राष्ट्रीय नमुना पाहणी - National Sample Survey.

Sr.No. Report Name Report Description Document Language Period File Type No. of views
1 झोपडपट्ट्यांची स्थिती ६९ वी फेरी, पत्रक ०.२१ English 2012-13 513
2 पिण्याचे पाणी, स्वच्छता, आरोग्य आणि घरांची स्थिती रानपा ६९वी फेरी, पत्रक १.२ English 2012-13 1187
3 रोजगार व बेरोजगार, भाग १ व २ ६८ वी फेरी, पत्रक १० English 2011-12 714
4 कुटुंबाचा उपभोग्य बाबींवरील खर्च ६८ वी फेरी, पत्रक १.० English 2011-12 640
5 अनिगमित बिगर कृषी उपक्रम (बांधकाम वगळून) (एकत्रित नमुने) रानपा ६७वी फेरी, पत्रक २.३४ English 2010-11 40
6 अनिगमित बिगर कृषि उद्योग ( बांधकाम वगळून) ६७ वी फेरी, पत्रक २.३४ English 2010-11 4723
7 कुटूंबाचा उपभोग्य बाबींवरील खर्च आणि रोजगार व बेरोजगार स्थिती(एकत्रित) रानपा ६६वी फेरी, पत्रक १.० व १० English 2009-10 208
8 रोजगार व बेरोजगार, भाग १ व २ रानपा ६६वी फेरी, पत्रक १० English 2009-10 2340
9 कुटूंबाचा उपभोग्य बाबींवरील खर्च ६६ वी फेरी ,पत्रक १.० English 2009-10 278
10 झोपडपट्ट्यांची स्थिती, भाग १ ६५वी फेरी, पत्रक ०.२१ English 2008-09 2278
11 घरांची स्थिती, भाग १ व २ ६५वी फेरी, पत्रक १.२ English 2008-09 11354
12 देशांतर्गत पर्यटन, भाग १ व २ रानपा ६५वी फेरी, पत्रक २१.१ English 2008-09 540
13 शिक्षणातील खर्च व सहभाग, भाग २ ६४वी फेरी English 2008-09 1765
14 शिक्षणातील खर्च व सहभाग, भाग १ ६४वी फेरी English 2008-09 4623
15 स्थलांतर ६४वी फेरी, पत्रक १०.२ English 2007-08 7255
16 रोजगार व बेरोजगार स्थिती ६४वी फेरी, पत्रक १०.२ English 2007-08 4684
17 कुटूंबाचा उपभोग्य बाबींवरील खर्च, भाग १ व २ ६३वी फेरी, पत्रक १.० English 2006-07 18694
18 सेवा क्षेत्र (व्यापार वगळून) ६३ वी फेरी ,पत्रक २. ३४५ English 2006-07 292
19 रोजगार व बेरोजगार स्थिती, भाग १ ६२वी फेरी, पत्रक १० English 2005-06 2287
20 असंघटीत वस्तूनिर्माण, भाग १ व २ ६२ वी फेरी, पत्रक २.२ English 2005-06 266
21 कुटूंबाचा उपभोग्य बाबींवरील खर्च, भाग १ ६२वी फेरी, पत्रक १.० English 2005-06 2094
22 कुटूंबाचा उपभोग्य बाबींवरील खर्च भाग १ व २ ६१वी फेरी, पत्रक १.० English 2004-05 926
23 कुटूंबाचा उपभोग्य बाबींवरील खर्च (राज्य व केंद्रिय नमुना) ६१वी फेरी, पत्रक १.० English 2004-05 1586
24 रोजगार व बेरोजगार स्थिती ६१वी फेरी, पत्रक १० English 2004-05 2163
25 आजारपण व वैद्यकीय सेवा, भाग १ ६०वी फेरी, पत्रक २५.० English 2004-05 4704
26 रोजगार व बेरोजगार स्थिती, भाग १ व २ ६०वी फेरी, पत्रक १० English 2004 5364
27 आजारपण व आरोग्याची निगा, भाग १ व २ ६०वी फेरी, पत्रक २५.० English 2004 727
28 कुटूंबाचा उपभोग्य बाबींवरील खर्च, भाग १ व २ ६०वी फेरी, पत्रक १.० English 2004 1248
29 कुटूंबाचा उपभोग्य बाबींवरील खर्च ५९वी फेरी, पत्रक १.० English 2003 780
30 कुटूंबाचा उपभोग्य बाबींवरील खर्च ५८वी फेरी, पत्रक १.० English 2002 308
31 अपंग व्यक्ती ५८वी फेरी, पत्रक २६ English 2002 758
32 निवासाची स्थिती ५८वी फेरी, पत्रक १.२ English 2002 21035
33 झोपडपट्ट्यांची स्थिती ५८वी फेरी, पत्रक ०.२१ English 2002 748
34 असंघटित सेवा क्षेत्र उपक्रम, भाग १ ५७ वी फेरी, पत्रक २.३४५ English 2001-02 1397
35 कुटूंबाचा उपभोग्य बाबींवरील खर्च ५७वी फेरी, पत्रक १.० English 2001-02 4968
36 कुटूंबाचा उपभोग्य बाबींवरील खर्च ५६वी फेरी, पत्रक १.० English 2000-01 2191
37 असंघटित वस्तुनिर्माण उपक्रम, भाग १ ५६ वी फेरी, पत्रक २.२ English 2000-01 1537
38 अनौपचारिक बिगर शेतकी व्यवसाय ५५वी फेरी, पत्रक २.० English 1999-2000 717
39 कुटूंबाचा उपभोग्य बाबींवरील खर्च ५४वी फेरी, पत्रक १.० English 1998 3236
40 पोषण क्षमता ५०वी फेरी, पत्रक १.० English 1993-94 603
41 झोपडपट्ट्यांची स्थिती ४९वी फेरी, पत्रक ०.२१ English 1993 931
42 साक्षरता ४७वी फेरी, पत्रक ३० English 1991 12487
43 महाराष्ट्र राज्यातील बांधकाम विवरण ४७वी फेरी English 1988-89 7516
44 कुटूंबाचा उपभोग्य बाबींवरील खर्च ४४वी फेरी English 1988-89 481
45 रोजगार व बेरोजगार स्थिती ४३वी फेरी, पत्रक १० English 1987-88 1489
46 कुटूंबाचा उपभोग्य बाबींवरील खर्च ४३वी फेरी, पत्रक १.० English 1987-88 698
47 प्रसूती व बालसंगोपन ४२वी फेरी, पत्रक २५.१ English 1986-87 14798
48 माजी सैनिक ४२वी फेरी English 1986-87 367
49 कुटूंब नियोजनाच्या सेवांचा उपयोग ४२वी फेरी English 1986-87 451
50 शिक्षणातील सहभाग ४२वी फेरी, पत्रक २५.२ English 1986-87 19612
51 वितरण व्यवस्थेचा उपयोग ४२वी फेरी English 1986-87 1050
52 आजारपण व वैद्यकीय सेवांचा उपयोग ४२वी फेरी English 1986-87 6968
53 स्वकार्यरत व्यापारी उपक्रम व अनिर्देशित व्यापारी आस्थापना ४२वी फेरी English 1985-86 927