All Publications

Sr.No. Publication Name Document Language Period File Type No. of views
1 ग्राहक किंमती निर्देशांक English Feb-2017 875
2 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक English May-2017 355
3 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक English July-2017 315
4 ग्राहक किंमती निर्देशांक English July-2017 110
5 ग्राहक किंमती निर्देशांक English Jan-2017 328
6 महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी English 2016-17 1970
7 ग्राहक किंमती निर्देशांक English August-2017 63
8 ग्राहक किंमती निर्देशांक English Sept-2017 91
9 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक English Aug-2017 93
10 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक English Sept-2017 104
11 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, धुळे English 2017 9
12 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नंदुरबार English 2017 13
13 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक English Jan-2017 433
14 ग्राहक किंमती निर्देशांक English April-2017 192
15 ग्राहक किंमती निर्देशांक English May-2017 86
16 ग्राहक किंमती निर्देशांक English June-2017 88
17 ग्राहक किंमती निर्देशांक English Oct-2017 24
18 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक English June-2017 227
19 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक English Oct-2017 54
20 ग्राहक किंमती निर्देशांक English Mar-2017 89
21 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक English Feb-2017 390
22 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक English April-2017 150
23 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक English March-2017 718
24 महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी English 2015-16 8897
25 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, भंडारा English 2016 59
26 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, चंद्रपूर English 2016 170
27 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, गडचिरोली English 2016 41
28 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, गोंदिया English 2016 35
29 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, जळगाव English 2016 49
30 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, कोल्हापूर English 2016 99
31 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नागपूर English 2016 58
32 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, उस्मानाबाद English 2016 48
33 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, ठाणे English 2016 72
34 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, वर्धा English 2016 29
35 ग्राहक किंमती निर्देशांक English Feb-2016 899
36 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक English Feb-2016 1944
37 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक English Mar-2016 638
38 ग्राहक किंमती निर्देशांक English Oct-2016 183
39 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक English Sep-2016 399
40 निरनिराळया जीवनावश्यक वस्तूंच्या ग्राहक किंमतींचे निर्देंशांक व समालोचन English Oct-2016 390
41 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, औरंगाबाद English 2016 409
42 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, बीड English 2016 99
43 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक English May-2016 502
44 महाराष्ट्राची आर्थिक आकडेवारी English 2016 811
45 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अमरावती English 2016 241
46 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, बुलडाणा English 2016 220
47 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, धुळे English 2016 127
48 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, परभणी English 2016 120
49 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सिंधुदुर्ग English 2016 142
50 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, यवतमाळ English 2016 134
51 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नाशिक English 2016 81
52 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, रत्नागिरी English 2016 51
53 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सांगली English 2016 59
54 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सातारा English 2016 79
55 ग्राहक किंमती निर्देशांक English Jan-2016 477
56 ग्राहक किंमती निर्देशांक English Mar-2016 384
57 ग्राहक किंमती निर्देशांक English Nov-2016 129
58 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, हिंगोली English 2016 234
59 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नंदुरबार English 2016 243
60 ग्राहक किंमती निर्देशांक English Aug-2016 135
61 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक English Jun-2016 385
62 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक English July-2016 349
63 ग्राहक किंमती निर्देशांक English Sept-2016 90
64 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक English Aug-2016 286
65 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, जालना English 2016 114
66 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, लातूर English 2016 131
67 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, वाशिम English 2016 85
68 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अकोला English 2016 104
69 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नांदेड English 2016 162
70 ग्राहक किंमती निर्देशांक English July-2016 122
71 महाराष्ट्राची संक्षिप्त सांख्यिकी English 2016 231
72 ग्राहक किंमती निर्देशांक English April-2016 110
73 ग्राहक किंमती निर्देशांक English May-2016 101
74 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक English Apr-2016 354
75 ग्राहक किंमती निर्देशांक English Dec-2016 45
76 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक English Nov-2016 190
77 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, पुणे English 2016 19
78 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक English Jan-2016 1192
79 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक English Dec-2016 343
80 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अहमदनगर English 2016 58
81 ग्राहक किंमती निर्देशांक English June-2016 538
82 ग्राहक किंमती निर्देशांक English Jan-2015 416
83 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, वाशिम English 2015 178
84 ग्राहक किंमती निर्देशांक English Mar-2015 664
85 ग्राहक किंमती निर्देशांक English Apr-2015 397
86 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक English Apr-2015 908
87 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक English May-2015 753
88 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक English Feb-2015 572
