निरनिराळ्या जीवनावश्यक वस्तूंच्या ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक व समालोचन

अनु.क्रमांक. प्रकाशनाचे नाव दस्तावेज भाषा कालावधी / फेरी फाईलचा प्रकार वारंवारता
1 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी April-2021 148
2 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी March-2021 158
3 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2021 153
4 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी April-2021 28
5 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Mar-2021 237
6 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2021 272
7 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Jan-2021 127
8 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jan-2021 391
9 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Dec-2020 174
10 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Dec-2020 392
11 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2020 81
12 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2020 272
13 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Oct-2020 52
14 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Oct-2020 263
15 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Sept-2020 64
16 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Sept-2020 246
17 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Aug-2020 18
18 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Aug-2020 243
19 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी July-2020 20
20 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी July-2020 198
21 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी June-2020 36
22 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी June-2020 189
23 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी May-2020 32
24 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी May-2020 176
25 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी April-2020 58
26 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी April-2020 204
27 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी March-2020 550
28 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी March-2020 225
29 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2020 476
30 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2020 954
31 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Jan-2020 156
32 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jan-2020 527
33 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Dec-2019 1561
34 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Dec-2019 1766
35 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2019 1448
36 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2019 1631
37 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Oct-2019 1427
38 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Oct-2019 1644
39 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Sept-2019 1423
40 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Sept-2019 1596
41 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी August-2019 17
42 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Aug-2019 1437
43 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Aug-2019 1578
44 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी July-2019 1417
45 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी July-2019 1589
46 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी June-2019 1423
47 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी June-2019 1554
48 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी May-2019 1412
49 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी May-2019 1536
50 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी April-2019 1417
51 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी April-2019 1533
52 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी March-2019 1411
53 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Mar-2019 1519
54 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2019 1423
55 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2019 1527
56 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Jan-2019 1439
57 महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी प्रेस नोट मराठी Jan-2019 1522
58 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Dec-2018 1415
59 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Dec-2018 1516
60 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2018 1405
61 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2018 1482
62 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Oct-2018 1410
63 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Oct-2018 1482
64 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Sept-2018 1407
65 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Sept-2018 1479
66 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Aug-2018 1413
67 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Aug-2018 1464
68 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी July-2018 1398
69 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी July-2018 1459
70 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी June-2018 1407
71 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी June-2018 1461
72 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी May-2018 1402
73 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी May-2018 1470
74 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी April-2018 1407
75 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी April-2018 1470
76 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Mar-2018 1401
77 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी March-2018 1461
78 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2018 1410
79 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2018 1489
80 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jan-2018 1471
81 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी January-2018 23
82 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Dec-2017 1420
83 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Dec-2017 1469
84 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2017 1401
85 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2017 1448
86 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Oct-2017 1409
87 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Oct-2017 1445
88 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Sept-2017 1399
89 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Sept-2017 1434
90 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी August-2017 1403
91 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Aug-2017 1442
92 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी July-2017 1402
93 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी July-2017 1432
94 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी June-2017 1445
95 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी June-2017 1405
96 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी May-2017 1402
97 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी May-2017 1437
98 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी April-2017 1411
99 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी April-2017 1453
100 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Mar-2017 1405
101 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी March-2017 1439
