राष्ट्रीय नमुना पाहणी - National Sample Survey.

Sr.No. Report Name Report Description Document Language Period File Type No. of views
1 पिण्याचे पाणी, स्वच्छता, आरोग्य आणि घरांची स्थिती रानपा ६९वी फेरी, पत्रक १.२ English 2012-13 1430
2 झोपडपट्ट्यांची स्थिती ६९ वी फेरी, पत्रक ०.२१ English 2012-13 601
3 कुटुंबाचा उपभोग्य बाबींवरील खर्च ६८ वी फेरी, पत्रक १.० English 2011-12 755
4 रोजगार व बेरोजगार, भाग १ व २ ६८ वी फेरी, पत्रक १० English 2011-12 848
5 केंद्र व राज्य नमुना एकत्रि करण अहवाल (इंग्रजी) रानपा ६८ व‍ी फेरी, पत्रक १.० व १० English 2011-12 56
6 अनिगमित बिगर कृषी उपक्रम (बांधकाम वगळून) (एकत्रित नमुने) रानपा ६७वी फेरी, पत्रक २.३४ English 2010-11 73
7 अनिगमित बिगर कृषि उद्योग ( बांधकाम वगळून) ६७ वी फेरी, पत्रक २.३४ English 2010-11 4755
8 कुटूंबाचा उपभोग्य बाबींवरील खर्च आणि रोजगार व बेरोजगार स्थिती(एकत्रित) रानपा ६६वी फेरी, पत्रक १.० व १० English 2009-10 246
9 कुटूंबाचा उपभोग्य बाबींवरील खर्च ६६ वी फेरी ,पत्रक १.० English 2009-10 309
10 रोजगार व बेरोजगार, भाग १ व २ रानपा ६६वी फेरी, पत्रक १० English 2009-10 2362
11 झोपडपट्ट्यांची स्थिती, भाग १ ६५वी फेरी, पत्रक ०.२१ English 2008-09 2290
12 घरांची स्थिती, भाग १ व २ ६५वी फेरी, पत्रक १.२ English 2008-09 11379
13 देशांतर्गत पर्यटन, भाग १ व २ रानपा ६५वी फेरी, पत्रक २१.१ English 2008-09 562
14 शिक्षणातील खर्च व सहभाग, भाग २ ६४वी फेरी English 2008-09 1792
15 शिक्षणातील खर्च व सहभाग, भाग १ ६४वी फेरी English 2008-09 4655
16 स्थलांतर ६४वी फेरी, पत्रक १०.२ English 2007-08 7288
17 रोजगार व बेरोजगार स्थिती ६४वी फेरी, पत्रक १०.२ English 2007-08 4712
18 कुटूंबाचा उपभोग्य बाबींवरील खर्च, भाग १ व २ ६३वी फेरी, पत्रक १.० English 2006-07 18711
19 सेवा क्षेत्र (व्यापार वगळून) ६३ वी फेरी ,पत्रक २. ३४५ English 2006-07 313
20 असंघटीत वस्तूनिर्माण, भाग १ व २ ६२ वी फेरी, पत्रक २.२ English 2005-06 284
21 कुटूंबाचा उपभोग्य बाबींवरील खर्च, भाग १ ६२वी फेरी, पत्रक १.० English 2005-06 2106
22 रोजगार व बेरोजगार स्थिती, भाग १ ६२वी फेरी, पत्रक १० English 2005-06 2301
23 कुटूंबाचा उपभोग्य बाबींवरील खर्च भाग १ व २ ६१वी फेरी, पत्रक १.० English 2004-05 940
24 कुटूंबाचा उपभोग्य बाबींवरील खर्च (राज्य व केंद्रिय नमुना) ६१वी फेरी, पत्रक १.० English 2004-05 1596
25 रोजगार व बेरोजगार स्थिती ६१वी फेरी, पत्रक १० English 2004-05 2174
26 आजारपण व वैद्यकीय सेवा, भाग १ ६०वी फेरी, पत्रक २५.० English 2004-05 4717
27 आजारपण व आरोग्याची निगा, भाग १ व २ ६०वी फेरी, पत्रक २५.० English 2004 738
28 रोजगार व बेरोजगार स्थिती, भाग १ व २ ६०वी फेरी, पत्रक १० English 2004 5372
29 कुटूंबाचा उपभोग्य बाबींवरील खर्च, भाग १ व २ ६०वी फेरी, पत्रक १.० English 2004 1255
30 कुटूंबाचा उपभोग्य बाबींवरील खर्च ५९वी फेरी, पत्रक १.० English 2003 790
31 निवासाची स्थिती ५८वी फेरी, पत्रक १.२ English 2002 21044
32 अपंग व्यक्ती ५८वी फेरी, पत्रक २६ English 2002 771
33 कुटूंबाचा उपभोग्य बाबींवरील खर्च ५८वी फेरी, पत्रक १.० English 2002 312
34 झोपडपट्ट्यांची स्थिती ५८वी फेरी, पत्रक ०.२१ English 2002 752
35 असंघटित सेवा क्षेत्र उपक्रम, भाग १ ५७ वी फेरी, पत्रक २.३४५ English 2001-02 1401
36 कुटूंबाचा उपभोग्य बाबींवरील खर्च ५७वी फेरी, पत्रक १.० English 2001-02 4972
37 असंघटित वस्तुनिर्माण उपक्रम, भाग १ ५६ वी फेरी, पत्रक २.२ English 2000-01 1539
38 कुटूंबाचा उपभोग्य बाबींवरील खर्च ५६वी फेरी, पत्रक १.० English 2000-01 2197
39 अनौपचारिक बिगर शेतकी व्यवसाय ५५वी फेरी, पत्रक २.० English 1999-2000 723
40 कुटूंबाचा उपभोग्य बाबींवरील खर्च ५४वी फेरी, पत्रक १.० English 1998 3241
41 पोषण क्षमता ५०वी फेरी, पत्रक १.० English 1993-94 614
42 झोपडपट्ट्यांची स्थिती ४९वी फेरी, पत्रक ०.२१ English 1993 936
43 साक्षरता ४७वी फेरी, पत्रक ३० English 1991 12520
44 कुटूंबाचा उपभोग्य बाबींवरील खर्च ४४वी फेरी English 1988-89 483
45 महाराष्ट्र राज्यातील बांधकाम विवरण ४७वी फेरी English 1988-89 7519
46 रोजगार व बेरोजगार स्थिती ४३वी फेरी, पत्रक १० English 1987-88 1494
47 कुटूंबाचा उपभोग्य बाबींवरील खर्च ४३वी फेरी, पत्रक १.० English 1987-88 702
48 प्रसूती व बालसंगोपन ४२वी फेरी, पत्रक २५.१ English 1986-87 14809
49 माजी सैनिक ४२वी फेरी English 1986-87 371
50 कुटूंब नियोजनाच्या सेवांचा उपयोग ४२वी फेरी English 1986-87 455
51 शिक्षणातील सहभाग ४२वी फेरी, पत्रक २५.२ English 1986-87 19625
52 वितरण व्यवस्थेचा उपयोग ४२वी फेरी English 1986-87 1059
53 आजारपण व वैद्यकीय सेवांचा उपयोग ४२वी फेरी English 1986-87 6974
54 स्वकार्यरत व्यापारी उपक्रम व अनिर्देशित व्यापारी आस्थापना ४२वी फेरी English 1985-86 939