RATNAGIRI  DISTRICT

जिल्हा एनआयसी संकेतस्थळ     दृष्टिक्षेपात जिल्हा


क्षेत्रफळ चौ.किमी. लोकसंख्य पुरुष स्त्रीया साक्षरतेचे प्रमाण पुरुष साक्षरतेचे प्रमाण(%) स्त्रीयांमधील साक्षरतेचे प्रमाण(%) स्त्री-पुरुष प्रमाण
8208 1615069 761121 853948 74.26 81.33 67.96 1122

अनु.क्रमांक. प्रकाशनाचे नाव कालावधी / फेरी फाईलचा प्रकार वारंवारता
1 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, रत्नागिरी 2015 768
2 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, रत्नागिरी 2014 740
3 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, रत्नागिरी 2013 743
4 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, रत्नागिरी 2012 744
5 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, रत्नागिरी 2011 742
6 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, रत्नागिरी 2010 738
7 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, रत्नागिरी 2009 734
8 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, रत्नागिरी 2006-07 743