निरनिराळ्या जीवनावश्यक वस्तूंच्या ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक व समालोचन

अनु.क्रमांक. प्रकाशनाचे नाव दस्तावेज भाषा कालावधी / फेरी फाईलचा प्रकार वारंवारता
1 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Dec-2020 84
2 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Dec-2020 62
3 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2020 58
4 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2020 99
5 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Oct-2020 24
6 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Oct-2020 78
7 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Sept-2020 24
8 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Sept-2020 69
9 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Aug-2020 12
10 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Aug-2020 90
11 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी July-2020 12
12 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी July-2020 72
13 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी June-2020 14
14 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी June-2020 70
15 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी May-2020 16
16 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी May-2020 64
17 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी April-2020 45
18 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी April-2020 79
19 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी March-2020 537
20 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी March-2020 83
21 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2020 460
22 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2020 817
23 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Jan-2020 148
24 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jan-2020 427
25 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Dec-2019 1551
26 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Dec-2019 1693
27 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2019 1440
28 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2019 1568
29 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Oct-2019 1417
30 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Oct-2019 1584
31 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Sept-2019 1420
32 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Sept-2019 1538
33 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी August-2019 16
34 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Aug-2019 1421
35 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Aug-2019 1525
36 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी July-2019 1413
37 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी July-2019 1533
38 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी June-2019 1416
39 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी June-2019 1504
40 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी May-2019 1410
41 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी May-2019 1497
42 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी April-2019 1408
43 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी April-2019 1496
44 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी March-2019 1408
45 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Mar-2019 1482
46 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2019 1420
47 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2019 1485
48 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Jan-2019 1427
49 महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी प्रेस नोट मराठी Jan-2019 1481
50 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Dec-2018 1409
51 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Dec-2018 1474
52 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2018 1404
53 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2018 1454
54 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Oct-2018 1404
55 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Oct-2018 1448
56 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Sept-2018 1405
57 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Sept-2018 1454
58 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Aug-2018 1407
59 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Aug-2018 1441
60 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी July-2018 1398
61 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी July-2018 1442
62 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी June-2018 1405
63 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी June-2018 1438
64 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी May-2018 1402
65 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी May-2018 1447
66 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी April-2018 1402
67 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी April-2018 1440
68 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Mar-2018 1399
69 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी March-2018 1434
70 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2018 1403
71 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2018 1448
72 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jan-2018 1443
73 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी January-2018 9
74 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Dec-2017 1411
75 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Dec-2017 1437
76 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2017 1400
77 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2017 1429
78 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Oct-2017 1402
79 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Oct-2017 1425
80 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Sept-2017 1399
81 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Sept-2017 1420
82 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी August-2017 1400
83 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Aug-2017 1427
84 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी July-2017 1402
85 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी July-2017 1419
86 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी June-2017 1424
87 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी June-2017 1399
88 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी May-2017 1399
89 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी May-2017 1420
90 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी April-2017 1406
91 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी April-2017 1430
92 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Mar-2017 1402
93 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी March-2017 1420
94 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2017 1399
95 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2017 1427
96 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Jan-2017 1402
97 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jan-2017 1428
98 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Dec-2016 1399
