सर्व प्रकाशने

अनु.क्रमांक. प्रकाशनाचे नाव दस्तावेज भाषा कालावधी / फेरी फाईलचा प्रकार वारंवारता
1 महाराष्ट्राची संक्षिप्त सांख्यिकी मराठी 2019 795
2 कार्यक्रम अंदाजपत्रक 2022-23 (भाग-2) मराठी 2022-23 772
3 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2022 738
4 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Mar-2022 756
5 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी April - 2022 736
6 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी April_2022 745
7 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी May_2022 734
8 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी May_2022 754
9 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Jun-2022 736
10 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jun_2022 747
11 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jul-2022 755
12 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Jul-2022 733
13 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, जालना मराठी 2022 747
14 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, चद्रंपूर मराठी 2022 743
15 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी August-2022 735
16 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी August-2022 748
17 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अहमदनगर मराठी 2022 743
18 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अकोला मराठी 2022 743
19 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अमरावती मराठी 2022 743
20 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, औरंगाबाद मराठी 2022 755
21 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, बीड मराठी 2022 741
22 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, बुलडाणा मराठी 2022 744
23 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, धुळे मराठी 2022 745
24 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, गोंदीया मराठी 2022 744
25 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, हिंगोली मराठी 2022 748
26 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, जळगांव मराठी 2022 747
27 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, कोल्हापूर मराठी 2022 752
28 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, लातूर मराठी 2022 750
29 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नांदेड मराठी 2022 754
30 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नंदुरबार मराठी 2022 758
31 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नाशिक मराठी 2022 749
32 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, उस्मानाबाद मराठी 2022 743
33 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, पालघर मराठी 2022 759
34 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, परभणी मराठी 2022 747
35 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, पुणे मराठी 2022 753
36 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सांगली मराठी 2022 749
37 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सातारा मराठी 2022 742
38 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सिंधुदुर्ग मराठी 2022 750
39 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सोलापूर मराठी 2022 747
40 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, वाशिम मराठी 2022 741
41 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, यवतमाळ मराठी 2022 745
42 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी September-2022 738
43 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन,भंडारा मराठी 2022 741
44 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन,मुंबई शहर मराठी 2022 746
45 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन ,रत्नागिरी मराठी 2022 760
46 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, ठाणे मराठी 2022 797
47 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, मुंबई उपनगर मराठी 2022 749
48 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी September-2022 764
49 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, वर्धा मराठी 2022 736
50 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, गडच‍िरोली मराठी 2022 743
51 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नागपूर मराठी 2022 746
52 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी October-2022 737
53 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, रायगड मराठी 2022 747
54 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी October-2022 778
55 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी November-2022 833
56 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी November-2022 752
57 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी December-2022 794
58 कार्यक्रम अंदाजपत्रक 2021-22 (भाग-2) मराठी 2021-22 735
59 महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी मराठी 2021-22 965
60 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Jan-2022 734
61 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jan-2022 745
62 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी March-2022 734
63 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2022 744
64 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jul_2021 738
65 महाराष्ट्राची पायाभूत सुविधा सांख्यिकी मराठी 2019-20 & 2020-21 753
66 महाराष्ट्राची आर्थिक आकडेवारी मराठी 2021 764
67 महाराष्ट्रातील स्त्रिया व पुरुष मराठी 2021 767
68 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Oct-2021 735
69 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2021 733
70 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, स‍िंधुदुर्ग मराठी 2021 738
71 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, जालना मराठी 2021 735
72 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, ह‍िंगोली मराठी 2021 737
73 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, बुलडाणा मराठी 2021 735
74 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, यवतमाळ मराठी 2021 736
75 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, वाशिम मराठी 2021 734
76 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Jul-2021 733
77 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, मुंबई शहर मराठी 2021 734
78 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नाश‍िक मराठी 2021 736
79 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, जळगाव मराठी 2021 736
80 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सांगली मराठी 2021 741
81 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, कोल्हापूर मराठी 2021 738
82 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, परभणी मराठी 2021 737
83 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, उस्मानाबाद मराठी 2021 734
84 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, चद्रंपूर मराठी 2021 735
