महत्त्वाच्या तारखा

जाहिरातीची तारीख ३०/०५/२०१६ व ३१/०५/२०१६
ऑन लाईन अर्ज दाखल करण्याची शेवटची तारीख ०८/०६/२०१६ १५/०६/२०१६ २३:५९ पर्यंत
ऑनलाईन वस्तुनिष्ठ चाचणी परीक्षा २५ जून, २०१६
ऑनलाईन वस्तुनिष्ठ चाचणी परीक्षा निकाल २७ जून, २०१६
ऑनलाईन वस्तुनिष्ठ चाचणी परीक्षेच्या निकालानुसार पात्र उमेदवारांकरिता निबंध स्वरूपाच्या प्रश्नांची उत्तरे PDF स्वरूपात Upload करण्याकररता मुदत २९ जून २०१६, ११:००AM ते ४ जुलै २०१६, ११:००AM
ऑनलाईन वस्तुनिष्ठ चाचणी परीक्षेच्या निकालानुसार पात्र उमेदवारांकरिता मुलाखत ११ ते १४ जुलै, २०१६
अंतिम निकाल १९ जुलै, २०१६