निरनिराळ्या जीवनावश्यक वस्तूंच्या ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक व समालोचन

अनु.क्रमांक. प्रकाशनाचे नाव दस्तावेज भाषा कालावधी / फेरी फाईलचा प्रकार वारंवारता
1 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी June-2019 196
2 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी June-2019 112
3 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी May-2019 125
4 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी May-2019 251
5 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी April-2019 223
6 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी April-2019 271
7 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी March-2019 89
8 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Mar-2019 342
9 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2019 164
10 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2019 714
11 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Jan-2019 156
12 महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी प्रेस नोट मराठी Jan-2019 293
13 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Dec-2018 40
14 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Dec-2018 264
15 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2018 128
16 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2018 271
17 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Oct-2018 83
18 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Oct-2018 297
19 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Sept-2018 61
20 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Sept-2018 366
21 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Aug-2018 292
22 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Aug-2018 327
23 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी July-2018 217
24 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी July-2018 280
25 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी June-2018 111
26 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी June-2018 546
27 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी May-2018 276
28 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी May-2018 442
29 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी April-2018 125
30 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी April-2018 570
31 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Mar-2018 316
32 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी March-2018 504
33 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2018 285
34 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2018 673
35 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jan-2018 1175
36 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Dec-2017 78
37 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Dec-2017 319
38 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2017 104
39 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2017 330
40 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Oct-2017 69
41 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Oct-2017 317
42 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Sept-2017 146
43 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Sept-2017 377
44 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी August-2017 117
45 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Aug-2017 383
46 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी July-2017 188
47 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी July-2017 681
48 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी June-2017 396
49 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी June-2017 109
50 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी May-2017 106
51 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी May-2017 709
52 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी April-2017 229
53 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी April-2017 323
54 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Mar-2017 117
55 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी March-2017 903
56 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2017 1121
57 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2017 583
58 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Jan-2017 389
59 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jan-2017 630
60 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Dec-2016 65
61 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Dec-2016 477
62 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2016 145
63 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2016 320
64 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Oct-2016 207
65 निरनिराळया जीवनावश्यक वस्तूंच्या ग्राहक किंमतींचे निर्देंशांक व समालोचन मराठी Oct-2016 506
66 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Sept-2016 105
67 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Sep-2016 505
68 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Aug-2016 146
69 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Aug-2016 371
70 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी July-2016 136
71 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी July-2016 440
72 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी June-2016 560
73 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jun-2016 478
74 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी May-2016 600
75 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी May-2016 113
76 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी April-2016 121
77 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Apr-2016 441
78 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Mar-2016 401
79 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Mar-2016 752
80 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2016 942
81 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2016 2199
82 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Jan-2016 500
83 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jan-2016 1296
84 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Dec-2015 128
85 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Dec-2015 731
86 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2015 106
87 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2015 508
88 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Oct-2015 124
89 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Oct-2015 506
90 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Sep-2015 78
91 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Sep-2015 528
92 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Aug-2015 129
93 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Aug-2015 604
94 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Jul-2015 321
95 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी July-2015 602
96 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Jun-2015 117
97 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jun-2015 483
98 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी May-2015 805
99 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Apr-2015 401
100 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Apr-2015 969
101 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Mar-2015 672
102 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Mar-2015 913
103 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2015 472
104 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2015 627
105 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Jan-2015 427
106 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jan-2015 1359
107 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2014 212
108 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2014 1057
109 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Oct-2014 266
110 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Oct-2014 659
111 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Sep-2014 151
112 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Sep-2014 620
113 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Aug-2014 121
114 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Aug-2014 608
115 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Jul-2014 259
116 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jul-2014 532
117 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Jun-2014 200
118 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jun-2014 619
119 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी May-2014 262
120 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी May-2014 361
121 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Apr-2014 417
122 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी March-2014 685
123 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Mar-2014 382
124 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2014 868
125 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2014 391
126 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Jan-2014 418
127 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jan-2014 1192
128 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Dec-2013 795
129 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Dec-2013 1433
