1 अर्थ व सांख्यिकी संचालनालयातील प्रिंटरसाठी रिसायकलिंग टोनर पुरवठा करण्यासाठी निविदा. 'निविदा' हा टॅब कृपया पहावा.
2 सेवा प्रवेशोत्तर प्रशिक्षण व परीक्षा निकाल सांख्यिकी सहायक २०१९ (संयुक्त सत्र). 'सेवासंबंधी' हा टॅब कृपया पहावा
3 सेवा प्रवेशोत्तर प्रशिक्षण व परीक्षा निकाल लिपिक टंकलेखक/अन्वेषक सत्र २०१९. 'सेवासंबंधी' हा टॅब कृपया पहावा
4 वेब अनुप्रयोगांसाठी सुरक्षा ऑडिटसाठी ' निविदा ' हा टॅब कृपया पहावा.
5 लिपिक टंकलेखक पदी नियुक्तीसाठी अर्हता प्राप्त वाहन चालक कर्मचा-यांची तात्पुरती ज्येष्ठतासूची. 'सेवासंबंधी' हा टॅब कृपया पहावा
6 अन्वेषक संवर्गातील कर्मचा-यांची दिनांक 1/1/2013 ते 1/1/2018 रोजीची अंतिम ज्येष्ठता सूची.'सेवासंबंधी' हा टॅब कृपया पहावा
7 राष्ट्रीय नमुना पाहणी, 74 वी फेरी, “सेवाक्षेत्राची पाहणी” (राज्य नमुना) करिता अधिसूचना
8 अधिसूचना : सर्व सांख्यिकीय बाबींसाठी अर्थ व सांख्यिकी संचालनालय हे "प्रमुख संस्था" (नोडल एजंसी) म्हणून घोषित
9 'संचालक' यांना नोडल अधिकारी म्हणून घोषित करणे
10 चिल्ड्रन इन महाराष्ट्र - अ‍ॅन अ‍ॅटलस ऑफ सोशल इंडिकेटर्स (युनिसेफ रिपोर्ट)