पात्रता

मुख्यमंत्री फेलोशिप कार्यक्रमासाठी अर्ज करण्यासाठी पुढीलप्रमाणे पात्रतेचे निकष आहेत.

  • दिनांक ०१ एप्रिल, २०१७ रोजी अर्जदाराचे वय २१ ते २६ वर्षे दरम्यान असावे. (२/४/१९९१ ते १/४/१९९६ (दोन्ही दिवस अंतर्भूत) या दरम्यान जन्मदिवस असलेले युवक).
  • उमेदवार कोणत्याही शाखेचा प्रथमवर्ग पदवीधर असावा. समर्पक पदव्युत्तर पदवी वा व्यावसायिक पदविका यांना अधिकचे गुण राहतील.
  • उमेदवाराकडे किमान एक वर्षाचा कामाचा अनुभव असावा. व्यावसायिक अभ्यासक्रमाचा भाग म्हणून केलेली पूर्णवेळ इंटर्नशिप, आर्टिकलशिप वा अॅपरेंटीसशिप अनुभवाच्या कार्यकाळात गणली जाईल.
  • मराठी भाषेचे ज्ञान, इंटरनेट व संगणकावर काम करण्याची क्षमता उमेदवाराकडे असावी.

* कृपया मुख्यमंत्री फेलोशिप कार्यक्रमाचा दिनांक २४/५/२०१७ चा शासन निर्णय काळजीपूर्वक वाचवा.