89 ग्राहक किंमती निर्देशांक English Feb-2015 467
90 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक English Mar-2015 861
91 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक English Jun-2015 431
92 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक English July-2015 535
93 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक English Aug-2015 552
94 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक English Sep-2015 464
95 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक English Oct-2015 458
96 ग्राहक किंमती निर्देशांक English Sep-2015 71
97 ग्राहक किंमती निर्देशांक English Oct-2015 115
98 महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी English 2014-15 17836
99 ग्राहक किंमती निर्देशांक English Jun-2015 107
100 ग्राहक किंमती निर्देशांक English Jul-2015 312
101 ग्राहक किंमती निर्देशांक English Aug-2015 124
102 ग्राहक किंमती निर्देशांक English Nov-2015 98
103 ग्राहक किंमती निर्देशांक English Dec-2015 119
104 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, वर्धा English 2015 690
105 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, भंडारा English 2015 163
106 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, गोंदिया English 2015 162
107 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, गडचिरोली English 2015 191
108 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, रत्नागिरी English 2015 407
109 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, रायगड English 2015 478
110 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सिंधुदुर्ग English 2015 306
111 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, नागपूर English 2015 719
112 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, चंद्रपूर English 2015 483
113 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक English Nov-2015 449
114 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक English Dec-2015 665
115 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, मुंबई शहर English 2015 7
116 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, मुंबई उपनगर English 2015 6
117 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, कोल्हापूर English 2015 190
118 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, अहमदनगर English 2015 214
119 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, पुणे English 2015 294
120 महाराष्ट्राची संक्षिप्त सांख्यिकी English 2015 2035
121 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सोलापूर English 2015 137
122 महाराष्ट्राची पायाभूत सुविधा सांख्यिकी English 2013-14 & 2014-15 600
123 महाराष्ट्रातील जिल्हांचे व भारतातील राज्यांचे निवडक निर्देशक English 2014-15 596
124 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अकोला English 2015 98
125 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, औरंगाबाद English 2015 198
126 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, बुलडाणा English 2015 135
127 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, उस्मानाबाद English 2015 133
128 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, जालना English 2015 133
129 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नाशिक English 2015 192
130 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, ठाणे English 2015 256
131 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, यवतमाळ English 2015 126
132 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, जळगाव English 2015 132
133 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, पालघर English 2015 8
134 महाराष्ट्राची आर्थिक आकडेवारी English 2015 1292
135 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नंदुरबार English 2015 319
136 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, धुळे English 2015 250
137 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अमरावती English 2015 140
138 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, बीड English 2015 99
139 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, हिंगोली English 2015 126
140 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, लातूर English 2015 162
141 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नांदेड English 2015 138
142 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, परभणी English 2015 100
143 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सांगली English 2015 131
144 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सातारा English 2015 182
145 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक English Jan-2015 1288
146 ग्राहक किंमती निर्देशांक English March-2014 674
147 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, मुंबई उपनगर English 2014 92
148 ग्राहक किंमती निर्देशांक English May-2014 248
149 ग्राहक किंमती निर्देशांक English Jun-2014 193
150 ग्राहक किंमती निर्देशांक English Jul-2014 241
151 ग्राहक किंमती निर्देशांक English Sep-2014 144
152 महाराष्ट्राची आर्थिक आकडेवारी English 2014 1360
153 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक English Jun-2014 571
154 ग्राहक किंमती निर्देशांक English Feb-2014 857
155 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक English Aug-2014 558
156 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक English Sep-2014 577
157 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, ठाणे English 2014 850
158 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, सिंधुदुर्ग English 2014 299
159 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, सातारा English 2014 838
160 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, सांगली English 2014 707
161 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, रत्नागिरी English 2014 524
162 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, परभणी English 2014 444
163 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, नंदुरबार English 2014 298
164 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, हिंगोली English 2014 401
165 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, चंद्रपूर English 2014 322
166 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, नागपूर English 2014 387
167 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, नांदेड English 2014 685
168 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, गोंदिया English 2014 306
169 ग्राहक किंमती निर्देशांक English Jan-2014 405
170 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक English Jul-2014 483
171 ग्राहक किंमती निर्देशांक English Aug-2014 114
172 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक English Oct-2014 610
