जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन

अनु.क्रमांक. प्रकाशनाचे नाव दस्तावेज भाषा कालावधी / फेरी फाईलचा प्रकार वारंवारता
1 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, ठाणे मराठी 2018 45
2 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, रत्नागिरी मराठी 2018 91
3 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सिंधुदुर्ग मराठी 2018 84
4 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नंदुरबार मराठी 2018 79
5 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, धुळे मराठी 2018 26
6 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, जळगाव मराठी 2018 24
7 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नाशिक मराठी 2018 41
8 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अहमदनगर मराठी 2018 43
9 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, पुणे मराठी 2018 45
10 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सोलापूर मराठी 2018 29
11 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सातारा मराठी 2018 37
12 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, कोल्हापूर मराठी 2018 164
13 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सांगली मराठी 2018 29
14 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नांदेड मराठी 2018 52
15 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, हिंगोली मराठी 2018 175
16 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, परभणी मराठी 2018 63
17 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, जालना मराठी 2018 90
18 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, औरंगाबाद मराठी 2018 40
19 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, बीड मराठी 2018 35
20 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, लातूर मराठी 2018 82
21 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, उस्मानाबाद मराठी 2018 73
22 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, बुलडाणा मराठी 2018 34
23 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अकोला मराठी 2018 37
24 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, वाशिम मराठी 2018 136
25 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अमरावती मराठी 2018 40
26 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, यवतमाळ मराठी 2018 131
27 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, वर्धा मराठी 2018 23
28 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नागपूर मराठी 2018 24
29 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, भंडारा मराठी 2018 14
30 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, गोंदिया मराठी 2018 21
31 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, गडचिरोली मराठी 2018 26
32 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, चंद्रपूर मराठी 2018 25
33 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, ठाणे मराठी 2017 209
34 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, मुंबई उपनगर मराठी 2017 23
35 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, मुंबई शहर मराठी 2017 253
36 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, रायगड मराठी 2017 260
37 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, रत्नागिरी मराठी 2017 204
38 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सिंधुदुर्ग मराठी 2017 313
39 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नंदुरबार मराठी 2017 643
40 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, धुळे मराठी 2017 576
41 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, जळगाव मराठी 2017 246
42 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नाशिक मराठी 2017 426
43 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अहमदनगर मराठी 2017 316
44 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, पुणे मराठी 2017 460
45 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सोलापूर मराठी 2017 338
46 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सातारा मराठी 2017 336
47 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, कोल्हापूर मराठी 2017 449
48 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सांगली मराठी 2017 294
49 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नांदेड मराठी 2017 303
50 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, हिंगोली मराठी 2017 248
51 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, परभणी मराठी 2017 269
52 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, जालना मराठी 2017 272
53 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, औरंगाबाद मराठी 2017 462
54 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, बीड मराठी 2017 962
55 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, लातूर मराठी 2017 369
56 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, उस्मानाबाद मराठी 2017 259
57 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, बुलडाणा मराठी 2017 603
58 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अकोला मराठी 2017 210
59 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, वाशिम मराठी 2017 237
60 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अमरावती मराठी 2017 330
61 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, यवतमाळ मराठी 2017 223
62 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, वर्धा मराठी 2017 254
63 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नागपूर मराठी 2017 240
64 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, भंडारा मराठी 2017 141
65 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, गोंदिया मराठी 2017 133
66 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, गडचिरोली मराठी 2017 211
67 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, चंद्रपूर मराठी 2017 247
68 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, ठाणे मराठी 2016 417
69 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, मुंबई उपनगर मराठी 2016 64
70 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, मुंबई शहर मराठी 2016 42
71 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, रायगड मराठी 2016 151
72 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, रत्नागिरी मराठी 2016 158
73 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सिंधुदुर्ग मराठी 2016 222
74 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नंदुरबार मराठी 2016 304
75 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, धुळे मराठी 2016 186
76 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, जळगाव मराठी 2016 148
77 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नाशिक मराठी 2016 235
78 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अहमदनगर मराठी 2016 204
79 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, पुणे मराठी 2016 234
80 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सोलापूर मराठी 2016 93
81 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सातारा मराठी 2016 185
82 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, कोल्हापूर मराठी 2016 294
83 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सांगली मराठी 2016 171
84 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नांदेड मराठी 2016 266
85 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, हिंगोली मराठी 2016 298
86 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, परभणी मराठी 2016 219
87 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, जालना मराठी 2016 204
88 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, औरंगाबाद मराठी 2016 548
89 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, बीड मराठी 2016 206
90 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, लातूर मराठी 2016 271
91 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, उस्मानाबाद मराठी 2016 155
92 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, बुलडाणा मराठी 2016 346
93 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अकोला मराठी 2016 181
94 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, वाशिम मराठी 2016 170
