महत्त्वाच्या तारखा

अनु. क्र. तपशीप तारखा
जाहिरात १० / ०५ / २०१८
ऑनलाईन १० / ०५ / २०१८ ते २४ / ०५ / २०१८ (२३.५९ पर्यंत)
मॉक परीक्षा २३ / ०५ / २०१८ ते २५ /०५ / २०१८ (२२.०० पर्यंत)
ऑनलाईन परीक्षा २६ / ०५ / २०१८ व २७ / ०५ / २०१८ (२३.५९ पर्यंत)
ऑनलाईन परीक्षेचा निकाल (१५० उमेदवार शॉर्टलीस्ट करणे) ३१ / ०५ / २०१८
शॉर्टलीस्ट केलेल्या उमेदवारांनी निबंध अपलोड करणे ३१ / ०५ / २०१८ ते ०३ / ०६ / २०१८ (२३.५९ पर्यंत)
मुलाखत ११ / ०६ / २०१८ ते १५ / ०६ / २०१८
निवड झालेल्या उमेदवारांची यादी व प्रतीक्षा यादी जाहीर करणे २५ / ०६ / २०१८
ऑफर लेटर स्वीकारणाऱ्या उमेदवारांनी रुजू होणे ०२ / ०७ / २०१८ ते ३१ / ०८ / २०१८
  • * वरील तारखांमध्ये बदल होऊ शकेल. तसे झाल्यास संबंधित उमेदवारांना त्याबाबत संकेतस्थळ, इमेल व एसएमएस द्वारे कळविण्यात येईल.