173 ग्राहक किंमती निर्देशांक English Oct-2014 259
174 ग्राहक किंमती निर्देशांक English Nov-2014 207
175 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक English Nov-2014 1008
176 महाराष्ट्राची संक्षिप्त सांख्यिकी English 2014 2941
177 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, कोल्हापूर English 2014 821
178 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, वर्धा English 2014 335
179 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, गडचिरोली English 2014 365
180 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, भंडारा English 2014 326
181 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, अहमदनगर English 2014 970
182 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, पुणे English 2014 1601
183 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, सोलापूर English 2014 877
184 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, धुळे English 2014 152
185 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, बीड English 2014 352
186 महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी English 2013-14 16018
187 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक English Feb-2014 341
188 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक English Mar-2014 333
189 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक English Apr-2014 368
190 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक English May-2014 310
191 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, उस्मानाबाद English 2014 159
192 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, जळगाव English 2014 147
193 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, जालना English 2014 225
194 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, मुंबई शहर English 2014 68
195 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, यवतमाळ English 2014 225
196 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, वाशिम English 2014 166
197 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, औरंगाबाद English 2014 291
198 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, अकोला English 2014 178
199 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, अमरावती English 2014 205
200 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, बुलढाणा English 2014 188
201 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, नाशिक English 2014 257
202 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, रायगड English 2014 285
203 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, लातूर English 2014 318
204 महाराष्ट्रातील जिल्ह्यांचे व भारतातील राज्यांचे निवडक निर्देशक English 2013-14 1404
205 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक English Jan-2014 1128
206 महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी English 2012-13 19261
207 महाराष्ट्र राज्य सांख्यिकीय गोषवारा English 2012-13 171
208 ग्राहक किंमती निर्देशांक English Jan-2013 222
209 ग्राहक किंमती निर्देशांक English Feb-2013 187
210 ग्राहक किंमती निर्देशांक English Mar-2013 672
211 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक English Apr-2013 1054
212 ग्राहक किंमती निर्देशांक English Apr-2013 383
213 ग्राहक किंमती निर्देशांक English May-2013 249
214 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक English May-2013 1113
215 ग्राहक किंमती निर्देशांक English Jun-2013 423
216 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक English Mar-2013 744
217 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक English Jun-2013 1516
218 ग्राहक किंमती निर्देशांक English Jul-2013 484
219 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक English Jan-2013 1288
220 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, बुलढाणा English 2013 770
221 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, लातूर English 2013 933
222 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, रायगड English 2013 689
223 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, रत्नागिरी English 2013 474
224 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, ठाणे English 2013 710
225 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, बीड English 2013 794
226 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, हिंगोली English 2013 413
227 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, जालना English 2013 983
228 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, नांदेड English 2013 1271
229 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, सोलापूर English 2013 688
230 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, वर्धा English 2013 314
231 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, वाशिम English 2013 475
232 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, अमरावती English 2013 1581
233 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन,गडचिरोली English 2013 441
234 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, अहमदनगर English 2013 971
235 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, भंडारा English 2013 282
236 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, चंद्रपूर English 2013 648
237 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, धुळे English 2013 549
238 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, गोंदिया English 2013 293
239 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, नागपूर English 2013 560
240 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, नंदुरबार English 2013 387
241 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, ओस्मानाबाद English 2013 823
242 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, पुणे English 2013 1243
243 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, सातारा English 2013 742
244 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, सिंधुदुर्ग English 2013 374
245 महाराष्ट्राची आर्थिक आकडेवारी English 2013 1297
246 महाराष्ट्रातील जिल्ह्यांचे व भारतातील राज्यांचे निवडक निर्देशक English 2012-13 1024
247 महाराष्ट्राची संक्षिप्त सांख्यिकी English 2013 1666
248 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक English Jul-2013 1099
249 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक English Aug-2013 1808
250 ग्राहक किंमती निर्देशांक English Aug-2013 838
251 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक English Oct-2013 687
252 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक English Nov-2013 679
253 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक English Dec-2013 1383
254 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक English Sep-2013 2242
