All Publications

Sr.No. Publication Name Document Language Period File Type No. of views
1 ग्राहक किंमती निर्देशांक English Feb-2017 653
2 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक English May-2017 175
3 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक English July-2017 145
4 ग्राहक किंमती निर्देशांक English July-2017 47
5 ग्राहक किंमती निर्देशांक English Jan-2017 301
6 महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी English 2016-17 1272
7 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक English Jan-2017 381
8 ग्राहक किंमती निर्देशांक English April-2017 174
9 ग्राहक किंमती निर्देशांक English May-2017 77
10 ग्राहक किंमती निर्देशांक English June-2017 71
11 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक English June-2017 165
12 ग्राहक किंमती निर्देशांक English Mar-2017 76
13 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक English Feb-2017 345
14 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक English April-2017 102
15 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक English March-2017 677
16 महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी English 2015-16 8786
17 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, भंडारा English 2016 14
18 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, चंद्रपूर English 2016 32
19 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, गडचिरोली English 2016 9
20 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, गोंदिया English 2016 7
21 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, जळगाव English 2016 12
22 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, कोल्हापूर English 2016 14
23 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नागपूर English 2016 10
24 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, उस्मानाबाद English 2016 16
25 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, ठाणे English 2016 12
26 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, वर्धा English 2016 8
27 ग्राहक किंमती निर्देशांक English Feb-2016 889
28 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक English Feb-2016 1916
29 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक English Mar-2016 619
30 ग्राहक किंमती निर्देशांक English Oct-2016 179
31 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक English Sep-2016 380
32 निरनिराळया जीवनावश्यक वस्तूंच्या ग्राहक किंमतींचे निर्देंशांक व समालोचन English Oct-2016 371
33 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, औरंगाबाद English 2016 359
34 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, बीड English 2016 67
35 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक English May-2016 487
36 महाराष्ट्राची आर्थिक आकडेवारी English 2016 639
37 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अमरावती English 2016 207
38 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, बुलडाणा English 2016 182
39 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, धुळे English 2016 97
40 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, परभणी English 2016 93
41 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सिंधुदुर्ग English 2016 110
42 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, यवतमाळ English 2016 108
43 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नाशिक English 2016 32
44 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, रत्नागिरी English 2016 18
45 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सांगली English 2016 19
46 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सातारा English 2016 21
47 ग्राहक किंमती निर्देशांक English Jan-2016 474
48 ग्राहक किंमती निर्देशांक English Mar-2016 381
49 ग्राहक किंमती निर्देशांक English Nov-2016 126
50 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, हिंगोली English 2016 205
51 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नंदुरबार English 2016 200
52 ग्राहक किंमती निर्देशांक English Aug-2016 131
53 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक English Jun-2016 370
54 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक English July-2016 333
55 ग्राहक किंमती निर्देशांक English Sept-2016 85
56 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक English Aug-2016 271
57 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, जालना English 2016 90
58 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, लातूर English 2016 98
59 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, वाशिम English 2016 59
60 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अकोला English 2016 75
61 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नांदेड English 2016 129
62 ग्राहक किंमती निर्देशांक English July-2016 117
63 ग्राहक किंमती निर्देशांक English April-2016 104
64 ग्राहक किंमती निर्देशांक English May-2016 96
65 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक English Apr-2016 337
66 ग्राहक किंमती निर्देशांक English Dec-2016 43
67 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक English Nov-2016 170
68 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक English Jan-2016 1177
69 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक English Dec-2016 322
70 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अहमदनगर English 2016 16
71 ग्राहक किंमती निर्देशांक English June-2016 533
72 ग्राहक किंमती निर्देशांक English Jan-2015 415
73 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, वाशिम English 2015 174
74 ग्राहक किंमती निर्देशांक English Mar-2015 663
75 ग्राहक किंमती निर्देशांक English Apr-2015 396
76 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक English Apr-2015 901
77 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक English May-2015 748
78 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक English Feb-2015 566
79 ग्राहक किंमती निर्देशांक English Feb-2015 465
80 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक English Mar-2015 855
81 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक English Jun-2015 425
82 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक English July-2015 529
83 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक English Aug-2015 545
84 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक English Sep-2015 459
85 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक English Oct-2015 452
