oct-2015 124
258 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, रत्नागिरी मराठी 2014 565
259 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Jul-2015 321
260 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Jun-2015 116
261 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Aug-2015 129
262 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी July-2015 599
263 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jun-2015 479
264 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Aug-2015 603
265 महाराष्ट्रातील जिल्ह्यांचे व भारतातील राज्यांचे निवडक निर्देशक मराठी 2012-13 1094
266 महाराष्ट्राची संक्षिप्त सांख्यिकी मराठी 2014 3081
267 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Mar-2015 910
268 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2015 625
269 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी May-2015 801
270 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Apr-2015 401
271 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Apr-2015 962
272 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Mar-2015 669
273 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, नांदेड मराठी 2013 1335
274 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, जालना मराठी 2013 1109
275 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, हिंगोली मराठी 2013 456
276 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, बीड मराठी 2013 956
277 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, ठाणे मराठी 2013 764
278 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, रायगड मराठी 2013 732
279 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, रत्नागिरी मराठी 2013 511
280 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, लातूर मराठी 2013 1134
281 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, बुलढाणा मराठी 2013 899
282 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2015 472
283 महाराष्ट्राची संक्षिप्त सांख्यिकी मराठी 2013 1788
284 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jan-2015 1354
285 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Jan-2015 426
286 महाराष्ट्राची आर्थिक आकडेवारी मराठी 2014 1434
287 महाराष्ट्रातील जिल्ह्यांचे व भारतातील राज्यांचे निवडक निर्देशक मराठी 2011-12 935
288 महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी मराठी 2014-15 18361
289 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2014 1052
290 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Oct-2014 655
291 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Oct-2014 266
292 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2014 212
293 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Aug-2014 602
294 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Sep-2014 619
295 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Sep-2014 150
296 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Aug-2014 120
297 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jul-2014 530
298 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jun-2014 617
299 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Jul-2014 259
300 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी May-2014 260
301 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Jun-2014 199
302 महाराष्ट्राची संक्षिप्त सांख्यिकी मराठी 2012 1693
303 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, सांगली मराठी 2013 1188
304 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, अकोला मराठी 2013 595
305 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, औरंगाबाद मराठी 2013 1023
306 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, जळगाव मराठी 2013 841
307 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, कोल्हापूर मराठी 2013 174
308 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, नासिक मराठी 2013 1909
309 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, यवतमाळ मराठी 2013 942
310 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, परभणी मराठी 2013 668
311 महाराष्ट्राची पायाभूत सुविधा सांख्यिकी मराठी 2011-12 & 2012-13 639
312 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Apr-2014 411
313 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2014 384
314 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Mar-2014 380
315 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी May-2014 357
316 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, पुणे मराठी 2013 1359
317 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, सातारा मराठी 2013 786
318 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, ओस्मानाबाद मराठी 2013 1003
319 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, नंदुरबार मराठी 2013 429
320 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, नागपूर मराठी 2013 630
321 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, सोलापूर मराठी 2013 766
322 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, धुळे मराठी 2013 579
323 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, गोंदिया मराठी 2013 350
324 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, चंद्रपूर मराठी 2013 686
325 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, भंडारा मराठी 2013 326
326 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, अहमदनगर मराठी 2013 1053
327 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन,गडचिरोली मराठी 2013 494
328 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, अमरावती मराठी 2013 1822
329 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, वाशिम मराठी 2013 579
330 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, वर्धा मराठी 2013 353
331 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, सिंधुदुर्ग मराठी 2013 405
332 महाराष्ट्राची आर्थिक आकडेवारी मराठी 2013 1351
333 महाराष्ट्र राज्य सांख्यिकीय गोषवारा मराठी 2008-09 3956
334 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी March-2014 685
335 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jan-2014 1186
336 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2014 868
337 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Jan-2014 416
338 महाराष्ट्रातील जिल्ह्यांचे व भारतातील राज्यांचे निवडक निर्देशक मराठी 2010-11 1351
339 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Dec-2013 1427
340 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2013 710
341 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Oct-2013 724
342 महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी मराठी 2013-14 16419
343 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Dec-2013 794
344 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2013 202
345 महाराष्ट्राची संक्षिप्त सांख्यिकी मराठी 2011 2161
346 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Oct-2013 350
347 महाराष्ट्राची संक्षिप्त सांख्यिकी मराठी 2010 2706
348 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Sep-2013 2273
349 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Sep-2013 1395
350 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Aug-2013 845
351 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Aug-2013 1834
352 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jul-2013 1128
353 महाराष्ट्रातील जिल्ह्यांचे व भारतातील राज्यांचे निवडक निर्देशक मराठी 2009-10 1619
354 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Jul-2013 495