99 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Dec-2016 1420
100 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2016 1398
101 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2016 1415
102 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Oct-2016 1398
103 निरनिराळया जीवनावश्यक वस्तूंच्या ग्राहक किंमतींचे निर्देंशांक व समालोचन मराठी Oct-2016 1411
104 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Sept-2016 1399
105 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Sep-2016 1415
106 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Aug-2016 1399
107 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Aug-2016 1415
108 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी July-2016 1399
109 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी July-2016 1416
110 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी June-2016 1400
111 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jun-2016 1411
112 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी May-2016 1415
113 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी May-2016 1398
114 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी April-2016 1399
115 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Apr-2016 1415
116 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Mar-2016 1398
117 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Mar-2016 1414
118 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2016 1403
119 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2016 1437
120 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Jan-2016 1399
121 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jan-2016 1415
122 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Dec-2015 1399
123 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Dec-2015 1412
124 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2015 1401
125 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2015 1407
126 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Oct-2015 1398
127 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Oct-2015 1409
128 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Sep-2015 1398
129 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Sep-2015 1409
130 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Aug-2015 1399
131 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Aug-2015 1409
132 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Jul-2015 1398
133 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी July-2015 1406
134 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Jun-2015 1398
135 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jun-2015 1408
136 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी May-2015 1409
137 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Apr-2015 1399
138 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Apr-2015 1411
139 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Mar-2015 1399
140 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Mar-2015 1409
141 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2015 1400
142 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2015 1412
143 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Jan-2015 1399
144 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jan-2015 1414
145 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2014 1400
146 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2014 1417
147 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Oct-2014 1400
148 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Oct-2014 1408
149 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Sep-2014 1398
150 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Sep-2014 1406
151 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Aug-2014 1402
152 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Aug-2014 1410
153 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Jul-2014 1401
154 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jul-2014 1406
155 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Jun-2014 1398
156 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jun-2014 1410
157 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी May-2014 1399
158 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी May-2014 1406
159 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Apr-2014 1411
160 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी March-2014 1398
161 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Mar-2014 1409
162 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2014 1401
163 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2014 1410
164 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Jan-2014 1399
165 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jan-2014 1413
166 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Dec-2013 1400
167 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Dec-2013 1413
168 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2013 1400
169 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2013 1408
170 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Oct-2013 1399
171 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Oct-2013 1405
172 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Sep-2013 1399
173 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Sep-2013 1409
174 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Aug-2013 1399
175 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Aug-2013 1409
176 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Jul-2013 1399
177 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jul-2013 1408
178 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Jun-2013 1400
179 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jun-2013 1416
180 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी May-2013 1400
181 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी May-2013 1413
182 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Apr-2013 1400
183 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Apr-2013 1413
184 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Mar-2013 1398
185 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Mar-2013 1409
186 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2013 1399
187 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2013 1409
188 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Jan-2013 1399
189 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jan-2013 1410
190 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Dec-2012 1398
191 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Dec-2012 1405
192 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2012 1399
193 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2012 1407
194 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Oct-2012 1400
195 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Oct-2012 1406
196 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Sep-2012 1407
197 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Aug-2012 1407
198 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jul-2012 1406