85 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, पालघर मराठी 2021 738
86 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, धुळे मराठी 2021 735
87 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अमरावती मराठी 2021 734
88 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नागपूर मराठी 2021 734
89 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी AUG-2021 737
90 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Oct-2021 733
91 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2021 733
92 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, गोंदिया मराठी 2021 736
93 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सातारा मराठी 2021 736
94 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, वर्धा मराठी 2021 734
95 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Sep-2021 736
96 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी April-2021 737
97 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन , बीड मराठी 2021 734
98 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सोलापूर मराठी 2021 735
99 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, गडच‍िरोली मराठी 2021 736
100 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jun-2021 735
101 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Aug-2021 733
102 महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी मराठी 2020-21 761
103 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी March-2021 733
104 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Sep-2021 733
105 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी May-2021 735
106 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Dec-2021 734
107 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2021 739
108 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, पुणे मराठी 2021 735
109 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Dec-2021 737
110 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, रायगड मराठी 2021 734
111 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Jan-2021 733
112 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Mar-2021 737
113 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी April-2021 733
114 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Jun-2021 733
115 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी May-2021 735
116 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jan-2021 739
117 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2021 739
118 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अकोला मराठी 2021 736
119 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, मुंबई उपनगर मराठी 2021 736
120 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, ठाणे मराठी 2021 738
121 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, रत्नाग‍िरी मराठी 2021 737
122 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अहमदनगर मराठी 2021 737
123 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, औरंगाबाद मराठी 2021 737
124 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नांदेड मराठी 2021 735
125 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, लातूर मराठी 2021 735
126 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, भंडारा मराठी 2021 734
127 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नंदुरबार मराठी 2021 735
128 महाराष्ट्रातील जिल्ह्यांचे व भारतातील राज्यांचे निवडक निर्देशक मराठी 2019-20 773
129 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, ठाणे मराठी 2020 734
130 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Oct-2020 736
131 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2020 736
132 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Dec-2020 733
133 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Dec-2020 738
134 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, धुळे मराठी 2020 734
135 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, गडच‍िरोली मराठी 2020 734
136 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, मुंबई उपनगर मराठी 2020 734
137 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, परभणी मराठी 2020 734
138 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, लातूर मराठी 2020 735
139 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नांदेड मराठी 2020 734
140 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, बीड मराठी 2020 733
141 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, औरंगाबाद मराठी 2020 734
142 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सांगली मराठी 2020 736
143 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, रायगड मराठी 2020 733
144 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी April-2020 733
145 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Aug-2020 733
146 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी July-2020 733
147 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Jun-2020 733
148 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी May-2020 733
149 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2020 733
150 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Oct-2020 733
151 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Sept-2020 733
152 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अहमदनगर मराठी 2020 734
153 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, चद्रंपूर मराठी 2020 733
154 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, यवतमाळ मराठी 2020 734
155 महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी मराठी 2019-20 745
156 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी March-2020 735
157 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी April-2020 734
158 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी May-2020 737
159 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी June-2020 735
160 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी July-2020 735
161 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Aug-2020 735
162 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अकोला मराठी 2020 733
163 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अमरावती मराठी 2020 733
164 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, बुलडाणा मराठी 2020 733
165 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नंदुरबार मराठी 2020 734
166 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, वाशिम मराठी 2020 733
167 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, जळगाव मराठी 2020 733
168 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jan-2020 735
169 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Jan-2020 733