255 ग्राहक किंमती निर्देशांक English Sep-2013 1388
256 ग्राहक किंमती निर्देशांक English Oct-2013 344
257 ग्राहक किंमती निर्देशांक English Nov-2013 196
258 ग्राहक किंमती निर्देशांक English Dec-2013 782
259 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, अकोला English 2013 463
260 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, औरंगाबाद English 2013 757
261 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, जळगाव English 2013 631
262 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, कोल्हापूर English 2013 104
263 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, नासिक English 2013 1581
264 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, परभणी English 2013 614
265 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, सांगली English 2013 1112
266 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, यवतमाळ English 2013 773
267 महाराष्ट्राची पायाभूत सुविधा सांख्यिकी English 2011-12 & 2012-13 508
268 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक English Feb-2013 1471
269 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक English Mar-2012 656
270 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक English Jan-2012 1173
271 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक English Feb-2012 1033
272 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक English Mar-2012 1196
273 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक English Apr-2012 1566
274 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक English May-2012 1365
275 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक English Jun-2012 1452
276 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक English Jul-2012 1209
277 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक English Aug-2012 1779
278 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक English Sep-2012 2128
279 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक English Oct-2012 922
280 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक English Nov-2012 823
281 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक English Dec-2012 1282
282 ग्राहक किंमती निर्देशांक English Oct-2012 198
283 ग्राहक किंमती निर्देशांक English Nov-2012 138
284 ग्राहक किंमती निर्देशांक English Dec-2012 232
285 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, यवतमाळ English 2012 2880
286 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सोलापूर English 2012 2562
287 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, ठाणे English 2012 2302
288 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, वर्धा English 2012 1367
289 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, वाशिम English 2012 937
290 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक English Jan-2012 524
291 महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी English 2011-12 23959
292 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक English Feb-1012 520
293 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अमरावती English 2012 2493
294 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नांदेड English 2012 1821
295 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, बीड English 2012 1485
296 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, रायगड English 2012 2024
297 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, गडचिरोली English 2012 1526
298 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, जालना English 2012 1953
299 महाराष्ट्राची आर्थिक आकडेवारी English 2012 2659
300 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अहमदनगर English 2012 2086
301 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अकोला English 2012 1266
302 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, औरंगाबाद English 2012 2054
303 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, भंडारा English 2012 1060
304 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, बुलढाणा English 2012 1274
305 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, चंद्रपूर् English 2012 1153
306 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, धुळे English 2012 1584
307 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, गोंदिया English 2012 944
308 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, हिंगोली English 2012 1217
309 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, जळगाव English 2012 1824
310 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, कोल्हापूर English 2012 2363
311 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, लातूर् English 2012 1737
312 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नागपूर् English 2012 1458
313 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नंदूरबार English 2012 1134
314 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नाशिक English 2012 2391
315 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, उस्मानाबाद English 2012 1460
316 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, परभणी English 2012 1106
317 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, पुणे English 2012 5057
318 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, रत्नागिरी English 2012 4279
319 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सांगली English 2012 1930
320 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सातारा English 2012 1703
321 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सिंधुदुर्ग English 2012 1115
322 महाराष्ट्राची संक्षिप्त सांख्यिकी English 2012 1579
323 महाराष्ट्रातील जिल्ह्यांचे व भारतातील राज्यांचे निवडक निर्देशक English 2011-12 859
324 महाराष्ट्र राज्य सांख्यिकीय गोषवारा English 2011-12 120
325 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सांगली English 2011 1547
326 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सातारा English 2011 1617
327 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, पुणे English 2011 3094
328 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सोलापूर English 2011 1882
329 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक English May-2011 315
330 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक English Nov-2011 495
331 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक English Sep-2011 1045
332 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, धुळे English 2011 1172
333 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, जालना English 2011 1064
334 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, कोल्हापूर English 2011 2630
