निरनिराळ्या जीवनावश्यक वस्तूंच्या ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक व समालोचन

अनु.क्रमांक. प्रकाशनाचे नाव दस्तावेज भाषा कालावधी / फेरी फाईलचा प्रकार वारंवारता
1 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Oct-2021 45
2 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Oct-2021 15
3 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Sep-2021 116
4 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Jul-2021 95
5 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Sep-2021 28
6 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी March-2021 402
7 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Aug-2021 32
8 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी May-2021 200
9 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Jun-2021 60
10 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी April-2021 442
11 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2021 242
12 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jun-2021 237
13 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी AUG-2021 117
14 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी May-2021 226
15 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी April-2021 641
16 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Mar-2021 518
17 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2021 499
18 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Jan-2021 158
19 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jan-2021 613
20 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Dec-2020 197
21 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Dec-2020 542
22 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2020 98
23 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2020 390
24 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Oct-2020 63
25 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Oct-2020 368
26 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Sept-2020 78
27 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Sept-2020 359
28 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Aug-2020 32
29 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Aug-2020 338
30 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी July-2020 24
31 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी July-2020 275
32 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी June-2020 43
33 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी June-2020 261
34 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी May-2020 36
35 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी May-2020 251
36 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी April-2020 66
37 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी April-2020 276
38 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी March-2020 558
39 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी March-2020 312
40 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2020 480
41 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2020 1027
42 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Jan-2020 165
43 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jan-2020 597
44 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Dec-2019 1567
45 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Dec-2019 1832
46 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2019 1452
47 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2019 1685
48 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Oct-2019 1433
49 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Oct-2019 1698
50 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Sept-2019 1437
51 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Sept-2019 1644
52 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी August-2019 24
53 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Aug-2019 1441
54 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Aug-2019 1626
55 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी July-2019 1421
56 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी July-2019 1644
57 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी June-2019 1429
58 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी June-2019 1614
59 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी May-2019 1414
60 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी May-2019 1580
61 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी April-2019 1420
62 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी April-2019 1585
63 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी March-2019 1416
64 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Mar-2019 1565
65 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2019 1433
66 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2019 1581
67 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Jan-2019 1445
68 महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी प्रेस नोट मराठी Jan-2019 1555
69 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Dec-2018 1419
70 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Dec-2018 1556
71 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2018 1409
72 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2018 1516
73 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Oct-2018 1414
74 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Oct-2018 1516
75 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Sept-2018 1410
76 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Sept-2018 1508
77 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Aug-2018 1417
78 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Aug-2018 1488
79 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी July-2018 1399
80 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी July-2018 1481
81 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी June-2018 1409
82 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी June-2018 1489
83 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी May-2018 1407
84 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी May-2018 1495
85 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी April-2018 1411
86 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी April-2018 1502
87 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Mar-2018 1403
88 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी March-2018 1484
89 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2018 1412
90 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2018 1518
91 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jan-2018 1494
92 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी January-2018 34
93 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Dec-2017 1425
94 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Dec-2017 1494
95 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2017 1403
96 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2017 1467
97 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Oct-2017 1412
98 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Oct-2017 1463
99 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Sept-2017 1404
100 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Sept-2017 1456
101 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी August-2017 1408
102 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Aug-2017 1464
103 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी July-2017 1403
104 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी July-2017 1452
105 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी June-2017 1461