102 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2017 1403
103 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2017 1451
104 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Jan-2017 1403
105 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jan-2017 1451
106 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Dec-2016 1405
107 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Dec-2016 1442
108 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2016 1399
109 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2016 1433
110 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Oct-2016 1402
111 निरनिराळया जीवनावश्यक वस्तूंच्या ग्राहक किंमतींचे निर्देंशांक व समालोचन मराठी Oct-2016 1434
112 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Sept-2016 1402
113 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Sep-2016 1437
114 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Aug-2016 1402
115 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Aug-2016 1430
116 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी July-2016 1400
117 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी July-2016 1430
118 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी June-2016 1407
119 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jun-2016 1431
120 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी May-2016 1432
121 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी May-2016 1398
122 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी April-2016 1404
123 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Apr-2016 1440
124 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Mar-2016 1400
125 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Mar-2016 1436
126 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2016 1413
127 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2016 1492
128 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Jan-2016 1403
129 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jan-2016 1436
130 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Dec-2015 1402
131 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Dec-2015 1427
132 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2015 1401
133 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2015 1416
134 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Oct-2015 1400
135 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Oct-2015 1424
136 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Sep-2015 1400
137 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Sep-2015 1424
138 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Aug-2015 1401
139 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Aug-2015 1425
140 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Jul-2015 1399
141 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी July-2015 1416
142 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Jun-2015 1401
143 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jun-2015 1424
144 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी May-2015 1419
145 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Apr-2015 1402
146 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Apr-2015 1424
147 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Mar-2015 1403
148 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Mar-2015 1421
149 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2015 1403
150 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2015 1425
151 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Jan-2015 1405
152 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jan-2015 1430
153 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2014 1402
154 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2014 1427
155 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Oct-2014 1402
156 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Oct-2014 1417
157 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Sep-2014 1400
158 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Sep-2014 1414
159 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Aug-2014 1404
160 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Aug-2014 1422
161 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Jul-2014 1402
162 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jul-2014 1413
163 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Jun-2014 1402
164 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jun-2014 1419
165 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी May-2014 1401
166 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी May-2014 1413
167 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Apr-2014 1425
168 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी March-2014 1406
169 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Mar-2014 1418
170 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2014 1405
171 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2014 1425
172 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Jan-2014 1401
173 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jan-2014 1421
174 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Dec-2013 1407
175 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Dec-2013 1420
176 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2013 1402
177 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2013 1415
178 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Oct-2013 1403
179 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Oct-2013 1412
180 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Sep-2013 1405
181 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Sep-2013 1414
182 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Aug-2013 1404
183 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Aug-2013 1415
184 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Jul-2013 1403
185 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jul-2013 1414
186 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Jun-2013 1410
187 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jun-2013 1424
188 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी May-2013 1407
189 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी May-2013 1421
190 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Apr-2013 1407
191 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Apr-2013 1423
192 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Mar-2013 1404
193 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Mar-2013 1416
194 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2013 1400
195 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2013 1415
196 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Jan-2013 1403
197 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jan-2013 1417
198 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Dec-2012 1401
199 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Dec-2012 1413
200 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2012 1402
201 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2012 1413
202 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Oct-2012 1403
203 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Oct-2012 1412
