निरनिराळ्या जीवनावश्यक वस्तूंच्या ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक व समालोचन

अनु.क्रमांक. प्रकाशनाचे नाव दस्तावेज भाषा कालावधी / फेरी फाईलचा प्रकार वारंवारता
1 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2020 134
2 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2020 312
3 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Jan-2020 73
4 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jan-2020 177
5 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Dec-2019 1523
6 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Dec-2019 1584
7 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2019 1425
8 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2019 1496
9 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Oct-2019 1408
10 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Oct-2019 1501
11 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Sept-2019 1407
12 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Sept-2019 1467
13 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Aug-2019 1405
14 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Aug-2019 1460
15 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी July-2019 1403
16 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी July-2019 1464
17 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी June-2019 1405
18 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी June-2019 1448
19 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी May-2019 1406
20 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी May-2019 1447
21 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी April-2019 1403
22 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी April-2019 1446
23 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी March-2019 1406
24 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Mar-2019 1438
25 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2019 1409
26 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2019 1434
27 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Jan-2019 1407
28 महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी प्रेस नोट मराठी Jan-2019 1441
29 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Dec-2018 1404
30 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Dec-2018 1433
31 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2018 1399
32 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2018 1423
33 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Oct-2018 1401
34 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Oct-2018 1426
35 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Sept-2018 1398
36 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Sept-2018 1425
37 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Aug-2018 1401
38 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Aug-2018 1421
39 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी July-2018 1398
40 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी July-2018 1422
41 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी June-2018 1400
42 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी June-2018 1421
43 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी May-2018 1400
44 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी May-2018 1423
45 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी April-2018 1400
46 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी April-2018 1420
47 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Mar-2018 1398
48 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी March-2018 1416
49 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2018 1401
50 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2018 1430
51 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jan-2018 1420
52 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Dec-2017 1406
53 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Dec-2017 1420
54 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2017 1399
55 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2017 1413
56 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Oct-2017 1398
57 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Oct-2017 1409
58 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Sept-2017 1398
59 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Sept-2017 1409
60 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी August-2017 1399
61 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Aug-2017 1413
62 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी July-2017 1402
63 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी July-2017 1409
64 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी June-2017 1408
65 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी June-2017 1398
66 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी May-2017 1399
67 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी May-2017 1408
68 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी April-2017 1399
69 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी April-2017 1411
70 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Mar-2017 1400
71 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी March-2017 1408
72 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2017 1398
73 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2017 1409
74 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Jan-2017 1399
75 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jan-2017 1410
76 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Dec-2016 1398
77 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Dec-2016 1404
78 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2016 1398
79 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2016 1402
80 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Oct-2016 1398
81 निरनिराळया जीवनावश्यक वस्तूंच्या ग्राहक किंमतींचे निर्देंशांक व समालोचन मराठी Oct-2016 1401
82 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Sept-2016 1398
83 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Sep-2016 1401
84 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Aug-2016 1398
85 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Aug-2016 1403
86 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी July-2016 1398
87 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी July-2016 1403
88 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी June-2016 1398
89 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jun-2016 1400
90 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी May-2016 1401
91 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी May-2016 1398
92 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी April-2016 1399
93 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Apr-2016 1402
94 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Mar-2016 1398
95 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Mar-2016 1402
96 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2016 1399
97 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2016 1406
98 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Jan-2016 1398
99 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jan-2016 1401
100 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Dec-2015 1399
101 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Dec-2015 1402
102 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2015 1399
103 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2015 1401
104 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Oct-2015 1398
105 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Oct-2015 1401
106 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Sep-2015 1398
107 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Sep-2015 1401
108 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Aug-2015 1398
109 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Aug-2015 1400
110 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Jul-2015 1398
111 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी July-2015 1400
112 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Jun-2015 1398
113 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jun-2015 1400
114 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी May-2015 1400
115 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Apr-2015 1398
116 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Apr-2015 1401
117 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Mar-2015 1398
118 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Mar-2015 1400
119 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2015 1398
120 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2015 1401
121 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Jan-2015 1398
122 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jan-2015 1401
123 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2014 1398
124 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2014 1399
125 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Oct-2014 1400
126 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Oct-2014 1400
127 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Sep-2014 1398
128 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Sep-2014 1399
129 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Aug-2014 1400
130 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Aug-2014 1400
131 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Jul-2014 1400
132 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jul-2014 1400
133 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Jun-2014 1398
134 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jun-2014 1399
135 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी May-2014 1398
136 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी May-2014 1400
137 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Apr-2014 1401
