निरनिराळ्या जीवनावश्यक वस्तूंच्या ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक व समालोचन

अनु.क्रमांक. प्रकाशनाचे नाव दस्तावेज भाषा कालावधी / फेरी फाईलचा प्रकार वारंवारता
1 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2021 62
2 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Jan-2021 86
3 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jan-2021 214
4 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Dec-2020 157
5 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Dec-2020 296
6 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2020 75
7 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2020 209
8 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Oct-2020 42
9 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Oct-2020 197
10 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Sept-2020 44
11 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Sept-2020 183
12 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Aug-2020 15
13 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Aug-2020 192
14 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी July-2020 16
15 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी July-2020 160
16 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी June-2020 31
17 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी June-2020 147
18 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी May-2020 26
19 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी May-2020 134
20 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी April-2020 50
21 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी April-2020 164
22 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी March-2020 543
23 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी March-2020 169
24 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2020 469
25 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2020 903
26 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Jan-2020 152
27 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jan-2020 487
28 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Dec-2019 1555
29 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Dec-2019 1737
30 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2019 1444
31 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2019 1606
32 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Oct-2019 1420
33 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Oct-2019 1619
34 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Sept-2019 1422
35 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Sept-2019 1572
36 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी August-2019 17
37 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Aug-2019 1425
38 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Aug-2019 1552
39 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी July-2019 1415
40 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी July-2019 1564
41 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी June-2019 1419
42 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी June-2019 1529
43 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी May-2019 1410
44 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी May-2019 1514
45 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी April-2019 1413
46 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी April-2019 1514
47 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी March-2019 1409
48 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Mar-2019 1497
49 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2019 1421
50 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2019 1502
51 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Jan-2019 1430
52 महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी प्रेस नोट मराठी Jan-2019 1499
53 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Dec-2018 1412
54 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Dec-2018 1495
55 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2018 1404
56 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2018 1464
57 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Oct-2018 1406
58 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Oct-2018 1465
59 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Sept-2018 1405
60 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Sept-2018 1466
61 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Aug-2018 1411
62 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Aug-2018 1452
63 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी July-2018 1398
64 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी July-2018 1451
65 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी June-2018 1405
66 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी June-2018 1451
67 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी May-2018 1402
68 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी May-2018 1459
69 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी April-2018 1403
70 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी April-2018 1458
71 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Mar-2018 1399
72 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी March-2018 1446
73 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2018 1408
74 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2018 1472
75 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jan-2018 1463
76 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी January-2018 16
77 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Dec-2017 1416
78 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Dec-2017 1458
79 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2017 1400
80 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2017 1440
81 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Oct-2017 1403
82 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Oct-2017 1433
83 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Sept-2017 1399
84 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Sept-2017 1426
85 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी August-2017 1401
86 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Aug-2017 1433
87 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी July-2017 1402
88 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी July-2017 1425
89 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी June-2017 1435
90 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी June-2017 1399
91 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी May-2017 1399
92 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी May-2017 1429
93 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी April-2017 1408
94 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी April-2017 1441
95 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Mar-2017 1403
96 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी March-2017 1432
97 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2017 1399
98 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2017 1436
99 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Jan-2017 1403