335 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, लातूर English 2011 1547
336 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नंदुरबार English 2011 1046
337 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नाशिक English 2011 2536
338 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, रायगड English 2011 1730
339 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, रत्नागिरी English 2011 1852
340 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, चंद्रपूर English 2011 3197
341 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अकोला English 2011 1077
342 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, यवतमाळ English 2011 1738
343 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नागपूर English 2011 2025
344 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, गडचिरोली English 2011 1072
345 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, बुलढाणा English 2011 1198
346 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, औरंगाबाद English 2011 2004
347 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, भंडारा English 2011 3868
348 महाराष्ट्राची संक्षिप्त सांख्यिकी English 2011 2038
349 महाराष्ट्रातील जिल्ह्यांचे व भारतातील राज्यांचे निवडक निर्देशक English 2010-11 1272
350 महाराष्ट्र राज्य सांख्यिकीय गोषवारा English 2010-11 521
351 महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी English 2010-11 20494
352 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक English Apr-2011 351
353 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक English Jan-2011 863
354 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक English Feb-2011 767
355 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, गोंदिया English 2011 1679
356 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, वाशिम English 2011 1130
357 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, वर्धा English 2011 2359
358 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, हिंगोली English 2011 1192
359 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक English Mar-2011 675
360 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक English Apr-2011 646
361 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक English Jun-2011 336
362 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक English May-2011 850
363 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक English Jul-2011 439
364 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक English Jun-2011 879
365 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक English Aug-2011 496
366 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक English Jul-2011 830
367 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक English Sep-2011 496
368 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक English Aug-2011 826
369 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, ठाणे English 2011 1717
370 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सिंधुदुर्ग English 2011 1182
371 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, उस्मानाबाद English 2011 1294
372 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, परभणी English 2011 1275
373 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नांदेड English 2011 1946
374 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अमरावती English 2011 2489
375 महाराष्ट्राची आर्थिक आकडेवारी English 2011 3131
376 महाराष्ट्राची पायाभूत सुविधा सांख्यिकी English 2009-10 & 2010-11 2836
377 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक English Jan-2011 313
378 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक English Feb-2011 276
379 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक English Mar-2011 378
380 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक English Oct-2011 511
381 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक English Dec-2011 586
382 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक English Oct-2011 922
383 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक English Nov-2011 1068
384 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक English Dec-2011 994
385 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, जळगाव English 2011 1737
386 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अहमदनगर English 2011 2125
387 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, बीड English 2011 1257
388 महाराष्ट्रातील जिल्ह्यांचे व भारतातील राज्यांचे निवडक निर्देशक English 2009-10 1562
389 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, ठाणे English 2010 2057
390 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक English Oct-2010 367
391 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, कोल्हापूर English 2010 1338
392 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अकोला English 2010 1123
393 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, औरंगाबाद English 2010 1260
394 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, परभणी English 2010 896
395 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, लातूर English 2010 929
396 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नांदेड English 2010 1498
397 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, गडचिरोली English 2010 1365
398 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, जालना English 2010 790
399 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, जळगाव English 2010 1410
400 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, उस्मानाबाद English 2010 875
401 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, बुलढाणा English 2010 1368
402 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, यवतमाळ English 2010 1280
403 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, वाशिम English 2010 1087
404 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक English Aug-2010 270
405 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक English Sep-2010 444
406 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नंदुरबार English 2010 691
407 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सिंधुदुर्ग English 2010 981
408 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अमरावती English 2010 4688
409 महाराष्ट्राची संक्षिप्त सांख्यिकी English 2010 2614
410 महाराष्ट्र राज्य सांख्यिकीय गोषवारा English 2009-10 952
411 महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी English 2009-10 13394
412 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक English January-2010 533