106 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी June-2017 1407
107 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी May-2017 1403
108 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी May-2017 1453
109 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी April-2017 1412
110 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी April-2017 1476
111 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Mar-2017 1406
112 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी March-2017 1458
113 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2017 1404
114 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2017 1471
115 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Jan-2017 1404
116 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jan-2017 1471
117 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Dec-2016 1406
118 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Dec-2016 1459
119 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2016 1400
120 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2016 1448
121 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Oct-2016 1405
122 निरनिराळया जीवनावश्यक वस्तूंच्या ग्राहक किंमतींचे निर्देंशांक व समालोचन मराठी Oct-2016 1448
123 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Sept-2016 1407
124 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Sep-2016 1450
125 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Aug-2016 1404
126 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Aug-2016 1443
127 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी July-2016 1404
128 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी July-2016 1441
129 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी June-2016 1410
130 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jun-2016 1444
131 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी May-2016 1444
132 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी May-2016 1400
133 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी April-2016 1408
134 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Apr-2016 1455
135 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Mar-2016 1403
136 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Mar-2016 1451
137 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2016 1419
138 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2016 1532
139 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Jan-2016 1406
140 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jan-2016 1455
141 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Dec-2015 1404
142 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Dec-2015 1439
143 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2015 1402
144 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2015 1430
145 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Oct-2015 1401
146 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Oct-2015 1435
147 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Sep-2015 1400
148 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Sep-2015 1431
149 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Aug-2015 1401
150 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Aug-2015 1432
151 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Jul-2015 1399
152 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी July-2015 1423
153 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Jun-2015 1401
154 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jun-2015 1431
155 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी May-2015 1428
156 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Apr-2015 1403
157 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Apr-2015 1432
158 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Mar-2015 1405
159 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Mar-2015 1432
160 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2015 1403
161 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2015 1432
162 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Jan-2015 1406
163 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jan-2015 1439
164 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2014 1402
165 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2014 1436
166 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Oct-2014 1402
167 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Oct-2014 1426
168 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Sep-2014 1400
169 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Sep-2014 1421
170 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Aug-2014 1405
171 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Aug-2014 1433
172 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Jul-2014 1405
173 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jul-2014 1424
174 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Jun-2014 1402
175 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jun-2014 1430
176 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी May-2014 1401
177 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी May-2014 1427
178 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Apr-2014 1435
179 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी March-2014 1406
180 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Mar-2014 1430
181 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2014 1406
182 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2014 1433
183 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Jan-2014 1401
184 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jan-2014 1432
185 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Dec-2013 1408
186 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Dec-2013 1428
187 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2013 1404
188 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2013 1422
189 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Oct-2013 1403
190 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Oct-2013 1418
191 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Sep-2013 1405
192 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Sep-2013 1420
193 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Aug-2013 1405
194 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Aug-2013 1421
195 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Jul-2013 1404
196 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jul-2013 1422
197 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Jun-2013 1410
198 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jun-2013 1429
199 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी May-2013 1407
200 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी May-2013 1427
201 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Apr-2013 1409
202 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Apr-2013 1428
203 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Mar-2013 1404
204 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Mar-2013 1420
205 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2013 1401
206 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2013 1419
207 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Jan-2013 1403
208 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jan-2013 1425
209 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Dec-2012 1404
210 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Dec-2012 1424
211 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2012 1402