86 ग्राहक किंमती निर्देशांक English Sep-2015 71
87 ग्राहक किंमती निर्देशांक English Oct-2015 115
88 महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी English 2014-15 17775
89 ग्राहक किंमती निर्देशांक English Jun-2015 105
90 ग्राहक किंमती निर्देशांक English Jul-2015 311
91 ग्राहक किंमती निर्देशांक English Aug-2015 124
92 ग्राहक किंमती निर्देशांक English Nov-2015 97
93 ग्राहक किंमती निर्देशांक English Dec-2015 119
94 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, वर्धा English 2015 682
95 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, भंडारा English 2015 156
96 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, गोंदिया English 2015 158
97 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, गडचिरोली English 2015 183
98 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, रत्नागिरी English 2015 378
99 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, रायगड English 2015 429
100 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सिंधुदुर्ग English 2015 283
101 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, नागपूर English 2015 667
102 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, चंद्रपूर English 2015 441
103 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक English Nov-2015 441
104 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक English Dec-2015 657
105 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, कोल्हापूर English 2015 171
106 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, अहमदनगर English 2015 204
107 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, पुणे English 2015 255
108 महाराष्ट्राची संक्षिप्त सांख्यिकी 2015 English 2015 1922
109 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सोलापूर English 2015 115
110 महाराष्ट्राची पायाभूत सुविधा सांख्यिकी English 2013-14 & 2014-15 494
111 महाराष्ट्रातील जिल्हांचे व भारतातील राज्यांचे निवडक निर्देशक English 2014-15 408
112 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अकोला English 2015 95
113 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, औरंगाबाद English 2015 187
114 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, बुलडाणा English 2015 132
115 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, उस्मानाबाद English 2015 126
116 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, जालना English 2015 127
117 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नाशिक English 2015 186
118 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, ठाणे English 2015 218
119 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, यवतमाळ English 2015 122
120 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, जळगाव English 2015 126
121 महाराष्ट्राची आर्थिक आकडेवारी English 2015 1277
122 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नंदुरबार English 2015 292
123 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, धुळे English 2015 229
124 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अमरावती English 2015 135
125 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, बीड English 2015 91
126 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, हिंगोली English 2015 118
127 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, लातूर English 2015 154
128 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नांदेड English 2015 132
129 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, परभणी English 2015 92
130 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सांगली English 2015 125
131 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सातारा English 2015 173
132 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक English Jan-2015 1276
133 ग्राहक किंमती निर्देशांक English March-2014 673
134 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, मुंबई उपनगर English 2014 80
135 ग्राहक किंमती निर्देशांक English May-2014 246
136 ग्राहक किंमती निर्देशांक English Jun-2014 192
137 ग्राहक किंमती निर्देशांक English Jul-2014 240
138 ग्राहक किंमती निर्देशांक English Sep-2014 144
139 महाराष्ट्राची आर्थिक आकडेवारी English 2014 1351
140 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक English Jun-2014 566
141 ग्राहक किंमती निर्देशांक English Feb-2014 856
142 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक English Aug-2014 552
143 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक English Sep-2014 574
144 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, ठाणे English 2014 834
145 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, सिंधुदुर्ग English 2014 295
146 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, सातारा English 2014 809
147 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, सांगली English 2014 682
148 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, रत्नागिरी English 2014 520
149 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, परभणी English 2014 422
150 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, नंदुरबार English 2014 285
151 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, हिंगोली English 2014 383
152 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, चंद्रपूर English 2014 310
153 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, नागपूर English 2014 382
154 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, नांदेड English 2014 666
155 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, गोंदिया English 2014 291
156 ग्राहक किंमती निर्देशांक English Jan-2014 404
157 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक English Jul-2014 477
158 ग्राहक किंमती निर्देशांक English Aug-2014 112
159 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक English Oct-2014 606
160 ग्राहक किंमती निर्देशांक English Oct-2014 258
161 ग्राहक किंमती निर्देशांक English Nov-2014 206
162 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक English Nov-2014 1003
163 महाराष्ट्राची संक्षिप्त सांख्यिकी English 2014 2920
164 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, कोल्हापूर English 2014 780
165 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, वर्धा English 2014 306
166 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, गडचिरोली English 2014 339
167 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, भंडारा English 2014 300
168 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, अहमदनगर English 2014 924
