निरनिराळ्या जीवनावश्यक वस्तूंच्या ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक व समालोचन

अनु.क्रमांक. प्रकाशनाचे नाव दस्तावेज भाषा कालावधी / फेरी फाईलचा प्रकार वारंवारता
1 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Jan-2022 362
2 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Oct-2021 740
3 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jul_2021 78
4 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Dec-2021 105
5 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2021 124
6 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Oct-2021 133
7 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी April - 2022 59
8 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी April_2022 77
9 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Mar-2022 192
10 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jan-2022 345
11 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2021 287
12 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Dec-2021 422
13 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी March-2022 41
14 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2022 80
15 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2022 170
16 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Sep-2021 391
17 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Jul-2021 231
18 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Sep-2021 51
19 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी March-2021 436
20 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Aug-2021 61
21 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी May-2021 233
22 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Jun-2021 97
23 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी April-2021 482
24 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2021 300
25 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jun-2021 474
26 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी AUG-2021 354
27 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी May-2021 364
28 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी April-2021 786
29 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Mar-2021 625
30 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2021 605
31 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Jan-2021 178
32 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jan-2021 724
33 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Dec-2020 211
34 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Dec-2020 627
35 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2020 107
36 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2020 456
37 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Oct-2020 71
38 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Oct-2020 441
39 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Sept-2020 86
40 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Sept-2020 424
41 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Aug-2020 36
42 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Aug-2020 401
43 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी July-2020 28
44 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी July-2020 323
45 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी June-2020 46
46 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी June-2020 314
47 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी May-2020 37
48 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी May-2020 297
49 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी April-2020 67
50 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी April-2020 328
51 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी March-2020 562
52 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी March-2020 372
53 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2020 483
54 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2020 1079
55 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Jan-2020 169
56 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jan-2020 642
57 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Dec-2019 1571
58 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Dec-2019 1885
59 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2019 1454
60 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2019 1734
61 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Oct-2019 1437
62 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Oct-2019 1749
63 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Sept-2019 1439
64 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Sept-2019 1690
65 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी August-2019 26
66 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Aug-2019 1447
67 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Aug-2019 1671
68 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी July-2019 1425
69 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी July-2019 1683
70 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी June-2019 1432
71 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी June-2019 1664
72 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी May-2019 1415
73 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी May-2019 1617
74 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी April-2019 1421
75 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी April-2019 1626
76 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी March-2019 1417
77 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Mar-2019 1594
78 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2019 1434
79 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2019 1629
80 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Jan-2019 1451
81 महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी प्रेस नोट मराठी Jan-2019 1580
82 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Dec-2018 1420
83 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Dec-2018 1594
84 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2018 1410
85 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2018 1543
86 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Oct-2018 1417
87 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Oct-2018 1550
88 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Sept-2018 1410
89 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Sept-2018 1540
90 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Aug-2018 1418
91 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Aug-2018 1523
92 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी July-2018 1404
93 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी July-2018 1507
94 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी June-2018 1417
95 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी June-2018 1517
96 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी May-2018 1408
97 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी May-2018 1521
98 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी April-2018 1415
99 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी April-2018 1532
100 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Mar-2018 1407
101 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी March-2018 1521
102 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2018 1414
103 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2018 1545
104 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jan-2018 1521
105 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी January-2018 43
106 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Dec-2017 1430
107 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Dec-2017 1517
108 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2017 1405
109 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2017 1482