100 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jan-2017 1440
101 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Dec-2016 1399
102 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Dec-2016 1430
103 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2016 1398
104 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2016 1425
105 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Oct-2016 1398
106 निरनिराळया जीवनावश्यक वस्तूंच्या ग्राहक किंमतींचे निर्देंशांक व समालोचन मराठी Oct-2016 1422
107 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Sept-2016 1400
108 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Sep-2016 1426
109 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Aug-2016 1399
110 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Aug-2016 1421
111 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी July-2016 1400
112 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी July-2016 1422
113 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी June-2016 1401
114 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jun-2016 1423
115 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी May-2016 1398
116 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी May-2016 1426
117 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी April-2016 1400
118 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Apr-2016 1433
119 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Mar-2016 1398
120 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Mar-2016 1426
121 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2016 1403
122 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2016 1462
123 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Jan-2016 1400
124 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jan-2016 1425
125 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Dec-2015 1399
126 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Dec-2015 1417
127 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2015 1401
128 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2015 1410
129 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Oct-2015 1398
130 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Oct-2015 1417
131 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Sep-2015 1399
132 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Sep-2015 1418
133 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Aug-2015 1399
134 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Aug-2015 1418
135 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Jul-2015 1398
136 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी July-2015 1410
137 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Jun-2015 1398
138 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jun-2015 1416
139 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी May-2015 1413
140 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Apr-2015 1399
141 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Apr-2015 1416
142 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Mar-2015 1400
143 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Mar-2015 1413
144 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2015 1400
145 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2015 1416
146 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Jan-2015 1402
147 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jan-2015 1420
148 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2014 1401
149 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2014 1421
150 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Oct-2014 1400
151 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Oct-2014 1411
152 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Sep-2014 1398
153 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Sep-2014 1410
154 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Aug-2014 1402
155 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Aug-2014 1413
156 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Jul-2014 1402
157 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jul-2014 1410
158 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Jun-2014 1398
159 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jun-2014 1414
160 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी May-2014 1399
161 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी May-2014 1410
162 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Apr-2014 1419
163 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी March-2014 1400
164 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Mar-2014 1413
165 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2014 1402
166 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2014 1419
167 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Jan-2014 1399
168 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jan-2014 1416
169 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Dec-2013 1400
170 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Dec-2013 1415
171 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2013 1400
172 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2013 1411
173 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Oct-2013 1399
174 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Oct-2013 1406
175 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Sep-2013 1399
176 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Sep-2013 1410
177 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Aug-2013 1399
178 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Aug-2013 1410
179 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Jul-2013 1399
180 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jul-2013 1409
181 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Jun-2013 1400
182 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jun-2013 1418
183 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी May-2013 1400
184 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी May-2013 1415
185 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Apr-2013 1400
186 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Apr-2013 1416
187 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Mar-2013 1399
188 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Mar-2013 1411
189 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2013 1399
190 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2013 1410
191 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Jan-2013 1399
192 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jan-2013 1412
193 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Dec-2012 1398
194 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Dec-2012 1408
195 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2012 1400
196 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2012 1409
197 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Oct-2012 1400
198 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Oct-2012 1407
199 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Sep-2012 1409
200 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Aug-2012 1408
