आमच्याविषयी

अर्थ व सांख्यिकी संचालनालय ही राज्य शासनाची प्रमुख सांख्यिकीय संस्था म्हणून कार्यरत असन संचालनालयास राज्यातील सांख्यिकीय बाबींसाठी "नोडल एजन्सी " म्हणून घोषित करण्यात आले आहे. सांख्यिकीय बाबींसंबंधी राज्य आणि केंद्र सरकार मधील दुवा म्हणूनही हे संचालनालय काम पाहते.

ध्येय

परीणामकारक व कार्यक्षम निर्णय घेण्याकरीता सक्षम यंत्रणेची उभारणी

नविन संदेश
                                       अधिक नवीन संदेश
कार्यालयीन उपयोगासाठी लिंक

महत्वाचे निर्देशांक :

1) (i) स्थिर (2011-12) किंमतीनुसार स्थूल राज्य उत्पन्न (2016-17) -पूर्वानुमानानुसार (₹ कोटी) 18,15,498 (ii) स्थिर (2011-12) किंमतीनुसार स्थूल राज्य उत्पन्न (2015-16) (₹ कोटी) -पहिल्या सुधारीत अंदाजानुसार 16,59,776 (iii) चालु (2011-12) किंमतीनुसार स्थूल राज्य उत्पन्न (2015-16) (₹ कोटी) ) -पहिल्या सुधारीत अंदाजानुसार 20,01,223    |    2) (i) स्थिर (2011-12) किंमतीनुसार स्थूल राज्य उत्पन्न मूल्यवृद्धी (2016-17) पूर्वानुमानानुसार (%) 9.4 (ii) स्थिर (2011-12) किंमतीनुसार स्थूल राज्य मूल्यवृद्धी (2015-16) (%) -पहिल्या सुधारीत अंदाजानुसार 8.5    |    3) स्थिर (2011-12) किंमतीनुसार क्षेत्रवार राज्य स्थूल मूल्य वृद्धिदर (%) (2015-16) -पहिल्या सुधारीत अंदाजानुसार (i) कृषि व संलग्न कार्ये (-)4.6 (ii) उद्योग 7.5 (iii) सेवा 10.6    |    4) क्षेत्रनिहाय स्थूल राज्य मूल्यवृद्धि (2015-16) - चालू किंमतीनुसार (₹ कोटी) -पहिल्या सुधारीत अंदाजानुसार (i) कृषि व संलग्न कार्ये 1,81,408 (ii) उद्योग 5,72,541 (iii) सेवा 10,00,148    |    5)राज्य उत्पन्नाची क्षेत्रवार टक्केवारी (2015-16) - चालू किंमतीनुसार -पहिल्या सुधारीत अंदाजानुसार (i) कृषि व संलग्न कार्ये 10.3 (ii) उद्योग 32.6 (iii) सेवा 57.1    |    6) दरडोई राज्य उत्पन्न (2015-16) - चालू किंमतीनुसार (`)-पहिल्या सुधारीत अंदाजानुसार 1,47,399    |    7) साक्षरतेचे प्रमाण (%) (2011) ( सात वर्षे व त्यावरील ) (i) पुरुष 88.4 (ii) स्त्री 75.9 (iii) एकूण 82.3    |    8) जन्मदर (प्रति हजार लोकसंख्येमागे) (2015) 16.3    |    9) मृत्युदर (प्रति हजार लोकसंख्येमागे) (2015) 5.8    |    10) अर्भक मृत्युदर (प्रति हजार जीवित जन्मामागे) (2015) 21    |    11) जन्माच्या वेळेची आयुर्मर्यादा (पुरुष) (2016-20) 69.9    |    12) जन्माच्या वेळेची आयुर्मर्यादा (स्त्री) (2016-20) 73.7    |    13) एकूण जनन दर (2013) 1.8    |    14) माता मृत्यू प्रमाण (प्रति लाख प्रसुतीमागे) (2011-13) 68    |    15) पिकांखालील स्थूल क्षेत्र (हजार हेक्टर) (2014-15) 23,273    |    16) एकूण सिंचित क्षेत्राची पिकाखालील एकूण क्षेत्राशी टक्केवारी (2009-10) 17.9    |    17) तणृधान्ये उत्पादन (लाख टन) (2015-16) – अंतिम अनुमान 68.96    |    18) कडधान्ये उत्पादन (लाख टन) (2015-16) – अंतिम अनुमान 14.32    |    19) अन्नधान्ये उत्पादन (लाख टन) (2015-16) – अंतिम अनुमान 83.28    |    20) पर्जन्य सन 2016 मध्ये राज्यात सरासरीच्या तुलनेत 94.9 टक्के पाऊस पडला    |    21) विजेची स्थापित क्षमता दि. 31 डिसेंबर, 2016 रोजी (मेगावॅट) 34,416    |    22) वीज निर्मिती (2015-16) (दशलक्ष युनिट्स) 1,13,787    |    23) सरासरी कमाल मागणी (2015-16) (मेगावॅट) 15,948    |    24) सरासरी तुटीचे भारनियमन (2015-16) (मेगावॅट) 98    |    25) पारेषण हानी – महापारेषण (2015-16) (%) 3.9    |    26) वितरण हानी - महावितरण (2015-16) (%) 14.51    |    27) महावितरणची वितरण हानी आणि तांत्रिक व व्यावसायिक (एटी ॲन्ड सी) हानी (2015-16) (%) 19.7