110 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Oct-2017 1413
111 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Oct-2017 1474
112 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Sept-2017 1407
113 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Sept-2017 1465
114 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी August-2017 1411
115 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Aug-2017 1476
116 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी July-2017 1407
117 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी July-2017 1467
118 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी June-2017 1472
119 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी June-2017 1410
120 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी May-2017 1405
121 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी May-2017 1464
122 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी April-2017 1413
123 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी April-2017 1488
124 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Mar-2017 1408
125 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी March-2017 1473
126 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2017 1406
127 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2017 1483
128 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Jan-2017 1406
129 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jan-2017 1480
130 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Dec-2016 1407
131 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Dec-2016 1470
132 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2016 1401
133 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2016 1458
134 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Oct-2016 1405
135 निरनिराळया जीवनावश्यक वस्तूंच्या ग्राहक किंमतींचे निर्देंशांक व समालोचन मराठी Oct-2016 1456
136 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Sept-2016 1409
137 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Sep-2016 1461
138 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Aug-2016 1406
139 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Aug-2016 1455
140 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी July-2016 1406
141 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी July-2016 1450
142 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी June-2016 1411
143 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jun-2016 1452
144 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी May-2016 1450
145 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी May-2016 1402
146 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी April-2016 1408
147 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Apr-2016 1460
148 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Mar-2016 1403
149 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Mar-2016 1459
150 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2016 1426
151 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2016 1553
152 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Jan-2016 1410
153 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jan-2016 1465
154 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Dec-2015 1407
155 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Dec-2015 1446
156 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2015 1404
157 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2015 1437
158 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Oct-2015 1402
159 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Oct-2015 1442
160 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Sep-2015 1400
161 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Sep-2015 1435
162 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Aug-2015 1401
163 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Aug-2015 1438
164 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Jul-2015 1399
165 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी July-2015 1426
166 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Jun-2015 1401
167 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jun-2015 1435
168 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी May-2015 1432
169 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Apr-2015 1403
170 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Apr-2015 1436
171 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Mar-2015 1408
172 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Mar-2015 1438
173 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2015 1404
174 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2015 1439
175 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Jan-2015 1408
176 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jan-2015 1447
177 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2014 1404
178 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2014 1442
179 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Oct-2014 1403
180 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Oct-2014 1432
181 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Sep-2014 1401
182 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Sep-2014 1428
183 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Aug-2014 1405
184 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Aug-2014 1441
185 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Jul-2014 1406
186 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jul-2014 1428
187 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Jun-2014 1403
188 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jun-2014 1436
189 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी May-2014 1401
190 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी May-2014 1432
191 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Apr-2014 1446
192 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी March-2014 1411
193 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Mar-2014 1439
194 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2014 1410
195 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2014 1447
196 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Jan-2014 1402
197 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jan-2014 1441
198 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Dec-2013 1409
199 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Dec-2013 1432
200 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2013 1406
201 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2013 1427
202 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Oct-2013 1404
203 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Oct-2013 1422
204 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Sep-2013 1408
205 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Sep-2013 1424
206 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Aug-2013 1405
207 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Aug-2013 1426
208 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Jul-2013 1405
209 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jul-2013 1427
210 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Jun-2013 1411
211 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jun-2013 1435
212 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी May-2013 1407
213 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी May-2013 1432
214 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Apr-2013 1411
215 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Apr-2013 1434
216 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Mar-2013 1405
217 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Mar-2013 1423
218 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2013 1402
219 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2013 1424