201 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jul-2012 1407
202 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jun-2012 1408
203 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी May-2012 1409
204 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Apr-2012 1410
205 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी Mar-2012 1403
206 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Mar-2012 1411
207 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2012 1407
208 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी Jan-2012 1410
209 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jan-2012 1412
210 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी Dec-2011 1401
211 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Dec-2011 1408
212 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी Nov-2011 1403
213 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2011 1402
214 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी Oct-2011 1404
215 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Oct-2011 1409
216 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी Sep-2011 1399
217 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Sep-2011 1406
218 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी Aug-2011 1402
219 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Aug-2011 1409
220 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी Jul-2011 1407
221 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jul-2011 1407
222 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी Jun-2011 1400
223 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jun-2011 1404
224 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी May-2011 1400
225 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी May-2011 1409
226 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी Apr-2011 1398
227 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Apr-2011 1408
228 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी Mar-2011 1403
229 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Mar-2011 1407
230 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी Feb-2011 1398
231 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2011 1406
232 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी Jan-2011 1400
233 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jan-2011 1410
234 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी Dec-2010 1406
235 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी Nov-2010 1402
236 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी Oct-2010 1399
237 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी Sep-2010 1398
238 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी Aug-2010 1406
239 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी July-2010 1400
240 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी June-2010 1401
241 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी May-2010 1400
242 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी April-2010 1403
243 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी March-2010 1401
244 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी February-2010 1399
245 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी January-2010 1404
246 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी December-2009 1403
247 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी November-2009 1404
248 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी October-2009 1402
249 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी September-2009 1405
250 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी July-2009 1400
251 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी June-2009 1401
252 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी May-2009 1402
253 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक - एप्रिल, २००९ मराठी April-2009 1408
254 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक - मार्च, २००९ मराठी March-2009 1408
255 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक - फेब्रु, २००९ मराठी February-2009 1415
256 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक - डिसेंबर, २००८ मराठी December-2008 1416
257 निरनिराळ्या जिवनावश्यक वस्तूंच्या ग्राहककिंमतीचे निर्देशांक व समालोचन - ऑगस्ट, २००८ मराठी August-2008 1405
258 निरनिराळ्या जिवनावश्यक वस्तूंच्या ग्राहककिंमतीचे निर्देशांक व समालोचन - जलै, २००८ मराठी July-2008 1407
259 निरनिराळ्या जिवनावश्यक वस्तूंच्या ग्राहककिंमतीचे निर्देशांक व समालोचन - जून, २००८ मराठी June-2008 1412
260 निरनिराळ्या जिवनावश्यक वस्तूंच्या ग्राहककिंमतीचे निर्देशांक व समालोचन - मे, २००८ मराठी May-2008 1402
261 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक - मे, २००८ मराठी May-2008 1413
262 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक - एप्रिल, २००८ मराठी April-2008 1412
263 निरनिराळ्या जिवनावश्यक वस्तूंच्या ग्राहककिंमतीचे निर्देशांक व समालोचन - मार्च, २००८ मराठी March-2008 1399
264 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक - मार्च, २००८ मराठी March-2008 1410
265 निरनिराळ्या जिवनावश्यक वस्तूंच्या ग्राहककिंमतीचे निर्देशांक व समालोचन - फेब्रु, २००८ मराठी February-2008 1400
266 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक - फेब्रु, २००८ मराठी February-2008 1405
267 निरनिराळ्या जिवनावश्यक वस्तूंच्या ग्राहककिंमतीचे निर्देशांक व समालोचन - जाने, २००८ मराठी January-2008 1398
268 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक - जाने, २००८ मराठी January-2008 1406
269 निरनिराळ्या जिवनावश्यक वस्तूंच्या ग्राहककिंमतीचे निर्देशांक व समालोचन - डिसेंबर, २००७ मराठी Decemeber-2007 1400
270 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक - डिसेंबर, २००७ मराठी December-2007 1404
271 निरनिराळ्या जिवनावश्यक वस्तूंच्या ग्राहककिंमतीचे निर्देशांक व समालोचन - नोव्हेंबर, २००७ मराठी November-2007 1400
272 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक - नोव्हेंबर, २००७ मराठी November-2007 1414
273 निरनिराळ्या जिवनावश्यक वस्तूंच्या ग्राहककिंमतीचे निर्देशांक व समालोचन - ऑक्टोबर, २००७ मराठी October-2007 1401
274 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक - ऑक्टोबर, २००७ मराठी October-2007 1404
275 निरनिराळ्या जिवनावश्यक वस्तूंच्या ग्राहककिंमतीचे निर्देशांक व समालोचन - सप्टेंबर, २००७ मराठी September-2007 1398
276 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक - सप्टेंबर, २००७ मराठी September-2007 1402
277 निरनिराळ्या जिवनावश्यक वस्तूंच्या ग्राहककिंमतीचे निर्देशांक व समालोचन - ऑगस्ट, २००७ मराठी August-2007 1402
278 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक - ऑगस्ट, २००७ मराठी August-2007 1404
279 निरनिराळ्या जिवनावश्यक वस्तूंच्या ग्राहककिंमतीचे निर्देशांक व समालोचन - जुलै, २००७ मराठी July-2007 1398
280 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक - जुलै, २००७ मराठी July-2007 1409
281 निरनिराळ्या जिवनावश्यक वस्तूंच्या ग्राहककिंमतीचे निर्देशांक व समालोचन - जून, २००७ मराठी June-2007 1401
282 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक - जून, २००७ मराठी June-2007 1412
283 निरनिराळ्या जिवनावश्यक वस्तूंच्या ग्राहककिंमतीचे निर्देशांक व समालोचन - मे, २००७ मराठी May-2007 1407
284 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक - मे, २००७ मराठी May-2007 1434
285 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी Feb-1012 1419