जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन

अनु.क्रमांक. प्रकाशनाचे नाव दस्तावेज भाषा कालावधी / फेरी फाईलचा प्रकार वारंवारता
1 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, ठाणे मराठी 2018 227
2 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, रत्नागिरी मराठी 2018 144
3 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सिंधुदुर्ग मराठी 2018 131
4 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नंदुरबार मराठी 2018 131
5 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, धुळे मराठी 2018 67
6 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, जळगाव मराठी 2018 67
7 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नाशिक मराठी 2018 103
8 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अहमदनगर मराठी 2018 115
9 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, पुणे मराठी 2018 121
10 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सोलापूर मराठी 2018 67
11 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सातारा मराठी 2018 82
12 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, कोल्हापूर मराठी 2018 220
13 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सांगली मराठी 2018 63
14 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नांदेड मराठी 2018 114
15 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, हिंगोली मराठी 2018 219
16 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, मुंबई शहर मराठी 2018 30
17 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, परभणी मराठी 2018 112
18 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, जालना मराठी 2018 155
19 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, औरंगाबाद मराठी 2018 104
20 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, बीड मराठी 2018 85
21 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, लातूर मराठी 2018 144
22 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, उस्मानाबाद मराठी 2018 128
23 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, बुलडाणा मराठी 2018 64
24 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अकोला मराठी 2018 61
25 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, वाशिम मराठी 2018 158
26 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अमरावती मराठी 2018 82
27 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, यवतमाळ मराठी 2018 157
28 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, वर्धा मराठी 2018 54
29 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नागपूर मराठी 2018 93
30 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, भंडारा मराठी 2018 43
31 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, गोंदिया मराठी 2018 46
32 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, गडचिरोली मराठी 2018 51
33 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, चंद्रपूर मराठी 2018 66
34 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, ठाणे मराठी 2017 231
35 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, मुंबई उपनगर मराठी 2017 41
36 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, मुंबई शहर मराठी 2017 271
37 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, रायगड मराठी 2017 286
38 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, रत्नागिरी मराठी 2017 208
39 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सिंधुदुर्ग मराठी 2017 315
40 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नंदुरबार मराठी 2017 651
41 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, धुळे मराठी 2017 579
42 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, जळगाव मराठी 2017 249
43 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नाशिक मराठी 2017 437
44 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अहमदनगर मराठी 2017 323
45 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, पुणे मराठी 2017 478
46 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सोलापूर मराठी 2017 346
47 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सातारा मराठी 2017 339
48 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, कोल्हापूर मराठी 2017 455
49 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सांगली मराठी 2017 295
50 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नांदेड मराठी 2017 307
51 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, हिंगोली मराठी 2017 250
52 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, परभणी मराठी 2017 271
53 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, जालना मराठी 2017 278
54 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, औरंगाबाद मराठी 2017 469
55 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, बीड मराठी 2017 967
56 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, लातूर मराठी 2017 372
57 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, उस्मानाबाद मराठी 2017 263
58 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, बुलडाणा मराठी 2017 607
59 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अकोला मराठी 2017 211
60 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, वाशिम मराठी 2017 239
61 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अमरावती मराठी 2017 335
62 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, यवतमाळ मराठी 2017 225
63 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, वर्धा मराठी 2017 259
64 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नागपूर मराठी 2017 246
65 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, भंडारा मराठी 2017 146
66 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, गोंदिया मराठी 2017 137
67 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, गडचिरोली मराठी 2017 214
68 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, चंद्रपूर मराठी 2017 252
69 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, ठाणे मराठी 2016 469
70 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, मुंबई उपनगर मराठी 2016 67
71 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, मुंबई शहर मराठी 2016 44
72 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, रायगड मराठी 2016 152
73 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, रत्नागिरी मराठी 2016 159
74 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सिंधुदुर्ग मराठी 2016 222
75 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नंदुरबार मराठी 2016 305
76 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, धुळे मराठी 2016 186
77 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, जळगाव मराठी 2016 149
78 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नाशिक मराठी 2016 236
79 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अहमदनगर मराठी 2016 208
80 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, पुणे मराठी 2016 243
81 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सोलापूर मराठी 2016 97
82 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सातारा मराठी 2016 188
83 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, कोल्हापूर मराठी 2016 299
84 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सांगली मराठी 2016 173
85 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नांदेड मराठी 2016 268
86 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, हिंगोली मराठी 2016 300
87 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, परभणी मराठी 2016 223
88 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, जालना मराठी 2016 206
89 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, औरंगाबाद मराठी 2016 553
90 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, बीड मराठी 2016 208
91 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, लातूर मराठी 2016 275
92 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, उस्मानाबाद मराठी 2016 157
93 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, बुलडाणा मराठी 2016 348
94 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अकोला मराठी 2016 181