169 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, पुणे English 2014 1526
170 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, सोलापूर English 2014 842
171 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, धुळे English 2014 149
172 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, बीड English 2014 345
173 महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी English 2013-14 15979
174 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक English Feb-2014 338
175 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक English Mar-2014 328
176 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक English Apr-2014 362
177 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक English May-2014 300
178 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, उस्मानाबाद English 2014 154
179 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, जळगाव English 2014 141
180 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, जालना English 2014 219
181 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, मुंबई शहर English 2014 60
182 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, यवतमाळ English 2014 222
183 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, वाशिम English 2014 161
184 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, औरंगाबाद English 2014 282
185 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, अकोला English 2014 176
186 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, अमरावती English 2014 200
187 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, बुलढाणा English 2014 187
188 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, नाशिक English 2014 254
189 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, रायगड English 2014 282
190 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, लातूर English 2014 311
191 महाराष्ट्रातील जिल्ह्यांचे व भारतातील राज्यांचे निवडक निर्देशक English 2013-14 1391
192 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक English Jan-2014 1122
193 महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी English 2012-13 19224
194 महाराष्ट्राची पायाभूत सुविधा सांख्यिकी English 2011-12 & 2012-13 493
195 ग्राहक किंमती निर्देशांक English Jan-2013 220
196 ग्राहक किंमती निर्देशांक English Feb-2013 183
197 ग्राहक किंमती निर्देशांक English Mar-2013 670
198 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक English Apr-2013 1050
199 ग्राहक किंमती निर्देशांक English Apr-2013 382
200 ग्राहक किंमती निर्देशांक English May-2013 247
201 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक English May-2013 1109
202 ग्राहक किंमती निर्देशांक English Jun-2013 421
203 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक English Mar-2013 741
204 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक English Jun-2013 1511
205 ग्राहक किंमती निर्देशांक English Jul-2013 482
206 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक English Jan-2013 1286
207 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, बुलढाणा English 2013 745
208 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, लातूर English 2013 899
209 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, रायगड English 2013 685
210 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, रत्नागिरी English 2013 470
211 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, ठाणे English 2013 704
212 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, बीड English 2013 777
213 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, हिंगोली English 2013 405
214 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, जालना English 2013 963
215 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, नांदेड English 2013 1263
216 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, सोलापूर English 2013 684
217 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, वर्धा English 2013 309
218 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, वाशिम English 2013 466
219 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, अमरावती English 2013 1537
220 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन,गडचिरोली English 2013 434
221 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, अहमदनगर English 2013 957
222 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, भंडारा English 2013 276
223 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, चंद्रपूर English 2013 641
224 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, धुळे English 2013 538
225 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, गोंदिया English 2013 288
226 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, नागपूर English 2013 555
227 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, नंदुरबार English 2013 376
228 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, ओस्मानाबाद English 2013 798
229 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, पुणे English 2013 1230
230 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, सातारा English 2013 734
231 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, सिंधुदुर्ग English 2013 367
232 महाराष्ट्राची आर्थिक आकडेवारी English 2013 1293
233 महाराष्ट्रातील जिल्ह्यांचे व भारतातील राज्यांचे निवडक निर्देशक English 2012-13 1018
234 महाराष्ट्राची संक्षिप्त सांख्यिकी English 2013 1648
235 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक English Jul-2013 1094
236 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक English Aug-2013 1804
237 ग्राहक किंमती निर्देशांक English Aug-2013 834
238 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक English Oct-2013 680
239 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक English Nov-2013 673
240 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक English Dec-2013 1377
241 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक English Sep-2013 2237
242 ग्राहक किंमती निर्देशांक English Sep-2013 1385
243 ग्राहक किंमती निर्देशांक English Oct-2013 343
244 ग्राहक किंमती निर्देशांक English Nov-2013 195
245 ग्राहक किंमती निर्देशांक English Dec-2013 780
246 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, अकोला English 2013 440
247 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, औरंगाबाद English 2013 718
248 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, जळगाव English 2013 600
249 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, कोल्हापूर English 2013 97