138 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी March-2014 1398
139 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Mar-2014 1402
140 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2014 1398
141 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2014 1401
142 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Jan-2014 1398
143 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jan-2014 1401
144 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Dec-2013 1399
145 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Dec-2013 1402
146 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2013 1398
147 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2013 1401
148 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Oct-2013 1398
149 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Oct-2013 1399
150 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Sep-2013 1398
151 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Sep-2013 1400
152 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Aug-2013 1398
153 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Aug-2013 1401
154 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Jul-2013 1399
155 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jul-2013 1401
156 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Jun-2013 1399
157 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jun-2013 1404
158 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी May-2013 1398
159 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी May-2013 1402
160 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Apr-2013 1399
161 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Apr-2013 1403
162 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Mar-2013 1398
163 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Mar-2013 1403
164 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2013 1398
165 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2013 1402
166 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Jan-2013 1398
167 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jan-2013 1403
168 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Dec-2012 1398
169 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Dec-2012 1400
170 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2012 1398
171 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2012 1402
172 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Oct-2012 1399
173 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Oct-2012 1401
174 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Sep-2012 1401
175 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Aug-2012 1402
176 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jul-2012 1400
177 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jun-2012 1401
178 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी May-2012 1401
179 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Apr-2012 1403
180 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी Mar-2012 1402
181 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Mar-2012 1402
182 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2012 1400
183 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी Jan-2012 1403
184 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jan-2012 1402
185 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी Dec-2011 1400
186 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Dec-2011 1402
187 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी Nov-2011 1398
188 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2011 1399
189 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी Oct-2011 1399
190 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Oct-2011 1403
191 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी Sep-2011 1398
192 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Sep-2011 1401
193 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी Aug-2011 1398
194 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Aug-2011 1401
195 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी Jul-2011 1398
196 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jul-2011 1401
197 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी Jun-2011 1398
198 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jun-2011 1400
199 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी May-2011 1398
200 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी May-2011 1400
201 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी Apr-2011 1398
202 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Apr-2011 1401
203 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी Mar-2011 1399
204 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Mar-2011 1400
205 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी Feb-2011 1398
206 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2011 1401
207 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी Jan-2011 1399
208 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jan-2011 1402
209 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी Dec-2010 1401
210 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी Nov-2010 1399
211 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी Oct-2010 1398
212 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी Sep-2010 1398
213 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी Aug-2010 1399
214 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी July-2010 1398
215 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी June-2010 1401
216 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी May-2010 1398
217 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी April-2010 1402
218 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी March-2010 1399
219 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी February-2010 1399
220 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी January-2010 1398
221 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी December-2009 1398
222 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी November-2009 1398
223 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी October-2009 1398
224 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी September-2009 1399
225 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी July-2009 1398
226 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी June-2009 1399
227 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी May-2009 1398
228 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक - एप्रिल, २००९ मराठी April-2009 1400
229 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक - मार्च, २००९ मराठी March-2009 1402
230 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक - फेब्रु, २००९ मराठी February-2009 1405
231 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक - डिसेंबर, २००८ मराठी December-2008 1410
232 निरनिराळ्या जिवनावश्यक वस्तूंच्या ग्राहककिंमतीचे निर्देशांक व समालोचन - ऑगस्ट, २००८ मराठी August-2008 1402
233 निरनिराळ्या जिवनावश्यक वस्तूंच्या ग्राहककिंमतीचे निर्देशांक व समालोचन - जलै, २००८ मराठी July-2008 1403
234 निरनिराळ्या जिवनावश्यक वस्तूंच्या ग्राहककिंमतीचे निर्देशांक व समालोचन - जून, २००८ मराठी June-2008 1406
235 निरनिराळ्या जिवनावश्यक वस्तूंच्या ग्राहककिंमतीचे निर्देशांक व समालोचन - मे, २००८ मराठी May-2008 1401
236 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक - मे, २००८ मराठी May-2008 1405
237 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक - एप्रिल, २००८ मराठी April-2008 1402
238 निरनिराळ्या जिवनावश्यक वस्तूंच्या ग्राहककिंमतीचे निर्देशांक व समालोचन - मार्च, २००८ मराठी March-2008 1398
239 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक - मार्च, २००८ मराठी March-2008 1403
240 निरनिराळ्या जिवनावश्यक वस्तूंच्या ग्राहककिंमतीचे निर्देशांक व समालोचन - फेब्रु, २००८ मराठी February-2008 1399
241 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक - फेब्रु, २००८ मराठी February-2008 1400
242 निरनिराळ्या जिवनावश्यक वस्तूंच्या ग्राहककिंमतीचे निर्देशांक व समालोचन - जाने, २००८ मराठी January-2008 1398
243 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक - जाने, २००८ मराठी January-2008 1403
244 निरनिराळ्या जिवनावश्यक वस्तूंच्या ग्राहककिंमतीचे निर्देशांक व समालोचन - डिसेंबर, २००७ मराठी Decemeber-2007 1400
245 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक - डिसेंबर, २००७ मराठी December-2007 1400
246 निरनिराळ्या जिवनावश्यक वस्तूंच्या ग्राहककिंमतीचे निर्देशांक व समालोचन - नोव्हेंबर, २००७ मराठी November-2007 1398
247 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक - नोव्हेंबर, २००७ मराठी November-2007 1406
248 निरनिराळ्या जिवनावश्यक वस्तूंच्या ग्राहककिंमतीचे निर्देशांक व समालोचन - ऑक्टोबर, २००७ मराठी October-2007 1400
249 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक - ऑक्टोबर, २००७ मराठी October-2007 1400
250 निरनिराळ्या जिवनावश्यक वस्तूंच्या ग्राहककिंमतीचे निर्देशांक व समालोचन - सप्टेंबर, २००७ मराठी September-2007 1398
251 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक - सप्टेंबर, २००७ मराठी September-2007 1400
252 निरनिराळ्या जिवनावश्यक वस्तूंच्या ग्राहककिंमतीचे निर्देशांक व समालोचन - ऑगस्ट, २००७ मराठी August-2007 1399
253 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक - ऑगस्ट, २००७ मराठी August-2007 1399
254 निरनिराळ्या जिवनावश्यक वस्तूंच्या ग्राहककिंमतीचे निर्देशांक व समालोचन - जुलै, २००७ मराठी July-2007 1398
255 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक - जुलै, २००७ मराठी July-2007 1402
256 निरनिराळ्या जिवनावश्यक वस्तूंच्या ग्राहककिंमतीचे निर्देशांक व समालोचन - जून, २००७ मराठी June-2007 1399
257 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक - जून, २००७ मराठी June-2007 1404
258 निरनिराळ्या जिवनावश्यक वस्तूंच्या ग्राहककिंमतीचे निर्देशांक व समालोचन - मे, २००७ मराठी May-2007 1400
259 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक - मे, २००७ मराठी May-2007 1409
260 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी Feb-1012 1405