95 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, वाशिम मराठी 2016 172
96 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अमरावती मराठी 2016 418
97 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, यवतमाळ मराठी 2016 247
98 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, वर्धा मराठी 2016 117
99 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नागपूर मराठी 2016 287
100 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, भंडारा मराठी 2016 157
101 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, गोंदिया मराठी 2016 139
102 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, गडचिरोली मराठी 2016 173
103 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, चंद्रपूर मराठी 2016 345
104 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, ठाणे मराठी 2015 333
105 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, मुंबई उपनगर मराठी 2015 57
106 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, मुंबई शहर मराठी 2015 78
107 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, रायगड मराठी 2015 743
108 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, रत्नागिरी मराठी 2015 617
109 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सिंधुदुर्ग मराठी 2015 506
110 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, पालघर मराठी 2015 179
111 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नंदुरबार मराठी 2015 526
112 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, धुळे मराठी 2015 391
113 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, जळगाव मराठी 2015 168
114 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नाशिक मराठी 2015 250
115 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, अहमदनगर मराठी 2015 272
116 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, पुणे मराठी 2015 375
117 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सोलापूर मराठी 2015 198
118 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सातारा मराठी 2015 222
119 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, कोल्हापूर मराठी 2015 244
120 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सांगली मराठी 2015 168
121 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नांदेड मराठी 2015 174
122 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, हिंगोली मराठी 2015 150
123 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, परभणी मराठी 2015 153
124 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, जालना मराठी 2015 174
125 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, औरंगाबाद मराठी 2015 247
126 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, बीड मराठी 2015 141
127 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, लातूर मराठी 2015 225
128 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, उस्मानाबाद मराठी 2015 173
129 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, बुलडाणा मराठी 2015 162
130 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अकोला मराठी 2015 116
131 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, वाशिम मराठी 2015 208
132 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अमरावती मराठी 2015 191
133 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, यवतमाळ मराठी 2015 164
134 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, वर्धा मराठी 2015 738
135 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, नागपूर मराठी 2015 1121
136 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, भंडारा मराठी 2015 194
137 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, गोंदिया मराठी 2015 193
138 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, गडचिरोली मराठी 2015 236
139 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, चंद्रपूर मराठी 2015 752
140 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, ठाणे मराठी 2014 988
141 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, मुंबई उपनगर मराठी 2014 123
142 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, मुंबई शहर मराठी 2014 90
143 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, रायगड मराठी 2014 307
144 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, रत्नागिरी मराठी 2014 571
145 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, सिंधुदुर्ग मराठी 2014 344
146 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, नंदुरबार मराठी 2014 347
147 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, धुळे मराठी 2014 166
148 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, जळगाव मराठी 2014 177
149 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, नाशिक मराठी 2014 295
150 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, अहमदनगर मराठी 2014 1336
151 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, पुणे मराठी 2014 2266
152 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, सोलापूर मराठी 2014 1221
153 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, सातारा मराठी 2014 1116
154 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, कोल्हापूर मराठी 2014 1228
155 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, सांगली मराठी 2014 984
156 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, नांदेड मराठी 2014 900
157 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, हिंगोली मराठी 2014 518
158 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, परभणी मराठी 2014 623
159 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, जालना मराठी 2014 251
160 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, औरंगाबाद मराठी 2014 337
161 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, बीड मराठी 2014 380
162 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, लातूर मराठी 2014 364
163 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, उस्मानाबाद मराठी 2014 191
164 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, बुलढाणा मराठी 2014 205
165 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, अकोला मराठी 2014 187
166 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, वाशिम मराठी 2014 183
167 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, अमरावती मराठी 2014 235
168 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, यवतमाळ मराठी 2014 243
169 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, वर्धा मराठी 2014 491
170 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, नागपूर मराठी 2014 503
171 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, भंडारा मराठी 2014 460
172 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, गोंदिया मराठी 2014 455
173 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, गडचिरोली मराठी 2014 533
174 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, चंद्रपूर मराठी 2014 374
175 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, ठाणे मराठी 2013 774
176 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, रायगड मराठी 2013 735
177 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, रत्नागिरी मराठी 2013 513
178 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, सिंधुदुर्ग मराठी 2013 408
179 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, नंदुरबार मराठी 2013 434
180 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, धुळे मराठी 2013 582
181 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, जळगाव मराठी 2013 878
182 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, नासिक मराठी 2013 1948
183 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, अहमदनगर मराठी 2013 1068
184 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, पुणे मराठी 2013 1380
185 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, सोलापूर मराठी 2013 774
186 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, सातारा मराठी 2013 791
187 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, कोल्हापूर मराठी 2013 196
188 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, सांगली मराठी 2013 1195