250 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, नासिक English 2013 1540
251 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, परभणी English 2013 603
252 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, सांगली English 2013 1105
253 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, यवतमाळ English 2013 742
254 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक English Feb-2013 1466
255 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक English Mar-2012 654
256 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक English Jan-2012 1168
257 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक English Feb-2012 1029
258 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक English Mar-2012 1189
259 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक English Apr-2012 1563
260 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक English May-2012 1360
261 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक English Jun-2012 1447
262 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक English Jul-2012 1201
263 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक English Aug-2012 1773
264 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक English Sep-2012 2123
265 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक English Oct-2012 911
266 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक English Nov-2012 821
267 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक English Dec-2012 1278
268 ग्राहक किंमती निर्देशांक English Oct-2012 195
269 ग्राहक किंमती निर्देशांक English Nov-2012 137
270 ग्राहक किंमती निर्देशांक English Dec-2012 229
271 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, यवतमाळ English 2012 2871
272 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सोलापूर English 2012 2559
273 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, ठाणे English 2012 2298
274 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, वर्धा English 2012 1362
275 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, वाशिम English 2012 933
276 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक English Jan-2012 523
277 महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी English 2011-12 23926
278 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक English Feb-1012 518
279 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अमरावती English 2012 2480
280 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नांदेड English 2012 1818
281 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, बीड English 2012 1481
282 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, रायगड English 2012 2020
283 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, गडचिरोली English 2012 1523
284 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, जालना English 2012 1945
285 महाराष्ट्राची आर्थिक आकडेवारी English 2012 2655
286 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अहमदनगर English 2012 2077
287 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अकोला English 2012 1258
288 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, औरंगाबाद English 2012 2035
289 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, भंडारा English 2012 1055
290 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, बुलढाणा English 2012 1268
291 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, चंद्रपूर् English 2012 1149
292 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, धुळे English 2012 1580
293 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, गोंदिया English 2012 942
294 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, हिंगोली English 2012 1212
295 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, जळगाव English 2012 1817
296 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, कोल्हापूर English 2012 2355
297 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, लातूर् English 2012 1726
298 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नागपूर् English 2012 1455
299 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नंदूरबार English 2012 1124
300 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नाशिक English 2012 2385
301 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, उस्मानाबाद English 2012 1453
302 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, परभणी English 2012 1102
303 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, पुणे English 2012 5050
304 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, रत्नागिरी English 2012 4276
305 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सांगली English 2012 1925
306 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सातारा English 2012 1696
307 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सिंधुदुर्ग English 2012 1113
308 महाराष्ट्राची संक्षिप्त सांख्यिकी English 2012 1569
309 महाराष्ट्रातील जिल्ह्यांचे व भारतातील राज्यांचे निवडक निर्देशक English 2011-12 854
310 महाराष्ट्र राज्य सांख्यिकीय गोषवारा English 2011-12 79
311 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सांगली English 2011 1541
312 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सातारा English 2011 1609
313 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, पुणे English 2011 3085
314 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सोलापूर English 2011 1874
315 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक English May-2011 313
316 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक English Nov-2011 493
317 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक English Sep-2011 1043
318 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, धुळे English 2011 1166
319 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, जालना English 2011 1057
320 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, कोल्हापूर English 2011 2623
321 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, लातूर English 2011 1539
322 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नंदुरबार English 2011 1036
323 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नाशिक English 2011 2531
324 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, रायगड English 2011 1727
325 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, रत्नागिरी English 2011 1849
