निरनिराळ्या जीवनावश्यक वस्तूंच्या ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक व समालोचन

अनु.क्रमांक. प्रकाशनाचे नाव दस्तावेज भाषा कालावधी / फेरी फाईलचा प्रकार वारंवारता
1 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी March-2020 35
2 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2020 256
3 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2020 486
4 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Jan-2020 96
5 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jan-2020 241
6 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Dec-2019 1537
7 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Dec-2019 1613
8 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2019 1430
9 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2019 1518
10 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Oct-2019 1408
11 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Oct-2019 1524
12 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Sept-2019 1409
13 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Sept-2019 1477
14 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी August-2019 4
15 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Aug-2019 1407
16 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Aug-2019 1477
17 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी July-2019 1404
18 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी July-2019 1476
19 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी June-2019 1409
20 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी June-2019 1464
21 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी May-2019 1406
22 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी May-2019 1458
23 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी April-2019 1403
24 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी April-2019 1459
25 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी March-2019 1407
26 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Mar-2019 1449
27 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2019 1413
28 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2019 1444
29 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Jan-2019 1409
30 महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी प्रेस नोट मराठी Jan-2019 1453
31 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Dec-2018 1404
32 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Dec-2018 1442
33 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2018 1401
34 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2018 1432
35 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Oct-2018 1401
36 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Oct-2018 1431
37 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Sept-2018 1400
38 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Sept-2018 1433
39 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Aug-2018 1403
40 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Aug-2018 1425
41 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी July-2018 1398
42 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी July-2018 1427
43 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी June-2018 1401
44 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी June-2018 1424
45 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी May-2018 1402
46 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी May-2018 1429
47 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी April-2018 1401
48 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी April-2018 1426
49 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Mar-2018 1399
50 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी March-2018 1422
51 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2018 1403
52 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2018 1435
53 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jan-2018 1428
54 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी January-2018 1
55 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Dec-2017 1407
56 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Dec-2017 1424
57 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2017 1399
58 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2017 1419
59 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Oct-2017 1398
60 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Oct-2017 1412
61 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Sept-2017 1398
62 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Sept-2017 1412
63 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी August-2017 1399
64 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Aug-2017 1418
65 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी July-2017 1402
66 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी July-2017 1413
67 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी June-2017 1413
68 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी June-2017 1398
69 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी May-2017 1399
70 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी May-2017 1412
71 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी April-2017 1402
72 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी April-2017 1417
73 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Mar-2017 1401
74 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी March-2017 1412
75 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2017 1398
76 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2017 1417
77 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Jan-2017 1402
78 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jan-2017 1419
79 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Dec-2016 1398
80 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Dec-2016 1410
81 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2016 1398
82 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2016 1406
83 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Oct-2016 1398
84 निरनिराळया जीवनावश्यक वस्तूंच्या ग्राहक किंमतींचे निर्देंशांक व समालोचन मराठी Oct-2016 1403
85 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Sept-2016 1399
86 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Sep-2016 1406
87 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Aug-2016 1398
88 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Aug-2016 1407
89 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी July-2016 1398
90 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी July-2016 1408
91 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी June-2016 1398
92 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jun-2016 1404
93 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी May-2016 1408
94 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी May-2016 1398
95 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी April-2016 1399
96 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Apr-2016 1407
97 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Mar-2016 1398
98 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Mar-2016 1405
99 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2016 1399
100 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2016 1411
101 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Jan-2016 1399
102 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jan-2016 1405
103 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Dec-2015 1399
104 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Dec-2015 1406
105 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2015 1399
106 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2015 1404
107 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Oct-2015 1398
108 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Oct-2015 1404
109 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Sep-2015 1398
110 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Sep-2015 1405
111 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Aug-2015 1398
112 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Aug-2015 1403
113 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Jul-2015 1398
114 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी July-2015 1403
115 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Jun-2015 1398
116 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jun-2015 1404
117 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी May-2015 1402
118 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Apr-2015 1399
119 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Apr-2015 1404
120 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Mar-2015 1398
121 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Mar-2015 1403
122 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2015 1398
123 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2015 1403
124 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Jan-2015 1398
125 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jan-2015 1404
126 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2014 1398
127 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2014 1404
128 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Oct-2014 1400
129 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Oct-2014 1402
130 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Sep-2014 1398
131 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Sep-2014 1402
132 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Aug-2014 1400
133 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Aug-2014 1403
134 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Jul-2014 1400
135 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jul-2014 1403
136 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Jun-2014 1398
137 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jun-2014 1402
138 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी May-2014 1398
