निरनिराळ्या जीवनावश्यक वस्तूंच्या ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक व समालोचन

अनु.क्रमांक. प्रकाशनाचे नाव दस्तावेज भाषा कालावधी / फेरी फाईलचा प्रकार वारंवारता
1 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी March-2021 297
2 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी April-2021 385
3 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी May-2021 53
4 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2021 202
5 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी April-2021 437
6 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Mar-2021 399
7 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2021 410
8 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Jan-2021 153
9 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jan-2021 523
10 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Dec-2020 187
11 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Dec-2020 470
12 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2020 94
13 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2020 329
14 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Oct-2020 59
15 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Oct-2020 318
16 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Sept-2020 73
17 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Sept-2020 303
18 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Aug-2020 25
19 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Aug-2020 289
20 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी July-2020 22
21 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी July-2020 234
22 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी June-2020 43
23 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी June-2020 229
24 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी May-2020 34
25 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी May-2020 214
26 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी April-2020 62
27 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी April-2020 246
28 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी March-2020 555
29 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी March-2020 275
30 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2020 479
31 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2020 996
32 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Jan-2020 161
33 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jan-2020 565
34 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Dec-2019 1564
35 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Dec-2019 1809
36 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2019 1451
37 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2019 1658
38 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Oct-2019 1432
39 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Oct-2019 1676
40 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Sept-2019 1428
41 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Sept-2019 1621
42 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी August-2019 22
43 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Aug-2019 1441
44 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Aug-2019 1605
45 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी July-2019 1420
46 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी July-2019 1622
47 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी June-2019 1425
48 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी June-2019 1585
49 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी May-2019 1413
50 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी May-2019 1561
51 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी April-2019 1419
52 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी April-2019 1564
53 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी March-2019 1415
54 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Mar-2019 1547
55 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2019 1429
56 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2019 1555
57 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Jan-2019 1443
58 महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी प्रेस नोट मराठी Jan-2019 1544
59 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Dec-2018 1417
60 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Dec-2018 1539
61 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2018 1409
62 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2018 1502
63 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Oct-2018 1412
64 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Oct-2018 1504
65 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Sept-2018 1410
66 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Sept-2018 1500
67 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Aug-2018 1417
68 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Aug-2018 1483
69 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी July-2018 1399
70 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी July-2018 1474
71 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी June-2018 1409
72 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी June-2018 1481
73 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी May-2018 1405
74 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी May-2018 1488
75 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी April-2018 1410
76 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी April-2018 1490
77 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Mar-2018 1403
78 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी March-2018 1473
79 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2018 1411
80 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2018 1506
81 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jan-2018 1484
82 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी January-2018 28
83 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Dec-2017 1422
84 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Dec-2017 1482
85 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2017 1402
86 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2017 1461
87 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Oct-2017 1410
88 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Oct-2017 1455
89 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Sept-2017 1402
90 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Sept-2017 1447
91 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी August-2017 1406
92 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Aug-2017 1454
93 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी July-2017 1403
94 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी July-2017 1442
95 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी June-2017 1454
96 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी June-2017 1407
97 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी May-2017 1403
98 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी May-2017 1446
99 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी April-2017 1412
100 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी April-2017 1465
101 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Mar-2017 1406