326 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, चंद्रपूर English 2011 3191
327 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अकोला English 2011 1064
328 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, यवतमाळ English 2011 1728
329 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नागपूर English 2011 2017
330 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, गडचिरोली English 2011 1065
331 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, बुलढाणा English 2011 1187
332 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, औरंगाबाद English 2011 1993
333 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, भंडारा English 2011 3862
334 महाराष्ट्राची संक्षिप्त सांख्यिकी English 2011 2028
335 महाराष्ट्रातील जिल्ह्यांचे व भारतातील राज्यांचे निवडक निर्देशक English 2010-11 1265
336 महाराष्ट्र राज्य सांख्यिकीय गोषवारा English 2010-11 505
337 महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी English 2010-11 20465
338 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक English Apr-2011 349
339 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक English Jan-2011 860
340 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक English Feb-2011 760
341 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, गोंदिया English 2011 1677
342 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, वाशिम English 2011 1124
343 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, वर्धा English 2011 2354
344 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, हिंगोली English 2011 1187
345 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक English Mar-2011 671
346 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक English Apr-2011 644
347 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक English Jun-2011 336
348 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक English May-2011 848
349 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक English Jul-2011 438
350 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक English Jun-2011 875
351 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक English Aug-2011 493
352 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक English Jul-2011 825
353 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक English Sep-2011 492
354 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक English Aug-2011 823
355 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, ठाणे English 2011 1714
356 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सिंधुदुर्ग English 2011 1177
357 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, उस्मानाबाद English 2011 1286
358 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, परभणी English 2011 1269
359 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नांदेड English 2011 1942
360 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अमरावती English 2011 2469
361 महाराष्ट्राची आर्थिक आकडेवारी English 2011 3128
362 महाराष्ट्राची पायाभूत सुविधा सांख्यिकी English 2009-10 & 2010-11 2828
363 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक English Jan-2011 313
364 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक English Feb-2011 275
365 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक English Mar-2011 378
366 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक English Oct-2011 510
367 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक English Dec-2011 586
368 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक English Oct-2011 920
369 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक English Nov-2011 1066
370 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक English Dec-2011 989
371 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, जळगाव English 2011 1729
372 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अहमदनगर English 2011 2117
373 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, बीड English 2011 1252
374 महाराष्ट्रातील जिल्ह्यांचे व भारतातील राज्यांचे निवडक निर्देशक English 2009-10 1554
375 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, ठाणे English 2010 2055
376 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक English Oct-2010 363
377 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, कोल्हापूर English 2010 1329
378 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अकोला English 2010 1121
379 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, औरंगाबाद English 2010 1252
380 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, परभणी English 2010 889
381 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, लातूर English 2010 920
382 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नांदेड English 2010 1493
383 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, गडचिरोली English 2010 1360
384 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, जालना English 2010 782
385 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, जळगाव English 2010 1404
386 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, उस्मानाबाद English 2010 869
387 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, बुलढाणा English 2010 1364
388 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, यवतमाळ English 2010 1272
389 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, वाशिम English 2010 1085
390 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक English Aug-2010 265
391 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक English Sep-2010 442
392 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नंदुरबार English 2010 682
393 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सिंधुदुर्ग English 2010 978
394 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अमरावती English 2010 4672
395 महाराष्ट्राची संक्षिप्त सांख्यिकी English 2010 2602
396 महाराष्ट्र राज्य सांख्यिकीय गोषवारा English 2009-10 938
397 महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी English 2009-10 13357
398 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक English January-2010 530
399 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक English February-2010 547
400 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक English March-2010 1161
401 महाराष्ट्राची आर्थिक आकडेवारी English 2010 2444
402 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक English May-2010 367