139 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी May-2014 1402
140 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Apr-2014 1404
141 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी March-2014 1398
142 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Mar-2014 1406
143 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2014 1398
144 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2014 1404
145 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Jan-2014 1398
146 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jan-2014 1405
147 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Dec-2013 1399
148 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Dec-2013 1405
149 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2013 1399
150 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2013 1404
151 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Oct-2013 1399
152 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Oct-2013 1402
153 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Sep-2013 1399
154 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Sep-2013 1405
155 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Aug-2013 1398
156 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Aug-2013 1403
157 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Jul-2013 1399
158 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jul-2013 1404
159 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Jun-2013 1399
160 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jun-2013 1407
161 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी May-2013 1398
162 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी May-2013 1405
163 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Apr-2013 1399
164 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Apr-2013 1406
165 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Mar-2013 1398
166 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Mar-2013 1404
167 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2013 1398
168 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2013 1405
169 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Jan-2013 1398
170 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jan-2013 1405
171 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Dec-2012 1398
172 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Dec-2012 1403
173 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2012 1398
174 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2012 1405
175 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Oct-2012 1399
176 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Oct-2012 1403
177 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Sep-2012 1404
178 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Aug-2012 1404
179 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jul-2012 1403
180 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jun-2012 1405
181 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी May-2012 1404
182 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Apr-2012 1405
183 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी Mar-2012 1402
184 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Mar-2012 1406
185 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2012 1402
186 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी Jan-2012 1405
187 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jan-2012 1406
188 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी Dec-2011 1400
189 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Dec-2011 1404
190 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी Nov-2011 1399
191 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2011 1400
192 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी Oct-2011 1399
193 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Oct-2011 1405
194 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी Sep-2011 1399
195 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Sep-2011 1402
196 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी Aug-2011 1398
197 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Aug-2011 1403
198 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी Jul-2011 1398
199 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jul-2011 1403
200 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी Jun-2011 1398
201 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jun-2011 1401
202 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी May-2011 1398
203 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी May-2011 1402
204 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी Apr-2011 1398
205 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Apr-2011 1402
206 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी Mar-2011 1399
207 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Mar-2011 1403
208 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी Feb-2011 1398
209 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2011 1402
210 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी Jan-2011 1399
211 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jan-2011 1404
212 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी Dec-2010 1401
213 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी Nov-2010 1399
214 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी Oct-2010 1398
215 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी Sep-2010 1398
216 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी Aug-2010 1400
217 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी July-2010 1399
218 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी June-2010 1401
219 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी May-2010 1398
220 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी April-2010 1402
221 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी March-2010 1399
222 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी February-2010 1399
223 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी January-2010 1399
224 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी December-2009 1399
225 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी November-2009 1399
226 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी October-2009 1398
227 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी September-2009 1399
228 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी July-2009 1398
229 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी June-2009 1399
230 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी May-2009 1398
231 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक - एप्रिल, २००९ मराठी April-2009 1401
232 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक - मार्च, २००९ मराठी March-2009 1402
233 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक - फेब्रु, २००९ मराठी February-2009 1408
234 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक - डिसेंबर, २००८ मराठी December-2008 1410
235 निरनिराळ्या जिवनावश्यक वस्तूंच्या ग्राहककिंमतीचे निर्देशांक व समालोचन - ऑगस्ट, २००८ मराठी August-2008 1402
236 निरनिराळ्या जिवनावश्यक वस्तूंच्या ग्राहककिंमतीचे निर्देशांक व समालोचन - जलै, २००८ मराठी July-2008 1403
237 निरनिराळ्या जिवनावश्यक वस्तूंच्या ग्राहककिंमतीचे निर्देशांक व समालोचन - जून, २००८ मराठी June-2008 1407
238 निरनिराळ्या जिवनावश्यक वस्तूंच्या ग्राहककिंमतीचे निर्देशांक व समालोचन - मे, २००८ मराठी May-2008 1401
239 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक - मे, २००८ मराठी May-2008 1405
240 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक - एप्रिल, २००८ मराठी April-2008 1403
241 निरनिराळ्या जिवनावश्यक वस्तूंच्या ग्राहककिंमतीचे निर्देशांक व समालोचन - मार्च, २००८ मराठी March-2008 1398
242 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक - मार्च, २००८ मराठी March-2008 1403
243 निरनिराळ्या जिवनावश्यक वस्तूंच्या ग्राहककिंमतीचे निर्देशांक व समालोचन - फेब्रु, २००८ मराठी February-2008 1399
244 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक - फेब्रु, २००८ मराठी February-2008 1400
245 निरनिराळ्या जिवनावश्यक वस्तूंच्या ग्राहककिंमतीचे निर्देशांक व समालोचन - जाने, २००८ मराठी January-2008 1398
246 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक - जाने, २००८ मराठी January-2008 1403
247 निरनिराळ्या जिवनावश्यक वस्तूंच्या ग्राहककिंमतीचे निर्देशांक व समालोचन - डिसेंबर, २००७ मराठी Decemeber-2007 1400
248 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक - डिसेंबर, २००७ मराठी December-2007 1400
249 निरनिराळ्या जिवनावश्यक वस्तूंच्या ग्राहककिंमतीचे निर्देशांक व समालोचन - नोव्हेंबर, २००७ मराठी November-2007 1398
250 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक - नोव्हेंबर, २००७ मराठी November-2007 1406
251 निरनिराळ्या जिवनावश्यक वस्तूंच्या ग्राहककिंमतीचे निर्देशांक व समालोचन - ऑक्टोबर, २००७ मराठी October-2007 1400
252 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक - ऑक्टोबर, २००७ मराठी October-2007 1400
253 निरनिराळ्या जिवनावश्यक वस्तूंच्या ग्राहककिंमतीचे निर्देशांक व समालोचन - सप्टेंबर, २००७ मराठी September-2007 1398
254 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक - सप्टेंबर, २००७ मराठी September-2007 1400
255 निरनिराळ्या जिवनावश्यक वस्तूंच्या ग्राहककिंमतीचे निर्देशांक व समालोचन - ऑगस्ट, २००७ मराठी August-2007 1399
256 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक - ऑगस्ट, २००७ मराठी August-2007 1399
257 निरनिराळ्या जिवनावश्यक वस्तूंच्या ग्राहककिंमतीचे निर्देशांक व समालोचन - जुलै, २००७ मराठी July-2007 1398
258 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक - जुलै, २००७ मराठी July-2007 1402
259 निरनिराळ्या जिवनावश्यक वस्तूंच्या ग्राहककिंमतीचे निर्देशांक व समालोचन - जून, २००७ मराठी June-2007 1399
260 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक - जून, २००७ मराठी June-2007 1406
261 निरनिराळ्या जिवनावश्यक वस्तूंच्या ग्राहककिंमतीचे निर्देशांक व समालोचन - मे, २००७ मराठी May-2007 1400
262 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक - मे, २००७ मराठी May-2007 1413
263 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी Feb-1012 1406