130 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2013 202
131 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2013 713
132 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Oct-2013 351
133 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Oct-2013 726
134 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Sep-2013 1396
135 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Sep-2013 2278
136 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Aug-2013 845
137 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Aug-2013 1838
138 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Jul-2013 496
139 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jul-2013 1131
140 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Jun-2013 436
141 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jun-2013 1558
142 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी May-2013 257
143 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी May-2013 1162
144 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Apr-2013 388
145 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Apr-2013 1100
146 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Mar-2013 683
147 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Mar-2013 782
148 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2013 202
149 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2013 1510
150 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Jan-2013 240
151 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jan-2013 1322
152 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Dec-2012 252
153 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Dec-2012 1323
154 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2012 147
155 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2012 848
156 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Oct-2012 209
157 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Oct-2012 954
158 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Sep-2012 2157
159 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Aug-2012 1799
160 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jul-2012 1236
161 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jun-2012 1482
162 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी May-2012 1401
163 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Apr-2012 1605
164 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी Mar-2012 678
165 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Mar-2012 1229
166 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2012 1072
167 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी Jan-2012 549
168 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jan-2012 1225
169 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी Dec-2011 604
170 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Dec-2011 1038
171 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी Nov-2011 510
172 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2011 1131
173 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी Oct-2011 531
174 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Oct-2011 959
175 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी Sep-2011 515
176 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Sep-2011 1085
177 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी Aug-2011 508
178 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Aug-2011 860
179 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी Jul-2011 451
180 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jul-2011 857
181 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी Jun-2011 354
182 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jun-2011 913
183 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी May-2011 334
184 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी May-2011 886
185 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी Apr-2011 374
186 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Apr-2011 680
187 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी Mar-2011 393
188 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Mar-2011 714
189 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी Feb-2011 295
190 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2011 795
191 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी Jan-2011 330
192 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jan-2011 900
193 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी Dec-2010 848
194 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी Nov-2010 609
195 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी Oct-2010 399
196 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी Sep-2010 483
197 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी Aug-2010 299
198 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी July-2010 316
199 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी June-2010 425
200 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी May-2010 385
201 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी April-2010 532
202 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी March-2010 1182
203 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी February-2010 566
204 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी January-2010 567
205 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी December-2009 2091
206 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी November-2009 4220
207 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी October-2009 9448
208 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी September-2009 5779
209 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी July-2009 6682
210 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी June-2009 5097
211 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी May-2009 5570
212 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक - एप्रिल, २००९ मराठी April-2009 6545
213 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक - मार्च, २००९ मराठी March-2009 5492
214 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक - फेब्रु, २००९ मराठी February-2009 5146
215 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक - डिसेंबर, २००८ मराठी December-2008 7406
216 निरनिराळ्या जिवनावश्यक वस्तूंच्या ग्राहककिंमतीचे निर्देशांक व समालोचन - ऑगस्ट, २००८ मराठी August-2008 5223
217 निरनिराळ्या जिवनावश्यक वस्तूंच्या ग्राहककिंमतीचे निर्देशांक व समालोचन - जलै, २००८ मराठी July-2008 5807
218 निरनिराळ्या जिवनावश्यक वस्तूंच्या ग्राहककिंमतीचे निर्देशांक व समालोचन - जून, २००८ मराठी June-2008 7018
219 निरनिराळ्या जिवनावश्यक वस्तूंच्या ग्राहककिंमतीचे निर्देशांक व समालोचन - मे, २००८ मराठी May-2008 5963
220 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक - मे, २००८ मराठी May-2008 6249
221 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक - एप्रिल, २००८ मराठी April-2008 5928
222 निरनिराळ्या जिवनावश्यक वस्तूंच्या ग्राहककिंमतीचे निर्देशांक व समालोचन - मार्च, २००८ मराठी March-2008 7655
223 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक - मार्च, २००८ मराठी March-2008 8872
224 निरनिराळ्या जिवनावश्यक वस्तूंच्या ग्राहककिंमतीचे निर्देशांक व समालोचन - फेब्रु, २००८ मराठी February-2008 4199
225 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक - फेब्रु, २००८ मराठी February-2008 3970
226 निरनिराळ्या जिवनावश्यक वस्तूंच्या ग्राहककिंमतीचे निर्देशांक व समालोचन - जाने, २००८ मराठी January-2008 5676
227 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक - जाने, २००८ मराठी January-2008 5936
228 निरनिराळ्या जिवनावश्यक वस्तूंच्या ग्राहककिंमतीचे निर्देशांक व समालोचन - डिसेंबर, २००७ मराठी Decemeber-2007 4555
229 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक - डिसेंबर, २००७ मराठी December-2007 6722
230 निरनिराळ्या जिवनावश्यक वस्तूंच्या ग्राहककिंमतीचे निर्देशांक व समालोचन - नोव्हेंबर, २००७ मराठी November-2007 6121
231 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक - नोव्हेंबर, २००७ मराठी November-2007 5673
232 निरनिराळ्या जिवनावश्यक वस्तूंच्या ग्राहककिंमतीचे निर्देशांक व समालोचन - ऑक्टोबर, २००७ मराठी October-2007 6805
233 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक - ऑक्टोबर, २००७ मराठी October-2007 5862
234 निरनिराळ्या जिवनावश्यक वस्तूंच्या ग्राहककिंमतीचे निर्देशांक व समालोचन - सप्टेंबर, २००७ मराठी September-2007 4921
235 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक - सप्टेंबर, २००७ मराठी September-2007 7488
236 निरनिराळ्या जिवनावश्यक वस्तूंच्या ग्राहककिंमतीचे निर्देशांक व समालोचन - ऑगस्ट, २००७ मराठी August-2007 7037
237 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक - ऑगस्ट, २००७ मराठी August-2007 5088
238 निरनिराळ्या जिवनावश्यक वस्तूंच्या ग्राहककिंमतीचे निर्देशांक व समालोचन - जुलै, २००७ मराठी July-2007 5133
239 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक - जुलै, २००७ मराठी July-2007 3978
240 निरनिराळ्या जिवनावश्यक वस्तूंच्या ग्राहककिंमतीचे निर्देशांक व समालोचन - जून, २००७ मराठी June-2007 4645
241 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक - जून, २००७ मराठी June-2007 4981
242 निरनिराळ्या जिवनावश्यक वस्तूंच्या ग्राहककिंमतीचे निर्देशांक व समालोचन - मे, २००७ मराठी May-2007 6456
243 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक - मे, २००७ मराठी May-2007 7349
244 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी Feb-1012 546