403 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक English June-2010 410
404 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक English July-2010 303
405 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक English Nov-2010 569
406 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अहमदनगर English 2010 1471
407 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, बीड English 2010 847
408 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक English Dec-2010 825
409 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सोलापूर English 2010 1398
410 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, रत्नागिरी English 2010 985
411 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, चंद्रपूर English 2010 883
412 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, पुणे English 2010 3022
413 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, वर्धा English 2010 888
414 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नागपूर English 2010 1607
415 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, रायगड English 2010 1430
416 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, भंडारा English 2010 996
417 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सातारा English 2010 1224
418 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, धुळे English 2010 672
419 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, गोंदिया English 2010 1139
420 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, हिंगोली English 2010 670
421 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नाशिक English 2010 1445
422 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सांगली English 2010 1187
423 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक English April-2010 507
424 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक English November-2009 4196
425 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, गोंदिया English 2009 5270
426 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक English September-2009 5762
427 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, यवतमाळ English 2009 4093
428 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, भंडारा English 2009 4086
429 महाराष्ट्रातील जिल्ह्यांचे व भारतातील राज्यांचे निवडक निर्देशक English 2008-09 2488
430 महाराष्ट्राची संक्षिप्त सांख्यिकी English 2009 4980
431 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सोलापूर English 2009 3304
432 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, ठाणे English 2009 2054
433 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नाशिक English 2009 3673
434 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, पुणे English 2009 3073
435 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सातारा English 2009 5209
436 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, रायगड English 2009 6286
437 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अहमदनगर English 2009 4800
438 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, बीड English 2009 4737
439 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, बुलढाणा English 2009 3475
440 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, गडचिरोली English 2009 5217
441 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, कोल्हापूर English 2009 4657
442 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, लातूर English 2009 4971
443 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, रत्नागिरी English 2009 4924
444 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सिंधुदुर्ग English 2009 2260
445 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, वर्धा English 2009 3852
446 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, वाशिम English 2009 3007
447 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, औरंगाबाद English 2009 5902
448 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, चंद्रपूर English 2009 4740
449 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, हिंगोली English 2009 4047
450 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नागपूर English 2009 6168
451 महाराष्ट्र राज्य सांख्यिकीय गोषवारा English 2008-09 3854
452 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक English October-2009 9432
453 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक English December-2009 2067
454 महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी English 2008-09 17190
455 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक - फेब्रु, २००९ English February-2009 5103
456 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक - मार्च, २००९ English March-2009 5460
457 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक - एप्रिल, २००९ English April-2009 6516
458 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक English May-2009 5544
459 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक English July-2009 6645
460 महाराष्ट्राची आर्थिक आकडेवारी English 2009 3078
461 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अकोला English 2009 5334
462 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, जळगाव English 2009 5743
463 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, जालना English 2009 3447
464 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नांदेड English 2009 5900
465 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नंदूरबार English 2009 3536
466 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, उस्मानाबाद English 2009 3558
467 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, परभणी English 2009 16972
468 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सांगली English 2009 6875
469 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, धुळे English 2009 3437
470 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अमरावती English 2009 8162
471 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक English June-2009 5060
472 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक - मार्च, २००८ English March-2008 8846
473 महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी English 2007-08 18238
474 निरनिराळ्या जिवनावश्यक वस्तूंच्या ग्राहककिंमतीचे निर्देशांक व समालोचन - फेब्रु, २००८ English February-2008 4190
475 निरनिराळ्या जिवनावश्यक वस्तूंच्या ग्राहककिंमतीचे निर्देशांक व समालोचन - मार्च, २००८ English March-2008 7645
476 निरनिराळ्या जिवनावश्यक वस्तूंच्या ग्राहककिंमतीचे निर्देशांक व समालोचन - जून, २००८ English June-2008 7000