95 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अमरावती मराठी 2016 417
96 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, यवतमाळ मराठी 2016 245
97 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, वर्धा मराठी 2016 111
98 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नागपूर मराठी 2016 277
99 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, भंडारा मराठी 2016 156
100 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, गोंदिया मराठी 2016 137
101 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, गडचिरोली मराठी 2016 171
102 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, चंद्रपूर मराठी 2016 341
103 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, ठाणे मराठी 2015 325
104 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, मुंबई उपनगर मराठी 2015 56
105 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, मुंबई शहर मराठी 2015 76
106 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, रायगड मराठी 2015 723
107 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, रत्नागिरी मराठी 2015 594
108 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सिंधुदुर्ग मराठी 2015 482
109 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, पालघर मराठी 2015 164
110 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नंदुरबार मराठी 2015 514
111 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, धुळे मराठी 2015 380
112 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, जळगाव मराठी 2015 166
113 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नाशिक मराठी 2015 249
114 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, अहमदनगर मराठी 2015 270
115 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, पुणे मराठी 2015 369
116 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सोलापूर मराठी 2015 195
117 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सातारा मराठी 2015 221
118 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, कोल्हापूर मराठी 2015 241
119 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सांगली मराठी 2015 165
120 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नांदेड मराठी 2015 174
121 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, हिंगोली मराठी 2015 149
122 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, परभणी मराठी 2015 150
123 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, जालना मराठी 2015 172
124 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, औरंगाबाद मराठी 2015 244
125 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, बीड मराठी 2015 138
126 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, लातूर मराठी 2015 222
127 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, उस्मानाबाद मराठी 2015 172
128 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, बुलडाणा मराठी 2015 162
129 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अकोला मराठी 2015 116
130 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, वाशिम मराठी 2015 208
131 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अमरावती मराठी 2015 189
132 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, यवतमाळ मराठी 2015 163
133 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, वर्धा मराठी 2015 730
134 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, नागपूर मराठी 2015 1076
135 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, भंडारा मराठी 2015 193
136 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, गोंदिया मराठी 2015 190
137 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, गडचिरोली मराठी 2015 235
138 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, चंद्रपूर मराठी 2015 726
139 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, ठाणे मराठी 2014 971
140 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, मुंबई उपनगर मराठी 2014 121
141 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, मुंबई शहर मराठी 2014 88
142 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, रायगड मराठी 2014 306
143 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, रत्नागिरी मराठी 2014 570
144 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, सिंधुदुर्ग मराठी 2014 340
145 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, नंदुरबार मराठी 2014 342
146 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, धुळे मराठी 2014 166
147 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, जळगाव मराठी 2014 177
148 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, नाशिक मराठी 2014 294
149 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, अहमदनगर मराठी 2014 1296
150 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, पुणे मराठी 2014 2200
151 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, सोलापूर मराठी 2014 1206
152 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, सातारा मराठी 2014 1099
153 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, कोल्हापूर मराठी 2014 1193
154 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, सांगली मराठी 2014 969
155 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, नांदेड मराठी 2014 881
156 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, हिंगोली मराठी 2014 512
157 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, परभणी मराठी 2014 611
158 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, जालना मराठी 2014 248
159 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, औरंगाबाद मराठी 2014 333
160 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, बीड मराठी 2014 376
161 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, लातूर मराठी 2014 359
162 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, उस्मानाबाद मराठी 2014 189
163 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, बुलढाणा मराठी 2014 205
164 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, अकोला मराठी 2014 187
165 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, वाशिम मराठी 2014 183
166 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, अमरावती मराठी 2014 234
167 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, यवतमाळ मराठी 2014 243
168 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, वर्धा मराठी 2014 487
169 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, नागपूर मराठी 2014 487
170 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, भंडारा मराठी 2014 453
171 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, गोंदिया मराठी 2014 441
172 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, गडचिरोली मराठी 2014 518
173 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, चंद्रपूर मराठी 2014 368
174 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, ठाणे मराठी 2013 766
175 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, रायगड मराठी 2013 732
176 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, रत्नागिरी मराठी 2013 512
177 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, सिंधुदुर्ग मराठी 2013 405
178 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, नंदुरबार मराठी 2013 430
179 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, धुळे मराठी 2013 579
180 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, जळगाव मराठी 2013 856
181 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, नासिक मराठी 2013 1928
182 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, अहमदनगर मराठी 2013 1057
183 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, पुणे मराठी 2013 1366
184 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, सोलापूर मराठी 2013 770
185 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, सातारा मराठी 2013 787
186 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, कोल्हापूर मराठी 2013 183
187 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, सांगली मराठी 2013 1192