355 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jun-2013 1556
356 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Jun-2013 435
357 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी May-2013 257
358 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी May-2013 1161
359 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Apr-2013 388
360 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Apr-2013 1098
361 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Mar-2013 683
362 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Mar-2013 781
363 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2013 201
364 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Jan-2013 239
365 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2013 1509
366 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, जालना मराठी 2012 1999
367 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, हिंगोली मराठी 2012 1254
368 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, वर्धा मराठी 2012 1386
369 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, रत्नागिरी मराठी 2012 4312
370 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jan-2013 1320
371 महाराष्ट्राची आर्थिक आकडेवारी मराठी 2012 2711
372 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, रायगड मराठी 2012 2064
373 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, बीड मराठी 2012 1545
374 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, गडचिरोली मराठी 2012 1563
375 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सिंधुदुर्ग मराठी 2012 1144
376 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, धुळे मराठी 2012 1610
377 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, ठाणे मराठी 2012 2349
378 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, उस्मानाबाद मराठी 2012 1524
379 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नागपूर् मराठी 2012 1515
380 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सोलापूर मराठी 2012 2613
381 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, पुणे मराठी 2012 5124
382 महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी मराठी 2012-13 19597
383 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Dec-2012 1318
384 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, वाशिम मराठी 2012 961
385 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, परभणी मराठी 2012 1138
386 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अमरावती मराठी 2012 2573
387 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सांगली मराठी 2012 1974
388 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नांदेड मराठी 2012 1874
389 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, औरंगाबाद मराठी 2012 2120
390 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, गोंदिया मराठी 2012 981
391 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2012 847
392 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Oct-2012 952
393 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नंदूरबार मराठी 2012 1169
394 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, लातूर् मराठी 2012 1799
395 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, बुलढाणा मराठी 2012 1309
396 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, चंद्रपूर् मराठी 2012 1185
397 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, भंडारा मराठी 2012 1091
398 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सातारा मराठी 2012 1738
399 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अहमदनगर मराठी 2012 2137
400 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नाशिक मराठी 2012 2460
401 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अकोला मराठी 2012 1304
402 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, कोल्हापूर मराठी 2012 2415
403 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, जळगाव मराठी 2012 1885
404 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, यवतमाळ मराठी 2012 2922
405 महाराष्ट्राची पायाभूत सुविधा सांख्यिकी मराठी 2009-10 & 2010-11 2964
406 महाराष्ट्राची संक्षिप्त सांख्यिकी मराठी 2009 5066
407 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Dec-2012 252
408 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2012 146
409 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Oct-2012 208
410 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Sep-2012 2156
411 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Aug-2012 1797
412 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jul-2012 1233
413 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jun-2012 1480
414 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी May-2012 1400
415 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Apr-2012 1601
416 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Mar-2012 1225
417 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, हिंगोली मराठी 2011 1221
418 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, वर्धा मराठी 2011 2380
419 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2012 1070
420 महाराष्ट्रातील जिल्ह्यांचे व भारतातील राज्यांचे निवडक निर्देशक मराठी 2008-09 2604
421 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी Mar-2012 677
422 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jan-2012 1223
423 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, वाशिम मराठी 2011 1156
424 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, गोंदिया मराठी 2011 1715
425 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, भंडारा मराठी 2011 3911
426 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, औरंगाबाद मराठी 2011 2067
427 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, बुलढाणा मराठी 2011 1235
428 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, गडचिरोली मराठी 2011 1100
429 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नागपूर मराठी 2011 2083
430 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, यवतमाळ मराठी 2011 1774
431 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अकोला मराठी 2011 1107
432 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, चंद्रपूर मराठी 2011 3237
433 महाराष्ट्र राज्य सांख्यिकीय गोषवारा मराठी 2007-08 6226
434 महाराष्ट्राची आर्थिक आकडेवारी मराठी 2011 3180
435 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अमरावती मराठी 2011 2555
436 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नांदेड मराठी 2011 1987
437 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, परभणी मराठी 2011 1307
438 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, उस्मानाबाद मराठी 2011 1345
439 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सिंधुदुर्ग मराठी 2011 1209
440 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, ठाणे मराठी 2011 1784
441 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सोलापूर मराठी 2011 1938
442 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, पुणे मराठी 2011 3162
443 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सातारा मराठी 2011 1645
444 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सांगली मराठी 2011 1596
445 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, बीड मराठी 2011 1319
446 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अहमदनगर मराठी 2011 2176
447 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, जळगाव मराठी 2011 1789