477 निरनिराळ्या जिवनावश्यक वस्तूंच्या ग्राहककिंमतीचे निर्देशांक व समालोचन - मे, २००८ English May-2008 5949
478 निरनिराळ्या जिवनावश्यक वस्तूंच्या ग्राहककिंमतीचे निर्देशांक व समालोचन - जलै, २००८ English July-2008 5789
479 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक - डिसेंबर, २००८ English December-2008 7333
480 महाराष्ट्राची आर्थिक आकडेवारी English 2008 7586
481 निरनिराळ्या जिवनावश्यक वस्तूंच्या ग्राहककिंमतीचे निर्देशांक व समालोचन - ऑगस्ट, २००८ English August-2008 5207
482 महाराष्ट्र राज्य सांख्यिकीय गोषवारा English 2007-08 6001
483 महाराष्ट्रातील जिल्ह्यांचे व भारतातील राज्यांचे निवडक निर्देशक English 2007-08 5550
484 महाराष्ट्राची संक्षिप्त सांख्यिकी English 2008 4946
485 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक - एप्रिल, २००८ English April-2008 5892
486 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक - मे, २००८ English May-2008 6224
487 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक - जाने, २००८ English January-2008 5924
488 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक - फेब्रु, २००८ English February-2008 3953
489 निरनिराळ्या जिवनावश्यक वस्तूंच्या ग्राहककिंमतीचे निर्देशांक व समालोचन - जाने, २००८ English January-2008 5653
490 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अमरावती English 2006-07 17280
491 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, परभणी English 2006-07 22298
492 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, भंडारा English 2006-07 10919
493 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक - नोव्हेंबर, २००७ English November-2007 5617
494 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, पुणे English 2006-07 9527
495 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नाशिक English 2006-07 11805
496 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नंदूरबार English 2006-07 12763
497 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नांदेड English 2006-07 17992
498 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नागपूर English 2006-07 17674
499 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, लातूर English 2006-07 17244
500 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, जालना English 2006-07 15937
501 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, धुळे English 2006-07 11111
502 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, चंद्रपूर English 2006-07 13028
503 महाराष्ट्राची संक्षिप्त सांख्यिकी English 2007 6062
504 महाराष्ट्राची आर्थिक आकडेवारी English 2007 7794
505 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, उस्मानाबाद English 2006-07 13170
506 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, रत्नागिरी English 2006-07 15845
507 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सातारा English 2006-07 12907
508 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सिंधुदुर्ग English 2006-07 9465
509 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, ठाणे English 2006-07 9769
510 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, वर्धा English 2006-07 15364
511 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, यवतमाळ English 2006-07 11291
512 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक - सप्टेंबर, २००७ English September-2007 7450
513 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक - ऑक्टोबर, २००७ English October-2007 5828
514 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, बीड English 2006-07 18324
515 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, गडचिरोली English 2006-07 17911
516 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, कोल्हापूर English 2006-07 17290
517 निरनिराळ्या जिवनावश्यक वस्तूंच्या ग्राहककिंमतीचे निर्देशांक व समालोचन - सप्टेंबर, २००७ English September-2007 4904
518 निरनिराळ्या जिवनावश्यक वस्तूंच्या ग्राहककिंमतीचे निर्देशांक व समालोचन - ऑक्टोबर, २००७ English October-2007 6797
519 निरनिराळ्या जिवनावश्यक वस्तूंच्या ग्राहककिंमतीचे निर्देशांक व समालोचन - नोव्हेंबर, २००७ English November-2007 6106
520 निरनिराळ्या जिवनावश्यक वस्तूंच्या ग्राहककिंमतीचे निर्देशांक व समालोचन - डिसेंबर, २००७ English Decemeber-2007 4544
521 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक - डिसेंबर, २००७ English December-2007 6700
522 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सांगली English 2006-07 14961
523 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, रायगड English 2006-07 17381
524 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, बुलढाणा English 2006-07 14204
525 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, औरंगाबाद English 2006-07 13445
526 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अकोला English 2006-07 13351
527 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अहमदनगर English 2006-07 16418
528 महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी English 2006-07 18160
529 निरनिराळ्या जिवनावश्यक वस्तूंच्या ग्राहककिंमतीचे निर्देशांक व समालोचन - ऑगस्ट, २००७ English August-2007 7030
530 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक - ऑगस्ट, २००७ English August-2007 5013
531 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक - जुलै, २००७ English July-2007 3961
532 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक - जून, २००७ English June-2007 4962
533 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक - मे, २००७ English May-2007 7308
534 निरनिराळ्या जिवनावश्यक वस्तूंच्या ग्राहककिंमतीचे निर्देशांक व समालोचन - मे, २००७ English May-2007 6443
535 निरनिराळ्या जिवनावश्यक वस्तूंच्या ग्राहककिंमतीचे निर्देशांक व समालोचन - जुलै, २००७ English July-2007 5123
536 निरनिराळ्या जिवनावश्यक वस्तूंच्या ग्राहककिंमतीचे निर्देशांक व समालोचन - जून, २००७ English June-2007 4622
537 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नाशिक English 2005-06 11158
538 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, जळगाव English 2005-06 11030
539 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नंदूरबार English 2005-06 13915
540 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, धुळे English 2005-06 10892
541 महाराष्ट्राची संक्षिप्त सांख्यिकी English 2006 8795
542 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अकोला English 2005-06 13648
543 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, बुलढाणा English 2005-06 13421
544 महाराष्ट्राची संक्षिप्त सांख्यिकी English 2005 8942