170 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2020 735
171 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2020 733
172 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी March-2020 733
173 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, गोंद‍िया मराठी 2020 733
174 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नागपूर मराठी 2020 733
175 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, उस्मानाबाद मराठी 2020 734
176 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नाश‍िक मराठी 2020 735
177 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, स‍िंधुदुर्ग मराठी 2020 733
178 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, वर्धा मराठी 2020 734
179 महाराष्ट्राची आर्थिक आकडेवारी मराठी 2020 735
180 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, कोल्हापूर मराठी 2020 735
181 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, पुणे मराठी 2020 734
182 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सोलापूर मराठी 2020 734
183 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, हिंगोली मराठी 2020 734
184 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, रत्नाग‍िरी मराठी 2020 735
185 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, भंडारा मराठी 2020 733
186 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, जालना मराठी 2020 733
187 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सातारा मराठी 2020 736
188 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, पालघर मराठी 2020 734
189 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, मुंबई शहर मराठी 2020 733
190 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Sept-2020 735
191 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अहमदनगर मराठी 2019 734
192 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, मुंबई उपनगर मराठी 2019 733
193 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, पालघर मराठी 2019 733
194 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, रायगड मराठी 2019 733
195 महाराष्ट्रातील जिल्हांचे व भारतातील राज्यांचे निवडक निर्देशक मराठी 2018-19 737
196 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Aug-2019 734
197 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Sept-2019 736
198 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Sept-2019 733
199 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, गोंदिया मराठी 2019 733
200 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, चद्रंपूर मराठी 2019 733
201 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, गडचिरोली मराठी 2019 734
202 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, ह‍िंगोली मराठी 2019 733
203 महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी मराठी 2018-19 744
204 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी June-2019 733
205 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Oct-2019 737
206 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Aug-2019 738
207 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2019 733
208 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Dec-2019 733
209 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, औरंगाबाद मराठी 2019 733
210 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, बीड मराठी 2019 734
211 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, रत्नाग‍िरी मराठी 2019 735
212 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सांगली मराठी 2019 737
213 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सातारा मराठी 2019 733
214 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, जालना मराठी 2019 733
215 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, ठाणे मराठी 2019 736
216 महाराष्ट्राची पायाभूत सुविधा सांख्यिकी मराठी 2017-18 & 2018-19 734
217 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, मुंबई शहर मराठी 2019 733
218 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नंदुरबार मराठी 2019 734
219 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, कोल्हापूर मराठी 2019 734
220 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नागपूर मराठी 2019 733
221 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, उस्मानाबाद मराठी 2019 734
222 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, लातूर मराठी 2019 734
223 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सोलापूर मराठी 2019 734
224 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2019 733
225 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, यवतमाळ मराठी 2019 733
226 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, वर्धा मराठी 2019 733
227 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, धुळे मराठी 2019 733
228 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, भंडारा मराठी 2019 733
229 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अकोला मराठी 2019 733
230 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अमरावती मराठी 2019 733
231 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, बुलडाणा मराठी 2019 733
232 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नाशिक मराठी 2019 735
233 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, वाशिम मराठी 2019 733
234 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Jan-2019 733
235 महाराष्ट्राची आर्थिक आकडेवारी मराठी 2019 733
236 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, परभणी मराठी 2019 733
237 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी August-2019 733
238 महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी प्रेस नोट मराठी Jan-2019 735
239 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी July-2019 733
240 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी July-2019 735
241 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, पुणे मराठी 2019 734
242 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सिंधुदुर्ग मराठी 2019 733
243 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नांदेड मराठी 2019 734
244 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Mar-2019 735
245 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी March-2019 733
246 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी April-2019 736
247 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी May-2019 733
248 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी May-2019 735
249 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2019 735
250 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी April-2019 733
251 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी June-2019 736
252 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Oct-2019 733
253 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Dec-2019 735