448 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी Feb-1012 545
449 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Dec-2011 1038
450 महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी मराठी 2011-12 24261
451 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2011 1128
452 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी Jan-2012 549
453 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, रत्नागिरी मराठी 2011 1878
454 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, रायगड मराठी 2011 1768
455 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नाशिक मराठी 2011 2599
456 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नंदुरबार मराठी 2011 1079
457 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, लातूर मराठी 2011 1608
458 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, कोल्हापूर मराठी 2011 2680
459 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, जालना मराठी 2011 1095
460 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, धुळे मराठी 2011 1203
461 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Oct-2011 958
462 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी Dec-2011 602
463 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Sep-2011 1078
464 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी Nov-2011 508
465 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी Oct-2011 531
466 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Aug-2011 856
467 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी Sep-2011 510
468 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jul-2011 852
469 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी Aug-2011 508
470 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jun-2011 910
471 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी Jul-2011 449
472 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अहमदनगर मराठी 2010 1519
473 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, हिंगोली मराठी 2010 708
474 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नाशिक मराठी 2010 1500
475 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सांगली मराठी 2010 1233
476 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, ठाणे मराठी 2010 2087
477 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, धुळे मराठी 2010 693
478 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, बीड मराठी 2010 897
479 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, गोंदिया मराठी 2010 1172
480 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी May-2011 884
481 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी Jun-2011 353
482 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Mar-2011 712
483 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Apr-2011 678
484 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी May-2011 334
485 महाराष्ट्राची संक्षिप्त सांख्यिकी मराठी 2008 5026
486 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jan-2011 895
487 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2011 794
488 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी Apr-2011 374
489 महाराष्ट्राची आर्थिक आकडेवारी मराठी 2010 2487
490 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नंदुरबार मराठी 2010 716
491 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, लातूर मराठी 2010 997
492 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, यवतमाळ मराठी 2010 1311
493 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, बुलढाणा मराठी 2010 1389
494 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, उस्मानाबाद मराठी 2010 910
495 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, जळगाव मराठी 2010 1441
496 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, जालना मराठी 2010 818
497 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, गडचिरोली मराठी 2010 1387
498 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नांदेड मराठी 2010 1532
499 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सिंधुदुर्ग मराठी 2010 1005
500 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अमरावती मराठी 2010 4741
501 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अकोला मराठी 2010 1144
502 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, औरंगाबाद मराठी 2010 1307
503 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, परभणी मराठी 2010 931
504 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, वाशिम मराठी 2010 1110
505 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, कोल्हापूर मराठी 2010 1380
506 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सोलापूर मराठी 2010 1454
507 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, रत्नागिरी मराठी 2010 1008
508 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, चंद्रपूर मराठी 2010 912
509 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, पुणे मराठी 2010 3094
510 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, वर्धा मराठी 2010 914
511 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सातारा मराठी 2010 1251
512 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नागपूर मराठी 2010 1669
513 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, रायगड मराठी 2010 1457
514 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, भंडारा मराठी 2010 1038
515 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी Mar-2011 393
516 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी Feb-2011 295
517 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी Jan-2011 330
518 महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी मराठी 2010-11 20786
519 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी Dec-2010 848
520 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी Nov-2010 609
521 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी Oct-2010 399
522 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी Sep-2010 481
523 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी Aug-2010 299
524 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी July-2010 315
525 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी June-2010 425
526 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी May-2010 385
527 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी April-2010 531
528 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नागपूर मराठी 2009 6244
529 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, चंद्रपूर मराठी 2009 4776
530 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, हिंगोली मराठी 2009 4126
531 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, औरंगाबाद मराठी 2009 5985
532 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, बुलढाणा मराठी 2009 3503
533 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, गडचिरोली मराठी 2009 5242
534 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, कोल्हापूर मराठी 2009 4708
535 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, लातूर मराठी 2009 5040
536 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, रत्नागिरी मराठी 2009 4949
537 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सिंधुदुर्ग मराठी 2009 2280
538 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, वर्धा मराठी 2009 3868
539 महाराष्ट्रातील जिल्ह्यांचे व भारतातील राज्यांचे निवडक निर्देशक मराठी 2007-08 5734
540 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, वाशिम मराठी 2009 3046
