राष्ट्रीय नमुना पाहणी - National Sample Survey.

Sr.No. Report Name Report Description Document Language Period File Type No. of views
1 पिण्याचे पाणी, स्वच्छता, आरोग्य आणि घरांची स्थिती रानपा ६९वी फेरी, पत्रक १.२ English 2012-13 1240
2 झोपडपट्ट्यांची स्थिती ६९ वी फेरी, पत्रक ०.२१ English 2012-13 533
3 कुटुंबाचा उपभोग्य बाबींवरील खर्च ६८ वी फेरी, पत्रक १.० English 2011-12 664
4 रोजगार व बेरोजगार, भाग १ व २ ६८ वी फेरी, पत्रक १० English 2011-12 741
5 केंद्र व राज्य नमुना एकत्रि करण अहवाल (इंग्रजी) रानपा ६८ व‍ी फेरी, पत्रक १.० व १० English 2011-12 19
6 अनिगमित बिगर कृषी उपक्रम (बांधकाम वगळून) (एकत्रित नमुने) रानपा ६७वी फेरी, पत्रक २.३४ English 2010-11 48
7 अनिगमित बिगर कृषि उद्योग ( बांधकाम वगळून) ६७ वी फेरी, पत्रक २.३४ English 2010-11 4732
8 कुटूंबाचा उपभोग्य बाबींवरील खर्च आणि रोजगार व बेरोजगार स्थिती(एकत्रित) रानपा ६६वी फेरी, पत्रक १.० व १० English 2009-10 215
9 कुटूंबाचा उपभोग्य बाबींवरील खर्च ६६ वी फेरी ,पत्रक १.० English 2009-10 285
10 रोजगार व बेरोजगार, भाग १ व २ रानपा ६६वी फेरी, पत्रक १० English 2009-10 2345
11 झोपडपट्ट्यांची स्थिती, भाग १ ६५वी फेरी, पत्रक ०.२१ English 2008-09 2281
12 घरांची स्थिती, भाग १ व २ ६५वी फेरी, पत्रक १.२ English 2008-09 11360
13 देशांतर्गत पर्यटन, भाग १ व २ रानपा ६५वी फेरी, पत्रक २१.१ English 2008-09 543
14 शिक्षणातील खर्च व सहभाग, भाग २ ६४वी फेरी English 2008-09 1769
15 शिक्षणातील खर्च व सहभाग, भाग १ ६४वी फेरी English 2008-09 4626
16 स्थलांतर ६४वी फेरी, पत्रक १०.२ English 2007-08 7263
17 रोजगार व बेरोजगार स्थिती ६४वी फेरी, पत्रक १०.२ English 2007-08 4690
18 कुटूंबाचा उपभोग्य बाबींवरील खर्च, भाग १ व २ ६३वी फेरी, पत्रक १.० English 2006-07 18697
19 सेवा क्षेत्र (व्यापार वगळून) ६३ वी फेरी ,पत्रक २. ३४५ English 2006-07 297
20 असंघटीत वस्तूनिर्माण, भाग १ व २ ६२ वी फेरी, पत्रक २.२ English 2005-06 270
21 कुटूंबाचा उपभोग्य बाबींवरील खर्च, भाग १ ६२वी फेरी, पत्रक १.० English 2005-06 2097
22 रोजगार व बेरोजगार स्थिती, भाग १ ६२वी फेरी, पत्रक १० English 2005-06 2288
23 कुटूंबाचा उपभोग्य बाबींवरील खर्च भाग १ व २ ६१वी फेरी, पत्रक १.० English 2004-05 929
24 कुटूंबाचा उपभोग्य बाबींवरील खर्च (राज्य व केंद्रिय नमुना) ६१वी फेरी, पत्रक १.० English 2004-05 1590
25 रोजगार व बेरोजगार स्थिती ६१वी फेरी, पत्रक १० English 2004-05 2166
26 आजारपण व वैद्यकीय सेवा, भाग १ ६०वी फेरी, पत्रक २५.० English 2004-05 4707
27 आजारपण व आरोग्याची निगा, भाग १ व २ ६०वी फेरी, पत्रक २५.० English 2004 729
28 रोजगार व बेरोजगार स्थिती, भाग १ व २ ६०वी फेरी, पत्रक १० English 2004 5364
29 कुटूंबाचा उपभोग्य बाबींवरील खर्च, भाग १ व २ ६०वी फेरी, पत्रक १.० English 2004 1248
30 कुटूंबाचा उपभोग्य बाबींवरील खर्च ५९वी फेरी, पत्रक १.० English 2003 781
31 निवासाची स्थिती ५८वी फेरी, पत्रक १.२ English 2002 21035
32 अपंग व्यक्ती ५८वी फेरी, पत्रक २६ English 2002 759
33 कुटूंबाचा उपभोग्य बाबींवरील खर्च ५८वी फेरी, पत्रक १.० English 2002 309
34 झोपडपट्ट्यांची स्थिती ५८वी फेरी, पत्रक ०.२१ English 2002 748
35 असंघटित सेवा क्षेत्र उपक्रम, भाग १ ५७ वी फेरी, पत्रक २.३४५ English 2001-02 1397
36 कुटूंबाचा उपभोग्य बाबींवरील खर्च ५७वी फेरी, पत्रक १.० English 2001-02 4968
37 असंघटित वस्तुनिर्माण उपक्रम, भाग १ ५६ वी फेरी, पत्रक २.२ English 2000-01 1537
38 कुटूंबाचा उपभोग्य बाबींवरील खर्च ५६वी फेरी, पत्रक १.० English 2000-01 2191
39 अनौपचारिक बिगर शेतकी व्यवसाय ५५वी फेरी, पत्रक २.० English 1999-2000 717
40 कुटूंबाचा उपभोग्य बाबींवरील खर्च ५४वी फेरी, पत्रक १.० English 1998 3236
41 पोषण क्षमता ५०वी फेरी, पत्रक १.० English 1993-94 604
42 झोपडपट्ट्यांची स्थिती ४९वी फेरी, पत्रक ०.२१ English 1993 932
43 साक्षरता ४७वी फेरी, पत्रक ३० English 1991 12498
44 कुटूंबाचा उपभोग्य बाबींवरील खर्च ४४वी फेरी English 1988-89 481
45 महाराष्ट्र राज्यातील बांधकाम विवरण ४७वी फेरी English 1988-89 7516
46 रोजगार व बेरोजगार स्थिती ४३वी फेरी, पत्रक १० English 1987-88 1489
47 कुटूंबाचा उपभोग्य बाबींवरील खर्च ४३वी फेरी, पत्रक १.० English 1987-88 699
48 प्रसूती व बालसंगोपन ४२वी फेरी, पत्रक २५.१ English 1986-87 14799
49 माजी सैनिक ४२वी फेरी English 1986-87 367
50 कुटूंब नियोजनाच्या सेवांचा उपयोग ४२वी फेरी English 1986-87 451
51 शिक्षणातील सहभाग ४२वी फेरी, पत्रक २५.२ English 1986-87 19612
52 वितरण व्यवस्थेचा उपयोग ४२वी फेरी English 1986-87 1050
53 आजारपण व वैद्यकीय सेवांचा उपयोग ४२वी फेरी English 1986-87 6970
54 स्वकार्यरत व्यापारी उपक्रम व अनिर्देशित व्यापारी आस्थापना ४२वी फेरी English 1985-86 928