254 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2019 735
255 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, जळगाव मराठी 2019 733
256 महाराष्ट्र राज्य सांख्यिकीय गोषवारा मराठी 2017-18 766
257 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सांगली मराठी 2018 736
258 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सोलापूर मराठी 2018 734
259 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Sept-2018 733
260 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Oct-2018 734
261 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2018 735
262 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Dec-2018 733
263 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Dec-2018 734
264 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, हिंगोली मराठी 2018 733
265 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, जालना मराठी 2018 733
266 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, कोल्हापूर मराठी 2018 735
267 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, लातूर मराठी 2018 734
268 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नंदुरबार मराठी 2018 735
269 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, उस्मानाबाद मराठी 2018 733
270 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, परभणी मराठी 2018 733
271 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सिंधुदुर्ग मराठी 2018 733
272 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, वाशिम मराठी 2018 734
273 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, यवतमाळ मराठी 2018 733
274 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Aug-2018 733
275 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अकोला मराठी 2018 734
276 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अहमदनगर मराठी 2018 736
277 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अमरावती मराठी 2018 734
278 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, औरंगाबाद मराठी 2018 733
279 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, भंडारा मराठी 2018 733
280 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, बुलडाणा मराठी 2018 733
281 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, चंद्रपूर मराठी 2018 733
282 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, धुळे मराठी 2018 733
283 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, गडचिरोली मराठी 2018 735
284 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, गोंदिया मराठी 2018 733
285 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, जळगाव मराठी 2018 733
286 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, रत्नागिरी मराठी 2018 734
287 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नागपूर मराठी 2018 733
288 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सातारा मराठी 2018 734
289 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, वर्धा मराठी 2018 733
290 महाराष्ट्राची संक्षिप्त सांख्यिकी मराठी 2018 736
291 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, पालघर मराठी 2018 733
292 महाराष्ट्रातील जिल्ह्यांचे व भारतातील राज्यांचे निवडक निर्देशक मराठी 2017-18 735
293 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, मुंबई उपनगर मराठी 2018 733
294 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी July-2018 733
295 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2018 734
296 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी May-2018 735
297 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Sept-2018 734
298 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Oct-2018 733
299 महाराष्ट्राची आर्थिक आकडेवारी मराठी 2018 733
300 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नाशिक मराठी 2018 736
301 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी January-2018 734
302 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी July-2018 734
303 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Aug-2018 734
304 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, ठाणे मराठी 2018 734
305 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, मुंबई शहर मराठी 2018 733
306 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी June-2018 733
307 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, बीड मराठी 2018 735
308 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नांदेड मराठी 2018 734
309 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, पुणे मराठी 2018 734
310 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी May-2018 733
311 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी March-2018 735
312 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी April-2018 733
313 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी April-2018 734
314 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2018 733
315 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी June-2018 734
316 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, रायगड मराठी 2018 734
317 महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी मराठी 2017-18 743
318 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jan-2018 734
319 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Mar-2018 733
320 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2018 734
321 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नाशिक मराठी 2017 733
322 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, उस्मानाबाद मराठी 2017 733
323 महाराष्ट्राची संक्षिप्त सांख्यिकी मराठी 2017 739
324 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, मुंबई उपनगर मराठी 2017 733
325 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, पालघर मराठी 2017 733
326 महाराष्ट्र राज्य सांख्यिकीय गोषवारा मराठी 2016-17 734
327 महाराष्ट्रातील जिल्ह्यांचे व भारतातील राज्यांचे निवडक निर्देशक मराठी 2016-17 735
328 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अकोला मराठी 2017 733
329 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अमरावती मराठी 2017 733
330 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, चंद्रपूर मराठी 2017 733
331 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, वाशिम मराठी 2017 733
332 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, मुंबई शहर मराठी 2017 733
333 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नागपूर मराठी 2017 733
334 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, ठाणे मराठी 2017 734
335 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, गोंदिया मराठी 2017 733
336 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, यवतमाळ मराठी 2017 733
337 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अहमदनगर मराठी 2017 734
338 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, भंडारा मराठी 2017 733