212 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2012 1418
213 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Oct-2012 1404
214 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Oct-2012 1420
215 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Sep-2012 1419
216 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Aug-2012 1421
217 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jul-2012 1418
218 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jun-2012 1420
219 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी May-2012 1423
220 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Apr-2012 1431
221 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी Mar-2012 1412
222 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Mar-2012 1425
223 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2012 1429
224 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी Jan-2012 1419
225 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jan-2012 1425
226 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी Dec-2011 1407
227 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Dec-2011 1422
228 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी Nov-2011 1410
229 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2011 1415
230 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी Oct-2011 1411
231 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Oct-2011 1422
232 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी Sep-2011 1405
233 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Sep-2011 1418
234 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी Aug-2011 1405
235 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Aug-2011 1423
236 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी Jul-2011 1414
237 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jul-2011 1420
238 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी Jun-2011 1403
239 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jun-2011 1419
240 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी May-2011 1406
241 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी May-2011 1423
242 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी Apr-2011 1402
243 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Apr-2011 1424
244 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी Mar-2011 1410
245 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Mar-2011 1418
246 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी Feb-2011 1401
247 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2011 1421
248 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी Jan-2011 1405
249 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jan-2011 1424
250 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी Dec-2010 1427
251 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी Nov-2010 1420
252 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी Oct-2010 1407
253 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी Sep-2010 1407
254 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी Aug-2010 1415
255 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी July-2010 1407
256 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी June-2010 1412
257 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी May-2010 1406
258 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी April-2010 1416
259 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी March-2010 1410
260 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी February-2010 1407
261 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी January-2010 1415
262 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी December-2009 1409
263 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी November-2009 1408
264 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी October-2009 1408
265 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी September-2009 1412
266 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी July-2009 1409
267 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी June-2009 1409
268 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी May-2009 1411
269 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक - एप्रिल, २००९ मराठी April-2009 1422
270 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक - मार्च, २००९ मराठी March-2009 1422
271 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक - फेब्रु, २००९ मराठी February-2009 1444
272 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक - डिसेंबर, २००८ मराठी December-2008 1449
273 निरनिराळ्या जिवनावश्यक वस्तूंच्या ग्राहककिंमतीचे निर्देशांक व समालोचन - ऑगस्ट, २००८ मराठी August-2008 1413
274 निरनिराळ्या जिवनावश्यक वस्तूंच्या ग्राहककिंमतीचे निर्देशांक व समालोचन - जलै, २००८ मराठी July-2008 1417
275 निरनिराळ्या जिवनावश्यक वस्तूंच्या ग्राहककिंमतीचे निर्देशांक व समालोचन - जून, २००८ मराठी June-2008 1422
276 निरनिराळ्या जिवनावश्यक वस्तूंच्या ग्राहककिंमतीचे निर्देशांक व समालोचन - मे, २००८ मराठी May-2008 1405
277 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक - मे, २००८ मराठी May-2008 1421
278 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक - एप्रिल, २००८ मराठी April-2008 1424
279 निरनिराळ्या जिवनावश्यक वस्तूंच्या ग्राहककिंमतीचे निर्देशांक व समालोचन - मार्च, २००८ मराठी March-2008 1406
280 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक - मार्च, २००८ मराठी March-2008 1419
281 निरनिराळ्या जिवनावश्यक वस्तूंच्या ग्राहककिंमतीचे निर्देशांक व समालोचन - फेब्रु, २००८ मराठी February-2008 1404
282 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक - फेब्रु, २००८ मराठी February-2008 1413
283 निरनिराळ्या जिवनावश्यक वस्तूंच्या ग्राहककिंमतीचे निर्देशांक व समालोचन - जाने, २००८ मराठी January-2008 1402
284 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक - जाने, २००८ मराठी January-2008 1412
285 निरनिराळ्या जिवनावश्यक वस्तूंच्या ग्राहककिंमतीचे निर्देशांक व समालोचन - डिसेंबर, २००७ मराठी Decemeber-2007 1405
286 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक - डिसेंबर, २००७ मराठी December-2007 1415
287 निरनिराळ्या जिवनावश्यक वस्तूंच्या ग्राहककिंमतीचे निर्देशांक व समालोचन - नोव्हेंबर, २००७ मराठी November-2007 1403
288 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक - नोव्हेंबर, २००७ मराठी November-2007 1421
289 निरनिराळ्या जिवनावश्यक वस्तूंच्या ग्राहककिंमतीचे निर्देशांक व समालोचन - ऑक्टोबर, २००७ मराठी October-2007 1402
290 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक - ऑक्टोबर, २००७ मराठी October-2007 1411
291 निरनिराळ्या जिवनावश्यक वस्तूंच्या ग्राहककिंमतीचे निर्देशांक व समालोचन - सप्टेंबर, २००७ मराठी September-2007 1400
292 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक - सप्टेंबर, २००७ मराठी September-2007 1409
293 निरनिराळ्या जिवनावश्यक वस्तूंच्या ग्राहककिंमतीचे निर्देशांक व समालोचन - ऑगस्ट, २००७ मराठी August-2007 1404
294 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक - ऑगस्ट, २००७ मराठी August-2007 1411
295 निरनिराळ्या जिवनावश्यक वस्तूंच्या ग्राहककिंमतीचे निर्देशांक व समालोचन - जुलै, २००७ मराठी July-2007 1400
296 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक - जुलै, २००७ मराठी July-2007 1413
297 निरनिराळ्या जिवनावश्यक वस्तूंच्या ग्राहककिंमतीचे निर्देशांक व समालोचन - जून, २००७ मराठी June-2007 1405
298 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक - जून, २००७ मराठी June-2007 1425
299 निरनिराळ्या जिवनावश्यक वस्तूंच्या ग्राहककिंमतीचे निर्देशांक व समालोचन - मे, २००७ मराठी May-2007 1414
300 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक - मे, २००७ मराठी May-2007 1464
301 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी Feb-1012 1436