DES Maharashtra
 

अर्थ व सांख्यिकी संचालनालय

नियोजन विभाग, महाराष्ट्र शासन, भारतआमच्याविषयी अर्थ व सांख्यिकी संचालनालय ही राज्य शासनाची प्रमुख सांख्यिकीय संस्था म्हणून कार्यरत असन संचालनालयास राज्यातील सांख्यिकीय बाबींसाठी "नोडल एजन्सी " म्हणून घोषित करण्यात आले आहे. सांख्यिकीय बाबींसंबंधी राज्य आणि केंद्र सरकार मधील दुवा म्हणूनही हे संचालनालय काम पाहते.
अधिक माहितीसाठी जिल्ह्याच्या नावावर क्लिक करावे

               ध्येय

परीणामकारक व कार्यक्षम निर्णय घेण्याकरीता सक्षम यंत्रणेची उभारणी
 महत्वाचे निर्देशांक

स्थिर किंमतीनुसार स्थूल राज्यांतर्गत उत्पादन (2014-15) - पूर्वानुमान : रु. 9,47,550 कोटी

चालू किंमतीनुसार स्थूल राज्यांतर्गत उत्पादन (2013-14): रु. 15,10,132 कोटी

स्थिर किंमतीनुसार स्थूल राज्यांतर्गत उत्पादन (2013-14): रु. 8,96,768 कोटी

राज्य स्थूल उत्पादन वाढीचा दर (2014-15) स्थिर किंमतीनुसार - पूर्वानुमान (%) : 5.7%

राज्य स्थूल उत्पादन वाढीचा दर (2013-14) स्थिर किंमतीनुसार (%) : 7.3%

राज्य स्थूल उत्पादन वाढीचा दर (2013-14) स्थिर किंमतीनुसार (%) : 7.3%

क्षेत्रवार राज्य स्थूल उत्पादन वाढीचा दर (2013-14) स्थिर किंमतीनुसार (%) :

कृषि व संलग्न कार्ये : 7.7%

उद्योग : 4.5%

सेवा : 8.6%

राज्य उत्पन्नाची क्षेत्रवार विभागणी (2013-14) चालू किंमतीनुसार :

कृषि व संलग्न कार्ये : रु. 1,70,229 कोटी

उद्योग : रु. 4,10,789 कोटी

सेवा : रु. 9,29,115 कोटी

राज्य उत्पन्नाची क्षेत्रवार टक्केवारी (2013-14) चालू किंमतीनुसार

कृषि व संलग्न कार्ये : 11.3%

उद्योग : 27.2%

सेवा : 61.5%

दरडोई राज्य उत्पन्न (2013-14) चालू किंमतीनुसार : रु. 1,17,091

साक्षरतेचे प्रमाण (%) 2011 : 82.3

पुरुष साक्षरतेचे प्रमाण (%) 2011 : 88.4

स्त्रीयांमधील साक्षरतेचे प्रमाण (%) 2011 : 75.9

जन्मदर (प्रति हजार लोकसंख्येमागे) (2013): 16.5

            नविनतम संदेश

१ मार्च २००८ पासुन भेट देणा-यांची संख्या 2890569
अद्यावतीकरणांचा दिनांक१४. १०. २०१५

प्रकाशन हक्क © या अर्थ व सांख्यिकी संचालनालयाच्या अधिकृत साइट आहे.
आय.ई. ६.०+ व रिझोल्यूशन ८००x६०० वर उत्कृष्ट प्रदर्शन.