अर्ज व निवड प्रक्रिया:

ऑनलाईन अर्ज

 • मुख्यमंत्री फेलोशिप कार्यक्रमासाठी अर्ज ऑनलाईन पद्धतीनेच करता येईल.
 • अर्ज भरण्यापूर्वी कार्यक्रमाशी संबंधित सर्व माहिती वाचून घ्या.
 • अर्ज भरण्यास सुरुवात करण्यापूर्वी आपले पासपोर्ट आकाराचे छायाचित्र व सही यांच्या स्कॅन केलेल्या प्रतिमा तयार ठेवा. click here
 • ‘ऑनलाईन अर्ज’ या बटणावर क्लिक केल्यानंतर IBPS चे अॅप्लीकेशन पोर्टलवर उघडेल.
 • योग्य व अचूक तपशील भरून अर्ज पूर्ण भरा.
 • अर्जाचे शुल्क रु. ५०० ऑनलाईनच भरावयाचे आहे.
 • अर्जाचे शुल्क भरल्यानंतरच अर्ज यशस्वीपणे भरल्याचे समजले जाईल.
 • अर्ज यशस्वीपणे भरल्यानंतर अर्जाची सॉफ्ट प्रत आपोआप तयार होईल. ही प्रत अर्जदाराने सेव्ह करून ठेवणे आवश्यक आहे.
 • अर्जांची छाननी केल्यानंतर केवळ पात्र अर्जदारांना ऑनलाईन परीक्षेबद्दल इमेल व एसएमएस द्वारे कळविण्यात येईल.
 • अर्ज भरण्याच्या प्रक्रियेत कोणत्याही प्रकारची अडचण आल्यास http://cgrs.ibps.in या इमेल आयडी द्वारे IBPS शी संपर्क साधावा.

ऑनलाईन परीक्षा

 • पात्र अर्जदारांना ऑनलाईन परीक्षेची तारीख, वेळ, ठिकाण या बाबतची माहिती इमेल द्वारे कळविण्यात येईल.
 • इमेलद्वारे प्राप्त झालेल्या सूचना काळजीपूर्वक वाचाव्यात. आवश्यक कागदपत्रे न चुकता परीक्षेला सोबत न्यावीत.
 • सर्व सूचना व नियमांचे काळजीपूर्वक पालन करावे.
 • ऑनलाईन परीक्षेतील प्रश्न बहुपर्यायी वस्तुनिष्ठ स्वरूपाचे असतील.
 • परीक्षेचे माध्यम इंग्रजी असेल.
 • परीक्षा १०० गुणांची असेल व दोन गटात विभागेलेली असेल.
 • परीक्षेचा कालावधी ६० मिनिटांचा असेल.


सामान्य ज्ञान

५० गुणांच्या या गटात भारत व विशेषत: महाराष्ट्राशी सबंधित सामान्य ज्ञान, अर्थशास्त्र, चालू घडामोडी, सामाजिक प्रश्न या संदर्भातील प्रश्न असतील.

निबंध

ऑनलाईन परीक्षेत सर्वाधिक गुण मिळविणारे पहिले २०० उमेदवार पुढील निवड प्रक्रियेसाठी पात्र ठरतील. या २०० उमेदवारांची यादी पोर्टलवर प्रकाशित करण्यात येईल. या उमेदवारांना पुढील प्रक्रियेसंदर्भात इमेल द्वारेही कळविण्यात येईल.

या उमेदवारांना नेमून दिलेल्या कालावधीत दिलेल्या ३ विषयांवर निबंध लिहून ऑनलाईन सादर करावे लागतील.

निबंध सादर न करणारा उमेदवार अंतिम निवड प्रक्रियेसाठी म्हणजेच मुलाखतीसाठी पात्र ठरणार नाही. निबंधाला वाड्ःमयचौर्य चाचणी(Plagiarism detection) च्या आधारेही तपासले जाईल याची नोंद उमेदवारांनी घ्यावी.

मुलाखत
 • ऑनलाईन परीक्षेत सर्वाधिक गुण मिळविणाऱ्या पहिल्या २०० उमेदवारांना मुलाखतीसाठी बोलावले जाईल. मुलाखतीची तारीख, वेळ व ठिकाण याची माहिती उमेदवारास इमेल द्वारे कळविण्यात येईल.
 • नेमून दिलेल्या वेळेत निबंध सादर न करणाऱ्या उमेदवाराची मुलाखत घेतली जाणार नाही व निवडही होणार नाही.
 • मुलाखतीस येणाऱ्या उमेदवारांनी त्यांचेसोबत गुणपत्रिकेच्या मूळ प्रती व छायाप्रती (प्रत्येकी १), अर्जात नमूद केलेली इतर प्रमाणपत्रे व ओळखपत्राची मूळ प्रत आणणे आवश्यक राहील.
 • मुलाखतीस येण्यासाठी होणाऱ्या खर्चाची प्रतिपूर्ती केली जाणार नाही.

अंतिम निवड

 • मुलाखत दिलेल्या उमेदवारांमधून अंतिम निवड करण्यात येईल. ऑनलाईन परीक्षा, निबंध व मुलाखत यास अनुक्रमे १५, ३० व ५० गुण असा भारांक राहील.
 • समर्पक पदव्युत्तर पदवी वा व्यावसायिक पदविका यांना ५ गुणांपर्यंत भारांक राहील.
 • सर्वात अधिक गुण मिळविणाऱ्या ५० उमेदवारांना त्यांच्या निवडीबद्दल व रुजू होण्याच्या प्रक्रीयांबद्दल इमेल द्वारे कळविले जाईल.
 • या ५० उमेदवारांची यादी पोर्टलवरही जाहीर करण्यात येईल.
 • निवड झालेल्या ५० उमेद्वारांपुढील १० सर्वात अधिक गुण मिळविणाऱ्या उमेदवारांची प्रतीक्षा यादीही पोर्टलवर जाहीर करण्यात येईल.
 • निवड झालेल्या उमेदवारांनी निर्धारित वेळेत फेलोशिपचा स्वीकार न केल्यास निर्माण होणाऱ्या रिक्त जागांसाठी प्रतीक्षा यादीतीतील उमेदवारांना संपर्क साधला जाऊ शकेल.

फेलोजाची निवड केवळ गुणवत्तेच्या आधारे केली जाईल. एखाद्या उमेदवारासाठी कोणत्याही माध्यमातून, कोणत्याही प्रकारे शिफारस प्राप्त झाल्यास त्या उमेदवारास अंतिम निवड प्रक्रियेतून बाद केले जाईल याची उमेदवारांनी नोंद घ्यावी.