339 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, पुणे मराठी 2017 734
340 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, वर्धा मराठी 2017 733
341 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, रायगड मराठी 2017 733
342 महाराष्ट्राची पायाभूत सुविधा सांख्यिकी मराठी 2015-16 & 2016-17 733
343 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, परभणी मराठी 2017 733
344 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सांगली मराठी 2017 738
345 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, गडचिरोली मराठी 2017 733
346 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jan-2017 734
347 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी April-2017 733
348 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी May-2017 733
349 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी June-2017 733
350 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Oct-2017 733
351 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, जळगाव मराठी 2017 733
352 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, जालना मराठी 2017 733
353 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सातारा मराठी 2017 733
354 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सोलापूर मराठी 2017 734
355 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी June-2017 733
356 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Oct-2017 733
357 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Dec-2017 735
358 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, हिंगोली मराठी 2017 733
359 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नांदेड मराठी 2017 734
360 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सिंधुदुर्ग मराठी 2017 733
361 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Mar-2017 733
362 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2017 733
363 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी April-2017 737
364 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी May-2017 733
365 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2017 733
366 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी March-2017 734
367 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी July-2017 734
368 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी July-2017 733
369 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Jan-2017 733
370 महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी मराठी 2016-17 736
371 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2017 733
372 महाराष्ट्राची आर्थिक आकडेवारी मराठी 2017 733
373 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, बीड मराठी 2017 733
374 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, रत्नागिरी मराठी 2017 734
375 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, बुलडाणा मराठी 2017 733
376 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी August-2017 733
377 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Sept-2017 733
378 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Aug-2017 733
379 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Sept-2017 733
380 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, धुळे मराठी 2017 733
381 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नंदुरबार मराठी 2017 734
382 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2017 733
383 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Dec-2017 736
384 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, औरंगाबाद मराठी 2017 733
385 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, कोल्हापूर मराठी 2017 735
386 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, लातूर मराठी 2017 733
387 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नंदुरबार मराठी 2016 734
388 महाराष्ट्र राज्य सांख्यिकीय गोषवारा मराठी 2015-16 734
389 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, पालघर मराठी 2016 733
390 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Aug-2016 733
391 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jun-2016 733
392 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी July-2016 733
393 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Sept-2016 733
394 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Aug-2016 733
395 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, जालना मराठी 2016 733
396 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, लातूर मराठी 2016 735
397 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, वाशिम मराठी 2016 733
398 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अकोला मराठी 2016 733
399 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नांदेड मराठी 2016 734
400 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, रायगड मराठी 2016 733
401 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सोलापूर मराठी 2016 735
402 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी July-2016 733
403 महाराष्ट्राची संक्षिप्त सांख्यिकी मराठी 2016 736
404 महाराष्ट्रातील जिल्ह्यांचे आणि भारतातील राज्यांचे निवडक निर्देशक मराठी 2015-16 734
405 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी April-2016 733
406 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी May-2016 733
407 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Apr-2016 734
408 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Dec-2016 733
409 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2016 733
410 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, पुणे मराठी 2016 734
411 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jan-2016 735
412 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Dec-2016 733
413 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अहमदनगर मराठी 2016 734
414 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, भंडारा मराठी 2016 733
415 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, मुंबई शहर मराठी 2016 733
416 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, मुंबई उपनगर मराठी 2016 733
417 महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी मराठी 2015-16 735
418 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी June-2016 733
419 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, चंद्रपूर मराठी 2016 733
420 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, गडचिरोली मराठी 2016 733
421 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, गोंदिया मराठी 2016 733
422 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, जळगाव मराठी 2016 733
423 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, कोल्हापूर मराठी 2016 734