541 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, बीड मराठी 2009 4781
542 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अहमदनगर मराठी 2009 4850
543 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, रायगड मराठी 2009 6315
544 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सातारा मराठी 2009 5239
545 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, पुणे मराठी 2009 3123
546 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नाशिक मराठी 2009 3723
547 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, ठाणे मराठी 2009 2088
548 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, भंडारा मराठी 2009 4131
549 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, यवतमाळ मराठी 2009 4137
550 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, गोंदिया मराठी 2009 5324
551 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अमरावती मराठी 2009 8207
552 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सोलापूर मराठी 2009 3382
553 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सांगली मराठी 2009 6911
554 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, धुळे मराठी 2009 3457
555 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, उस्मानाबाद मराठी 2009 3604
556 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नंदूरबार मराठी 2009 3570
557 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नांदेड मराठी 2009 5942
558 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, जालना मराठी 2009 3484
559 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, जळगाव मराठी 2009 5780
560 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अकोला मराठी 2009 5361
561 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, परभणी मराठी 2009 17011
562 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी March-2010 1182
563 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी February-2010 566
564 महाराष्ट्राची आर्थिक आकडेवारी मराठी 2009 3126
565 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी January-2010 563
566 महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी मराठी 2009-10 13627
567 महाराष्ट्राची संक्षिप्त सांख्यिकी मराठी 2007 6130
568 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी December-2009 2091
569 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी November-2009 4220
570 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी October-2009 9446
571 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी September-2009 5778
572 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी July-2009 6682
573 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी June-2009 5096
574 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी May-2009 5570
575 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक - मार्च, २००९ मराठी March-2009 5491
576 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक - फेब्रु, २००९ मराठी February-2009 5144
577 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक - एप्रिल, २००९ मराठी April-2009 6545
578 महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी मराठी 2008-09 17439
579 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक - डिसेंबर, २००८ मराठी December-2008 7399
580 महाराष्ट्राची संक्षिप्त सांख्यिकी मराठी 2006 8870
581 महाराष्ट्राची आर्थिक आकडेवारी मराठी 2008 7634
582 निरनिराळ्या जिवनावश्यक वस्तूंच्या ग्राहककिंमतीचे निर्देशांक व समालोचन - ऑगस्ट, २००८ मराठी August-2008 5223
583 निरनिराळ्या जिवनावश्यक वस्तूंच्या ग्राहककिंमतीचे निर्देशांक व समालोचन - जलै, २००८ मराठी July-2008 5807
584 निरनिराळ्या जिवनावश्यक वस्तूंच्या ग्राहककिंमतीचे निर्देशांक व समालोचन - जून, २००८ मराठी June-2008 7017
585 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, परभणी मराठी 2006-07 22362
586 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, जळगाव मराठी 2005-06 11113
587 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, भंडारा मराठी 2006-07 10990
588 निरनिराळ्या जिवनावश्यक वस्तूंच्या ग्राहककिंमतीचे निर्देशांक व समालोचन - जाने, २००८ मराठी January-2008 5676
589 निरनिराळ्या जिवनावश्यक वस्तूंच्या ग्राहककिंमतीचे निर्देशांक व समालोचन - फेब्रु, २००८ मराठी February-2008 4198
590 निरनिराळ्या जिवनावश्यक वस्तूंच्या ग्राहककिंमतीचे निर्देशांक व समालोचन - मार्च, २००८ मराठी March-2008 7654
591 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक - मे, २००८ मराठी May-2008 6249
592 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक - एप्रिल, २००८ मराठी April-2008 5927
593 निरनिराळ्या जिवनावश्यक वस्तूंच्या ग्राहककिंमतीचे निर्देशांक व समालोचन - मे, २००८ मराठी May-2008 5963
594 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, बुलढाणा मराठी 2006-07 14231
595 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, चंद्रपूर मराठी 2006-07 13085
596 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, धुळे मराठी 2006-07 11127
597 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, जालना मराठी 2006-07 15991
598 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, लातूर मराठी 2006-07 17345
599 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नागपूर मराठी 2006-07 17791
600 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नांदेड मराठी 2006-07 18057
601 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नंदूरबार मराठी 2006-07 12809
602 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नाशिक मराठी 2006-07 11847
603 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, पुणे मराठी 2006-07 9636
604 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अहमदनगर मराठी 2006-07 16504
605 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अकोला मराठी 2006-07 13404
606 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, औरंगाबाद मराठी 2006-07 13552
607 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, रायगड मराठी 2006-07 17429
608 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सांगली मराठी 2006-07 15028
609 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नंदूरबार मराठी 2005-06 13965
610 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक - मार्च, २००८ मराठी March-2008 8872
611 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक - नोव्हेंबर, २००७ मराठी November-2007 5673
612 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अकोला मराठी 2005-06 13695
613 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक - ऑक्टोबर, २००७ मराठी October-2007 5862
614 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, उस्मानाबाद मराठी 2006-07 13240
615 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, बीड मराठी 2006-07 18400
616 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, बुलढाणा मराठी 2005-06 13474
617 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, धुळे मराठी 2005-06 10918
618 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, गडचिरोली मराठी 2006-07 17977
619 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक - सप्टेंबर, २००७ मराठी September-2007 7487
620 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, यवतमाळ मराठी 2006-07 11359
621 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, वर्धा मराठी 2006-07 15409
622 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, ठाणे मराठी 2006-07 9819
623 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सिंधुदुर्ग मराठी 2006-07 9499
624 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, रत्नागिरी मराठी 2006-07 15878
625 जिल्हा साम