188 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, नांदेड मराठी 2013 1335
189 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, हिंगोली मराठी 2013 457
190 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, परभणी मराठी 2013 671
191 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, जालना मराठी 2013 1117
192 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, औरंगाबाद मराठी 2013 1040
193 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, बीड मराठी 2013 972
194 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, लातूर मराठी 2013 1147
195 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, ओस्मानाबाद मराठी 2013 1014
196 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, बुलढाणा मराठी 2013 914
197 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, अकोला मराठी 2013 605
198 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, वाशिम मराठी 2013 584
199 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, अमरावती मराठी 2013 1835
200 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, यवतमाळ मराठी 2013 945
201 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, वर्धा मराठी 2013 354
202 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, नागपूर मराठी 2013 632
203 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, भंडारा मराठी 2013 326
204 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, गोंदिया मराठी 2013 350
205 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन,गडचिरोली मराठी 2013 497
206 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, चंद्रपूर मराठी 2013 686
207 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, ठाणे मराठी 2012 2354
208 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, रायगड मराठी 2012 2064
209 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, रत्नागिरी मराठी 2012 4313
210 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सिंधुदुर्ग मराठी 2012 1144
211 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नंदूरबार मराठी 2012 1169
212 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, धुळे मराठी 2012 1611
213 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, जळगाव मराठी 2012 1889
214 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नाशिक मराठी 2012 2466
215 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अहमदनगर मराठी 2012 2138
216 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, पुणे मराठी 2012 5130
217 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सोलापूर मराठी 2012 2616
218 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सातारा मराठी 2012 1739
219 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, कोल्हापूर मराठी 2012 2422
220 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सांगली मराठी 2012 1977
221 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नांदेड मराठी 2012 1876
222 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, हिंगोली मराठी 2012 1254
223 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, परभणी मराठी 2012 1141
224 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, जालना मराठी 2012 1999
225 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, औरंगाबाद मराठी 2012 2122
226 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, बीड मराठी 2012 1548
227 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, लातूर् मराठी 2012 1808
228 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, उस्मानाबाद मराठी 2012 1529
229 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, बुलढाणा मराठी 2012 1309
230 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अकोला मराठी 2012 1305
231 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, वाशिम मराठी 2012 961
232 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अमरावती मराठी 2012 2574
233 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, यवतमाळ मराठी 2012 2922
234 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, वर्धा मराठी 2012 1386
235 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नागपूर् मराठी 2012 1515
236 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, भंडारा मराठी 2012 1091
237 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, गोंदिया मराठी 2012 981
238 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, गडचिरोली मराठी 2012 1565
239 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, चंद्रपूर् मराठी 2012 1185
240 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, ठाणे मराठी 2011 1786
241 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, रायगड मराठी 2011 1770
242 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, रत्नागिरी मराठी 2011 1879
243 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सिंधुदुर्ग मराठी 2011 1209
244 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नंदुरबार मराठी 2011 1081
245 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, धुळे मराठी 2011 1203
246 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, जळगाव मराठी 2011 1791
247 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नाशिक मराठी 2011 2606
248 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अहमदनगर मराठी 2011 2179
249 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, पुणे मराठी 2011 3167
250 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सोलापूर मराठी 2011 1941
251 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सातारा मराठी 2011 1646
252 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, कोल्हापूर मराठी 2011 2683
253 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सांगली मराठी 2011 1599
254 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नांदेड मराठी 2011 1988
255 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, हिंगोली मराठी 2011 1221
256 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, परभणी मराठी 2011 1308
257 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, जालना मराठी 2011 1095
258 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, औरंगाबाद मराठी 2011 2069
259 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, बीड मराठी 2011 1322
260 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, लातूर मराठी 2011 1611
261 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, उस्मानाबाद मराठी 2011 1350
262 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, बुलढाणा मराठी 2011 1236
263 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अकोला मराठी 2011 1107
264 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, वाशिम मराठी 2011 1156
265 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अमरावती मराठी 2011 2556
266 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, यवतमाळ मराठी 2011 1774
267 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, वर्धा मराठी 2011 2380
268 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नागपूर मराठी 2011 2085
269 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, भंडारा मराठी 2011 3911
270 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, गोंदिया मराठी 2011 1715
271 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, गडचिरोली मराठी 2011 1102
272 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, चंद्रपूर मराठी 2011 3239
273 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, ठाणे मराठी 2010 2091
274 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, रायगड मराठी 2010 1458
275 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, रत्नागिरी मराठी 2010 1008
276 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सिंधुदुर्ग मराठी 2010 1006
277 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नंदुरबार मराठी 2010 716
278 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, धुळे मराठी 2010 693
279 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, जळगाव मराठी 2010 1443
280 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नाशिक मराठी 2010 1502