424 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नागपूर मराठी 2016 733
425 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, उस्मानाबाद मराठी 2016 733
426 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, ठाणे मराठी 2016 734
427 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, वर्धा मराठी 2016 733
428 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2016 733
429 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2016 735
430 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Mar-2016 734
431 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Oct-2016 733
432 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Sep-2016 733
433 निरनिराळया जीवनावश्यक वस्तूंच्या ग्राहक किंमतींचे निर्देंशांक व समालोचन मराठी Oct-2016 733
434 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, औरंगाबाद मराठी 2016 733
435 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, बीड मराठी 2016 733
436 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी May-2016 734
437 महाराष्ट्राची आर्थिक आकडेवारी मराठी 2016 733
438 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अमरावती मराठी 2016 733
439 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, बुलडाणा मराठी 2016 733
440 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, धुळे मराठी 2016 733
441 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, परभणी मराठी 2016 733
442 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सिंधुदुर्ग मराठी 2016 733
443 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, यवतमाळ मराठी 2016 733
444 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नाशिक मराठी 2016 734
445 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, रत्नागिरी मराठी 2016 733
446 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सांगली मराठी 2016 734
447 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सातारा मराठी 2016 733
448 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Jan-2016 733
449 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Mar-2016 733
450 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2016 733
451 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, हिंगोली मराठी 2016 733
452 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Jan-2015 733
453 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jan-2015 733
454 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Mar-2015 733
455 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Apr-2015 733
456 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Apr-2015 733
457 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी May-2015 733
458 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2015 733
459 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2015 733
460 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Mar-2015 733
461 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jun-2015 733
462 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी July-2015 733
463 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Aug-2015 733
464 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Sep-2015 734
465 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Oct-2015 733
466 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Sep-2015 733
467 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Oct-2015 733
468 महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी मराठी 2014-15 735
469 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Jun-2015 733
470 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Jul-2015 733
471 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Aug-2015 733
472 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2015 733
473 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Dec-2015 733
474 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, वर्धा मराठी 2015 733
475 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, भंडारा मराठी 2015 733
476 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, गोंदिया मराठी 2015 733
477 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, गडचिरोली मराठी 2015 735
478 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, रत्नागिरी मराठी 2015 737
479 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, रायगड मराठी 2015 737
480 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सिंधुदुर्ग मराठी 2015 733
481 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, नागपूर मराठी 2015 736
482 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, चंद्रपूर मराठी 2015 734
483 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2015 733
484 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Dec-2015 734
485 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, मुंबई शहर मराठी 2015 733
486 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, मुंबई उपनगर मराठी 2015 733
487 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, कोल्हापूर मराठी 2015 734
488 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, अहमदनगर मराठी 2015 734
489 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, पुणे मराठी 2015 734
490 महाराष्ट्राची संक्षिप्त सांख्यिकी मराठी 2015 736
491 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सोलापूर मराठी 2015 733
492 महाराष्ट्राची पायाभूत सुविधा सांख्यिकी मराठी 2013-14 & 2014-15 733
493 महाराष्ट्रातील जिल्हांचे व भारतातील राज्यांचे निवडक निर्देशक मराठी 2014-15 735
494 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अकोला मराठी 2015 733
495 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, औरंगाबाद मराठी 2015 733
496 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, बुलडाणा मराठी 2015 733
497 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, उस्मानाबाद मराठी 2015 733
498 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, जालना मराठी 2015 733
499 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नाशिक मराठी 2015 734
500 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, ठाणे मराठी 2015 733
501 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, यवतमाळ मराठी 2015 733
502 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, जळगाव मराठी 2015 733
503 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, पालघर मराठी 2015 734
504 महाराष्ट्राची आर्थिक आकडेवारी मराठी 2015 733
505 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नंदुरबार मराठी 2015 735
506 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, धुळे मराठी 2015 733
507 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अमरावती मराठी 2015 733
508 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, बीड मराठी 2015 733