199 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jun-2012 1407
200 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी May-2012 1407
201 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Apr-2012 1408
202 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी Mar-2012 1402
203 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Mar-2012 1409
204 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2012 1406
205 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी Jan-2012 1409
206 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jan-2012 1410
207 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी Dec-2011 1401
208 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Dec-2011 1408
209 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी Nov-2011 1403
210 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2011 1402
211 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी Oct-2011 1404
212 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Oct-2011 1409
213 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी Sep-2011 1399
214 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Sep-2011 1406
215 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी Aug-2011 1402
216 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Aug-2011 1408
217 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी Jul-2011 1407
218 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jul-2011 1407
219 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी Jun-2011 1400
220 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jun-2011 1404
221 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी May-2011 1400
222 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी May-2011 1409
223 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी Apr-2011 1398
224 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Apr-2011 1406
225 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी Mar-2011 1402
226 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Mar-2011 1406
227 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी Feb-2011 1398
228 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2011 1404
229 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी Jan-2011 1400
230 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jan-2011 1409
231 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी Dec-2010 1406
232 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी Nov-2010 1401
233 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी Oct-2010 1399
234 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी Sep-2010 1398
235 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी Aug-2010 1406
236 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी July-2010 1400
237 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी June-2010 1401
238 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी May-2010 1400
239 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी April-2010 1403
240 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी March-2010 1401
241 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी February-2010 1399
242 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी January-2010 1403
243 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी December-2009 1402
244 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी November-2009 1403
245 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी October-2009 1401
246 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी September-2009 1402
247 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी July-2009 1400
248 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी June-2009 1401
249 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी May-2009 1402
250 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक - एप्रिल, २००९ मराठी April-2009 1408
251 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक - मार्च, २००९ मराठी March-2009 1407
252 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक - फेब्रु, २००९ मराठी February-2009 1412
253 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक - डिसेंबर, २००८ मराठी December-2008 1413
254 निरनिराळ्या जिवनावश्यक वस्तूंच्या ग्राहककिंमतीचे निर्देशांक व समालोचन - ऑगस्ट, २००८ मराठी August-2008 1403
255 निरनिराळ्या जिवनावश्यक वस्तूंच्या ग्राहककिंमतीचे निर्देशांक व समालोचन - जलै, २००८ मराठी July-2008 1404
256 निरनिराळ्या जिवनावश्यक वस्तूंच्या ग्राहककिंमतीचे निर्देशांक व समालोचन - जून, २००८ मराठी June-2008 1410
257 निरनिराळ्या जिवनावश्यक वस्तूंच्या ग्राहककिंमतीचे निर्देशांक व समालोचन - मे, २००८ मराठी May-2008 1402
258 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक - मे, २००८ मराठी May-2008 1410
259 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक - एप्रिल, २००८ मराठी April-2008 1409
260 निरनिराळ्या जिवनावश्यक वस्तूंच्या ग्राहककिंमतीचे निर्देशांक व समालोचन - मार्च, २००८ मराठी March-2008 1399
261 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक - मार्च, २००८ मराठी March-2008 1406
262 निरनिराळ्या जिवनावश्यक वस्तूंच्या ग्राहककिंमतीचे निर्देशांक व समालोचन - फेब्रु, २००८ मराठी February-2008 1400
263 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक - फेब्रु, २००८ मराठी February-2008 1402
264 निरनिराळ्या जिवनावश्यक वस्तूंच्या ग्राहककिंमतीचे निर्देशांक व समालोचन - जाने, २००८ मराठी January-2008 1398
265 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक - जाने, २००८ मराठी January-2008 1404
266 निरनिराळ्या जिवनावश्यक वस्तूंच्या ग्राहककिंमतीचे निर्देशांक व समालोचन - डिसेंबर, २००७ मराठी Decemeber-2007 1400
267 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक - डिसेंबर, २००७ मराठी December-2007 1400
268 निरनिराळ्या जिवनावश्यक वस्तूंच्या ग्राहककिंमतीचे निर्देशांक व समालोचन - नोव्हेंबर, २००७ मराठी November-2007 1399
269 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक - नोव्हेंबर, २००७ मराठी November-2007 1408
270 निरनिराळ्या जिवनावश्यक वस्तूंच्या ग्राहककिंमतीचे निर्देशांक व समालोचन - ऑक्टोबर, २००७ मराठी October-2007 1400
271 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक - ऑक्टोबर, २००७ मराठी October-2007 1401
272 निरनिराळ्या जिवनावश्यक वस्तूंच्या ग्राहककिंमतीचे निर्देशांक व समालोचन - सप्टेंबर, २००७ मराठी September-2007 1398
273 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक - सप्टेंबर, २००७ मराठी September-2007 1400
274 निरनिराळ्या जिवनावश्यक वस्तूंच्या ग्राहककिंमतीचे निर्देशांक व समालोचन - ऑगस्ट, २००७ मराठी August-2007 1401
275 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक - ऑगस्ट, २००७ मराठी August-2007 1400
276 निरनिराळ्या जिवनावश्यक वस्तूंच्या ग्राहककिंमतीचे निर्देशांक व समालोचन - जुलै, २००७ मराठी July-2007 1398
277 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक - जुलै, २००७ मराठी July-2007 1405
278 निरनिराळ्या जिवनावश्यक वस्तूंच्या ग्राहककिंमतीचे निर्देशांक व समालोचन - जून, २००७ मराठी June-2007 1399
279 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक - जून, २००७ मराठी June-2007 1409
280 निरनिराळ्या जिवनावश्यक वस्तूंच्या ग्राहककिंमतीचे निर्देशांक व समालोचन - मे, २००७ मराठी May-2007 1404
281 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक - मे, २००७ मराठी May-2007 1426
282 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी Feb-1012 1415