189 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, नांदेड मराठी 2013 1337
190 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, हिंगोली मराठी 2013 460
191 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, परभणी मराठी 2013 674
192 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, जालना मराठी 2013 1132
193 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, औरंगाबाद मराठी 2013 1084
194 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, बीड मराठी 2013 988
195 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, लातूर मराठी 2013 1174
196 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, ओस्मानाबाद मराठी 2013 1028
197 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, बुलढाणा मराठी 2013 922
198 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, अकोला मराठी 2013 616
199 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, वाशिम मराठी 2013 587
200 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, अमरावती मराठी 2013 1854
201 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, यवतमाळ मराठी 2013 953
202 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, वर्धा मराठी 2013 359
203 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, नागपूर मराठी 2013 642
204 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, भंडारा मराठी 2013 328
205 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, गोंदिया मराठी 2013 364
206 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन,गडचिरोली मराठी 2013 503
207 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, चंद्रपूर मराठी 2013 695
208 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, ठाणे मराठी 2012 2359
209 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, रायगड मराठी 2012 2070
210 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, रत्नागिरी मराठी 2012 4314
211 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सिंधुदुर्ग मराठी 2012 1145
212 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नंदूरबार मराठी 2012 1171
213 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, धुळे मराठी 2012 1612
214 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, जळगाव मराठी 2012 1889
215 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नाशिक मराठी 2012 2467
216 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अहमदनगर मराठी 2012 2151
217 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, पुणे मराठी 2012 5138
218 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सोलापूर मराठी 2012 2619
219 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सातारा मराठी 2012 1742
220 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, कोल्हापूर मराठी 2012 2423
221 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सांगली मराठी 2012 1980
222 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नांदेड मराठी 2012 1879
223 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, हिंगोली मराठी 2012 1255
224 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, परभणी मराठी 2012 1143
225 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, जालना मराठी 2012 2004
226 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, औरंगाबाद मराठी 2012 2131
227 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, बीड मराठी 2012 1551
228 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, लातूर् मराठी 2012 1817
229 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, उस्मानाबाद मराठी 2012 1531
230 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, बुलढाणा मराठी 2012 1309
231 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अकोला मराठी 2012 1306
232 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, वाशिम मराठी 2012 961
233 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अमरावती मराठी 2012 2575
234 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, यवतमाळ मराठी 2012 2923
235 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, वर्धा मराठी 2012 1391
236 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नागपूर् मराठी 2012 1520
237 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, भंडारा मराठी 2012 1093
238 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, गोंदिया मराठी 2012 985
239 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, गडचिरोली मराठी 2012 1569
240 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, चंद्रपूर् मराठी 2012 1189
241 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, ठाणे मराठी 2011 1789
242 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, रायगड मराठी 2011 1772
243 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, रत्नागिरी मराठी 2011 1880
244 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सिंधुदुर्ग मराठी 2011 1212
245 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नंदुरबार मराठी 2011 1083
246 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, धुळे मराठी 2011 1204
247 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, जळगाव मराठी 2011 1797
248 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नाशिक मराठी 2011 2607
249 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अहमदनगर मराठी 2011 2183
250 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, पुणे मराठी 2011 3177
251 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सोलापूर मराठी 2011 1947
252 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सातारा मराठी 2011 1649
253 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, कोल्हापूर मराठी 2011 2686
254 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सांगली मराठी 2011 1603
255 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नांदेड मराठी 2011 1995
256 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, हिंगोली मराठी 2011 1223
257 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, परभणी मराठी 2011 1313
258 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, जालना मराठी 2011 1101
259 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, औरंगाबाद मराठी 2011 2075
260 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, बीड मराठी 2011 1325
261 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, लातूर मराठी 2011 1620
262 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, उस्मानाबाद मराठी 2011 1357
263 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, बुलढाणा मराठी 2011 1236
264 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अकोला मराठी 2011 1107
265 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, वाशिम मराठी 2011 1158
266 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अमरावती मराठी 2011 2557
267 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, यवतमाळ मराठी 2011 1774
268 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, वर्धा मराठी 2011 2385
269 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नागपूर मराठी 2011 2091
270 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, भंडारा मराठी 2011 3912
271 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, गोंदिया मराठी 2011 1725
272 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, गडचिरोली मराठी 2011 1106
273 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, चंद्रपूर मराठी 2011 3247
274 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, ठाणे मराठी 2010 2092
275 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, रायगड मराठी 2010 1460
276 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, रत्नागिरी मराठी 2010 1009
277 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सिंधुदुर्ग मराठी 2010 1008
278 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नंदुरबार मराठी 2010 719
279 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, धुळे मराठी 2010 693
280 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, जळगाव मराठी 2010 1443
281 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नाशिक मराठी 2010 1503
