ज्येष्ठता सूची

सेवा प्रवेशोत्तर प्रशिक्षण व परीक्षा निकाल

बदली

पदोन्नती

आश्वाक्षित प्रगती योजना

गट-ड अनुकंपा नियुक्ती

रिक्त पदे विवरणपत्र

अतिरिक्त कार्यभार प्रपत्र क

गोपनीय अहवाल

अतिरिक्त कार्यभार प्रपत्र क

मत्ता व दायित्वे

अधिकारी/कर्मचारी माहिती

स्पर्धा परिक्षांच्या परवानगीसाठी करावयाच्या अर्जाचा नमूना

समुपदेशनाद्वारे बदलीकरीता विवरणपत्र-1

उच्च शिक्षणास परवानगी मिळण्यासाठी अर्जाचा नमूना

परिपत्रक

आदेश

शासन निर्णय

अधिकारी / कर्मचारी सेवा विषयक व वैयक्तिक माहिती.