ईमेल-आयडी: cmfellowship-mah@gov.in / हेल्पलाईन क्रमांक: 8411960005 (9.30 to 5.30, सोम - शनि )

<

अर्ज भरण्यापूर्वी खालील कागदपत्रे तयार ठेवा.

१. १० वी, १२ वी, पदविका, पदवी, व्यावसायिक अभ्यासक्रम इत्यादींच्या गुणपत्रिका
२. अनुभवाची प्रमाणपत्रे
३. छायाचित्र व स्वक्षारीची स्कॅन प्रत
४. पत्त्याचा पुरावा


नवीन खाते तयार करा