204 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Sep-2012 1414
205 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Aug-2012 1415
206 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jul-2012 1412
207 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jun-2012 1414
208 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी May-2012 1414
209 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Apr-2012 1418
210 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी Mar-2012 1410
211 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Mar-2012 1415
212 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2012 1416
213 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी Jan-2012 1416
214 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jan-2012 1417
215 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी Dec-2011 1404
216 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Dec-2011 1413
217 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी Nov-2011 1406
218 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2011 1406
219 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी Oct-2011 1406
220 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Oct-2011 1414
221 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी Sep-2011 1401
222 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Sep-2011 1410
223 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी Aug-2011 1404
224 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Aug-2011 1415
225 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी Jul-2011 1410
226 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jul-2011 1411
227 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी Jun-2011 1403
228 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jun-2011 1412
229 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी May-2011 1404
230 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी May-2011 1415
231 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी Apr-2011 1400
232 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Apr-2011 1415
233 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी Mar-2011 1405
234 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Mar-2011 1411
235 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी Feb-2011 1400
236 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2011 1414
237 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी Jan-2011 1402
238 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jan-2011 1418
239 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी Dec-2010 1415
240 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी Nov-2010 1410
241 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी Oct-2010 1403
242 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी Sep-2010 1402
243 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी Aug-2010 1410
244 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी July-2010 1402
245 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी June-2010 1402
246 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी May-2010 1401
247 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी April-2010 1405
248 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी March-2010 1403
249 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी February-2010 1401
250 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी January-2010 1406
251 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी December-2009 1406
252 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी November-2009 1406
253 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी October-2009 1403
254 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी September-2009 1406
255 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी July-2009 1401
256 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी June-2009 1403
257 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी May-2009 1403
258 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक - एप्रिल, २००९ मराठी April-2009 1410
259 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक - मार्च, २००९ मराठी March-2009 1412
260 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक - फेब्रु, २००९ मराठी February-2009 1428
261 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक - डिसेंबर, २००८ मराठी December-2008 1435
262 निरनिराळ्या जिवनावश्यक वस्तूंच्या ग्राहककिंमतीचे निर्देशांक व समालोचन - ऑगस्ट, २००८ मराठी August-2008 1408
263 निरनिराळ्या जिवनावश्यक वस्तूंच्या ग्राहककिंमतीचे निर्देशांक व समालोचन - जलै, २००८ मराठी July-2008 1408
264 निरनिराळ्या जिवनावश्यक वस्तूंच्या ग्राहककिंमतीचे निर्देशांक व समालोचन - जून, २००८ मराठी June-2008 1413
265 निरनिराळ्या जिवनावश्यक वस्तूंच्या ग्राहककिंमतीचे निर्देशांक व समालोचन - मे, २००८ मराठी May-2008 1403
266 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक - मे, २००८ मराठी May-2008 1417
267 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक - एप्रिल, २००८ मराठी April-2008 1413
268 निरनिराळ्या जिवनावश्यक वस्तूंच्या ग्राहककिंमतीचे निर्देशांक व समालोचन - मार्च, २००८ मराठी March-2008 1401
269 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक - मार्च, २००८ मराठी March-2008 1413
270 निरनिराळ्या जिवनावश्यक वस्तूंच्या ग्राहककिंमतीचे निर्देशांक व समालोचन - फेब्रु, २००८ मराठी February-2008 1403
271 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक - फेब्रु, २००८ मराठी February-2008 1406
272 निरनिराळ्या जिवनावश्यक वस्तूंच्या ग्राहककिंमतीचे निर्देशांक व समालोचन - जाने, २००८ मराठी January-2008 1399
273 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक - जाने, २००८ मराठी January-2008 1407
274 निरनिराळ्या जिवनावश्यक वस्तूंच्या ग्राहककिंमतीचे निर्देशांक व समालोचन - डिसेंबर, २००७ मराठी Decemeber-2007 1404
275 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक - डिसेंबर, २००७ मराठी December-2007 1412
276 निरनिराळ्या जिवनावश्यक वस्तूंच्या ग्राहककिंमतीचे निर्देशांक व समालोचन - नोव्हेंबर, २००७ मराठी November-2007 1401
277 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक - नोव्हेंबर, २००७ मराठी November-2007 1418
278 निरनिराळ्या जिवनावश्यक वस्तूंच्या ग्राहककिंमतीचे निर्देशांक व समालोचन - ऑक्टोबर, २००७ मराठी October-2007 1402
279 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक - ऑक्टोबर, २००७ मराठी October-2007 1410
280 निरनिराळ्या जिवनावश्यक वस्तूंच्या ग्राहककिंमतीचे निर्देशांक व समालोचन - सप्टेंबर, २००७ मराठी September-2007 1400
281 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक - सप्टेंबर, २००७ मराठी September-2007 1406
282 निरनिराळ्या जिवनावश्यक वस्तूंच्या ग्राहककिंमतीचे निर्देशांक व समालोचन - ऑगस्ट, २००७ मराठी August-2007 1403
283 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक - ऑगस्ट, २००७ मराठी August-2007 1408
284 निरनिराळ्या जिवनावश्यक वस्तूंच्या ग्राहककिंमतीचे निर्देशांक व समालोचन - जुलै, २००७ मराठी July-2007 1400
285 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक - जुलै, २००७ मराठी July-2007 1411
286 निरनिराळ्या जिवनावश्यक वस्तूंच्या ग्राहककिंमतीचे निर्देशांक व समालोचन - जून, २००७ मराठी June-2007 1403
287 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक - जून, २००७ मराठी June-2007 1416
288 निरनिराळ्या जिवनावश्यक वस्तूंच्या ग्राहककिंमतीचे निर्देशांक व समालोचन - मे, २००७ मराठी May-2007 1409
289 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक - मे, २००७ मराठी May-2007 1449
290 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी Feb-1012 1428