220 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Jan-2013 1405
221 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jan-2013 1430
222 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Dec-2012 1405
223 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Dec-2012 1432
224 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2012 1404
225 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2012 1427
226 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Oct-2012 1405
227 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Oct-2012 1426
228 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Sep-2012 1426
229 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Aug-2012 1425
230 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jul-2012 1423
231 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jun-2012 1423
232 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी May-2012 1428
233 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Apr-2012 1435
234 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी Mar-2012 1415
235 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Mar-2012 1430
236 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2012 1431
237 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी Jan-2012 1421
238 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jan-2012 1429
239 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी Dec-2011 1409
240 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Dec-2011 1427
241 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी Nov-2011 1413
242 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2011 1420
243 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी Oct-2011 1413
244 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Oct-2011 1426
245 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी Sep-2011 1406
246 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Sep-2011 1424
247 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी Aug-2011 1406
248 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Aug-2011 1428
249 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी Jul-2011 1415
250 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jul-2011 1426
251 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी Jun-2011 1406
252 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jun-2011 1423
253 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी May-2011 1411
254 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी May-2011 1429
255 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी Apr-2011 1403
256 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Apr-2011 1427
257 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी Mar-2011 1412
258 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Mar-2011 1424
259 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी Feb-2011 1401
260 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2011 1423
261 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी Jan-2011 1406
262 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jan-2011 1439
263 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी Dec-2010 1434
264 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी Nov-2010 1425
265 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी Oct-2010 1410
266 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी Sep-2010 1408
267 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी Aug-2010 1417
268 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी July-2010 1414
269 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी June-2010 1414
270 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी May-2010 1407
271 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी April-2010 1421
272 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी March-2010 1415
273 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी February-2010 1409
274 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी January-2010 1428
275 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी December-2009 1423
276 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी November-2009 1419
277 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी October-2009 1415
278 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी September-2009 1421
279 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी July-2009 1429
280 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी June-2009 1422
281 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी May-2009 1436
282 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक - एप्रिल, २००९ मराठी April-2009 1445
283 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक - मार्च, २००९ मराठी March-2009 1436
284 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक - फेब्रु, २००९ मराठी February-2009 1463
285 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक - डिसेंबर, २००८ मराठी December-2008 1473
286 निरनिराळ्या जिवनावश्यक वस्तूंच्या ग्राहककिंमतीचे निर्देशांक व समालोचन - ऑगस्ट, २००८ मराठी August-2008 1424
287 निरनिराळ्या जिवनावश्यक वस्तूंच्या ग्राहककिंमतीचे निर्देशांक व समालोचन - जलै, २००८ मराठी July-2008 1421
288 निरनिराळ्या जिवनावश्यक वस्तूंच्या ग्राहककिंमतीचे निर्देशांक व समालोचन - जून, २००८ मराठी June-2008 1426
289 निरनिराळ्या जिवनावश्यक वस्तूंच्या ग्राहककिंमतीचे निर्देशांक व समालोचन - मे, २००८ मराठी May-2008 1405
290 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक - मे, २००८ मराठी May-2008 1435
291 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक - एप्रिल, २००८ मराठी April-2008 1430
292 निरनिराळ्या जिवनावश्यक वस्तूंच्या ग्राहककिंमतीचे निर्देशांक व समालोचन - मार्च, २००८ मराठी March-2008 1408
293 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक - मार्च, २००८ मराठी March-2008 1425
294 निरनिराळ्या जिवनावश्यक वस्तूंच्या ग्राहककिंमतीचे निर्देशांक व समालोचन - फेब्रु, २००८ मराठी February-2008 1406
295 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक - फेब्रु, २००८ मराठी February-2008 1424
296 निरनिराळ्या जिवनावश्यक वस्तूंच्या ग्राहककिंमतीचे निर्देशांक व समालोचन - जाने, २००८ मराठी January-2008 1405
297 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक - जाने, २००८ मराठी January-2008 1421
298 निरनिराळ्या जिवनावश्यक वस्तूंच्या ग्राहककिंमतीचे निर्देशांक व समालोचन - डिसेंबर, २००७ मराठी Decemeber-2007 1407
299 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक - डिसेंबर, २००७ मराठी December-2007 1426
300 निरनिराळ्या जिवनावश्यक वस्तूंच्या ग्राहककिंमतीचे निर्देशांक व समालोचन - नोव्हेंबर, २००७ मराठी November-2007 1403
301 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक - नोव्हेंबर, २००७ मराठी November-2007 1435
302 निरनिराळ्या जिवनावश्यक वस्तूंच्या ग्राहककिंमतीचे निर्देशांक व समालोचन - ऑक्टोबर, २००७ मराठी October-2007 1402
303 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक - ऑक्टोबर, २००७ मराठी October-2007 1415
304 निरनिराळ्या जिवनावश्यक वस्तूंच्या ग्राहककिंमतीचे निर्देशांक व समालोचन - सप्टेंबर, २००७ मराठी September-2007 1400
305 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक - सप्टेंबर, २००७ मराठी September-2007 1411
306 निरनिराळ्या जिवनावश्यक वस्तूंच्या ग्राहककिंमतीचे निर्देशांक व समालोचन - ऑगस्ट, २००७ मराठी August-2007 1405
307 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक - ऑगस्ट, २००७ मराठी August-2007 1418
308 निरनिराळ्या जिवनावश्यक वस्तूंच्या ग्राहककिंमतीचे निर्देशांक व समालोचन - जुलै, २००७ मराठी July-2007 1400
309 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक - जुलै, २००७ मराठी July-2007 1423
310 निरनिराळ्या जिवनावश्यक वस्तूंच्या ग्राहककिंमतीचे निर्देशांक व समालोचन - जून, २००७ मराठी June-2007 1407
311 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक - जून, २००७ मराठी June-2007 1434
312 निरनिराळ्या जिवनावश्यक वस्तूंच्या ग्राहककिंमतीचे निर्देशांक व समालोचन - मे, २००७ मराठी May-2007 1421
313 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक - मे, २००७ मराठी May-2007 1483
314 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी Feb-1012 1453