102 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी March-2017 1446
103 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2017 1404
104 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2017 1461
105 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Jan-2017 1404
106 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jan-2017 1462
107 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Dec-2016 1406
108 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Dec-2016 1451
109 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2016 1400
110 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2016 1442
111 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Oct-2016 1405
112 निरनिराळया जीवनावश्यक वस्तूंच्या ग्राहक किंमतींचे निर्देंशांक व समालोचन मराठी Oct-2016 1443
113 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Sept-2016 1406
114 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Sep-2016 1445
115 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Aug-2016 1403
116 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Aug-2016 1437
117 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी July-2016 1401
118 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी July-2016 1436
119 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी June-2016 1408
120 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jun-2016 1437
121 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी May-2016 1438
122 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी May-2016 1400
123 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी April-2016 1408
124 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Apr-2016 1448
125 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Mar-2016 1402
126 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Mar-2016 1444
127 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2016 1418
128 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2016 1517
129 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Jan-2016 1406
130 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jan-2016 1444
131 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Dec-2015 1404
132 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Dec-2015 1432
133 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2015 1402
134 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2015 1422
135 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Oct-2015 1401
136 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Oct-2015 1430
137 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Sep-2015 1400
138 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Sep-2015 1429
139 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Aug-2015 1401
140 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Aug-2015 1430
141 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Jul-2015 1399
142 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी July-2015 1421
143 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Jun-2015 1401
144 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jun-2015 1428
145 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी May-2015 1425
146 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Apr-2015 1403
147 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Apr-2015 1430
148 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Mar-2015 1405
149 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Mar-2015 1428
150 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2015 1403
151 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2015 1430
152 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Jan-2015 1406
153 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jan-2015 1435
154 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2014 1402
155 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2014 1433
156 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Oct-2014 1402
157 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Oct-2014 1423
158 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Sep-2014 1400
159 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Sep-2014 1418
160 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Aug-2014 1405
161 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Aug-2014 1429
162 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Jul-2014 1404
163 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jul-2014 1419
164 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Jun-2014 1402
165 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jun-2014 1426
166 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी May-2014 1401
167 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी May-2014 1420
168 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Apr-2014 1431
169 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी March-2014 1406
170 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Mar-2014 1425
171 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2014 1406
172 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2014 1429
173 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Jan-2014 1401
174 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jan-2014 1426
175 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Dec-2013 1408
176 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Dec-2013 1424
177 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2013 1403
178 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2013 1420
179 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Oct-2013 1403
180 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Oct-2013 1414
181 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Sep-2013 1405
182 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Sep-2013 1417
183 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Aug-2013 1405
184 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Aug-2013 1418
185 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Jul-2013 1404
186 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jul-2013 1418
187 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Jun-2013 1410
188 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jun-2013 1426
189 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी May-2013 1407
190 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी May-2013 1425
191 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Apr-2013 1409
192 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Apr-2013 1426
193 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Mar-2013 1404
194 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Mar-2013 1418
195 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2013 1401
196 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2013 1417
197 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Jan-2013 1403
198 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jan-2013 1423
199 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Dec-2012 1404
200 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Dec-2012 1421
201 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2012 1402
202 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2012 1416
203 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Oct-2012 1404
204 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Oct-2012 1416