413 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक English February-2010 550
414 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक English March-2010 1163
415 महाराष्ट्राची आर्थिक आकडेवारी English 2010 2449
416 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक English May-2010 370
417 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक English June-2010 411
418 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक English July-2010 306
419 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक English Nov-2010 572
420 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अहमदनगर English 2010 1477
421 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, बीड English 2010 854
422 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक English Dec-2010 827
423 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सोलापूर English 2010 1402
424 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, रत्नागिरी English 2010 987
425 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, चंद्रपूर English 2010 890
426 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, पुणे English 2010 3032
427 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, वर्धा English 2010 898
428 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नागपूर English 2010 1614
429 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, रायगड English 2010 1433
430 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, भंडारा English 2010 1008
431 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सातारा English 2010 1230
432 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, धुळे English 2010 678
433 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, गोंदिया English 2010 1144
434 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, हिंगोली English 2010 680
435 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नाशिक English 2010 1449
436 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सांगली English 2010 1192
437 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक English April-2010 511
438 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक English November-2009 4198
439 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, गोंदिया English 2009 5273
440 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक English September-2009 5765
441 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, यवतमाळ English 2009 4103
442 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, भंडारा English 2009 4097
443 महाराष्ट्रातील जिल्ह्यांचे व भारतातील राज्यांचे निवडक निर्देशक English 2008-09 2498
444 महाराष्ट्राची संक्षिप्त सांख्यिकी English 2009 4987
445 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सोलापूर English 2009 3310
446 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, ठाणे English 2009 2055
447 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नाशिक English 2009 3676
448 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, पुणे English 2009 3080
449 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सातारा English 2009 5214
450 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, रायगड English 2009 6289
451 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अहमदनगर English 2009 4804
452 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, बीड English 2009 4744
453 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, बुलढाणा English 2009 3478
454 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, गडचिरोली English 2009 5219
455 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, कोल्हापूर English 2009 4665
456 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, लातूर English 2009 4976
457 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, रत्नागिरी English 2009 4930
458 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सिंधुदुर्ग English 2009 2262
459 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, वर्धा English 2009 3856
460 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, वाशिम English 2009 3010
461 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, औरंगाबाद English 2009 5916
462 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, चंद्रपूर English 2009 4745
463 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, हिंगोली English 2009 4062
464 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नागपूर English 2009 6176
465 महाराष्ट्र राज्य सांख्यिकीय गोषवारा English 2008-09 3868
466 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक English October-2009 9434
467 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक English December-2009 2071
468 महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी English 2008-09 17222
469 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक - फेब्रु, २००९ English February-2009 5105
470 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक - मार्च, २००९ English March-2009 5463
471 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक - एप्रिल, २००९ English April-2009 6521
472 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक English May-2009 5547
473 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक English July-2009 6650
474 महाराष्ट्राची आर्थिक आकडेवारी English 2009 3082
475 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अकोला English 2009 5338
476 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, जळगाव English 2009 5748
477 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, जालना English 2009 3452
478 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नांदेड English 2009 5903
479 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नंदूरबार English 2009 3544
480 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, उस्मानाबाद English 2009 3563
481 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, परभणी English 2009 16977
482 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सांगली English 2009 6879
483 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, धुळे English 2009 3441
484 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अमरावती English 2009 8172
485 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक English June-2009 5065
486 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक - मार्च, २००८ English March-2008 8848
487 महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी English 2007-08 18261
488 निरनिराळ्या जिवनावश्यक वस्तूंच्या ग्राहककिंमतीचे निर्देशांक व समालोचन - फेब्रु, २००८ English February-2008 4191
489 निरनिराळ्या जिवनावश्यक वस्तूंच्या ग्राहककिंमतीचे निर्देशांक व समालोचन - मार्च, २००८ English March-2008 7645