282 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अहमदनगर मराठी 2010 1526
283 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, पुणे मराठी 2010 3117
284 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सोलापूर मराठी 2010 1460
285 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सातारा मराठी 2010 1257
286 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, कोल्हापूर मराठी 2010 1386
287 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सांगली मराठी 2010 1236
288 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नांदेड मराठी 2010 1534
289 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, हिंगोली मराठी 2010 711
290 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, परभणी मराठी 2010 936
291 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, जालना मराठी 2010 820
292 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, औरंगाबाद मराठी 2010 1317
293 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, बीड मराठी 2010 898
294 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, लातूर मराठी 2010 1006
295 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, उस्मानाबाद मराठी 2010 919
296 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, बुलढाणा मराठी 2010 1389
297 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अकोला मराठी 2010 1144
298 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, वाशिम मराठी 2010 1110
299 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अमरावती मराठी 2010 4743
300 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, यवतमाळ मराठी 2010 1311
301 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, वर्धा मराठी 2010 920
302 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नागपूर मराठी 2010 1676
303 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, भंडारा मराठी 2010 1039
304 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, गोंदिया मराठी 2010 1178
305 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, गडचिरोली मराठी 2010 1388
306 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, चंद्रपूर मराठी 2010 919
307 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, ठाणे मराठी 2009 2096
308 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, रायगड मराठी 2009 6318
309 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, रत्नागिरी मराठी 2009 4954
310 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सिंधुदुर्ग मराठी 2009 2283
311 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नंदूरबार मराठी 2009 3577
312 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, धुळे मराठी 2009 3462
313 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, जळगाव मराठी 2009 5785
314 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नाशिक मराठी 2009 3732
315 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अहमदनगर मराठी 2009 4860
316 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, पुणे मराठी 2009 3145
317 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सोलापूर मराठी 2009 3392
318 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सातारा मराठी 2009 5247
319 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, कोल्हापूर मराठी 2009 4716
320 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सांगली मराठी 2009 6922
321 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नांदेड मराठी 2009 5947
322 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, हिंगोली मराठी 2009 4140
323 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, परभणी मराठी 2009 17019
324 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, जालना मराठी 2009 3490
325 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, औरंगाबाद मराठी 2009 6002
326 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, बीड मराठी 2009 4785
327 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, लातूर मराठी 2009 5052
328 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, उस्मानाबाद मराठी 2009 3612
329 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, बुलढाणा मराठी 2009 3504
330 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अकोला मराठी 2009 5364
331 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, वाशिम मराठी 2009 3050
332 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अमरावती मराठी 2009 8212
333 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, यवतमाळ मराठी 2009 4139
334 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, वर्धा मराठी 2009 3873
335 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नागपूर मराठी 2009 6276
336 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, भंडारा मराठी 2009 4138
337 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, गोंदिया मराठी 2009 5332
338 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, गडचिरोली मराठी 2009 5247
339 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, चंद्रपूर मराठी 2009 4801
340 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, ठाणे मराठी 2006-07 9828
341 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, रायगड मराठी 2006-07 17434
342 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, रत्नागिरी मराठी 2006-07 15882
343 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सिंधुदुर्ग मराठी 2006-07 9503
344 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नंदूरबार मराठी 2006-07 12816
345 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, धुळे मराठी 2006-07 11136
346 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नाशिक मराठी 2006-07 11861
347 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अहमदनगर मराठी 2006-07 16526
348 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, पुणे मराठी 2006-07 9675
349 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सातारा मराठी 2006-07 12960
350 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, कोल्हापूर मराठी 2006-07 17377
351 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सांगली मराठी 2006-07 15050
352 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नांदेड मराठी 2006-07 18068
353 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, परभणी मराठी 2006-07 22374
354 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, जालना मराठी 2006-07 15996
355 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, औरंगाबाद मराठी 2006-07 13565
356 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, बीड मराठी 2006-07 18410
357 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, लातूर मराठी 2006-07 17359
358 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, उस्मानाबाद मराठी 2006-07 13254
359 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, बुलढाणा मराठी 2006-07 14232
360 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अकोला मराठी 2006-07 13407
361 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अमरावती मराठी 2006-07 17400
362 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, यवतमाळ मराठी 2006-07 11365
363 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, वर्धा मराठी 2006-07 15418
364 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नागपूर मराठी 2006-07 17811
365 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, भंडारा मराठी 2006-07 10999
366 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, गडचिरोली मराठी 2006-07 17985
367 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, चंद्रपूर मराठी 2006-07 13097
368 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नंदूरबार मराठी 2005-06 13971
369 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, धुळे मराठी 2005-06 10924
370 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, जळगाव मराठी 2005-06 11121
371 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नाशिक मराठी 2005-06 11250
372 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, बुलढाणा मराठी 2005-06 13479
373 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अकोला मराठी 2005-06 13704