205 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Sep-2012 1416
206 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Aug-2012 1418
207 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jul-2012 1415
208 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jun-2012 1419
209 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी May-2012 1421
210 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Apr-2012 1426
211 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी Mar-2012 1412
212 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Mar-2012 1422
213 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2012 1422
214 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी Jan-2012 1419
215 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jan-2012 1422
216 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी Dec-2011 1406
217 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Dec-2011 1418
218 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी Nov-2011 1408
219 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2011 1412
220 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी Oct-2011 1408
221 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Oct-2011 1420
222 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी Sep-2011 1404
223 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Sep-2011 1417
224 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी Aug-2011 1405
225 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Aug-2011 1421
226 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी Jul-2011 1414
227 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jul-2011 1416
228 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी Jun-2011 1403
229 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jun-2011 1418
230 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी May-2011 1406
231 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी May-2011 1422
232 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी Apr-2011 1401
233 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Apr-2011 1423
234 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी Mar-2011 1409
235 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Mar-2011 1417
236 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी Feb-2011 1401
237 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2011 1421
238 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी Jan-2011 1404
239 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jan-2011 1424
240 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी Dec-2010 1424
241 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी Nov-2010 1418
242 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी Oct-2010 1405
243 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी Sep-2010 1405
244 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी Aug-2010 1411
245 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी July-2010 1405
246 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी June-2010 1405
247 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी May-2010 1405
248 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी April-2010 1410
249 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी March-2010 1406
250 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी February-2010 1406
251 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी January-2010 1412
252 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी December-2009 1407
253 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी November-2009 1406
254 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी October-2009 1403
255 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी September-2009 1408
256 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी July-2009 1404
257 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी June-2009 1404
258 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी May-2009 1406
259 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक - एप्रिल, २००९ मराठी April-2009 1411
260 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक - मार्च, २००९ मराठी March-2009 1415
261 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक - फेब्रु, २००९ मराठी February-2009 1435
262 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक - डिसेंबर, २००८ मराठी December-2008 1439
263 निरनिराळ्या जिवनावश्यक वस्तूंच्या ग्राहककिंमतीचे निर्देशांक व समालोचन - ऑगस्ट, २००८ मराठी August-2008 1408
264 निरनिराळ्या जिवनावश्यक वस्तूंच्या ग्राहककिंमतीचे निर्देशांक व समालोचन - जलै, २००८ मराठी July-2008 1409
265 निरनिराळ्या जिवनावश्यक वस्तूंच्या ग्राहककिंमतीचे निर्देशांक व समालोचन - जून, २००८ मराठी June-2008 1415
266 निरनिराळ्या जिवनावश्यक वस्तूंच्या ग्राहककिंमतीचे निर्देशांक व समालोचन - मे, २००८ मराठी May-2008 1403
267 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक - मे, २००८ मराठी May-2008 1418
268 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक - एप्रिल, २००८ मराठी April-2008 1418
269 निरनिराळ्या जिवनावश्यक वस्तूंच्या ग्राहककिंमतीचे निर्देशांक व समालोचन - मार्च, २००८ मराठी March-2008 1403
270 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक - मार्च, २००८ मराठी March-2008 1414
271 निरनिराळ्या जिवनावश्यक वस्तूंच्या ग्राहककिंमतीचे निर्देशांक व समालोचन - फेब्रु, २००८ मराठी February-2008 1403
272 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक - फेब्रु, २००८ मराठी February-2008 1408
273 निरनिराळ्या जिवनावश्यक वस्तूंच्या ग्राहककिंमतीचे निर्देशांक व समालोचन - जाने, २००८ मराठी January-2008 1400
274 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक - जाने, २००८ मराठी January-2008 1408
275 निरनिराळ्या जिवनावश्यक वस्तूंच्या ग्राहककिंमतीचे निर्देशांक व समालोचन - डिसेंबर, २००७ मराठी Decemeber-2007 1405
276 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक - डिसेंबर, २००७ मराठी December-2007 1413
277 निरनिराळ्या जिवनावश्यक वस्तूंच्या ग्राहककिंमतीचे निर्देशांक व समालोचन - नोव्हेंबर, २००७ मराठी November-2007 1401
278 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक - नोव्हेंबर, २००७ मराठी November-2007 1418
279 निरनिराळ्या जिवनावश्यक वस्तूंच्या ग्राहककिंमतीचे निर्देशांक व समालोचन - ऑक्टोबर, २००७ मराठी October-2007 1402
280 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक - ऑक्टोबर, २००७ मराठी October-2007 1410
281 निरनिराळ्या जिवनावश्यक वस्तूंच्या ग्राहककिंमतीचे निर्देशांक व समालोचन - सप्टेंबर, २००७ मराठी September-2007 1400
282 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक - सप्टेंबर, २००७ मराठी September-2007 1407
283 निरनिराळ्या जिवनावश्यक वस्तूंच्या ग्राहककिंमतीचे निर्देशांक व समालोचन - ऑगस्ट, २००७ मराठी August-2007 1404
284 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक - ऑगस्ट, २००७ मराठी August-2007 1409
285 निरनिराळ्या जिवनावश्यक वस्तूंच्या ग्राहककिंमतीचे निर्देशांक व समालोचन - जुलै, २००७ मराठी July-2007 1400
286 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक - जुलै, २००७ मराठी July-2007 1411
287 निरनिराळ्या जिवनावश्यक वस्तूंच्या ग्राहककिंमतीचे निर्देशांक व समालोचन - जून, २००७ मराठी June-2007 1404
288 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक - जून, २००७ मराठी June-2007 1418
289 निरनिराळ्या जिवनावश्यक वस्तूंच्या ग्राहककिंमतीचे निर्देशांक व समालोचन - मे, २००७ मराठी May-2007 1411
290 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक - मे, २००७ मराठी May-2007 1456
291 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी Feb-1012 1431