490 निरनिराळ्या जिवनावश्यक वस्तूंच्या ग्राहककिंमतीचे निर्देशांक व समालोचन - जून, २००८ English June-2008 7002
491 निरनिराळ्या जिवनावश्यक वस्तूंच्या ग्राहककिंमतीचे निर्देशांक व समालोचन - मे, २००८ English May-2008 5949
492 निरनिराळ्या जिवनावश्यक वस्तूंच्या ग्राहककिंमतीचे निर्देशांक व समालोचन - जलै, २००८ English July-2008 5791
493 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक - डिसेंबर, २००८ English December-2008 7337
494 महाराष्ट्राची आर्थिक आकडेवारी English 2008 7589
495 निरनिराळ्या जिवनावश्यक वस्तूंच्या ग्राहककिंमतीचे निर्देशांक व समालोचन - ऑगस्ट, २००८ English August-2008 5208
496 महाराष्ट्र राज्य सांख्यिकीय गोषवारा English 2007-08 6025
497 महाराष्ट्रातील जिल्ह्यांचे व भारतातील राज्यांचे निवडक निर्देशक English 2007-08 5561
498 महाराष्ट्राची संक्षिप्त सांख्यिकी English 2008 4952
499 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक - एप्रिल, २००८ English April-2008 5895
500 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक - मे, २००८ English May-2008 6227
501 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक - जाने, २००८ English January-2008 5924
502 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक - फेब्रु, २००८ English February-2008 3956
503 निरनिराळ्या जिवनावश्यक वस्तूंच्या ग्राहककिंमतीचे निर्देशांक व समालोचन - जाने, २००८ English January-2008 5655
504 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अमरावती English 2006-07 17312
505 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, परभणी English 2006-07 22311
506 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, भंडारा English 2006-07 10929
507 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक - नोव्हेंबर, २००७ English November-2007 5618
508 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, पुणे English 2006-07 9538
509 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नाशिक English 2006-07 11809
510 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नंदूरबार English 2006-07 12774
511 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नांदेड English 2006-07 17999
512 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नागपूर English 2006-07 17687
513 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, लातूर English 2006-07 17253
514 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, जालना English 2006-07 15949
515 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, धुळे English 2006-07 11112
516 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, चंद्रपूर English 2006-07 13037
517 महाराष्ट्राची संक्षिप्त सांख्यिकी English 2007 6065
518 महाराष्ट्राची आर्थिक आकडेवारी English 2007 7801
519 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, उस्मानाबाद English 2006-07 13179
520 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, रत्नागिरी English 2006-07 15850
521 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सातारा English 2006-07 12916
522 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सिंधुदुर्ग English 2006-07 9472
523 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, ठाणे English 2006-07 9770
524 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, वर्धा English 2006-07 15374
525 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, यवतमाळ English 2006-07 11301
526 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक - सप्टेंबर, २००७ English September-2007 7457
527 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक - ऑक्टोबर, २००७ English October-2007 5832
528 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, बीड English 2006-07 18333
529 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, गडचिरोली English 2006-07 17921
530 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, कोल्हापूर English 2006-07 17301
531 निरनिराळ्या जिवनावश्यक वस्तूंच्या ग्राहककिंमतीचे निर्देशांक व समालोचन - सप्टेंबर, २००७ English September-2007 4906
532 निरनिराळ्या जिवनावश्यक वस्तूंच्या ग्राहककिंमतीचे निर्देशांक व समालोचन - ऑक्टोबर, २००७ English October-2007 6797
533 निरनिराळ्या जिवनावश्यक वस्तूंच्या ग्राहककिंमतीचे निर्देशांक व समालोचन - नोव्हेंबर, २००७ English November-2007 6107
534 निरनिराळ्या जिवनावश्यक वस्तूंच्या ग्राहककिंमतीचे निर्देशांक व समालोचन - डिसेंबर, २००७ English Decemeber-2007 4544
535 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक - डिसेंबर, २००७ English December-2007 6701
536 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सांगली English 2006-07 14974
537 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, रायगड English 2006-07 17383
538 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, बुलढाणा English 2006-07 14208
539 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, औरंगाबाद English 2006-07 13469
540 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अकोला English 2006-07 13356
541 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अहमदनगर English 2006-07 16426
542 महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी English 2006-07 18213
543 निरनिराळ्या जिवनावश्यक वस्तूंच्या ग्राहककिंमतीचे निर्देशांक व समालोचन - ऑगस्ट, २००७ English August-2007 7031
544 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक - ऑगस्ट, २००७ English August-2007 5024
545 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक - जुलै, २००७ English July-2007 3961
546 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक - जून, २००७ English June-2007 4962
547 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक - मे, २००७ English May-2007 7308
548 निरनिराळ्या जिवनावश्यक वस्तूंच्या ग्राहककिंमतीचे निर्देशांक व समालोचन - मे, २००७ English May-2007 6444
549 निरनिराळ्या जिवनावश्यक वस्तूंच्या ग्राहककिंमतीचे निर्देशांक व समालोचन - जुलै, २००७ English July-2007 5123
550 निरनिराळ्या जिवनावश्यक वस्तूंच्या ग्राहककिंमतीचे निर्देशांक व समालोचन - जून, २००७ English June-2007 4625
551 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नाशिक English 2005-06 11163
552 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, जळगाव English 2005-06 11043
553 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नंदूरबार English 2005-06 13932
554 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, धुळे English 2005-06 10895
555 महाराष्ट्राची संक्षिप्त सांख्यिकी English 2006 8796
556 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अकोला English 2005-06 13655
557 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, बुलढाणा English 2005-06 13430
558 महाराष्ट्राची संक्षिप्त सांख्यिकी English 2005 8962