509 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, हिंगोली मराठी 2015 733
510 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, लातूर मराठी 2015 733
511 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नांदेड मराठी 2015 734
512 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, परभणी मराठी 2015 733
513 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सांगली मराठी 2015 734
514 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सातारा मराठी 2015 733
515 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, वाशिम मराठी 2015 733
516 महाराष्ट्र राज्य सांख्यिकीय गोषवारा मराठी 2014-15 733
517 महाराष्ट्रातील स्त्रिया व पुरुष मराठी 2015 735
518 महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी मराठी 2013-14 735
519 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jul-2014 734
520 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Mar-2014 735
521 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Apr-2014 735
522 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी May-2014 734
523 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, उस्मानाबाद मराठी 2014 734
524 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, जळगाव मराठी 2014 733
525 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, जालना मराठी 2014 734
526 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, मुंबई शहर मराठी 2014 733
527 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, यवतमाळ मराठी 2014 733
528 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, वाशिम मराठी 2014 733
529 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, औरंगाबाद मराठी 2014 734
530 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, अकोला मराठी 2014 733
531 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, अमरावती मराठी 2014 733
532 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, बुलढाणा मराठी 2014 733
533 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, नाशिक मराठी 2014 734
534 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, रायगड मराठी 2014 733
535 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, लातूर मराठी 2014 734
536 महाराष्ट्रातील जिल्ह्यांचे व भारतातील राज्यांचे निवडक निर्देशक मराठी 2013-14 734
537 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, मुंबई उपनगर मराठी 2014 733
538 महाराष्ट्र राज्य सांख्यिकीय गोषवारा मराठी 2013-14 735
539 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Aug-2014 733
540 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Oct-2014 733
541 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Oct-2014 733
542 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2014 733
543 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2014 733
544 महाराष्ट्राची संक्षिप्त सांख्यिकी मराठी 2014 736
545 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, कोल्हापूर मराठी 2014 740
546 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, वर्धा मराठी 2014 733
547 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, गडचिरोली मराठी 2014 734
548 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, भंडारा मराठी 2014 733
549 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, अहमदनगर मराठी 2014 739
550 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, पुणे मराठी 2014 737
551 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, सोलापूर मराठी 2014 736
552 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, धुळे मराठी 2014 733
553 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, बीड मराठी 2014 734
554 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी March-2014 733
555 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jan-2014 733
556 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी May-2014 734
557 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Jun-2014 733
558 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Jul-2014 734
559 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Sep-2014 733
560 महाराष्ट्राची आर्थिक आकडेवारी मराठी 2014 733
561 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jun-2014 733
562 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2014 733
563 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Aug-2014 733
564 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Sep-2014 733
565 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, ठाणे मराठी 2014 735
566 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, सिंधुदुर्ग मराठी 2014 733
567 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, सातारा मराठी 2014 734
568 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, सांगली मराठी 2014 741
569 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, रत्नागिरी मराठी 2014 734
570 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, परभणी मराठी 2014 739
571 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, नंदुरबार मराठी 2014 734
572 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, हिंगोली मराठी 2014 734
573 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, चंद्रपूर मराठी 2014 733
574 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, नागपूर मराठी 2014 733
575 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, नांदेड मराठी 2014 738
576 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, गोंदिया मराठी 2014 733
577 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Jan-2014 733
578 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2014 734
579 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2013 733
580 महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी मराठी 2012-13 737
581 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, अकोला मराठी 2013 735
582 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, औरंगाबाद मराठी 2013 736
583 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, जळगाव मराठी 2013 736
584 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, कोल्हापूर मराठी 2013 735
585 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, नासिक मराठी 2013 735
586 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, परभणी मराठी 2013 733
587 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, सांगली मराठी 2013 744
588 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, यवतमाळ मराठी 2013 733
589 महाराष्ट्राची पायाभूत सुविधा सांख्यिकी मराठी 2011-12 & 2012-13 733
590 महाराष्ट्र राज्य सांख्यिकीय गोषवारा मराठी 2012-13 735
591 महाराष्ट्राची संक्षिप्त सांख्यिकी मराठी 2013 735
592 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jul-2013 734
593 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Aug-2013 734
594 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Aug-2013<