281 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अहमदनगर मराठी 2010 1520
282 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, पुणे मराठी 2010 3106
283 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सोलापूर मराठी 2010 1455
284 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सातारा मराठी 2010 1253
285 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, कोल्हापूर मराठी 2010 1383
286 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सांगली मराठी 2010 1235
287 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नांदेड मराठी 2010 1532
288 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, हिंगोली मराठी 2010 709
289 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, परभणी मराठी 2010 932
290 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, जालना मराठी 2010 818
291 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, औरंगाबाद मराठी 2010 1310
292 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, बीड मराठी 2010 897
293 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, लातूर मराठी 2010 999
294 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, उस्मानाबाद मराठी 2010 912
295 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, बुलढाणा मराठी 2010 1389
296 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अकोला मराठी 2010 1144
297 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, वाशिम मराठी 2010 1110
298 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अमरावती मराठी 2010 4743
299 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, यवतमाळ मराठी 2010 1311
300 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, वर्धा मराठी 2010 914
301 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नागपूर मराठी 2010 1669
302 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, भंडारा मराठी 2010 1038
303 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, गोंदिया मराठी 2010 1173
304 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, गडचिरोली मराठी 2010 1387
305 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, चंद्रपूर मराठी 2010 912
306 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, ठाणे मराठी 2009 2091
307 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, रायगड मराठी 2009 6315
308 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, रत्नागिरी मराठी 2009 4952
309 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सिंधुदुर्ग मराठी 2009 2281
310 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नंदूरबार मराठी 2009 3570
311 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, धुळे मराठी 2009 3457
312 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, जळगाव मराठी 2009 5782
313 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नाशिक मराठी 2009 3727
314 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अहमदनगर मराठी 2009 4851
315 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, पुणे मराठी 2009 3130
316 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सोलापूर मराठी 2009 3385
317 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सातारा मराठी 2009 5240
318 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, कोल्हापूर मराठी 2009 4709
319 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सांगली मराठी 2009 6916
320 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नांदेड मराठी 2009 5944
321 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, हिंगोली मराठी 2009 4126
322 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, परभणी मराठी 2009 17012
323 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, जालना मराठी 2009 3484
324 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, औरंगाबाद मराठी 2009 5988
325 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, बीड मराठी 2009 4782
326 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, लातूर मराठी 2009 5041
327 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, उस्मानाबाद मराठी 2009 3606
328 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, बुलढाणा मराठी 2009 3503
329 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अकोला मराठी 2009 5361
330 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, वाशिम मराठी 2009 3046
331 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अमरावती मराठी 2009 8207
332 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, यवतमाळ मराठी 2009 4137
333 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, वर्धा मराठी 2009 3868
334 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नागपूर मराठी 2009 6246
335 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, भंडारा मराठी 2009 4131
336 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, गोंदिया मराठी 2009 5324
337 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, गडचिरोली मराठी 2009 5244
338 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, चंद्रपूर मराठी 2009 4777
339 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, ठाणे मराठी 2006-07 9822
340 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, रायगड मराठी 2006-07 17431
341 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, रत्नागिरी मराठी 2006-07 15879
342 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सिंधुदुर्ग मराठी 2006-07 9501
343 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नंदूरबार मराठी 2006-07 12810
344 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, धुळे मराठी 2006-07 11130
345 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नाशिक मराठी 2006-07 11852
346 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अहमदनगर मराठी 2006-07 16511
347 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, पुणे मराठी 2006-07 9657
348 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सातारा मराठी 2006-07 12951
349 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, कोल्हापूर मराठी 2006-07 17364
350 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सांगली मराठी 2006-07 15040
351 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नांदेड मराठी 2006-07 18059
352 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, परभणी मराठी 2006-07 22364
353 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, जालना मराठी 2006-07 15991
354 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, औरंगाबाद मराठी 2006-07 13556
355 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, बीड मराठी 2006-07 18405
356 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, लातूर मराठी 2006-07 17348
357 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, उस्मानाबाद मराठी 2006-07 13248
358 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, बुलढाणा मराठी 2006-07 14231
359 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अकोला मराठी 2006-07 13407
360 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अमरावती मराठी 2006-07 17394
361 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, यवतमाळ मराठी 2006-07 11360
362 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, वर्धा मराठी 2006-07 15409
363 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नागपूर मराठी 2006-07 17791
364 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, भंडारा मराठी 2006-07 10992
365 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, गडचिरोली मराठी 2006-07 17978
366 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, चंद्रपूर मराठी 2006-07 13086
367 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नंदूरबार मराठी 2005-06 13968
368 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, धुळे मराठी 2005-06 10920
369 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, जळगाव मराठी 2005-06 11117
370 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नाशिक मराठी 2005-06 11246
371 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, बुलढाणा मराठी 2005-06 13475
372 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अकोला मराठी 2005-06 13698